„Ne félj, mert én veled vagyok. Ne aggódj, mert én vagyok Istened. Én megerősítelek, igen, segítek neked” (ÉZS 41:10)

7. ÉNEK Jehova a mi erőnk

ÁTTEKINTÉS *

1–2. a) Hogyan hatottak Josikóra az Ézsaiás 41:10 szavai? b) Miért őrizte meg Jehova ezt az üzenetet?

EGY kedves testvérnőnkkel, Josikóval az orvosa közölte, hogy már csak néhány hónapja van hátra. Hogyan fogadta a hírt Josikó? Eszébe jutott az egyik kedvenc bibliaverse, az Ézsaiás 41:10. (Olvassátok fel!) Nyugodt hangon azt mondta az orvosnak, hogy nem fél, mert Jehova erősen fogja a kezét. * Ennek a versnek a megnyugtató gondolatai segítettek neki, hogy teljesen Jehovára bízza magát. Az Ézsaiás 41:10 nekünk is segíthet megőrizni a nyugalmunkat, amikor súlyos próbákat élünk át. Mielőtt megvizsgálnánk, hogyan, nézzük, miért küldte Isten ezt az üzenetet Ézsaiás által.

2 Jehova annak idején azért íratta le ezeket a szavakat, hogy vigaszt nyújtson a zsidóknak, akik később száműzetésbe kerültek Babilonba. De nemcsak miattuk gondoskodott róla, hogy ez az üzenet fennmaradjon, hanem hogy a későbbi korokban élő szolgáit is bátorítsa vele (Ézs 40:8; Róma 15:4). Mivel „nehezen elviselhető, válságos” időkben élünk, ma nagyobb szükségünk van az Ézsaiás könyvében olvasható bátorításra, mint eddig bármikor (2Tim 3:1).

3. a) Milyen ígéreteket találunk a 2019-es éviszövegünkben, az Ézsaiás 41:10-ben? b) Miért van szükségünk ezekre az ígéretekre?

3 Ebben a cikkben Jehova három hiterősítő ígéretére  fogunk összpontosítani, amelyek az Ézsaiás 41:10-ben vannak feljegyezve. Ezek a következők: 1. Jehova velünk lesz, 2. ő a mi Istenünk, és 3. segíteni fog nekünk. Szükségünk van ezekre az ígéretekre *, mivel Josikóhoz hasonlóan nekünk is vannak gondjaink, és a világ állapotától is szenvedünk. Ráadásul némelyeket közülünk üldözés ér a kormányzat részéről. Vizsgáljuk most meg közelebbről Jehova ígéreteit.

„ÉN VELED VAGYOK”

4. a) Melyik ígéretről lesz szó először? (Lásd a lábjegyzetet is.) b) Hogyan fejezi ki Jehova, hogy mit érez irántunk? c) Milyen érzéseket keltenek benned Isten szavai?

4 Jehova először is ezekkel a szavakkal bátorít minket: „Ne félj, mert én veled vagyok.” * Úgy mutatja meg, hogy velünk van, hogy odafigyel ránk, és gyengéden szeret minket. Egy másik helyen így fejezi ki, hogy mit érez irántunk: „értékes vagy a szememben, tiszteletre méltónak tartalak és szeretlek” (Ézs 43:4). Nincs olyan erő a világon, amely arra kényszeríthetné Jehovát, hogy ne szeresse a szolgáit; rendíthetetlenül ragaszkodik hozzájuk (Ézs 54:10). A tőle kapott szeretet és a barátsága bátorságot önt belénk. Jehova ugyanúgy megóv minket, ahogy a barátját, Ábrámot (Ábrahámot) megóvta. Ezt mondta neki: „Ne félj, Ábrám! Pajzsod vagyok” (1Móz 15:1).

Jehova segítségével ki tudunk tartani az áradathoz és tűzvészhez hasonló próbákban (Lásd az 5. és 6. bekezdést.) *

5–6. a) Honnan tudjuk, hogy Jehova szeretne segíteni nekünk? b) Mit tanulhatunk Josikó példájából?

5 Biztosak vagyunk benne, hogy Jehova szeretne segíteni nekünk, amikor próbákkal kerülünk szembe, mivel ezt ígéri a népének: „Ha vízen kelsz át, én veled leszek, és ha folyókon, nem borítanak el. Ha tűzön mész át, nem égsz meg, és a láng sem perzsel meg” (Ézs 43:2). Mit jelentenek ezek a szavak?

6 Azt nem ígéri Jehova, hogy megszünteti a nehézségeinket, de nem engedi,  hogy belefulladjunk a gondok „folyójába”, vagy maradandó kárt okozzanak nekünk a próbák „lángjai”. Biztosít minket arról, hogy velünk lesz, és segít „átkelni” a problémákon. De mit tesz értünk? Eloszlatja a félelmeinket, így meg tudjuk őrizni a feddhetetlenségünket, még ha az életünk van is veszélyben (Ézs 41:13). Ezt Josikó is tapasztalta. A lánya így mesél róla: „Szinte hihetetlen volt, hogy milyen nyugodt tudott maradni. Egyértelmű, hogy Jehova belső békét adott neki. Egészen a halála napjáig beszélt Jehováról és az ígéreteiről az ápolóknak meg a többi betegnek.” Mit tanulhatunk Josikó példájából? Ha bízunk Isten ígéretében, hogy velünk lesz, mi is bátrak és erősek leszünk, amikor próbák érnek minket.

„ÉN VAGYOK ISTENED”

7–8. a) Mi a második ígéret, amelyet megvizsgálunk, és mire utal benne az „aggódik” szó? b) Miért mondta Jehova a száműzött zsidóknak, hogy ne aggódjanak? c) Miért lehettek megnyugtatóak az Ézsaiás 46:3, 4-ben leírt szavak Isten népének?

7 Nézzük most a második ígéretet Ézsaiás könyvéből: „Ne aggódj, mert én vagyok Istened.” Segíthet megérteni, hogy mit jelent ez a felszólítás, ha figyelembe vesszük, hogy az eredeti nyelven az „aggódik” ige a következő gondolatot hordozza: „folyton hátratekintget, mert úgy érzi, hogy veszély fenyegeti”, vagy „körbenéz, mintha vészhelyzetben lenne”.

8 Miért mondta Jehova a zsidóknak, akik később száműzetésbe kerültek Babilonba, hogy ne aggódjanak? Mert tudta, hogy az ott élő embereknek lesz okuk a félelemre. A zsidók 70 éves fogságának a vége felé a médek és perzsák hatalmas serege megtámadta Babilont. Jehova őket használta fel, hogy kiszabadítsa a népét (Ézs 41:2–4). Amikor a babilóniaiak és más népek tudomást szereztek róla, hogy közeleg az ellenség, így bátorították egymást: „Légy erős!” Még több bálványt készítettek, abban reménykedve, hogy azok majd megvédik őket (Ézs 41:5–7). Jehova eközben így nyugtatta meg a zsidó száműzötteket: „te, ó, Izrael, a szolgám vagy [nem úgy, mint a többi nép] . . . Ne aggódj, mert én vagyok Istened” (Ézs 41:8–10). Ezekkel a szavakkal biztosította a hűséges imádóit arról, hogy nem feledkezett meg róluk; még mindig az Istenük volt, ők pedig még mindig a népe voltak. Jehova kijelentette: „hordozlak titeket, és kiszabadítalak benneteket.” A száműzött zsidók biztosan nagyon bátorítónak érezték ezt az ígéretet. (Olvassátok fel: Ézsaiás 46:3, 4.)

9–10. Miért nem kell félnünk? Szemléltesd!

9 A körülöttünk élő emberek egyre jobban aggódnak a világ állapota miatt. A problémák természetesen minket is érintenek, mégsem kell félnünk. Jehova ezt mondja nekünk: „én vagyok Istened.” Hogyan segít ez a kijelentés megőrizni a nyugalmunkat?

10 Vegyünk egy szemléltetést. Tegyük fel, hogy Ákos és Balázs repülőn utaznak. A gép egyszer csak viharba kerül, és rázkódni kezd. Kisvártatva megszólal a hangszóró: „Kössék be a biztonsági öveket. Légörvénybe kerültünk.” Ákos nagyon megijed. De a pilóta hozzáteszi: „Ne aggódjanak. Itt a pilóta beszél.” „Ezzel akar megnyugtatni?” – hitetlenkedik Ákos. Aztán észreveszi, hogy Balázs egy kicsit sem tűnik idegesnek. Meg is kérdezi  tőle, hogy hogyan tud ilyen nyugodt maradni. Balázs így válaszol: „Jól ismerem a pilótát. Ő az apám!” Hozzáteszi még: „Szívesen mesélek róla. Ha jobban megismered, látni fogod, hogy milyen tapasztalt, és te sem leszel ideges.”

11. Milyen tanulságokat vonhatunk le a két utas történetéből?

11 Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből a szemléltetésből? Balázshoz hasonlóan mi is nyugodtak vagyunk, hiszen jól ismerjük égi Atyánkat, Jehovát. Tudjuk, hogy az ő vezetésével biztonságban átvészelhetjük a mostani viharos időket, ennek a világnak az utolsó napjait (Ézs 35:4). Mivel bízunk Jehovában, akkor is nyugodtak maradunk, ha a többi embert megbénítja a félelem (Ézs 30:15). És Balázshoz hasonlóan mi is segítünk másoknak, amikor elmondjuk nekik, hogy miért bízhatnak Istenben. Így ők is biztosak lehetnek benne, hogy Jehova minden körülmények között mellettük lesz.

„ÉN MEGERŐSÍTELEK [ÉS] SEGÍTEK NEKED”

12. a) Mi a harmadik ígéret, amelyről beszélünk? b) Mire emlékeztet minket az, hogy Ézsaiás Jehova karját említi?

12 Most térjünk rá a harmadik ígéretre: „Én megerősítelek, igen, segítek neked.” Ézsaiás korábban így beszélt arról, hogy Jehova hogyan fogja megerősíteni a népét: „eljön hatalommal, és a karja fog uralkodni érte” (Ézs 40:10). A Bibliában a „kar” szót gyakran jelképes értelemben használják, és valakinek a hatalmára utalnak vele. Tehát az a kijelentés, hogy Jehova „karja fog uralkodni”, arra emlékeztet minket, hogy ő egy hatalmas király. A felülmúlhatatlan erejét már régen is arra használta fel,  hogy támogassa és megvédje a szolgáit, és ma is megerősíti és megóvja azokat, akik bíznak benne (5Móz 1:30, 31; Ézs 43:10, lábj.).

Egyetlen fegyver sem lesz sikeres Jehova erős karjával szemben (Lásd a 12–16. bekezdést.) *

13. a) Mikor ad különösen nagy erőt nekünk Jehova? b) Melyik ígéret ad okot a bizakodásra?

13 Amikor az ellenségeink üldöznek, még inkább számíthatunk rá, hogy Jehova megerősít bennünket. A világ egyes részein megpróbálják leállítani a tanúskodómunkát, vagy betiltani a szervezetünket. De még az ilyen támadások sem töltenek el minket túlzott aggodalommal. Jehova olyasmiről biztosít bennünket, ami erőt önt belénk, és bizakodásra ad okot. Ezt ígéri: „Egyetlen ellened készült fegyver sem lesz sikeres” (Ézs 54:17). Erről három fontos tény is eszünkbe juthat.

14. Miért nem lep meg minket, hogy Isten ellenségei harcolnak ellenünk?

14 Először is, Krisztus követőiként számítunk rá, hogy gyűlölni fognak minket (Máté 10:22). Jézus előre megmondta, hogy a tanítványai ádáz üldözésnek lesznek kitéve az utolsó napokban (Máté 24:9; Ján 15:20). Másodszor, Ézsaiás próféciája arra figyelmeztet, hogy az ellenségeink nem elégszenek meg azzal, hogy gyűlölnek minket; különböző fegyvereket is bevetnek ellenünk. Ilyen a ravasz megtévesztés, a szemenszedett hazugságok és a kegyetlen üldözés (Máté 5:11). Jehova nem akadályozza meg az ellenségeinket abban, hogy ilyen fegyverekkel harcoljanak ellenünk (Ef 6:12; Jel 12:17). Ennek ellenére nincs okunk félni. Miért?

15–16. a) Mit tartsunk mindig észben, és hogyan hangsúlyozza ezt az Ézsaiás 25:4, 5? b) Hogyan írja le az Ézsaiás 41:11, 12, hogy mi lesz azokkal, akik harcolnak ellenünk?

15 Nézzük a harmadik tényt, amelyet nem szabad elfelejtenünk. Jehova azt mondta, hogy egyetlen ellenünk készült  fegyver sem lesz sikeres. Éppen úgy, ahogy egy fal megvéd egy pusztító zivatartól, Jehova is megóv minket a zsarnokok fújtatásával szemben. (Olvassátok fel: Ézsaiás 25:4, 5.) Az ellenségeink soha nem fognak tudni maradandó kárt okozni nekünk (Ézs 65:17).

16 Jehova azzal is erősíti a belé vetett bizalmunkat, hogy részletesen ecseteli, hogy mi vár azokra, akik dühösek ránk. (Olvassátok fel: Ézsaiás 41:11, 12.) Bármekkora erőkkel küzdjenek is ellenünk, egy biztos: Isten népének ellenségei egytől egyig „semmivé válnak és elvesznek”.

HOGYAN ERŐSÍTHETJÜK A JEHOVÁBA VETETT BIZALMUNKAT?

Olvassuk rendszeresen a Bibliát, hogy jobban tudjunk bízni Jehovában (Lásd a 17. és 18. bekezdést.) *

17–18. a) Hogyan erősíti a Jehovába vetett bizalmunkat a bibliaolvasás? Mondj egy példát! b) Miért jó, ha elgondolkodunk a 2019-es éviszövegen?

17 Ha jobban megismerjük Jehovát, elmélyül a bizalmunk iránta. És csak úgy tudjuk igazán megismerni, ha figyelmesen olvassuk a Bibliát, és elmélkedünk rajta. A Szentírás beszámol róla, hogy hogyan védte meg Jehova a népét régen. Az ilyen történetek alapján bízhatunk abban, hogy rólunk sem fog elfeledkezni.

18 Ézsaiás könyve szemléletesen írja le, hogy miként óv minket Jehova. Őt egy pásztorhoz hasonlítja, a szolgáit pedig bárányokhoz. Ezt mondja Jehováról: „Karjával összegyűjti a bárányokat, és ölében hordozza őket” (Ézs 40:11). Amikor a karjaiba zár bennünket, biztonságban érezzük magunkat, és megnyugszunk. A hű és értelmes rabszolga szeretné, ha a sok gond ellenére nyugodtak maradnánk, ezért az Ézsaiás 41:10-et választotta éviszövegnek 2019-re: „Ne aggódj, mert én vagyok Istened.” Gondolkodj el ezeken a bátorító szavakon. Erőt fognak adni, hogy szembenézz a rád váró nehézségekkel.

38. ÉNEK Erőssé tesz téged

^ 5. bek. A 2019-es éviszöveg három okot is felsorol, amiért nyugodtak tudunk maradni akkor is, ha rossz dolgok történnek körülöttünk a világban, vagy a saját életünkben. Ez a cikk ezt a három okot veszi nagyító alá, így segít, hogy kevésbé aggódjunk, és jobban bízzunk Jehovában. Elmélkedj az éviszövegen, és ha tudod, tanuld meg fejből. Ez a bibliavers erőt fog adni az előtted álló próbákhoz.

^ 3. bek. KIFEJEZÉS MAGYARÁZATA: Az ígéret egy megbízható kijelentés arról, hogy valami meg fog történni. Jehova ígéretei segítenek nekünk, hogy ne aggódjunk annyira a felmerülő gondok miatt.

^ 4. bek. LÁBJEGYZET: Az Ézsaiás 41:10, 13, 14-ben háromszor is előfordul a „ne félj” kifejezés. Ugyanezekben a versekben gyakran szerepel az „én” névmás, amikor Jehova magáról beszél. Mi lehet ennek az oka? Jehova rá akart világítani arra a fontos igazságra, hogy csak úgy szabadulhatunk meg a félelmeinktől, ha bízunk benne.

^ 52. bek. KÉPLEÍRÁS: Egy család tagjai próbákkal néznek szembe a munkahelyen, az egészségi állapotuk miatt, a szolgálatban és az iskolában.

^ 54. bek. KÉPLEÍRÁS: A rendőrség beront egy magánotthonban tartott összejövetelre, de a testvérek és testvérnők nem esnek pánikba.

^ 56. bek. KÉPLEÍRÁS: A rendszeres családi imádat megerősít, hogy ki tudjunk tartani.