„Ne formáljon többé titeket ez a világrendszer” (RÓMA 12:2)

ÉNEKEK: 88, 45

1–2. a) Mit mondott Jézus, amikor Péter arra ösztönözte, hogy kedvezzen magának? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Miért reagált így Jézus?

JÉZUS tanítványai nem hisznek a fülüknek. Arra számítottak, hogy Jézus helyreállítja Izrael királyságát, de most azt mondja, hogy nemsokára szenvednie kell, és meg fog halni. Péter apostol rögtön így szól Jézushoz: „Kedvezz magadnak, Uram! Ez semmiképpen sem fog megtörténni veled.” Jézus azonban ezt válaszolja neki: „Távozz tőlem, Sátán! Gátolsz abban, hogy megtegyem, amit kell, ugyanis nem úgy gondolkodsz, ahogy Isten, hanem úgy, ahogy az emberek” (Máté 16:21–23; Csel 1:6).

2 Jézus ezzel egyértelművé tette, hogy az Istentől származó gondolatok különböznek a Sátán befolyása alatt álló világ gondolataitól (1Ján 5:19). Péter arra ösztönözte Jézust, hogy csak magára gondoljon, ahogy azt a világban sokan teszik. De Jézus tudta, hogy az Atyja elvárja tőle, hogy készüljön fel a rá váró szenvedésre és a halálra. A szavaiból az tükröződik, hogy úgy gondolkodott, mint Jehova, nem pedig úgy, mint a világ.

3. Miért nehezebb Jehova gondolkodását követni, mint a világét?

 3 Vajon mi úgy gondolkodunk, ahogy Isten, vagy úgy, ahogy a világ? Persze a viselkedésünket már valószínűleg összhangba hoztuk Isten követelményeivel. De mi a helyzet a gondolkodásmódunkkal? Azt is igyekszünk Jehováéhoz igazítani? Ehhez tudatos erőfeszítésre van szükség. Ahhoz azonban, hogy átvegyük a világ gondolkodásmódját, szinte semmit sem kell tennünk, hiszen a világ szelleme mindenütt ott van körülöttünk (Ef 2:2). Ráadásul vonzó is lehet, mivel arra buzdít, hogy kedvezzünk magunknak. Bizony, sokkal könnyebb a világ gondolkodását követni, mint Jehováét.

4. a) Hová vezet az, ha engedjük, hogy a világ formálja a gondolkodásunkat? b) Miben fog segíteni ez a cikk?

4 Ha engedjük, hogy a világ formálja a gondolkodásunkat, hajlani fogunk az önzésre, és magunk akarunk majd dönteni erkölcsi kérdésekben (Márk 7:21, 22). Ezért nagyon fontos arra törekednünk, hogy úgy gondolkodjunk, mint Isten, és ne úgy, mint az emberek. Ebben fog segíteni ez a cikk. Látjuk majd, hogy ha követjük Jehova gondolkodását, az nem korlátoz minket szükségtelenül, hanem inkább a javunkra válik. Arról is szó lesz, hogy hogyan állhatunk ellen a világi gondolkodásnak. A következő cikk pedig kifejti, hogy miként érthetjük meg Jehova gondolkodását egy-egy dologról, és hogyan sajátíthatjuk el az ő nézőpontját.

A JAVUNKRA VÁLIK, HA KÖVETJÜK JEHOVA GONDOLKODÁSÁT

5. Miért nem szeretnék némelyek, hogy bárki befolyásolja őket?

5 Vannak, akik nem szeretnék, ha bárki is formálná vagy befolyásolná a gondolkodásukat. Azt hangoztatják, hogy önállóan gondolkodnak, és maguk hoznak döntéseket, és úgy érzik, hogy ehhez joguk is van. Nem akarják, hogy mások irányítsák őket, vagy hogy fel kelljen adniuk a személyiségüket. *

6. a) Milyen szabadságot kaptunk Jehovától? b) Korlátlan a szabadságunk?

6 Az, hogy összhangba hozzuk a gondolkodásunkat Jehováéval, nem jelenti azt, hogy semmiről sem lehet saját véleményünk. Milyen megnyugtató! A 2Korintusz 3:17 leszögezi, hogy „ahol Jehova szelleme van, ott szabadság van”. Ezek szerint szabadon kialakíthatjuk az egyéniségünket. Lehet saját ízlésünk, és eldönthetjük, hogy mi érdekel bennünket. Így alkotott meg minket Jehova. De a szabadságunknak vannak korlátai. (Olvassátok fel: 1Péter 2:16.) Jehova elvárja, hogy erkölcsi kérdésekben az ő gondolkodását kövessük, amelyet a Szavából ismerhetünk meg. Ezzel vajon korlátoz minket, vagy jót tesz velünk?

7–8. Vajon túlságosan korlátoz minket az, ha Jehova gondolkodását követjük? Szemléltesd!

7 Nézzünk egy szemléltetést. A szülők igyekeznek átadni bizonyos értékeket a gyermekeiknek. Például arra nevelik őket, hogy legyenek becsületesek, szorgalmasak és figyelmesek. Ez nem nevezhető túlzott korlátozásnak. Éppen ellenkezőleg, a szülők így készítik fel a gyermekeket, hogy megállják a helyüket az életben. Amikor felnőnek, maguk hozhatnak döntéseket. Ha ragaszkodnak a szüleiktől tanult értékekhez, valószínűleg olyan döntéseket fognak hozni,  amelyeket később sem bánnak meg. Így rengeteg bajtól és aggodalomtól óvják meg magukat.

8 Jehova, mint egy jó szülő, szeretné, ha a gyermekei a lehető legboldogabban élnének (Ézs 48:17, 18). Ezért meghatározott bizonyos alapelveket azzal kapcsolatban, hogy mi számít erkölcsösnek, és hogy miként bánjunk másokkal. Arra kér minket, hogy ezeken a területeken úgy gondolkodjunk, mint ő. Ez egyáltalán nem szorít korlátok közé, sőt, csiszolja a gondolkodóképességünket (Zsolt 92:5; Péld 2:1–5; Ézs 55:9). Segít olyan döntéseket hozni, amelyek boldoggá tesznek, és még az egyéniségünkről sem kell lemondanunk (Zsolt 1:2, 3). Nem kérdés, hogy csak hasznunk származik abból, ha követjük Jehova gondolkodását.

JEHOVA GONDOLKODÁSA MAGASABB RENDŰ

9–10. Mi bizonyítja, hogy Jehova gondolkodása magasabb rendű, mint a világé?

9 Azért is szeretnénk Isten gondolkodásához igazodni, mert az sokkal magasabb rendű, mint a világé. Az, amit a világban az erkölcsről, a családi életről, a karrierről vagy az élet egyéb területeiről mondanak, a legtöbbször nincs összhangban azzal, amire Jehova tanít minket. Például arra ösztönzik az embereket, hogy csak a saját érvényesülésükkel foglalkozzanak, vagy hogy legyenek elfogadók a szexuális erkölcstelenséggel szemben. A házaspároknak pedig időnként azt tanácsolják, hogy éljenek külön, illetve váljanak el komoly indok nélkül is, mert így boldogabbak lesznek. A Biblia egészen más útmutatást ad nekünk. De lehetséges, hogy ma már inkább az emberi tanácsok válnak be?

10 „A bölcsességet igazságosnak bizonyítják a tettei” – mondta Jézus (Máté 11:19). A világ óriási technikai fejlődésen ment keresztül, a boldogság útjában álló problémákat mégsem képes megoldani, vagyis megszüntetni a háborúkat, a rasszizmust és a bűnözést. És hová vezet az erkölcsi téren tapasztalható engedékenység? Sokan elismerik, hogy ez nemhogy megoldaná a gondokat, inkább növeli azokat: még több család tönkremegy, betegségek terjednek, és még sorolhatnánk. A keresztények viszont, akik elsajátították Isten nézőpontját, boldogabb családokban élnek, élvezik az erkölcsi tisztasággal járó jobb egészséget, és békés kapcsolatot ápolnak a hívőtársaikkal szerte a világon (Ézs 2:4; Csel 10:34, 35; 1Kor 6:9–11). Ez ékesen bizonyítja, hogy Jehova gondolkodása magasabb rendű, mint a világé.

11. Kinek a gondolkodását követte Mózes, és mi lett ennek az eredménye?

11 Jehova régen élt hűséges szolgái felismerték, hogy az ő gondolkodása magasabb rendű, mint a világé. Például „Mózest. . . oktatták az egyiptomiak minden tudományára”, ő mégis Istentől kért bölcs szívet (Csel 7:22; Zsolt 90:12). Ezenkívül így kérlelte Jehovát: „ismertesd meg velem az útjaidat” (2Móz 33:13). Mivel engedte, hogy Jehova formálja a gondolkodását, jelentős része lehetett az akarata megvalósításában, és a Szentírás elismerően beszél róla a kiemelkedő hite miatt (Héb 11:24–27).

12. Mire alapozta az érvelését Pál apostol?

12 Pál apostol intelligens, tanult ember volt, és legalább két nyelven beszélt (Csel 5:34; 21:37, 39; 22:2, 3). Ám nem hagyta, hogy az értékrendjét a világi bölcsesség formálja. Az érvelését  mindig az Írásokra alapozta. (Olvassátok fel: Cselekedetek 17:2; 1Korintusz 2:6, 7, 13.) Így eredményes volt a szolgálata, és számíthatott az örök élet jutalmára (2Tim 4:8).

13. Miért a mi felelősségünk, hogy igazodjunk Jehova gondolkodásához?

13 Nyilvánvaló, hogy Isten gondolkodása magasabb rendű, mint a világé. Úgy lesz a legboldogabb és legsikeresebb az életünk, ha az ő alapelveit követjük. De Jehova nem fogja ránk erőltetni a gondolkodását, mint ahogy „a hű és értelmes rabszolga” és a vének sem (Máté 24:45; 2Kor 1:24). A mi dolgunk, hogy összhangba hozzuk a gondolkodásunkat Istenével. Hogyan tehetjük ezt meg?

NE ENGEDJÜK, HOGY EZ A VILÁG FORMÁLJON MINKET

14–15. a) Min elmélkedjünk, ha szeretnénk úgy gondolkodni, mint Jehova? b) A Róma 12:2 fényében miért ne fogadjunk be világias gondolatokat? Szemléltesd!

14 Róma 12:2-ben ezt olvassuk: „ne formáljon többé titeket ez a világrendszer, hanem változzatok meg azáltal, hogy megújítjátok a gondolkodásmódotokat. Így meg lesztek győződve arról, mi Isten jó, elfogadható és tökéletes akarata.” Ezek az ihletett szavak rávilágítanak, hogy bármi is formálta a gondolkodásunkat az igazság megismerése előtt, képesek vagyunk egyre jobban elsajátítani Isten gondolkodását. Igaz, az öröklött dolgok és a tapasztalataink befolyásolják bizonyos mértékig a gondolkodásmódunkat. De nem lehetetlen változtatni rajta, hiszen az elménk rugalmas. Ez nagyrészt azon múlik, hogy milyen információkat fogadunk be, és min elmélkedünk. Ha Jehova gondolkodásmódjával foglalkozunk, meggyőződhetünk arról, hogy az ő nézőpontja mindig helyes. Így vágyni fogunk rá, hogy hozzá hasonlóan gondolkodjunk.

15 Ám ha szeretnénk elsajátítani Jehova gondolkodását, az is fontos, hogy ne engedjük, hogy ez a világrendszer formáljon minket. Egyáltalán ne fogadjunk be olyan gondolatokat, amelyek ellentétesek Isten nézőpontjával. Hogyan lehetne szemléltetni, hogy miért lényeges ez? Tegyük fel, hogy valaki úgy próbál tenni az egészségéért, hogy tápláló ételeket eszik. De mi haszna lenne ennek, ha közben romlott ételeket is fogyasztana? Ehhez hasonlóan nem sok értelme lenne Jehova gondolataival táplálkozni, ha ugyanakkor világias gondolatokkal szennyezzük magunkat.

16. Mitől kell megóvnunk magunkat?

16 Lehetséges, hogy egyáltalán ne kerüljünk kapcsolatba a világ gondolkodásával? Nem, hiszen ehhez szó szerint ki kellene mennünk a világból (1Kor 5:9, 10). A tanúskodómunka végzése közben is találkozhatunk téves elképzelésekkel. De természetesen nem kell elidőznünk az ilyen hitnézeteken, és azonosulnunk sem kell velük. Jézushoz hasonlóan gyorsan utasítsuk vissza az olyan gondolatokat, amelyek Sátán céljait szolgálják. Ezenkívül ügyeljünk rá, hogy szükségtelenül ne tegyük ki magunkat világias gondolatoknak. (Olvassátok fel: Példabeszédek 4:23.)

17. Mit tehetünk, hogy szükségtelenül ne kerüljünk kapcsolatba világias gondolatokkal?

17 Például fontos megválogatnunk a közeli barátainkat. A Biblia arra figyelmeztet, hogy ha olyanokkal ápolunk szoros kapcsolatot, akik nem imádják Jehovát, át fogjuk venni a gondolkodásukat (Péld 13:20; 1Kor 15:12, 32, 33). Ezenkívül a kikapcsolódásunkat is igényesen kell megválasztanunk. Ha kerüljük  mindazt, ami erőszakos, erkölcstelen, vagy az evolúció elméletét támogatja, akkor nem fogjuk beszennyezni a gondolatainkat olyasmivel, ami nincs összhangban a bibliai ismeretünkkel (2Kor 10:5).

Segítesz a gyermekednek, hogy elutasítsa a romboló kikapcsolódást? (Lásd a 18. és 19. bekezdést.)

18–19. a) Miért kell óvatosnak lennünk a ravaszul tálalt világias gondolatokkal? b) Milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak, és miért?

18 A ravaszul tálalt világias gondolatokat is fontos felismernünk és visszautasítanunk. Előfordulhat például, hogy egy hír úgy van beállítva, hogy egy bizonyos politikai nézőpontot támogasson. Egy beszámoló talán olyan emberi célokra és eredményekre hívja fel a figyelmet, amelyeket a világ nagyra tart. Némelyik film és könyv az „én vagyok a legfontosabb” vagy az „első a család” filozófiát népszerűsíti, mint ami észszerű, vonzó és helyes. Mindez nincs összhangban a Bibliával, amely szerint a családunknak és az önbecsülésünknek is az teszi a legjobbat, ha mindennél és mindenkinél jobban szeretjük Jehovát (Máté 22:36–39). Néha még a gyerekeknek szóló anyagok között is találni olyat, amely egyébként nem kifogásolható, de alattomosan elfogadhatónak tünteti fel az erkölcstelen viselkedést.

19 Ez nem jelenti azt, hogy nem élvezhetjük az egészséges kikapcsolódást. De mindenképpen gondolkodjunk el a következő kérdéseken: „Akkor is felismerem a világias gondolatokat, ha rejtett formában találkozom velük? Korlátozom, hogy milyen műsorokat nézhet, vagy mit olvashat a gyermekem, és én magam is? Igyekszem Jehova gondolataival ellensúlyozni a világ gondolkodásmódját, amelynek ki van téve a gyermekem?” Ha tisztán látjuk a különbséget Isten és a világ gondolkodása között, akkor nem fog ez a világrendszer formálni minket.

TÉGED KI FORMÁL?

20. Mitől függ, hogy Isten gondolatai lesznek-e ránk hatással, vagy a világi elképzelések?

20 Ne felejtsük el, hogy alapvetően két forrásból juthatunk információhoz: Jehovától és a világtól, mely Sátán irányítása alatt áll. A két forrás közül melyik formál bennünket? Az, ahonnan információt fogadunk be. Ha a világ elképzeléseivel táplálkozunk, azok fogják alakítani a gondolkodásunkat, és testies szemléletre és viselkedésre ösztönöznek minket. Ezért annyira fontos ügyelnünk arra, hogy min gondolkodunk.

21. Miről lesz szó a következő cikkben?

21 Ahogyan már említettük, ha szeretnénk elsajátítani Jehova gondolkodásmódját, nem elég távol tartanunk magunkat a romboló befolyástól. Isten gondolataival kell foglalkoznunk, hogy teljesen azonosulni tudjunk velük. A következő cikk kifejti, hogy miként tehetjük ezt meg.

^ 5. bek. A valóságban még a legfüggetlenebb embereket is befolyásolják mások. Bizonyos mértékig hatással van rájuk a környezetük, akár olyan lényeges kérdésről van szó, mint az élet eredete, akár olyan hétköznapi dologról, mint az öltözködés. Azt azonban mindenki eldöntheti, hogy kinek engedi, hogy formálja őt.