„Noé, Dániel és Jób. . . a maguk lelkét megszabadítanák igazságosságukkal” (EZ 14:14)

ÉNEKEK: 89, 119

1–2. a) Miért lehet bátorító számunkra Noé, Dániel és Jób példája? b) Milyen körülmények között írta le Ezékiel próféta az Ezékiel 14:14-ben olvasható szavakat?

EGÉSZSÉGI vagy anyagi gondokkal küzdesz, esetleg üldöznek a hited miatt? Úgy érzed időnként, hogy nehéz megőrizned az örömödet Jehova szolgálatában? Ha így van, sok erőt meríthetsz Noé, Dániel és Jób példájából. Ők sem voltak tökéletesek, és sok hasonló nehézséggel néztek szembe, mint mi. Volt, amikor az életük is veszélyben forgott. Ennek ellenére ragaszkodtak a feddhetetlenségükhöz, így Isten a hit és az engedelmesség példáiként hivatkozhatott rájuk. (Olvassátok fel: Ezékiel 14:12–14.)

2 A cikkünk kulcsidézetének szavait Ezékiel i. e. 612-ben * jegyezte le Babilóniában (Ez 1:1; 8:1). A hitehagyott Jeruzsálem  pusztulásáig már nem volt sok idő hátra, az ugyanis i. e. 607-ben következett be. Viszonylag kevesen mutattak fel olyan jó tulajdonságokat, mint Noé, Dániel és Jób. Az ilyen személyek meg lettek jelölve a túlélésre (Ez 9:1–5). Köztük volt Jeremiás, Báruk, Ebed-Melek és a rékábiták.

3. Miről tanulunk ebben a cikkben?

3 Most, amikor közeleg a jelenlegi világrendszer vége, szintén csak azok kapnak jelet a túlélésre, akiket Jehova feddhetetlennek ítél, ahogyan annak idején Noét, Dánielt és Jóbot (Jel 7:9, 14). Vizsgáljuk hát meg, hogy miért nevezte őket igazságosnak Jehova. Miközben egyenként nagyító alá vesszük az életüket, látni fogjuk, hogy 1. milyen nehézségeik voltak, és 2. hogyan követhetjük a hitben és az engedelmességben mutatott példájukat.

NOÉ KILENC ÉVSZÁZADON ÁT HITTEL CSELEKEDETT, ÉS ENGEDELMES VOLT

4–5. Milyen próbái voltak Noénak, és miért figyelemre méltó a kitartása?

4 Noé próbái. Noé dédapjának, Énóknak a napjaira az emberek teljesen elfordultak Istentől. Mi több, sok „botrányos dolgot” mondtak róla (Júd 14, 15). Egyre inkább elharapódzott az erőszak. Sőt, Noé idejében „megtelt a föld erőszakkal”. Gonosz angyalok emberi testet öltöttek, földi nőket vettek feleségül, és a kapcsolatukból kegyetlen, hibrid utódok születtek (1Móz 6:2–4, 11, 12). Noé azonban teljesen más volt. Ő „kegyet talált Jehova szemében . . . Feddhetetlen [volt] a kortársai között. Noé az igaz Istennel járt” (1Móz 6:8, 9).

5 Gondoljunk bele, mit jelentenek ezek a szavak. Noé nem csupán 70 vagy 80 évig járt Istennel abban a gonosz világban az özönvíz előtt, hanem közel 600 évig! (1Móz 7:11). És őt nem vette körül egy gyülekezet, mint minket, amely támogathatta volna. Úgy tűnik, hogy még a testvérei sem voltak Jehova imádói. *

6. Miben nyilvánult meg Noé bátorsága?

6 Noé nem gondolkodott úgy, hogy elég, ha jó ember. Az igazságosság bátor prédikálója volt, vagyis megvallotta mások előtt a hitét (2Pét 2:5). „Hit által elítélte a világot” – írta róla Pál apostol (Héb 11:7). Feltételezhetjük, hogy emiatt gúnyolódással és ellenállással kellett szembenéznie. Talán még bántalmazással is fenyegették. Ő azonban nem rettegett az emberektől (Péld 29:25). Jehova bátorságot adott neki, ahogyan más hűséges szolgáinak is.

7. Milyen nehézségekkel találta szembe magát Noé a bárka építése kapcsán?

7 Miután Noé már több mint öt évszázadon át Istennel járt, Jehova azt mondta neki, hogy építsen bárkát az emberek és az állatok megmentésére (1Móz 5:32; 6:14). Ez a feladat biztosan ijesztőnek tűnt, és nem csak műszaki szempontból. Noé számíthatott rá, hogy még inkább gúnyolni és akadályozni fogják. Mégis belevágott, hittel és engedelmesen. „Pontosan úgy cselekedett”, ahogy Jehova mondta neki (1Móz 6:22).

8. Mi mutatja, hogy Noé bízott abban, hogy Jehova gondoskodni fog róla és a családjáról?

8 Az sem lehetett könnyű Noénak, hogy gondoskodjon anyagilag a feleségéről és a fiairól. Az özönvíz előtt az emberek csak különösen kemény munkával tudták megművelni a földet, és ez alól Noé sem volt kivétel (1Móz 5:28, 29). Neki mégsem az anyagiak voltak a legfontosabbak, hanem Isten. És a szemléletmódja a bárka építése során sem változott meg, pedig  az akár 40-50 évig is eltarthatott. Sőt, Noé az özönvíz után még 350 évig jó példát mutatott a hitével és az engedelmességével (1Móz 9:28).

9–10. a) Hogyan követhetjük Noé példáját? b) Hogyan gondol Isten azokra, akik ragaszkodnak a törvényeihez?

9 Hogyan követhetjük Noé példáját? Úgy, ha kiállunk amellett, amit Isten helyesnek tart, nem alkotjuk a részét Sátán világának, és első helyen tartjuk a királyságot az életünkben (Máté 6:33; Ján 15:19). Tény, hogy a világban nem népszerű az, ahogyan élünk. Egyes országokban például lejáratnak minket a médiában, amiért ragaszkodunk Isten törvényeihez, többek között azokhoz, amelyek a házasságra és a szexuális erkölcsre vonatkoznak. (Olvassátok fel: Malakiás 3:17, 18.) Mi azonban Noéhoz hasonlóan nem félünk az emberektől, hanem Jehovát féljük. Tudjuk, hogy egyedül ő adhat örök életet (Luk 12:4, 5).

10 És mi a helyzet veled személy szerint? Akkor is Istennel jársz, ha gúnyolnak vagy kritizálnak emiatt, vagy ha a megélhetési gondok próbára teszik a Jehovába vetett bizalmadat? Ha utánzod Noé hitét és engedelmességét, biztos lehetsz benne, hogy Jehova gondoskodni fog rólad (Fil 4:6, 7).

DÁNIEL HITTEL ÉLT, ÉS ENGEDELMES VOLT EGY GONOSZ VÁROSBAN

11. Milyen kihívásokkal nézett szembe Dániel és a három társa Babilonban? (Lásd a képet a cikk elején.)

11 Dániel próbái. Dániel száműzöttként élt Babilonban, ahol elterjedt volt a bálványimádás és a spiritizmus. A város lakói lenézték a zsidókat, és nemcsak őket gúnyolták, hanem az Istenüket, Jehovát is (Zsolt 137:1, 3). Mennyire rosszuleshetett ez az istenfélő zsidóknak, mint amilyen Dániel is volt! Ráadásul ő és a három társa, Hanánia, Misáel és Azária a figyelem középpontjában voltak, mivel a király szolgálatába akarták őket állítani. A képzésük része volt az is, hogy megszabták az étrendjüket. Ez ugyancsak próbát jelentett, hiszen Dániel nem akarta beszennyezni magát „a királynak készített ínyencfalatokkal” (Dán 1:5–8, 14–17).

12. a) Milyen jó tulajdonságai voltak Dánielnek? b) Hogyan tekintett Jehova Dánielre?

12 Dánielnek valószínűleg egy alattomos próbával is meg kellett küzdenie. Mivel átlagon felüli képességei voltak, különleges feladatokat bíztak rá (Dán 1:19, 20). Könnyen nagyképűvé válhatott volna, de ő alázatos és szerény maradt, és mindig Jehovának tulajdonította az érdemet (Dán 2:30). Dániel még nagyon fiatal volt, amikor Jehova méltónak találta arra, hogy Noé és Jób mellett őt is felhozza jó példaként. Vajon később csalódnia kellett benne? Egyáltalán nem. Dániel egészen az élete végéig hűséges és engedelmes maradt. Közel százéves lehetett, amikor Isten angyala kedvesen így szólította: „Dániel, te nagyon kedvelt férfiú” (Dán 10:11).

13. Miért tudott Dániel a segítségére lenni a zsidóknak?

13 Isten támogatásának köszönhetően Dániel magas rangú tisztviselő lett előbb a babilóniai, majd a méd–perzsa uralom alatt (Dán 1:21; 6:1, 2). Lehet, hogy Jehova azért irányította így az eseményeket, hogy Dániel a segítségére lehessen a népének, ahogy annak idején József Egyiptomban, Eszter és Márdokeus pedig Perzsiában (Dán 2:48). * Milyen bátorító lehetett a zsidó foglyoknak, köztük  Ezékielnek is, hogy látták Jehova kezét ebben a dologban!

Jehova értékesnek tartja azokat, akik megőrzik a feddhetetlenségüket (Lásd a 14. és 15. bekezdést.)

14–15. a) Milyen szempontból vagyunk hasonló helyzetben, mint Dániel? b) Mit tanulhatnak a szülők Dániel szüleitől?

14 Hogyan követhetjük Dániel példáját? Bizonyos szempontból idegenekként élünk egy olyan világban, amelyet erkölcsileg és szellemileg megfertőzött Nagy Babilon, a hamis vallás világbirodalma, a „démonok lakóhelye” (Jel 18:2). Mivel nagyon különbözünk a környezetünktől, mi is gúnyolódás célpontjai vagyunk (Márk 13:13). Ezért hát Dánielhez hasonlóan húzódjunk közel az Istenünkhöz, Jehovához. Ha alázatosan bízunk benne, és engedelmeskedünk neki, minket is értékesnek fog tartani (Agg 2:7).

15 A szülők sokat tanulhatnak Dániel szüleinek a példájából. Amikor Dániel kicsi volt, Júdában gonoszság uralkodott. Az, hogy Dániel ilyen körülmények között is megszerette Istent, nem volt véletlen. Nyilvánvaló, hogy jó nevelést kapott a szüleitől (Péld 22:6). Az istenfélelmüket mutatja az is, hogy Dánielnek nevezték el a fiukat, ugyanis ez a név azt jelenti, hogy ’bírám az Isten’ (Dán 1:6). Ha te is szülő vagy, ne mondj le a gyermekeidről, hanem tanítsd őket türelmesen (Ef 6:4). Imádkozz velük és értük. Ha igyekszel a szívükbe vésni a Biblia igazságát, Jehova gazdag áldására számíthatsz (Zsolt 37:5).

JÓB HITE ÉS ENGEDELMESSÉGE NEM FÜGGÖTT AZ ANYAGI HELYZETÉTŐL

16–17. Milyen próbái voltak Jóbnak az élete különböző szakaszaiban?

16 Jób próbái. Jób óriási változásokat tapasztalt az élete során. Mielőtt a bajok érték, „nagyobbá lett napkelet minden fiánál” (Jób 1:3). Vagyonos, ismert és köztiszteletben álló férfi volt (Jób 29:7–16). Ennek ellenére nem gondolt túl sokat magáról, és nem érezte úgy, hogy nincs szüksége Istenre. Jehova a szolgájának nevezte, és hozzátette: „Feddhetetlen és egyenes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat” (Jób 1:8).

17 Aztán az élete drámai fordulatot vett. Rövid idő alatt nincstelenné vált, és kétségbeesés kerítette hatalmába. Mi már tudjuk, hogy Sátán állt a próbái mögött, aki hamisan azzal vádolta meg, hogy csak érdekből imádja Istent. (Olvassátok fel: Jób 1:9, 10.) Jehova nem söpörte félre ezeket a rosszindulatú vádakat. Lehetőséget  adott Jóbnak arra, hogy bizonyítsa a feddhetetlenségét, és azt, hogy tiszta szívből, önzetlenül szolgálja őt.

18. a) Miért tartod kiemelkedőnek Jób feddhetetlenségét? b) Mit tudunk meg Jehováról Jób történetéből?

18 Sátán egy gonosz támadássorozatot indított Jób ellen. Elérte, hogy azt higgye, Isten sújtja őt csapásokkal (Jób 1:13–21). Aztán eljött hozzá három társa, hogy vigasztalják, de ehelyett érzéketlenül azt bizonygatták, hogy Jób csak azt kapja Istentől, amit megérdemel (Jób 2:11; 22:1, 5–10). Jób még ekkor is megőrizte a feddhetetlenségét. Tett ugyan meggondolatlan kijelentéseket, de Jehova átérezte a fájdalmát (Jób 6:1–3). Látta, hogy a szolgája, aki végtelenül le van sújtva, még akkor sem fordított neki hátat, amikor Sátán valósággal a földbe döngölte a csapásokkal és a hazugságokkal. Amikor véget értek Jób megpróbáltatásai, Jehova mindenből kétszer annyit adott neki, mint amennyi előtte volt, és még 140 évig élhetett (Jak 5:11). Honnan tudjuk, hogy élete végéig kizárólagos odaadással szolgálta Jehovát? Onnan, hogy Ezékiel több száz évvel Jób halála után jegyezte le a kulcsidézetben olvasható szavakat.

19–20. a) Hogyan követhetjük Jób példáját? b) Hogyan bánhatunk ugyanolyan irgalmasan másokkal, ahogyan Isten?

19 Hogyan követhetjük Jób példáját? A körülményeinktől függetlenül mindig Jehova legyen az első az életünkben, feltétel nélkül bízzunk benne, és teljes szívből engedelmeskedjünk neki. Nekünk még alaposabb okunk van rá, hogy ezt tegyük, mint Jóbnak volt. Mi már nagyon jól ismerjük Sátánt és a módszereit (2Kor 2:11). Részben Jób könyvéből azt is megtudtuk, hogy miért engedi meg Isten a szenvedést. Dániel próféciájából pedig megértettük, hogy Isten királysága egy világkormányzat, melynek Krisztus Jézus áll az élén (Dán 7:13, 14). És ez a királyság hamarosan végleg megszünteti a szenvedést.

20 Jób története arra is rávilágít, hogy milyen fontos együttérzően bánni azokkal a hittársainkkal, akik próbákat élnek át. Jóbhoz hasonlóan néha talán ők is meggondolatlanul beszélnek (Préd 7:7). De ne ítéljük el őket, hanem próbáljuk megérteni az érzéseiket, és legyünk könyörületesek. Így szerető és irgalmas Atyánkat, Jehovát utánozzuk (Zsolt 103:8).

JEHOVA „ERŐSSÉ TESZ BENNETEKET”

21. Miért emlékeztetnek az 1Péter 5:10 szavai Noé, Dániel és Jób történetére?

21 Bár Noé, Dániel és Jób különböző időszakokban és nagyon eltérő körülmények között éltek, mindannyian kitartottak a próbáikban. A történetük eszünkbe juttathatja Péter apostol következő szavait: „Miután pedig egy kis ideig szenvedtetek, a minden ki nem érdemelt kedvesség Istene. . . maga fogja bevégezni a képzéseteket, megszilárdít, erőssé tesz benneteket” (1Pét 5:10).

22. Miről lesz szó a következő cikkben?

22 Péter ihletett szavai még ma is érvényesek. Jehova arról biztosítja a szolgáit, hogy megszilárdítja és erőssé teszi őket. Mindnyájan vágyunk rá, hogy Jehova megerősítsen minket, és szilárdan kitartsunk az imádatában. Ezért hát követni szeretnénk Noé, Dániel és Jób példáját a hitben és az engedelmességben. A következő cikkben látni fogjuk, hogy ez a három férfi azért tudta megőrizni a feddhetetlenségét, mert jól ismerte Jehovát. Mindent megértettek, amit elvárt tőlük (Péld 28:5). Ez ránk is igaz lehet.

^ 2. bek. Ezékiel i. e. 617-ben került száműzetésbe. Az Ezékiel 8:1–19:14 „a hatodik évben”, vagyis i. e. 612-ben íródott.

^ 5. bek. Noé istenfélő apja, Lámek úgy öt évvel az özönvíz előtt halt meg. Ha Noé édesanyja és testvérei még éltek is az özönvíz kezdetekor, ők nem maradtak életben.

^ 13. bek. Ez valószínűleg Dániel három társára is igaz volt, akik szintén magas tisztséget kaptak (Dán 2:49).