A 2018-as éviszövegünk: „Akik Jehovában reménykednek, erőre kapnak” (ÉZS 40:31)

ÉNEKEK: 3, 47

1. Milyen gondokkal küzdenek sokan, de miért leli örömét Jehova a hűséges szolgáiban? (Lásd a képeket a cikk elején.)

AZ ÉLET ebben a világban a legkevésbé sem mondható gondtalannak. Sok kedves testvérünk és testvérnőnk valamilyen súlyos betegségben szenved. Mások az idős családtagjaiknak viselik gondját, jóllehet ők maguk sem fiatalok már. Megint másoknak az jelent küzdelmet, hogy előteremtsék a napi betevőt a családjuknak. Ráadásul sokan egyszerre több ilyen nehézséggel is szembenéznek. Ez rengeteg időt és érzelmi energiát emészt fel, nem beszélve az anyagi teherről. Ennek ellenére megingathatatlanul hisznek Isten ígéreteiben, egy szebb jövőben. Mennyire örülhet ennek Jehova!

2. Milyen buzdító gondolatot találunk az Ézsaiás 40:29-ben, és milyen súlyos hibába eshetünk?

2 A nagy nyomás miatt néha úgy érzed, hogy már nem bírod tovább? Ha igen, nem vagy egyedül. A Bibliában olvashatunk arról, hogy Isten régen élt hűséges szolgái között is voltak olyanok, akik legszívesebben feladták volna (1Kir 19:4; Jób 7:7). De aztán mégsem tették, hanem Jehovától kértek erőt. És nem kellett csalódniuk, hiszen Istenünk „erőt ad a megfáradtnak” (Ézs 40:29). Sajnos ma Isten népének tagjai közül néhányan úgy érzik, hogy ha talpon akarnak maradni, egy kis szünetet kell tartaniuk Jehova szolgálatában.  Ők a keresztényi tevékenységeket nem ajándékként, hanem teherként élik meg. Ezért leszoknak a bibliaolvasásról, és már nem járnak az összejövetelekre és a szolgálatba, vagyis pontosan azt teszik, amit Sátán szeretne elérni.

3. a) Mit tehetünk, hogy Sátán ne tudjon minket legyengíteni? b) Miről lesz szó ebben a cikkben?

3 Az Ördög jól tudja, hogy amikor teljes lendülettel végezzük a keresztényi tevékenységeket, abból erőt merítünk, és ő nem örül ennek. Ezért ha fizikailag vagy érzelmileg kimerült vagy, ne szigeteld el magad Jehovától. Húzódj hozzá még közelebb, hiszen ő „megszilárdít, erőssé tesz” téged (1Pét 5:10; Jak 4:8). Ebben a cikkben két olyan élethelyzetről fogunk beszélni, amely lelassíthat minket Isten szolgálatában, és látni fogjuk, hogyan segíthetnek a bibliai alapelvek. Előbb azonban vizsgáljuk meg az Ézsaiás 40:26–31-et, melyből kiderül, hogy mennyire meg tud minket erősíteni Jehova.

„AKIK JEHOVÁBAN REMÉNYKEDNEK, ERŐRE KAPNAK”

4. Mit tanulhatunk az Ézsaiás 40:26-ból?

4 (Olvassátok fel: Ézsaiás 40:26.) Még senki sem volt képes megszámolni a világegyetem összes csillagát. A tudósok feltételezik, hogy csak a Tejútrendszerben akár 400 milliárd csillag is lehet. Jehova mégis mindegyik csillagnak nevet ad, vagy valamilyen megnevezést használ rájuk. Mit jelent ez? Ha Jehova az élettelen alkotásait ennyire fontosnak tartja, el tudjuk képzelni, mit érez irántunk, akik szolgáljuk őt, méghozzá nem azért, mert erre lettünk beprogramozva, hanem mert szeretjük őt (Zsolt 19:1, 3, 14). Égi Atyánk mindent tud rólunk. Még a hajszálainkat is számon tartja (Máté 10:30). A zsoltáríró erről biztosít minket: „Ismeri Jehova a feddhetetlenek napjait” (Zsolt 37:18). Igen, tisztában van vele, hogy milyen próbákat élünk át, és erőt tud adni ahhoz, hogy mindegyikben helytálljunk.

5. Miért lehetünk biztosak abban, hogy Jehova képes erőt adni nekünk?

5 (Olvassátok fel: Ézsaiás 40:28.) Jehova a tevékeny energia forrása. Gondoljunk például arra, hogy micsoda energiával látja el a Napot. David Bodanis tudományos író megjegyezte: „A Nap minden másodpercben akkora tömeget alakít át energiává, amely [több milliárd atombombának] felel meg.” Egy másik kutató kiszámolta, hogy a Nap jelenleg annyi „energiát bocsát ki másodpercenként, amely 200 000 évig kielégítené az emberiség szükségleteit”. Lehet-e kétségünk afelől, hogy aki „fűtőanyaggal” látja el a Napot, az nekünk is tud erőt adni, hogy bármilyen nehézséggel képesek legyünk megküzdeni?

6. Miért mondhatjuk, hogy Jézus igája kellemes, és milyen hatással legyen ez ránk?

6 (Olvassátok fel: Ézsaiás 40:29.) Jehova szolgálata sok örömet ad. Jézus ezt mondta a tanítványainak: „Vegyétek magatokra az igámat”. Majd hozzátette: „felüdülést találtok lelketeknek. Mert az én igám kellemes, és az én terhem könnyű” (Máté 11:28–30). Milyen igaz! Néha talán fáradtan indulunk el az összejövetelre vagy a szolgálatba. De hogyan érezzük magunkat utána? Felfrissülünk, és jobban fel vagyunk vértezve, hogy megbirkózzunk a gondjainkkal. Jézus igája valóban kellemes!

7. Mondj el egy olyan esetet, amelyből kiderül, hogy milyen igazak a Máté 11:28–30-ban feljegyzett szavak!

 7 Egy testvérnő, akit most Kaylának fogunk nevezni, krónikusfáradtság-szindrómával, depresszióval és migrénnel küzd. Érthető, hogy időnként nehezére esik elmenni az összejövetelre. De egyszer, miután erőt vett magán, és elment a gyülekezetbe, ezt írta: „A nyilvános előadás az elcsüggedésről szólt. A testvér annyira együttérzően és kedvesen beszélt, hogy elérzékenyültem. Újra megerősödött bennem, hogy ott a helyem az összejöveteleken.” Milyen jó, hogy nem maradt otthon!

8–9. Mire utalt Pál apostol azzal, hogy amikor gyenge, akkor erős?

8 (Olvassátok fel: Ézsaiás 40:30.) Bármilyen tehetségesek vagyunk is, a saját erőnkből nem tudunk mindent megvalósítani. Ezt bizony tudatosítanunk kell magunkban. Pál apostolnak jó képességei voltak, de neki is voltak korlátai, így nem tudott mindent megtenni, amit szeretett volna. Amikor Istenhez könyörgött emiatt, ezt a választ kapta: „Elég neked az én ki nem érdemelt kedvességem”. Pál megértette a lényeget. Erre a következtetésre jutott: „amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős” (2Kor 12:7–10). Mire gondolt?

9 Pál felismerte, hogy van határa annak, amit meg tud tenni Jehova segítsége nélkül. Amikor híján volt az erőnek, Isten szent szelleme megerősítette őt. Sőt, olyan feladatok ellátására is képessé tette, amelyeket egyébként nem tudott volna elvégezni. Ez ránk is igaz. Akkor vagyunk igazán erősek, ha Jehova erejére támaszkodunk.

10. Hogyan segített Jehova Dávidnak megbirkózni a gondjaival?

10 Dávid, a zsoltáríró gyakran tapasztalta a szent szellem erejét. Így énekelt: „veled a rablók csapatának is nekironthatok, és Istenemmel a falat is megmászhatom” (Zsolt 18:29). Bizonyos „falakat” képtelenek vagyunk a saját erőnkből megmászni, ezért a problémáink megoldásába Jehovát is be kell vonnunk.

11. Hogyan segíthet nekünk a szent szellem, amikor gondokkal küzdünk?

11 (Olvassátok fel: Ézsaiás 40:31.) A sasok nem a saját erejükből képesek sokáig a levegőben maradni. Kihasználják a felszálló meleg légáramlatokat, így energiát takarítanak meg. Ha tehát egy ijesztő feladatot kell megoldanunk, gondoljunk a sasra. Kérjük Jehovát, hogy tartson fenn minket „a segítő, a szent szellem” által (Ján 14:26). Erre a segítségre mindig számíthatunk, a nap 24 órájában. Különösen szükségét érezhetjük Isten támogatásának, amikor nézeteltérésünk támad egy hittársunkkal. De mi lehet az oka az ilyen helyzeteknek?

12–13. a) Miért alakulhatnak ki ellentétek a keresztények között? b) Mit tanulhatunk Jehováról József történetéből?

12 Azért alakulhatnak ki ellentétek közöttünk, mert egyikőnk sem tökéletes. Emiatt a testvérek időnként felbosszantanak minket a szavaikkal vagy a tetteikkel, de fordítva is igaz: van, hogy mi idegesítjük őket. Ez komoly próbát jelenthet. Mint minden próbában, Jehova ebben is megengedi, hogy bizonyítsuk a feddhetetlenségünket. Ezt azáltal tehetjük meg, hogy megtanulunk együttműködni a testvéreinkkel, akiket ő a hibáik ellenére is szeret.

Jehova nem hagyta el Józsefet, és téged sem fog elhagyni (Lásd a 13. bekezdést.)

 13 Jehova nem óvja meg a szolgáit a próbáktól, ami József történetéből is jól látszik. A féltestvérei féltékenységből eladták őt rabszolgának, amikor még fiatal fiú volt, így Egyiptomba került (1Móz 37:28). Jehova látta, hogy mi történik, és biztosan elszomorította, hogy ilyen csúnyán bánnak az engedelmes szolgájával és barátjával, Józseffel. Mégsem lépett közbe sem akkor, sem később, amikor Józsefet megvádolták, hogy erőszakot akart elkövetni Potifár feleségén, és börtönbe vetették. De vajon elhagyta őt Isten akár egy pillanatra is? Ellenkezőleg, „amihez csak [József] hozzáfogott, Jehova sikeressé tette” (1Móz 39:21–23).

14. Milyen haszna van annak, ha felhagyunk a haraggal?

14 Eszünkbe juthat egy másik példa is. Kevesen szenvedtek el annyi igazságtalanságot, mint Dávid, aki szintén Isten barátja volt. Dávid nem rágódott az őt ért sérelmeken. Ezt írta: „Hagyj föl a haraggal, hagyd el a dühöt, ne gerjedj föl, nehogy gonoszságot tégy” (Zsolt 37:8). Az a legnyomósabb okunk arra, hogy felhagyjunk a haraggal, hogy szeretnénk követni Jehova példáját, aki „nem bűneink szerint bánik velünk” (Zsolt 103:10). De az egészségünknek is jót tesz, ha nem táplálunk neheztelést. A harag fizikai tüneteket okozhat, például magas vérnyomást, légzési és emésztési panaszokat. Ezenkívül károsíthatja a májat és a hasnyálmirigyet. Amikor dühösek vagyunk, nem mindig gondolkodunk tisztán. A dühkitörések után pedig hosszú ideig rosszkedvűnek érezhetjük magunkat. Ezzel ellentétben „a nyugodt szív a test élete” (Péld 14:30). De mit tehetünk, ha egy testvérünk megbántott? A Biblia bölcs tanácsait alkalmazva helyreállíthatjuk a békét.

HA EGY TESTVÉR CSALÓDÁST OKOZ

15–16. Mit tehetsz, ha valaki megbántott?

15 (Olvassátok fel: Efézus 4:26.) Azon nem lepődünk meg, ha olyanok bánnak velünk barátságtalanul, akik nem szolgálják Jehovát. Az viszont nagyon feldúlhat minket, ha egy hittársunk vagy családtagunk mond vagy tesz valami bántót. Elképzelhető, hogy nem tudjuk csak úgy elfelejteni a történteket. Mit teszünk ilyenkor? Évekig neheztelni fogunk, vagy a Biblia bölcs tanácsát megfogadva gyorsan rendezzük az ügyet? Minél tovább halogatjuk, annál nehezebb lesz kezdeményezni a kibékülést.

16 Hogyan törekedhetsz a békére, ha nem tudsz túllépni rajta, hogy egy testvér  megsértett? Először is, fordulj Jehovához imában, hogy segítsen pozitív hangvételben beszélni a testvérrel. Gondolj arra, hogy Jehova szereti őt, és a barátjaként tekint rá (Zsolt 25:14). Jehova kedvesen bánik a barátaival, és tőlünk is ezt várja el (Péld 15:23; Máté 7:12; Kol 4:6). Aztán mielőtt odamész a testvérhez, gondold át, hogy mit fogsz mondani. Ne feltételezd, hogy szándékosan bántott meg, és ne zárd ki annak a lehetőségét, hogy te is hibáztál. Valahogy így kezdhetnéd a beszélgetést: „Lehet, hogy túl érzékeny vagyok, de amikor tegnap ezt és ezt mondtad, úgy éreztem, hogy. . .” Ha ez a beszélgetés nem elég ahhoz, hogy kibéküljetek, keress egy újabb alkalmat. Addig is imádkozz a testvéredért. Kérd Jehovától, hogy áldja meg őt, neked pedig segítsen a jó tulajdonságaira összpontosítani. Bárhogy alakul is a dolog, biztos lehetsz benne, hogy Jehova nagyon örül, ha azt látja, hogy őszintén igyekszel kibékülni a testvéreddel, aki az ő barátja.

HA BŰNTUDAT GYÖTÖR A MÚLTAD MIATT

17. Hogyan segít nekünk Jehova talpra állni, ha bűnt követtünk el, és miért fontos, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel?

17 Némelyek nem érzik magukat méltónak Jehova szolgálatára, mert valamilyen súlyos bűnt követtek el. A bűntudat kegyetlen úr. Dávid király, aki jól ismerte ezt az érzést, így fogalmazott: „Míg hallgattam, csontjaim elsorvadtak, hisz egész álló nap sóhajtoztam. Bizony éjjel-nappal rám nehezedett a te kezed.” Dávidnak volt bátorsága azt tenni, amit Isten elvár a szolgáitól. Ezt írta: „Bűnömet végül megvallottam neked . . . Te pedig megbocsátottad bűneim gonoszságát” (Zsolt 32:3–5). Ha súlyos bűnt követtél el, Jehova kész segíteni neked, hogy újra jó kapcsolatban lehess vele. De fontos, hogy elfogadd a segítségét, melyet a vének által nyújt neked (Péld 24:16; Jak 5:13–15). Ne tétovázz, hiszen az örök életed forog kockán! De mit tehetsz, ha Jehova már régen megbocsátott neked, mégis gyötör a bűntudat?

18. Hogyan segíthet Pál példája azoknak, akik úgy érzik, hogy nem méltók Jehova szolgálatára?

18 Úgy tűnik, hogy időről időre Pál apostolt is nyomasztották a múltbeli vétkei. Elismerte: „én a legkisebb vagyok az apostolok között, és nem vagyok méltó arra, hogy apostolnak nevezzenek, mivel üldöztem az Isten gyülekezetét.” Aztán hozzátette: „De Isten ki nem érdemelt kedvessége által vagyok az, ami vagyok” (1Kor 15:9, 10). Jehova elfogadta Pált a múltbeli vétkei ellenére, és szerette volna, ha ezt Pál is felismeri. Ha őszintén megbánod a múltban elkövetett bűneidet, továbbá megvallod őket Jehovának, és ha kell, a véneknek is, biztos lehetsz Jehova irgalmában. Hidd el, hogy Jehova megbocsátott neked (Ézs 55:6, 7).

19. Mi a 2018-as éviszöveg, és miért aktuális?

19 Ahogy ez a rendszer a végéhez közeledik, számíthatunk rá, hogy az élet egyre nehezebb lesz. De bízhatunk benne, hogy Jehova, aki „erőt ad a megfáradtnak, és erőtől duzzadóvá teszi azt, akiben nincsen tetterő”, nekünk is megadja azt, amire szükségünk van a kitartáshoz (Ézs 40:29; Zsolt 55:22; 68:19). 2018-ban minden alkalommal felidézhetjük ezt a fontos igazságot, amikor elmegyünk a királyságterembe, mivel az éviszövegünk így szól: „akik Jehovában reménykednek, erőre kapnak” (Ézs 40:31).