AMIKOR kíváncsi vagy rá, hogy mennyi az idő, valószínűleg rápillantasz az órádra. És hogyan válaszolsz, ha valaki megkérdezi tőled, hogy hány óra van? Többféleképpen is kifejezhetjük a pontos időt.

Ha mondjuk másfél órával járunk dél után, akkor talán azt mondod, hogy „fél kettő”, vagyis hogy még 30 perc van 2-ig. Attól függően, hogy mi a megszokott a környéketeken, azt is mondhatod, hogy 13:30. Ez az időmeghatározás a 24 órás rendszeren alapul. De vannak helyek, ahol ugyanezt az időpontot úgy fejezik ki, hogy 1:30.

Talán elgondolkodtál már azon, hogy hogyan határozták meg az időt abban a korban, amikor a Bibliát írták. Többféle módszert is használtak. Az eredetileg héberül íródott részekben találunk utalást például a reggelre, a délre és az estére (1Móz 8:11; 19:27; 5Móz 28:29; 1Kir 18:26). De bizonyos helyeken pontosabb megfogalmazásokat láthatunk.

A bibliai időkben szokás volt őröket állítani. Erre különösen éjszaka volt szükség. Több száz évvel Jézus születése előtt az izraeliták három részre osztották az éjszakát, és ezeket őrségeknek nevezték (Zsolt 63:6). A Bírák 7:19 megemlíti a középső éjjeli őrszolgálatot. Jézus napjaira viszont a zsidók már átvették a görög és római rendszert, amely szerint négy egységre osztották az éjszakát.

Az evangéliumírók többször is utaltak ezekre az őrszolgálatokra. Például „a negyedik őrszolgálat idején” történt, hogy Jézus a vízen járva odament a tanítványai csónakjához (Máté 14:25). Jézus az egyik szemléltetésében pedig ezt mondta: „ha a házigazda tudta volna, melyik őrszolgálat idején jön a tolvaj, ébren maradt volna, és nem engedte volna, hogy betörjenek a házába” (Máté 24:43).

Jézus mind a négy őrszolgálatra utalt, amikor erre buzdította a tanítványait: „Kitartóan virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mikor jön el a ház ura: a késői órákban vagy éjfélkor vagy hajnal előtt vagy kora reggel” (Márk 13:35, lábj.). Az első őrszolgálat, melyet úgy nevezett, hogy „a késői órákban”, naplementétől körülbelül 9 óráig tartott; a második, az éjféli pedig úgy 9 órától éjfélig. A harmadik őrszolgálat, melyre a „hajnal előtt” vagy az „amikor a kakas kukorékol” kifejezés utal, az éjféltől körülbelül hajnali 3-ig tartó időszakot jelenti. Valószínűleg ez alatt az őrszolgálat alatt történt, hogy egy kakas tényleg megszólalt Jézus letartóztatásának éjjelén (Márk 14:72). Az éjszaka negyedik szakasza, a kora reggeli őrszolgálat hajnali 3-tól napfelkeltéig tartott.

Tehát megállapíthatjuk, hogy bár a bibliai időkben az embereknek nem voltak olyan időjelző eszközeik, mint ma, volt rá módszerük, hogy közöljék az időt akár nappal, akár éjjel.