„Ő az én szeretett Fiam. . . Figyeljetek rá!” (MÁTÉ 17:5)

89. ÉNEK „Boldogok, akik hallják Isten szavát, és megtartják!”

ÁTTEKINTÉS *

1–2. a) Hogyan kommunikál Jehova az emberekkel? b) Miről lesz szó ebben a cikkben?

JEHOVA szívesen kommunikál az emberekkel. Régen próféták, angyalok és a Fia, Krisztus Jézus által közölte velük a gondolatait (Ám 3:7; Gal 3:19; Jel 1:1). Ma a Szavából, a Bibliából ismerhetjük meg a gondolkodását, és érthetjük meg, hogy mit miért tesz.

2 Amikor Jézus a földön járt, Jehova hallhatóan is szólt az égből, méghozzá háromszor. Vizsgáljuk meg, mit mondott, mit tanulhatunk a szavaiból, és hogyan válhatnak azok a javunkra.

„TE VAGY AZ ÉN SZERETETT FIAM”

3. Márk 1:9–11 szerint mit mondott Jehova Jézus keresztelkedésekor, és milyen fontos tényekre világított rá ezzel?

3 Az első olyan alkalomról, amikor Jehova az égből szólt, a Márk 1:9–11 számol be. (Olvassátok fel!) Ezt mondta: „Te vagy az én szeretett Fiam; örömömet lelem benned.” Biztosan nagyon megmelengette Jézus szívét, hogy az Atyja kifejezte iránta a szeretetét és a bizalmát. Jehova szavai három fontos dolgot közöltek Jézusról. Először is azt, hogy Jézus a Fia, másodszor, hogy Jehova szereti a Fiát, harmadszor pedig, hogy örömét leli benne. Nézzük meg egy kicsit közelebbről ezeket a gondolatokat.

4. Milyen újfajta kapcsolat jött létre Isten és Jézus között, amikor Jézus megkeresztelkedett?

4 „Te vagy [a] Fiam”. Jehova ezekkel a szavakkal rámutatott, hogy a szeretett Fia és őközte újfajta kapcsolat  jött létre. Jézus az égben Isten szellemfia volt, de a keresztelkedésekor fel lett kenve szent szellemmel. Isten ezzel azt jelezte, hogy Jézusnak mint az ő felkent Fiának kilátása nyílt arra, hogy visszatérjen az égbe, hogy ott Isten kinevezett királya és főpapja legyen (Luk 1:31–33; Héb 1:8, 9; 2:17). Ezért jó okkal mondta azt Jehova, amikor Jézus megkeresztelkedett, hogy „te vagy [a] Fiam” (Luk 3:22).

A dicsérettől kivirulunk (Lásd az 5. bekezdést.) *

5. Hogyan utánozhatjuk Jehovát a szeretet kimutatásában?

5 „Szeretett Fiam”. Jehova jó példát mutatott azzal, ahogyan kifejezte a szeretetét és az értékelését. Ez arra ösztönöz minket, hogy mi is keressük az alkalmat, hogy bátorítsunk másokat (Ján 5:20). Amikor valaki, aki közel áll hozzánk, kimutatja irántunk a szeretetét, és megdicsér az erőfeszítéseinkért, valósággal kivirulunk. A hittársainknak és a családtagjainknak ugyanilyen jólesik, ha a szeretetünkről biztosítjuk és bátorítjuk őket. Amikor megdicsérünk valakit, a hitét is erősítjük, és segítünk neki, hogy hűségesen szolgálja Jehovát. A gyermekeknek különösen nagy szükségük van biztatásra a szüleiktől. Szárnyakat kapnak, amikor a szüleik őszintén megdicsérik őket, és szeretettel bánnak velük.

6. Miért bízhatunk Jézus Krisztusban?

6 „Örömömet lelem benned.” Ezekből a szavakból kiderül, hogy Jehova bízott abban, hogy Jézus hűségesen megteszi majd, amit kér tőle. És ha Jehova így bízik a Fiában, mi is teljesen biztosak lehetünk benne, hogy Jézus az Atyja összes ígéretét valóra váltja majd (2Kor  1:20). Ha elgondolkodunk Jézus példáján, megerősödik az elhatározásunk, hogy tanulni fogunk tőle, és követjük a nyomdokait. Jehova nemcsak Jézusban bízik, hanem abban is, hogy a szolgái mint csoport mindig szem előtt fogják tartani a Fia példáját (1Pét 2:21).

„FIGYELJETEK RÁ!”

7. Máté 17:1–5 szerint mikor szólt még Jehova az égből, és mit mondott?

7 (Olvassátok fel: Máté 17:1–5.) Jehova hangja akkor hallatszott másodszor az égből, amikor Jézus „elváltozott”. Miután Péterrel, Jakabbal és Jánossal felment egy magas hegyre, egy rendkívüli látomást láttak. Jézus arca fényleni kezdett, és a ruhája is ragyogott. Két férfi, akik Mózest és Illést jelenítették meg, beszélgettek Jézussal a közelgő haláláról és feltámadásáról. Bár a három apostolt „elnyomta az álom”, később teljesen felébredtek, és látták ezt a meglepő látomást (Luk 9:29–32). Ezután egy fényes felhő árnyékot vetett rájuk, és a felhőből egy hangot hallottak – Isten hangját! Jehova éppúgy, mint Jézus keresztelkedésekor, most is kifejezte az érzéseit a Fia iránt. Ezt mondta: „Ő az én szeretett Fiam, akiben örömömet lelem.” Ezúttal azonban még ezt is hozzátette: „Figyeljetek rá!”

8. Milyen hatással volt a látomás Jézusra és a tanítványokra?

8 A látomás betekintést nyújtott Jézus későbbi dicsőségébe és hatalmába, amelyben Isten királyságának a királyaként lesz része. Ami akkor történt, az kétségtelenül erőt öntött belé, hogy el tudja viselni a rá váró szenvedést és halált. Ez a látomás a tanítványok hitét is megerősítette, és felkészítette őket az előttük álló hitpróbákra és kemény munkára. Amikor Péter apostol mintegy 30 évvel később felidézte ezt az eseményt, még mindig élénken éltek benne a látottak és hallottak (2Pét 1:16–18).

9. Milyen hasznos tanácsokat adott Jézus a tanítványainak?

9 „Figyeljetek rá!” Jehova egyértelműen elvárja tőlünk, hogy figyeljünk oda a Fia tanítására, és fogadjuk meg a szavait. A földön létekor Jézus nagyon sok hasznos tanácsot adott. Például szeretettel megtanította a követőinek, hogy hogyan hirdessék a jó hírt, és többször felhívta rá a figyelmüket, hogy kitartóan virrasztaniuk kell (Máté 24:42; 28:19, 20). Arra buzdította őket, hogy megfeszített erővel küzdjenek, és ne adják fel (Luk 13:24). Kiemelte, hogy milyen fontos, hogy szeressék egymást, maradjanak egységesek, és tartsák meg a parancsait (Ján 15:10, 12, 13). Milyen gyakorlatias útmutatás! És ma éppolyan időszerű, mint akkoriban volt.

10–11. Mivel bizonyíthatjuk, hogy figyelünk Jézusra?

10 Jézus kijelentette: „Mindenki, aki az igazság oldalán áll, figyel a hangomra” (Ján 18:37). Egyebek közt úgy tudjuk bizonyítani, hogy figyelünk a hangjára, ha „továbbra is [elviseljük] egymást, és készségesen [megbocsátunk] egymásnak” (Kol 3:13; Luk 17:3, 4). Ezenkívül buzgón hirdetnünk kell a jó hírt „a kedvező időszakban is, és a nehéz időkben is” (2Tim 4:2).

11 „Az én juhaim figyelnek a hangomra” – mondta Jézus (Ján 10:27). Ez azt jelenti, hogy a követői nemcsak meghallják, amit mond, hanem aszerint is élnek.  Nem engedik, hogy „az élet aggodalmai” elvonják a figyelmüket (Luk 21:34). Nagyon fontosnak tartják, hogy engedelmeskedjenek Jézus parancsainak, még akkor is, ha nehézségekbe ütköznek. Sok testvérünk súlyos próbákat él át, például az ellenségeink üldözik őket, nélkülözniük kell, vagy valamilyen természeti csapás miatt szenvednek. Mindezek ellenére hűségesek maradnak Jehovához, még komoly áldozatok árán is. Jézus következő szavaiból erőt meríthetnek: „Az szeret engem, aki ismeri a parancsaimat, és teljesíti azokat. Aki pedig engem szeret, azt szeretni fogja az én Atyám” (Ján 14:21).

A szolgálat segít, hogy folyton figyeljünk Jézus hangjára (Lásd a 12. bekezdést.) *

12. Mi mutatja még, hogy figyelünk Jézusra?

12 Azzal is kifejezhetjük, hogy figyelünk Jézusra, hogy együttműködünk azokkal, akiket megbízott a vezetésünkkel (Héb 13:7, 17). Isten szervezete az elmúlt években számos újítást vezetett be: új eszközöket és módszereket használunk a szolgálatban, megváltozott a hét közbeni összejövetel, és másképp zajlik a királyságtermek építése, felújítása és karbantartása. Nagyra értékeljük a szeretetteljes és jól átgondolt irányítást. Biztosak lehetünk benne, hogy Jehova megáldja a törekvésünket, hogy kövessük a szervezetétől jövő időszerű útmutatást.

13. Miért jó, ha figyelünk Jézusra?

13 A javunkra válik, ha megszívleljük mindazt, amit Jézus tanított. Ő megígérte a tanítványainak, hogy a tanítása fel fogja üdíteni őket. Ezt mondta: „fel fogtok frissülni. Mert az én igám kellemes, és az én terhem könnyű” (Máté 11:28–30). Isten Szava, beleértve a Jézus életéről és szolgálatáról szóló négy evangéliumot is, megerősíti a hitünket, felüdít és bölccsé tesz bennünket (Zsolt 19:7; 23:3). „Boldogok, akik hallják Isten szavát, és megtartják!” – jelentette ki Jézus (Luk 11:28).

„MEG FOGOM DICSŐÍTENI” A NEVEMET

14–15. a) Hogyan számol be a János 12:27, 28 a harmadik alkalomról, amikor Jehova az égből szólt? b) Miért meríthetett vigaszt és erőt Jézus Jehova szavaiból?

14 (Olvassátok fel: János 12:27, 28.) János evangéliuma számol be a harmadik alkalomról, amikor Jehova hangja hallatszott az égből. Jézus néhány  nappal a halála előtt Jeruzsálemben volt, hogy utoljára ünnepelje meg a pászkát. Miután elmondta, hogy gyötrődik, így imádkozott: „Atyám, dicsőítsd meg a nevedet!” Ekkor az Atyja így szólt az égből: „Megdicsőítettem, és újra meg fogom dicsőíteni.”

15 Jézusra súlyos teherként nehezedett az a felelősség, hogy hűségesnek kell maradnia Jehovához. Tudta, hogy kegyetlenül meg fogják korbácsolni, és borzalmas halál vár rá (Máté 26:38). Mindennél fontosabb volt számára, hogy dicsőítse az Atyja nevét. Mivel istenkáromlással vádolták, aggódott, hogy a halálával szégyent hozhat Istenre. Jehova szavai kétségkívül nagyon megnyugtatták, hiszen arról biztosították, hogy az Atyja neve meg lesz dicsőítve. A vigasz és az erő forrásának bizonyultak, hogy szembe tudjon nézni mindazzal, ami rá vár. Lehet, hogy a jelenlévők közül ő volt az egyetlen, aki megértette az Atyja szavait, de Jehova gondoskodott róla, hogy a kijelentését feljegyezzék nekünk (Ján 12:29, 30).

Jehova meg fogja dicsőíteni a nevét, és megszabadítja a népét (Lásd a 16. bekezdést.) *

16. Miért aggaszthat minket, hogy Jehova nevét szégyen érheti?

16 Minket is aggaszthat, hogy Jehova nevét esetleg szégyen éri. Talán Jézushoz hasonlóan velünk is igazságtalanul bánnak. Vagy lehet, hogy az ellenségeink  által terjesztett valótlan történetek miatt nyugtalankodunk, mert azok szégyent hozhatnak Jehova nevére és szervezetére. Ilyenkor minket is megnyugtathatnak Jehova szavai. Nem kell túlságosan aggódnunk. „Isten békéje, amely felette áll minden gondolkodásnak, meg fogja őrizni [szívünket] és [gondolkodóképességünket] Krisztus Jézus által” (Flp 4:6, 7). Jehova mindig ügyel rá, hogy megdicsőítse a nevét. A királysága által jóvátesz minden kárt, amelyet Sátán és a világ okoz az ő hűséges szolgáinak (Zsolt 94:22, 23; Ézs 65:17).

JEHOVA HANGJA MA IS SZÓL HOZZÁNK

17. Az Ézsaiás 30:21-gyel összhangban hogyan szól ma hozzánk Jehova?

17 Jehova ma is kommunikál velünk. (Olvassátok fel: Ézsaiás 30:21.) Igaz, nem hallhatjuk a hangját az égből, de leíratta nekünk a Bibliát, hogy útmutatást adjon. Ezenkívül a szelleme arra indítja a hű sáfárt, hogy rendszeresen ellássa a szolgáit szellemi táplálékkal (Luk 12:42). Gondoljunk csak bele, mennyi nyomtatott és online olvasnivaló, videó és hanganyag áll rendelkezésünkre!

18. Hogyan erősítik a hitedet Jehova szavai, és hogyan adnak bátorságot?

18 Soha ne felejtsük el, hogy mit mondott Jehova, amikor a Fia a földön élt. Istennek a Bibliában feljegyzett szavai arról biztosítanak minket, hogy ő teljesen ura a helyzetnek, és jóvá fog tenni minden kárt, amelyet Sátán és a gonosz világa okozott nekünk. Határozzuk el, hogy mindig oda fogunk figyelni Jehova hangjára. Így bármilyen nehézséggel szembe tudunk nézni most, és a jövőben is. A Biblia erre emlékeztet minket: „kitartásra van szükségetek, hogy miután mindent megtesztek, amit Isten akar, megkapjátok tőle, amit ígért” (Héb 10:36).

4. ÉNEK „Jehova az én pásztorom”

^ 5. bek. Amíg Jézus a földön élt, Jehova háromszor is szólt az égből. Az egyik alkalommal felszólította Krisztus tanítványait, hogy figyeljenek a Fiára. Jehova ma a szervezete és az írott Szava által szól hozzánk, amelyben Jézus tanításairól is olvashatunk. A cikk rámutat, hogyan válhat a javunkra, ha odafigyelünk Jehovára és Jézusra.

^ 52. bek. KÉPLEÍRÁS: Egy vén észreveszi, hogy egy kisegítőszolga részt vesz a királyságterem rendben tartásában, és segít a kiadványok szétosztásában. A vén kedvesen megdicséri ezt a testvért.

^ 54. bek. KÉPLEÍRÁS: Egy házaspár ad egy gyülekezeti meghívót egy halásznak Sierra Leonéban.

^ 56. bek. KÉPLEÍRÁS: A testvérek egy magánotthonban tartanak összejövetelt egy olyan országban, ahol korlátozva van a munkánk. Utcai ruhában vannak, hogy ne vonják magukra a figyelmet.