„Senki meg ne fosszon titeket a díjtól” (KOL 2:18)

ÉNEKEK: 122, 139

1–2. a) Milyen díjat várnak már nagyon Isten szolgái? b) Mi segít a díjra összpontosítanunk? (Lásd a képet a cikk elején.)

A FELKENT keresztények Pál apostolhoz hasonlóan arra az értékes díjra várnak, „amely az Isten felfelé való elhívása” (Fil 3:14). Jézus Krisztus oldalán fognak szolgálni az égi királyságában, és tökéletességre fogják juttatni az emberiséget (Jel 20:6). Milyen csodálatos célt helyezett eléjük Isten! A más juhoknak másfajta reménységük van. Ők már alig várják, hogy elnyerjék a földi örök élet díját. Micsoda boldog jövőkép! (2Pét 3:13).

2 Pál szeretett volna segíteni a felkent társainak, hogy hűségesek maradjanak, és megkapják a díjat, ezért ezt tanácsolta nekik: „Elméteket mindig az odafent levőkre. . . összpontosítsátok” (Kol 3:2). Vagyis szem előtt kellett tartaniuk az értékes reménységüket, az égi örökségüket (Kol 1:4, 5). És valóban úgy van, hogy Jehova szolgáinak – akár égi, akár földi reménységűek – segít a díjra szegezni a szemüket, ha elmélkednek a rájuk váró áldásokon (1Kor 9:24).

3. Milyen veszélyekre figyelmeztette Pál a keresztény társait?

 3 Pál továbbá felhívta a hittársai figyelmét olyan csapdákra, melyek megfoszthatják őket a díjtól. Például a kolosszéi gyülekezetnek írt levelében olyan hamis keresztényekre figyelmeztetett, akik a törvény szerinti cselekedetekkel próbálták elnyerni Isten helyeslését, nem pedig a Krisztusba vetett hit által (Kol 2:16–18). Ebben a levélben olyan veszélyekről is beszélt, melyek még ma is fenyegetik a keresztényeket. Elmagyarázta, hogyan lehet megküzdeni az erkölcstelen vágyakkal, megőrizni a békét a gyülekezetben, és megoldani a családi nehézségeket. A tanácsai nekünk is nagyon értékesek, ezért most vizsgáljunk meg néhányat közülük.

„ÖLJÉTEK MEG” AZ ERKÖLCSTELEN VÁGYAKAT

4. Miért képesek az erkölcstelen vágyak megfosztani minket a díjtól?

4 Miután Pál apostol emlékeztette a testvéreit, hogy milyen ragyogó reménységük van, ezt írta: „Öljétek meg azért földi testtagjaitokat a paráznaság, a tisztátalanság, a nemi vágyakozás, a káros kívánság és a mohóság dolgában” (Kol 3:5). Az erkölcstelen vágyaink nagyon erőteljesen hathatnak ránk, és megfoszthatnak minket a szellemi kincseinktől. Egy testvér, aki erkölcstelenség miatt elsodródott a gyülekezettől, de később visszatért, ezt mondta: „Olyan hatalmas erő lett úrrá rajtam, hogy csak akkor kaptam észbe, amikor már túl késő volt.”

5. Milyen helyzetek jelenthetnek veszélyt, és hogyan védhetjük meg magunkat?

5 Különösen fontos résen lennünk, ha olyan hatások érnek, melyek miatt hajlanánk arra, hogy félvállról vegyük Jehova erkölcsi mércéjét. Például az udvarló párok bölcsen teszik, ha már a kapcsolatuk elején egyértelmű határokat állítanak fel olyan területeken, mint például az érintés, a csók vagy a kettesben töltött idő (Péld 22:3). Az is veszélyeket rejthet magában, ha egy keresztény egy üzleti út miatt távol van az otthonától, vagy ha egy más nembeli személlyel dolgozik együtt (Péld 2:10–12, 16). Mit tehetsz, ha veled is ez a helyzet? Mondd el, hogy Jehova Tanúja vagy, viselkedj tiszteletreméltóan, és tartsd észben, hogy a flörtölés súlyos következményekkel járhat. Különösen sebezhetőek lehetünk, ha lehangoltak vagy magányosak vagyunk. Ilyenkor általában ki vagyunk rá éhezve, hogy valaki értékesnek tartson minket. Odáig is eljuthatunk kétségbeesésünkben, hogy szinte bárkinek a közeledését elfogadnánk, akitől érzelmi támogatást remélünk. Ha valamikor is ilyen érzéseket fedezel fel magadban, fordulj Jehovához és a népéhez segítségért, és ne engedd, hogy bármi megfosszon a díjtól. (Olvassátok fel: Zsoltárok 34:18; Példabeszédek 13:20.)

6. Mire ügyeljünk a kikapcsolódásnál?

6 Ahhoz, hogy meg tudjuk ölni az erkölcstelen vágyainkat, távol kell tartanunk magunkat az erkölcstelen szórakozástól. A szórakoztatóipart sokszor ugyanolyan züllöttség jellemzi, mint az ókori Szodomát és Gomorrát (Júd 7). Az iparág befolyásos szereplői a saját nézeteiket népszerűsítik, amikor a szexuális erkölcstelenséget teljesen természetesnek és veszélytelennek állítják be. Ezért legyünk óvatosak, és ne fogadjunk el mindent, amit a világ kínál a szórakoztatásunkra. Csak olyan kikapcsolódást válasszunk, amely nem akadályoz meg minket abban, hogy az örök élet díjára összpontosítsunk (Péld 4:23).

 „ÖLTSÉTEK MAGATOKRA” A SZERETETET ÉS A KEDVESSÉGET

7. Milyen gondok adódhatnak a gyülekezetben?

7 Igazi áldásnak érezzük, hogy a keresztény gyülekezethez tartozhatunk. Az, hogy az összejöveteleken tanulmányozzuk Isten Szavát, és kedvesen, szeretettel támogatjuk egymást, segít a díjra összpontosítanunk. Ám időnként lehetnek köztünk félreértések, ami feszültséget okoz. Ha nem rendezzük az ilyen helyzeteket, neheztelés alakulhat ki bennünk. (Olvassátok fel: 1Péter 3:8, 9.)

8–9. a) Mely tulajdonságok segítenek elnyerni a díjat? b) Hogyan tudjuk megőrizni a békét a gyülekezetben, ha valaki megbánt minket?

8 Mit tehetünk, hogy a neheztelés ne fosszon meg minket a díjtól? Pál ezt mondta a kolosszéiaknak: „mint az Isten választottai, szentek és szeretettek, öltsétek magatokra a könyörület gyöngéd vonzalmát, a kedvességet, az alázatosságot, a szelídséget és a hosszútűrést. Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel, ha valakinek panaszra van oka a másik ellen. Mint ahogy Jehova is készséggel megbocsátott nektek, úgy ti is. Mindezek mellett pedig öltsétek magatokra a szeretetet, mert az az egység tökéletes köteléke” (Kol 3:12–14).

9 A szeretet és a kedvesség segít, hogy megbocsássunk másoknak. Tegyük fel, hogy egy hittársunk fájdalmat okoz nekünk a szavaival vagy a tetteivel. Ilyenkor próbáljunk meg felidézni egy olyan alkalmat, amikor mi bántottuk meg az egyik testvérünket. Biztosan hálásak voltunk, amiért szeretettel, kedvesen megbocsátott nekünk. (Olvassátok fel: Prédikátor 7:21, 22.) Nagyon értékeljük azt is, hogy Krisztus kedvesen egységet teremt az igaz imádók között (Kol 3:15). Mind ugyanazt az Istent szeretjük, ugyanazt az üzenetet prédikáljuk, és sokszor ugyanolyan nehézségeken megyünk keresztül. Ha kedvesen és szeretettel megbocsátunk másoknak, azzal hozzájárulunk a keresztényi egységünkhöz, és képesek leszünk a díjra szegezni a szemünket.

10–11. a) Miért veszélyes a féltékenység? b) Mit tehetünk, hogy a féltékenység ne fosszon meg minket a díjtól?

10 A féltékenység megfoszthat minket a díjtól, és ezt számos bibliai példa igazolja. Káin féltékeny lett a testvérére, Ábelre, és megölte őt. Kórah, Dátán és Abirám féltékeny volt Mózesre, és szembeszegültek vele. Saul király is féltékenykedni kezdett Dávidra a sikerei miatt, és ezért az életére tört. Nem csoda, hogy Isten Szava ezt állítja: „ahol féltékenység és perlekedésre való hajlam van, ott zűrzavar és mindenféle hitványság van” (Jak 3:16).

11 Ha a szívünkben szeretetet és kedvességet táplálunk, az megóv attól, hogy féltékennyé váljunk. Isten Szavában ez áll: „A szeretet hosszútűrő és kedves. A szeretet nem féltékeny” (1Kor 13:4). Ha nem szeretnénk, hogy a féltékenység gyökeret verjen a szívünkben, igyekezzünk úgy látni a testvéreinket, ahogy Isten. Gondoljunk arra, hogy a gyülekezetben mindannyian ugyanannak a jelképes testnek vagyunk a tagjai. Ez segít, hogy ránk is igaz legyen a következő ihletett kijelentés: „ha dicsőséget kap egy tag, vele együtt örvendezik az összes többi tag is” (1Kor 12:16–18, 26). Így, amikor látjuk mások életén Jehova áldását, boldogok leszünk, nem pedig féltékenyek. Jonatán, Saul király fia  remek példát állított elénk. Nem vált féltékennyé, amikor Dávid lett a trónörökös, hanem még bátorította is őt (1Sám 23:16–18). Tudnánk mi is olyan kedvesek és szeretetteljesek lenni, mint Jonatán volt?

MIT TEHETNEK A CSALÁDOK, HOGY ELNYERJÉK A DÍJAT?

12. Milyen bibliai tanácsok segíthetnek a családoknak, hogy elnyerjék a díjat?

12 Ahhoz, hogy a családok elnyerjék a díjat, valamint békében és boldogan tudjanak élni, alkalmazniuk kell a bibliai alapelveket. Milyen tanácsot adott Pál a Kolosszéban élő keresztény családoknak? Ezt írta: „Ti feleségek, rendeljétek alá magatokat férjeteknek, amint illik az Úrban. Ti férjek, továbbra is szeressétek feleségeteket, és ne legyetek keserű haraggal irántuk. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek mindenben a szüleiteknek, mert ez igen kedves az Úrban. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy elcsüggedjenek” (Kol 3:18–21). Biztosan te is úgy látod, hogy ezek az ihletett tanácsok még ma is a javára válnak a családoknak.

13. Hogyan nyerheti meg egy testvérnő a nem Tanú férjét az igazságnak?

13 Mit tegyél, ha keresztény feleségként úgy érzed, hogy a férjed, aki nincs veled egy hiten, rosszul bánik veled? Javítana  a dolgokon, ha veszekednél vele? Annyit talán sikerülne elérned, hogy azt tegye, amit szeretnél. De vajon megnyernéd őt az igazságnak? Nem valószínű. Ám ha tiszteletben tartod a férjedet mint családfőt, hozzájárulsz a család békéjéhez, dicsőséget szerzel Jehovának, és lehet, hogy az igaz imádathoz vonzod a férjedet. Így mindketten elnyerhetitek a díjat. (Olvassátok fel: 1Péter 3:1, 2.)

14. Mit tegyen az a testvér, akit nem tisztel a felesége?

14 Mit tegyél, ha keresztény férjként úgy érzed, hogy nem tisztel a feleséged, aki nem Tanú? Vajon jó megoldás lenne, ha kiabálnál vele, hogy megmutasd, ki az úr a háznál? Egyáltalán nem! Isten elvárja tőled, hogy szeretettel lásd el a családfői szerepedet, Jézust utánozva (Ef 5:23). Jézus a gyülekezet fejeként mindig szeretettel és türelmesen bánik másokkal (Luk 9:46–48). Ha követed a példáját, megnyerheted a feleségedet az igaz imádatnak.

15. Hogyan tudja a férj kifejezni, hogy szereti a feleségét?

15 A férjeket erre utasítja a Biblia: „továbbra is szeressétek feleségeteket, és ne legyetek keserű haraggal irántuk” (Kol 3:19). Egy szerető férj tiszteli a feleségét, és ezt úgy fejezi ki, hogy meghallgatja őt, és biztosítja róla, hogy fontosnak tartja a véleményét (1Pét 3:7). Bár nem tehet mindig eleget a felesége kérésének, gyakran kiegyensúlyozottabban tud dönteni, ha az ő meglátásait is figyelembe veszi (Péld 15:22). Igyekszik kiérdemelni, nem pedig kikényszeríteni a felesége tiszteletét. Ha a férj szereti a feleségét és a gyerekeit, az hozzájárul, hogy az egész család boldogan szolgálja Jehovát, és elnyerje az örök élet díját.

Mit tehetünk, hogy a családi gondok ne fosszanak meg minket a díjtól? (Lásd a 13–15. bekezdést.)

FIATALOK, NE HAGYJÁTOK, HOGY BÁRMI MEGFOSSZON TITEKET A DÍJTÓL!

16–17. Mit tehetsz, hogy ne hozzanak ki a sodrodból a szüleid?

16 Tizenévesként úgy érzed, hogy a keresztény szüleid nem értenek meg, és túl szigorúak veled? Ez annyira zavarhat, hogy talán nem is vagy benne biztos, hogy szeretnéd Jehovát szolgálni. De ha elhagynád Jehovát, hamar rádöbbennél, hogy senki sem szeret téged olyan őszintén, mint az istenfélő szüleid és a testvérek a gyülekezetben.

17 Ha a szüleid sosem igazítanának helyre, nem bizonytalanodnál el, hogy egyáltalán törődnek-e veled? (Héb 12:8). De talán az bosszant fel, ahogyan fegyelmeznek téged. Ne erre koncentrálj, hanem próbáld megérteni a viselkedésük okát. Maradj nyugodt, és ne reagáld túl, ha kritizálnak. Isten Szava ezt mondja: „Ki visszatartja beszédét, annak ismerete van, és a tisztán látó ember higgadt szellemű” (Péld 17:27). Legyen az a célod, hogy éretten viselkedj, vagyis fogadd higgadtan a tanácsot, és fordítsd a javadra anélkül, hogy túl sokat foglalkoznál a helyreigazítás módjával (Péld 1:8). A szüleid, akik szívből szeretik Jehovát, igazi kincsnek számítanak, és biztosan vágynak rá, hogy segítsenek neked elnyerni az örök élet díját.

18. Miért szeretnél a díjra összpontosítani?

18 Az égi halhatatlanság és az örök élet a paradicsomi földön egyaránt csodálatos díj. A reménységünk biztos, hiszen a Teremtő ígéretén alapul, aki ezt mondta: „telve lesz a föld Jehova ismeretével” (Ézs 11:9). Az új világban mindenki Istentől fog tanulni. Ez egy olyan díj, amelyért igazán érdemes küzdeni. Tehát összpontosíts Jehova ígéretére, és ne engedd, hogy bármi megfosszon a díjtól!