„Légy bátor és erős, és cselekedj! Ne félj, és ne rettegj, mert Jehova. . . veled van” (1KRÓN 28:20)

ÉNEKEK: 38, 34

1–2. a) Milyen fontos feladatot kapott Salamon? b) Mi miatt aggódott Dávid?

JEHOVA Salamont bízta meg azzal, hogy irányítsa minden idők egyik legfontosabb építkezését, a jeruzsálemi templom építését. Az épületnek „fölöttébb fenségesnek [kellett] lennie, szépségéről híresnek minden országban”. És ami még lényegesebb, a templom azért épült, hogy „Jehovának, az igaz Istennek háza” legyen (1Krón 22:1, 5, 9–11).

2 Dávid király biztos volt benne, hogy Isten támogatja az építkezést, de Salamon „fiatal és tapasztalatlan” volt. Vajon volt elég bátorsága, hogy elvállalja ezt a nagy feladatot? Vagy a fiatal kora és a tapasztalatlansága meggátolta ebben? Ahhoz, hogy el tudja végezni a rábízott munkát, arra volt szükség, hogy bátor legyen és cselekedjen.

3. Mit tanulhatott Salamon a bátorságról az apja példájából?

3 Salamon biztosan sokat tanult a bátorságról az édesapjától. Dávid fiatalkorában megküzdött a vadállatokkal, melyek megtámadták az apja nyáját (1Sám 17:34, 35). Akkor is nagyon bátor volt, amikor szembeszállt az óriás Góliáttal. Isten segítségével és egy sima kővel legyőzte ezt a harcedzett katonát (1Sám 17:45, 49, 50).

4. Miért volt szüksége Salamonnak bátorságra?

 4 Később Dávid hitelesen mondhatta Salamonnak, hogy legyen bátor, és építse fel a templomot. (Olvassátok fel: 1Krónikák 28:20.) Ha Salamon nem bizonyul bátornak, akkor a félelem megbéníthatta volna. És ha nem tesz semmit, az rosszabb lett volna, mint ha hibázik.

5. Miért kell bátornak lennünk?

5 Salamonhoz hasonlóan nekünk is szükségünk van Jehova segítségére, hogy bátrak legyünk, és elvégezzük a tőle kapott munkát. Ezért most nézzük meg néhány régen élt, bátor személy példáját. Gondolkodjunk el azon, hogy mi hogyan láthatjuk el bátran a feladatainkat.

JÓ PÉLDÁK A MÚLTBÓL

6. Miért jó példa nekünk József?

6 Gondoljunk bele, micsoda bátorságra volt szüksége Józsefnek ahhoz, hogy visszautasítsa Potifár feleségét, aki erkölcstelenségre csábította őt. József minden bizonnyal tudta, hogy milyen súlyos következményekkel járhat, ha szembeszegül az asszonnyal. Ennek ellenére nem alkudott meg, hanem bátran és határozottan cselekedett (1Móz 39:10, 12).

7. Hogyan mutatta ki Ráháb a bátorságát? (Lásd a képet a cikk elején.)

7 Ráhábról is példát vehetünk a bátorság terén. Amikor a jerikói otthonához izraelita kémek érkeztek, el is küldhette volna őket, ha a félelem erőt vesz rajta. De ő bízott Jehovában, és elrejtette a két férfit, aztán segített nekik biztonságban távozni a házából (Józs 2:4, 5, 9, 12–16). Ráháb tudta, hogy Jehova az igaz Isten, és hitt benne, hogy az izraelitáknak fogja adni azt a földet. Nem engedte, hogy a másoktól való félelem irányítsa őt; még Jerikó királyától és az embereitől sem tartott. Bátran cselekedett, és így végül megmentette a saját és a családja életét (Józs 6:22, 23).

8. Milyen hatással volt Jézus bátorsága az apostolokra?

8 Jézus hűséges apostolai is jó példát mutattak a bátorságban. Ők láthatták, hogy Jézus mennyire bátor volt (Máté 8:28–32; Ján 2:13–17; 18:3–5). Ez később segített nekik, hogy ne hagyjanak fel azzal, hogy Jézus nevében tanítsanak, bár a szadduceusok akadályozni próbálták őket (Csel 5:17, 18, 27–29).

9. A 2Timóteusz 1:7 alapján honnan kaphatunk bátorságot?

9 József, Ráháb, Jézus és az apostolok eltökéltek voltak, hogy azt teszik, ami helyes. A bátorságuk nem túlzott önbizalomból fakadt, hanem a Jehovába vetett bizalomból. Mi is sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor bátorságra van szükségünk. Ilyenkor ne saját magunkra, hanem Jehovára támaszkodjunk. (Olvassátok fel: 2Timóteusz 1:7.) Vizsgáljunk meg két területet az életünkben, ahol bátornak kell lennünk: a családot és a gyülekezetet.

MIKOR KELL BÁTORNAK LENNÜNK?

10. Miért van szükségük bátorságra a keresztény fiataloknak?

10 A keresztény fiataloknak számos helyzetben bátorságra van szükségük, hogyha szeretnék Jehovát szolgálni. Sokat tanulhatnak Salamon példájából, aki bátran és értelmesen hozott döntéseket, hogy felépüljön a templom. Bár a fiatalok kérhetnek tanácsot a szüleiktől, és ezt jó is, ha megteszik, sok fontos döntést maguknak kell meghozniuk (Péld 27:11). Szeretnének helyesen dönteni a társaság megválasztása, a kikapcsolódás, az erkölcsi tisztaság és a keresztelkedés kérdésében. Ez bizony bátorságot követel, hiszen  ha a jó úton járnak, az nem tetszik Sátánnak, aki gúnyolja Istent.

11–12. a) Hogyan mutatott Mózes jó példát a bátorságban? b) Hogyan követhetik a fiatalok Mózes példáját?

11 Az egyik fontos terület, ahol a fiataloknak önállóan kell dönteniük, az az, hogy milyen célokat tűzzenek ki. Néhány országban elvárják a fiataloktól, hogy magasabb szintű oktatásra és jól fizető állásra törekedjenek. Más helyeken a gazdasági helyzet miatt talán úgy érzik, hogy az az elsődleges feladatuk, hogy anyagilag támogassák a családjukat. Akármelyik helyzetben is vagy, gondolj Mózes példájára. A fáraó lánya nevelte fel, ezért vágyhatott volna tekintélyre vagy anyagi biztonságra. Alighanem nagy nyomás nehezedett rá az egyiptomi családjától, a tanítóitól és a tanácsadóktól. De Mózesnek volt elég bátorsága ahhoz, hogy Jehova szolgálatát válassza. Miután elhagyta a gazdag Egyiptomot, Istenbe vetette a bizalmát (Héb 11:24–26). Ezért Jehova megáldotta őt, és nem kétséges, hogy a jövőben még több áldás vár rá.

12 Jehova ma is megáldja azokat a fiatalokat, akik nem félnek szellemi célokra törekedni, és az első helyre tenni a királyságot az életükben. Támogatni fogja őket abban, hogy el tudják látni a családjukat. Az első században a fiatal Timóteusz Isten szolgálatára összpontosított, és ez neked is sikerülhet. * (Olvassátok fel: Filippi 2:19–22.)

Igyekszel az életed minden területén bátran cselekedni? (Lásd a 13–17. bekezdést.)

13. Miért kellett egy fiatal testvérnőnek bátornak lennie, hogy elérje a céljait?

13 Egy alabamai fiatal testvérnőnek dolgoznia kellett azon, hogy legyen bátorsága szellemi célokat kitűzni. Ezt írja: „Nagyon félénk gyerek voltam. Alig mertem beszélgetni másokkal a királyságteremben, az pedig még kevésbé ment, hogy bekopogtassak vadidegenekhez.” De aztán a szülei és a gyülekezet segítségével végül általános úttörő lett. Ezt mondja: „Sátán világa arra ösztönöz, hogy törekedj felsőoktatásra, hírnévre és gazdagságra. De az ilyen célok gyakran elérhetetlenek, és csak stresszhez és szívfájdalomhoz vezetnek. Jehova szolgálata viszont igazán boldoggá és megelégedetté tette az életem.”

14. Milyen helyzetekben kell bátornak lennie egy szülőnek?

14 Ha szülő vagy, neked is szükséged van bátorságra. Például lehet, hogy a munkaadód rendszeresen megkér, hogy túlórázz esténként és hétvégeken, amikorra te már betervezted a családi imádatot vagy a szántóföldi szolgálatot, illetve amikor az összejövetelek vannak. Bátornak kell lenned, hogy nemet mondj a főnöködnek, és ezzel jó példát mutass a gyerekeidnek. Vagy az is lehet, hogy a gyülekezetben néhány szülő olyasmit is megenged a gyerekeinek, amit te nem szeretnél a sajátodnak. Talán megkérdezik tőled, hogy miért nem tart a fiad vagy a lányod a többiekkel. Lesz elég bátorságod, hogy tapintatosan elmagyarázd nekik a döntésed okát?

15. Hogyan segíthet a Zsoltárok 37:25 és a Héberek 13:5 a szülőknek?

15 Ahhoz is bátorságra lehet szükséged, hogy szellemi célokra ösztönözd a gyermekedet. Néhány szülő nemigen bátorítja a gyermekét arra, hogy szolgáljon úttörőként, szükségterületen, a Bételben vagy teokratikus építkezéseken. Talán attól félnek, hogy amikor megöregszenek, a gyermekük nem fog tudni gondoskodni róluk. De a bölcs szülőknek van bátorságuk  ahhoz, hogy higgyenek Jehova ígéreteiben. (Olvassátok fel: Zsoltárok 37:25; Héberek 13:5.) Azzal is ki tudod mutatni, hogy bátor vagy, és hogy Jehovára támaszkodsz, ha a gyerekeidnek is segítesz ugyanilyen hitet kifejleszteni (1Sám 1:27, 28; 2Tim 3:14, 15).

16. Hogyan segített néhány szülő a gyermekeinek szellemi célokat kitűzni, és milyen jó eredménye lett ennek?

16 Az Egyesült Államokban egy házaspár arra ösztönözte a gyerekeit, hogy Jehova szolgálatában tűzzenek ki célokat. A férj ezt mondja: „Még beszélni meg járni sem tudtak, amikor mi már meséltünk nekik arról, hogy mennyi örömmel jár az úttörőzés, és az, ha szolgáljuk a testvéreket a gyülekezetben. Most pontosan ilyen céljaik vannak. Az, hogy a gyermekeink szellemi célokat tűznek ki, és ezek elérésén fáradoznak, megvédi őket Sátán világától, és segít nekik, hogy az igazán fontos dolgokra összpontosítsanak.” Egy testvér, akinek két gyereke van, ezt írta: „Sok szülő rengeteg időt, pénzt és energiát fordít arra, hogy támogassa a gyerekeit a sportban, a hobbijaikban vagy a tanulásban. Sokkal többet ér, ha abban igyekszünk segíteni nekik, hogy a céljaik által közelebb kerüljenek Jehovához. Nemcsak az szerzett örömet, hogy a gyerekeink elérték a szellemi céljaikat, hanem az is, hogy elkísérhettük őket ezen az úton.” Biztos lehetsz benne, hogy Isten megáldja azokat a szülőket, akik az ő szolgálatára buzdítják a gyermekeiket.

A GYÜLEKEZETBEN

17. Miért lehet szükségünk bátorságra a gyülekezet tagjaiként?

17 A gyülekezet tagjaiként is sokszor bátornak kell lennünk. Például a véneknek bírói ügyekkel kell foglalkozniuk, vagy orvosi vészhelyzetben kell segíteniük a testvéreknek. Néhányan bejárnak a börtönökbe, hogy megismertessék a Bibliát az elítéltekkel. Mit mondhatunk az egyedülálló testvérnőkről? Ma már számtalan lehetőségük van rá, hogy többet tegyenek Jehova szolgálatában. Például  lehetnek úttörők, szükségterületre költözhetnek, dolgozhatnak építkezéseken, és jelentkezhetnek a királysághirdetők iskolájára, sőt, némelyikük a Gileád Iskolán is részt vehet.

18. Hogyan tudnak bátran cselekedni az idősebb testvérnők?

18 Az idősebb testvérnők igazán értékes tagjai a gyülekezetnek, és nagyon szeretjük őket. Néhányan közülük már nem tudnak annyit tenni a szolgálatban, mint régen, de van olyan terület, ahol nekik is fontos bátran cselekedniük. (Olvassátok fel: Titusz 2:3–5.) Például lehet, hogy megkérnek egy idős testvérnőt, hogy adjon tanácsot egy fiatalabb testvérnőnek az öltözködéssel kapcsolatban. Persze nem szidja le a fiatalt, de ösztönözheti, hogy gondolja át, milyen hatással van másokra a megjelenése (1Tim 2:9, 10). Az ilyen szeretetből fakadó törődés sok jó eredményt szülhet.

19. a) Hogyan bizonyíthatják a bátorságukat a testvérek? b) Miben segíthet a Filippi 2:13 és a 4:13 a testvéreknek?

19 A megkeresztelt testvéreknek is bátran kell cselekedniük. Az egész gyülekezet javára válik, ha több feladatot vállalnak (1Tim 3:1). Ám néhányan nem szívesen törekednek kiváltságokra, talán mert a múltban hibákat követtek el, és nem érzik magukat méltónak arra, hogy kisegítőszolgák vagy vének legyenek. Másvalakit talán az akadályoz, hogy nem tartja magát alkalmasnak egy feladat elvégzésére. Ha veled is ez a helyzet, Jehova bátorságot önthet beléd. (Olvassátok fel: Filippi 2:13; 4:13.) Emlékezz Mózesre, aki úgy érezte, hogy nem tudja ellátni a Jehovától kapott feladatot (2Móz 3:11). De Jehova segített neki, így Mózes bátorságra tett szert, és teljesítette a megbízatását. Egy testvér is legyőzheti a félelmeit, ha szívből imádkozik Isten segítségéért, és naponta olvassa a Bibliát. Az is hasznos lehet, ha bátor bibliai szereplők történetén elmélkedik. Alázatosan megkérheti a véneket, hogy képezzék őt, és felajánlhatja, hogy szívesen segít, amiben csak lehet. Minden megkeresztelt testvért arra buzdítunk, hogy legyen bátor, és szorgalmasan fáradozzon a gyülekezetért!

„JEHOVA. . . VELED VAN”

20–21. a) Miről biztosította Dávid Salamont? b) Miben bízhatunk?

20 Dávid király arra emlékeztette Salamont, hogy Jehova vele lesz, amíg a templom építése be nem fejeződik (1Krón 28:20). Az apja szavai megadták neki a kellő ösztönzést, így a fiatal kora és a tapasztalatlansága nem vette el a kedvét. Nagy bátorsággal munkához látott, és Jehova támogatásával hét és fél év alatt befejeződött a fenséges templom építése.

21 Ahogyan Jehova segített Salamonnak, úgy nekünk is megadhatja a kellő bátorságot, hogy helyesen cselekedjünk, bármi is a szerepünk a családban vagy a gyülekezetben (Ézs 41:10, 13). Ha bátran szolgáljuk Jehovát, bízhatunk benne, hogy megáld minket most és a jövőben. Ezért szívleljük meg a felszólítást: „légy bátor. . ., és cselekedj!”

^ 12. bek. Jó ötleteket találhatsz, amelyek segítenek szellemi célokat kitűzni, ha elolvasod a „Szellemi célokkal dicsőítsd Teremtődet!” című cikket az Őrtorony 2004. július 15-ei számában.