„A szeretet. . . épít” (1KOR 8:1)

ÉNEKEK: 109, 121

1. Milyen fontos témáról beszélt Jézus a tanítványaival töltött utolsó éjszakáján?

JÉZUS a tanítványaival töltött utolsó éjszakáján közel 30-szor említette a szeretetet. Fel is szólította őket, hogy szeressék egymást (Ján 15:12, 17). Az egymás iránti szeretetüknek annyira szembetűnőnek kellett lennie, hogy abból mások egyértelműen lássák, hogy ők Jézus igaz követői (Ján 13:34, 35). Ez a szeretet nem csupán egy érzelem, hanem egy igen nemes tulajdonság, amelyhez hozzátartozik az önfeláldozás. Jézus kijelentette: „Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért. És ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek” (Ján 15:13, 14).

2. a) Mi figyelhető meg Isten népe körében? b) Milyen kérdésekre keressük a választ?

2 Jehova szolgáit ma valóban Isten népeként azonosítja az őszinte, önfeláldozó szeretetük és a köztük lévő megbonthatatlan egység (1Ján 3:10, 11). Milyen jó, hogy ilyen krisztusi szeretet jellemzi őket a nemzetiségüktől, az anyanyelvüktől és a hátterüktől függetlenül! De felmerülhet néhány kérdés:  Miért különösen fontos most, hogy szeretettel bánjunk egymással? Hogyan erősít meg minket Jehova és Jézus szeretete? És hogyan mutathatunk ki olyan szeretetet, amely épít? (1Kor 8:1).

MOST KÜLÖNÖSEN FONTOS A SZERETET

3. Milyen hatással van az emberekre az, hogy válságos időkben élünk?

3 Mivel az élet tele van „bajjal és szomorúsággal”, ezekben a válságos időkben sokan érzelmi gyötrelmet élnek át (Zsolt 90:10; 2Tim 3:1–5). Jó néhányan addig a pontig is eljutnak, hogy legszívesebben feladnák. Becslések szerint évente több mint 800 000-en vetnek véget az életüknek, vagyis minden 40. másodpercben öngyilkos lesz valaki. Sajnos még a keresztények között is vannak, akik így tesznek a rájuk nehezedő nyomás hatására.

4. Mely bibliai szereplők érezték úgy, hogy legszívesebben meghalnának?

4 A bibliai időkben Isten egyik-másik hűséges szolgáját annyira megterhelték a körülményei, hogy meg akart halni. Jób például így kesergett a fájdalmai közepette: „Gyűlölöm az életem. Nem akarok tovább élni!” (Jób 7:16; 14:13). Jónás rendkívül csalódott volt, hogy nem úgy alakultak a dolgok, ahogy számított rá, ezért így szólt Jehovához: „kérlek, vedd el az életem, mert jobb meghalnom, mint élnem!” (Jón 4:3). Egyszer Illés próféta is azt kérte elkeseredettségében, hogy hadd haljon meg. Ezt mondta: „Elég! Most tehát, ó, Jehova, vedd el az életemet” (1Kir 19:4). Jehova azonban értékesnek tartotta ezeket a hűséges szolgáit, és azt akarta, hogy tovább éljenek. Nem ítélte el őket az érzéseikért, hanem segített nekik túljutni a kétségbeesésen, és szeretettel megerősítette őket, hogy folytatni tudják a szolgálatukat.

5. Miért van most különösen nagy szükségük szeretetre a testvéreinknek?

5 Még ha a testvéreink nem is mindannyian vannak ennyire elkeseredve, sokan közülük feszült helyzetekkel néznek szembe, és szükségük van rá, hogy valaki szeretettel bátorítsa őket. Vannak, akiket üldöznek és gúnyolnak. Mások a munkahelyükön állandó bírálgatást és pletykálkodást kénytelenek elviselni. Az is lehet, hogy a túlórázás vagy a kíméletlen határidők miatt teljesen kimerültek. Megint másoknak a családi gondjaik szívják el az erejüket, például az, hogy a nem Tanú házastársuk folyton kritizálja őket. Az ilyen nehézségek a gyülekezetben sokakat megviselnek fizikailag és érzelmileg. Ki segíthet nekik, hogy kitartsanak?

JEHOVA SZERETETE MEGERŐSÍT MINKET

6. Hogyan építi Jehova szolgáit az ő szeretete?

6 Jehova úgy önt erőt az imádóiba, hogy biztosítja őket a kifogyhatatlan szeretetéről. Milyen sokat jelenthetett a hűséges izraelitáknak a következő kijelentése: „értékes vagy a szememben, tiszteletre méltónak tartalak és szeretlek . . . Ne félj, mert én veled vagyok!” (Ézs 43:4, 5). Ha te is Jehova szolgája vagy, biztosra veheted, hogy ő gyengéden szeret téged. * A Szavában ezt ígéri azoknak, akik a tiszta imádatot gyakorolják: „Mint hatalmas Isten, megszabadít. Ujjong miattad nagy örömmel” (Sof 3:16, 17).

7. Miért mondhatjuk, hogy Jehova úgy szeret minket, mint egy édesanya? (Lásd a képet a cikk elején.)

 7 Jehova azt ígéri a szolgáinak, hogy erőt ad nekik, és megvigasztalja őket, bármilyen próbával néznek is szembe. Egy költői képpel szívhez szólóan mutatja be, hogy mennyire mélyen és gyengéden szereti az igaz imádóit: „Az emlőjével táplál benneteket, csípőre téve hoz titeket, és a térdén fogtok lovagolni. Ahogy az édesanya vigasztalja a fiát, úgy foglak vigasztalni benneteket” (Ézs 66:12, 13). Milyen megkapó jelenet: egy szerető anya a csípőjén viszi a kisbabáját, vagy a térdére ülteti, és játszik vele. Mivel Jehova így szereti a népét, ne kételkedj benne, hogy személy szerint te is nagyon értékes vagy a szemében (Jer 31:3).

8–9. Hogyan erősíthet meg minket Jézus szeretete?

8 Az igaz keresztények valami más miatt is biztosak lehetnek benne, hogy Isten szereti őket. Ő ugyanis „annyira szerette a világot, hogy az egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, ne pusztuljon el, hanem örök élete legyen” (Ján 3:16). Azzal, hogy Jézus az életét adta értünk, kimutatta, hogy ő is nagyon szeret minket. Ez óriási ösztönző erő! Isten Szava azt írja, hogy még „nyomorúság vagy gyötrelem” sem képes „elválasztani minket Krisztus szeretetétől” (Róma 8:35, 38, 39).

9 Ha a próbáink kimerítenek fizikailag, érzelmileg vagy szellemileg, Krisztus szeretete kényszerítő erőként kitartásra sarkallhat minket. (Olvassátok fel: 2Korintusz 5:14, 15.) A tőle jövő szeretet megszilárdít és arra ösztönöz bennünket, hogy ne adjuk fel, még akkor sem, ha esetleg egy katasztrófával, üldözéssel, csalódással vagy súlyos aggodalmakkal kell megküzdenünk.

A TESTVÉREINKNEK SZÜKSÉGÜK VAN A SZERETETÜNKRE

Jézus példája arra ösztönözhet, hogy bátoríts másokat (Lásd a 10. és 11. bekezdést.)

10–11. Kinek a felelőssége, hogy bátorítsa a lehangolt testvéreket? Fejtsd ki!

10 Jehova a gyülekezetet is felhasználja, hogy szeretettel erősítsen minket. Úgy viszonozhatjuk a szeretetét, ha kedvesen bánunk a testvéreinkkel, és építjük őket szellemileg és érzelmileg egyaránt (1Ján 4:19–21). Pál apostol ezt  írta a keresztényeknek: „állandóan bátorítsátok és építsétek egymást, mint ahogy teszitek is” (1Tessz 5:11). Ez a tanács nem csak a véneknek szól. A gyülekezet többi tagja is követheti Jehova és Jézus példáját azáltal, hogy vigasztalja és bátorítja a testvéreit és testvérnőit. (Olvassátok fel: Róma 15:1, 2.)

11 Lehetnek olyanok a gyülekezetben, akik az érzelmi betegségük miatt orvosi segítségre és gyógyszeres kezelésre szorulnak (Luk 5:31). A vének és mások szerényen elismerik, hogy nem mentálhigiénés szakemberek. Ennek ellenére létfontosságú segítséget tudnak nyújtani, ha vigasztalóan beszélnek a lehangoltakkal, támogatják a gyengéket, és mindenkivel türelmesek (1Tessz 5:14). A keresztényeknek tehát együttérzőnek és türelmesnek kell lenniük azokkal, akik lehangoltak, és vigasztalniuk kell őket, hogy megerősödjenek. Téged erről ismernek? Ha tudod, hogyan segíts, az erőfeszítéseid célt fognak érni.

12. Mondd el, hogyan erősített meg egy testvérnőt a gyülekezetétől kapott szeretet.

12 Hogyan segíthetünk a szeretetünkkel azoknak, akik valamilyen érzelmi nehézséggel küzdenek? Egy európai testvérnő ezt mondja: „Időről időre felmerül bennem az öngyilkosság gondolata. De van egy nagyon jó »védőhálóm«. A gyülekezetem szó szerint megmentette az életemet. A testvérek és a testvérnők folyton bátorítanak, és sok szeretetet adnak. Kevesen tudják, hogy depressziós vagyok, mégis mindig készségesen támogatnak. Az egyik házaspárt a pótszüleimnek tekintem. Mindig odafigyelnek rám, és a nap 24 órájában számíthatok rájuk.” Természetesen nem mindenki tud ilyenfajta segítséget nyújtani. De ha őszintén törődünk a lehangolt testvéreinkkel, az nagyon sokat jelenthet nekik. *

HOGYAN ÉPÍTSÜNK MÁSOKAT SZERETETTEL?

13. Mire van szükség, ha szeretnénk bátorítani valakit?

13 Legyél jó hallgató (Jak 1:19). A szeretet jele, ha együttérzően meghallgatsz valakit, aki lehangolt. Tegyél fel tapintatos kérdéseket, hogy jobban megértsd az érzéseit. Így bele tudod élni magad a helyzetébe, és tudsz mondani valami építőt. Az arckifejezéseden is tükröződjön, hogy őszintén törődsz a testvéreddel. Ha szívesen beszél hosszabban az érzéseiről, legyél türelmes, és ne szólj közbe. Ez segíteni fog, hogy igazán átérezd, amit mond, benne pedig bizalom ébred irántad. Így fogékonyabb lesz arra, amivel buzdítani szeretnéd. A szívből jövő törődés bizonyára nagyon jólesik majd neki.

14. Miért ne tegyünk bíráló megjegyzéseket?

14 Kerüld a bíráló megjegyzéseket. Ha egy elkeseredett személy úgy érzi, hogy kritizálod, azzal csak súlyosbítod a baját, és így kárba veszhetnek a próbálkozásaid, amikor szeretettel bátorítanád. „A meggondolatlan beszéd olyan, mint a tőrszúrás, a bölcsek nyelve viszont gyógyír” (Péld 12:18). Természetesen nem akarunk szándékosan „megszúrni” másokat bántó szavakkal. De ha akaratlanul teszünk ilyet, akkor is nagy fájdalmat okozhatunk. Ahhoz, hogy szeretettel erősíteni tudjunk valakit, át kell  éreznünk a helyzetét, amennyire csak tőlünk telik (Máté 7:12).

15. Milyen hasznos eszköz van a segítségünkre, ha szeretnénk bátorítani másokat?

15 Vigasztalj másokat Isten Szavával. (Olvassátok fel: Róma 15:4, 5.) A Biblia Istentől származik, „aki segít kitartani, és vigasztalást nyújt”, ezért nem csoda, hogy ez a könyv a vigasztaló gondolatok valódi kincsestára. Ezenkívül számos olyan kiadványunk is van, amelyek megkönnyítik a kutatást. Az Őrtorony Kiadványok Indexe és a Kutatási Segédlet Jehova Tanúinak olyan építő bibliai gondolatokhoz vezet el minket, amelyek segíthetnek megküzdeni mindenféle nehézséggel. Így felkészülhetünk, hogy kifejezzük az együttérzésünket, és hatékonyabban tudunk majd segíteni másoknak.

16. Milyen tulajdonságot kell kimutatnunk, amikor bátorítunk egy testvért?

16 Legyél gyengéd. Erre a tulajdonságra óriási szükség van, amikor önzetlen szeretettel bátorítunk és építünk valakit. Maga Jehova is „gyengéd és irgalmas Atya, az az Isten, aki minden helyzetben vigaszt nyújt”, és aki gyengéd könyörülettel bánik a szolgáival (olvassátok fel: 2Korintusz 1:3–6; Luk 1:78; Róma 15:13). Pál példájából is sokat tanulhatunk. Ezt írta: „gyengéden bántunk veletek, mint ahogy a szoptató anya is gyengéden törődik a gyermekeivel. Így, mivel gyengéd érzések fűznek minket hozzátok, elhatároztuk, hogy nemcsak elmondjuk nektek Isten jó hírét, hanem a lelkünket is kitesszük értetek, mert annyira megszerettünk titeket” (1Tessz 2:7, 8). Ha mi is ilyen gyengédek vagyunk, válasz lehetünk egy lehangolt személy imájára.

17. Hogyan gondolkodjunk a testvéreinkről, ha szeretnénk szeretettel építeni őket?

17 Ne várj tökéletességet a testvérektől. Legyél észszerű. Ha elvárod, hogy soha ne hibázzanak, biztos, hogy csalódni fogsz (Préd 7:21, 22). Gondolj arra, hogy Jehova is észszerű elvárásokat támaszt a szolgáival szemben. Az ő példáját követve könnyebben elviseled majd mások hiányosságait (Ef 4:2, 32). Ahelyett, hogy azt éreztetnéd a testvéreiddel, hogy nem elég buzgók, dicsérd meg őket azért, amit tesznek. Ez jó hatással lehet rájuk. Az őszinte dicséret feltölti őket, és segít nekik, hogy örülni tudjanak annak, amit megvalósítanak a szolgálatban. Ha viszont másokhoz hasonlítod őket, azzal csak elveszed a kedvüket (Gal 6:4).

18. Mi ösztönöz minket arra, hogy szeretettel építsük egymást?

18 Jehova szemében minden egyes báránya rendkívül értékes, és Jézus is így érez, aki az életét adta értük (Gal 2:20). Mélységesen szeretjük a testvéreinket és testvérnőinket, ezért igyekszünk gyengéden bánni velük. Mivel szeretnénk felüdíteni őket, „törekedjünk olyasmikre, amik elősegítik a békét, és amikkel építjük egymást” (Róma 14:19). Mindannyian nagyon várjuk már azt az időt, amikor soha nem lesz semmi, ami letörne bennünket. A paradicsomban a betegség, a háborúk, a halál, az üldözés, a családi viták és a csalódások mind a múltéi lesznek. Az ezer év végére az emberiség eljut a tökéletességre. Akkor azokat, akik kiállják a végső próbát, Jehova Isten örökbe fogadja mint földi fiait, és élvezni fogják „Isten gyermekeinek a dicsőséges szabadságát” (Róma 8:21). Addig is folyton építsük egymást szeretettel, hogy mind elérhessük ezt a szép célt.

^ 12. bek. Akik öngyilkos gondolatokkal küzdenek, hasznos javaslatokat találhatnak az Ébredjetek! következő cikkeiben: „Miért élj tovább?” (2014. április); „Amikor úgy érzed, már nem bírod tovább” (2012. január); „Élni érdemes!” (2001. október 22.).