„Jó a mi Istenünknek éneket zengeni” (ZSOLT 147:1)

ÉNEKEK: 10, 2

1. Mit fejezhetünk ki az énekünkkel?

EGY népszerű dalszövegíró egyszer ezt mondta: „A szavak gondolatokat, a zene pedig érzéseket kelt benned. De egy daltól érzed a gondolatot.” Akkor „érezzük” a legszebb gondolatokat, amikor az énekeinkkel égi Atyánkat, Jehovát dicsérjük, és kifejezzük az iránta érzett szeretetünket. Az éneklés teljes joggal alkotja szerves részét a tiszta imádatnak, akár egyedül éneklünk, akár a gyülekezettel együtt.

2–3. a) Hogyan éreznek néhányan az énekléssel kapcsolatban? b) Milyen kérdésekről fogunk beszélni?

2 Te szeretsz énekelni az összejöveteleken, vagy inkább kínosnak érzed? Néhány kultúrában a férfiak nem szívesen énekelnek mások előtt. A gyülekezetben az ilyen gondolkodásmód a többiekre is hatással lehet. Különösen igaz ez akkor, ha a vének okot találnak rá, hogy ne énekeljenek együtt a gyülekezettel, vagy helyette inkább más dolgokkal foglalkoznak (Zsolt 30:12).

3 Ha megértjük, hogy az éneklés hozzátartozik az imádathoz, nem fogunk kimenni vagy lemaradni az összejövetelnek erről a részéről. Gondoljuk át a következőket: „Szívesen éneklek az összejöveteleken? Ha nem, hogyan küzdhetem le  a gátlásaimat, hogy én is örömmel tudjak énekelni? És hogyan tudnék érzéssel énekelni az összejöveteleken?”

AZ ÉNEKLÉS FONTOS RÉSZE AZ IGAZ IMÁDATNAK

4–5. Mekkora hangsúlyt fektettek az éneklésre az imádatban az izraeliták?

4 Jehova imádói már régóta dicsérik zenével az Istenüket. Érdemes megfigyelni, hogy amikor az ókori izraeliták hűségesen szolgálták Jehovát, az éneklés kiemelkedő része volt az imádatuknak. Például Dávid király a templomi szolgálat előkészítésénél 4000 lévitát vont be a dicsőítő zenélésbe. Közülük 288-an „megtaníttattak a Jehovának való éneklésre, és mindannyian képzettek voltak” (1Krón 23:5; 25:7).

5 A templom felavatásakor is fontos szerepe volt a zenének és az éneklésnek. A beszámoló szerint „amikor a trombitások és az énekesek teljes egységben, egybehangzóan megszólaltak, dicséretet és hálát zengve Jehovának, és amikor fennhangon megszólaltak a trombitákkal, a cintányérokkal és az éneket kísérő hangszerekkel, dicsérve Jehovát. . . Jehova dicsősége betöltötte az igaz Isten házát”. Ez biztosan nagyon hiterősítő alkalom volt az izraelitáknak (2Krón 5:13, 14; 7:6).

6. Mondd el, hogy milyen különleges éneklést szervezett meg Nehémiás Jeruzsálemben.

6 Nehémiás, aki Jeruzsálem falainak az újjáépítését irányította, megszervezte, hogy a léviták zenekísérettel énekeljenek a falak felavatásakor. A különleges zene nagyban hozzájárult az alkalom örömteli hangulatához. Nehémiás „két hatalmas hálaadó énekkart” jelölt ki, melyek ellentétes irányba haladtak a fal tetején. A két énekkar a templom közelében találkozott, és így a hangjuk messzire elhallatszott (Neh 12:27, 28, 31, 38, 40, 43). Jehovának nagyon jó érzés lehetett, hogy az imádói ilyen lelkes énekléssel dicsérik őt.

7. Mit tett Jézus, amiből látszik, hogy a keresztények imádatához is hozzátartozik az éneklés?

7 A zene azután is fontos része maradt az igaz imádatnak, hogy megalakult a keresztény gyülekezet. A történelem legfontosabb estéjén, miután Jézus bevezette az Úr vacsoráját, ő és a tanítványai énekekkel dicsérték Jehovát. (Olvassátok fel: Máté 26:30.)

8. Hogyan mutattak jó példát az első századi keresztények az éneklésben?

8 Az első századi keresztények jó példát mutattak azzal, hogy közös énekléssel dicsőítették Istent. Bár gyakran magánotthonokban jöttek össze, a szerény körülmények nem tartották vissza őket attól, hogy lelkesen énekeljenek Jehovának. Pál apostol ihletés alatt ezt mondta a hittársainak: „Továbbra is tanítsátok és intsétek egymást zsoltárokkal, Istennek szóló dicséretekkel, kellemes szellemi énekekkel” (Kol 3:16). Az énekeskönyvünkben lévő szellemi énekeket hálás szívvel kell énekelnünk Jehovának, mivel részét képezik a szellemi tápláléknak, melyről „a hű és értelmes rabszolga” gondoskodik (Máté 24:45).

KÜZDJÜK LE A GÁTLÁSAINKAT

9. a) Mi tart vissza némelyeket attól, hogy örömmel énekeljenek az összejöveteleken és a kongresszusokon? b) Hogyan énekeljünk Jehovának, és kiknek kell jó példát mutatniuk? (Lásd a képet a cikk elején.)

9 Mi okozhatja, ha nem szeretünk énekelni? Lehet, hogy a családunkban vagy a kultúránkban nem megszokott az éneklés.  A modern technikának köszönhetően profi énekeseket hallgathatunk, és talán elcsüggeszt minket, ha összehasonlítjuk a hangunkat az övékkel. De ez nem szabad, hogy visszatartson minket az énekléstől, hiszen fontos, hogy mindannyian részt vegyünk Jehova dicsőítésében. Tehát mit tegyünk? Emeljük fel a fejünket, tartsuk magunk elé az énekeskönyvünket, és énekeljünk szívből! (Ezsd 3:11; olvassátok fel: Zsoltárok 147:1). Ma már sok királyságteremben kivetítik az énekek szövegét, ami megkönnyíti az éneklést. Az is egy érdekesség, hogy egy ideje a véneknek szervezett királyságszolgálati iskolán is énekelnek. Ebből is látszik, hogy a véneknek példát kell mutatniuk az éneklésben az összejöveteleken.

10. Mire gondoljunk, ha félünk mások előtt énekelni?

10 Sokan azért nem mernek hangosan énekelni, mert félnek, hogy kihallatszanak a többiek közül, vagy mert úgy érzik, hogy rossz hangjuk van. De gondoljunk bele, hogy beszéd közben is „mindannyian sokszor megbotlunk”, ez mégsem tart vissza minket attól, hogy beszéljünk (Jak 3:2). Miért engednénk hát, hogy a tökéletlen énekhangunk megakadályozzon minket abban, hogy énekkel dicsérjük Jehovát?

11–12. Milyen javaslatok segíthetnek fejlődni az éneklésben?

11 Talán azért nem szeretünk énekelni, mert nem igazán tudjuk, hogyan kell. Néhány egyszerű javaslattal azonban fejleszthetjük az énektudásunkat. *

12 A megfelelő légzés segít, hogy kellő erővel tudjunk énekelni. Ahogyan egy villanykörtének energiára van szüksége ahhoz, hogy világítson, az énekléshez is  levegő kell, hogy jól szóljon a hangunk. Ugyanolyan hangosan, vagy még hangosabban énekeljünk, mint ahogy beszélni szoktunk. (Lásd a Fordítsuk javunkra a teokratikus szolgálati iskolát! című könyv 181–183. oldalán a „Helyes légzés” alcím alatti javaslatokat.) A Szentírás időnként arra buzdítja Jehova szolgáit, hogy amikor dicsőítő énekeket énekelnek, ujjongva kiáltsanak (Zsolt 33:1–3).

13. Hogyan énekelhetünk magabiztosabban?

13 A családi imádaton, vagy akár egyedül is kipróbálhatnád a következőt: Válassz ki egyet az énekeink közül, amelyet szeretsz. Olvasd fel a szövegét erős, határozott hangon. Aztán ugyanezzel a hangerővel olvass fel egy zenei egységnek megfelelő mondatot vagy mondatrészt egy levegővel. Majd énekeld is el ugyanolyan intenzitással (Ézs 24:14). Az énekhangod így egyre erőteljesebb lesz. De ettől ne érezd magad zavarban, hiszen pont ez volt a cél!

14. a) Mit tehetünk még, hogy jobb legyen az énekhangunk? (Lásd a „ Hogyan fejlődhetsz az éneklésben?” című részt.) b) Melyik hangképzési javaslatokat találtad hasznosnak?

14 Csak akkor lesz szép, erőteljes az énekhangod, ha igyekszel minél nagyobbra tágítani a szájüregedet. Ezért nyisd nagyobbra a szádat, mint amikor beszélsz. Mit tehetsz, ha azt érzed, hogy gyenge a hangod, vagy éppen túl éles? Gyakorlatias tanácsokat olvashatsz a Fordítsuk javunkra a teokratikus szolgálati iskolát! című könyv 184. oldalán, a „Sajátos nehézségek leküzdése” című részben.

ÉNEKELJÜNK SZÍVBŐL

15. a) Mit jelentettek be a 2016-os évi közgyűlésen? b) Milyen jellemzői vannak az új énekeskönyvnek?

15 Mindenki nagyon izgatott volt, amikor a 2016-os évi közgyűlésen a vezetőtestület egyik tagja, Stephen Lett bejelentette, hogy hamarosan egy új énekeskönyvet fogunk használni az összejöveteleken,  melynek címe: Énekeljünk örömmel Jehovának! Lett testvér elmagyarázta, hogy az énekeskönyv átdolgozására egyrészt azért volt szükség, hogy az énekek szövege tükrözze a revideált Új világ fordítás szóhasználatát. Megváltoztatták vagy kihagyták azokat az énekeket, amelyekben olyan kifejezések voltak, melyek már nem szerepelnek a Bibliában a 2013-as revideálás miatt. Másrészt új énekek is bekerültek az énekeskönyvbe, melyek a tanúskodómunkánkról és a váltságról szólnak. És mivel az éneklés szerves részét alkotja az imádatnak, a vezetőtestület szerette volna, hogy az énekeskönyv is jó minőségű legyen, hasonlóan a szürke borítójú Új világ fordításhoz.

16–17. Miben változott az új énekeskönyv?

16 Hogy az új énekeskönyvet könnyebb legyen használni, az énekek téma szerinti csoportosításban sorakoznak. Például az első 12 ének Jehováról szól, a következő 8 pedig Jézusról és a váltságról. Van egy téma szerinti index is, amely például hasznos lehet a testvéreknek, amikor éneket választanak a nyilvános előadásukhoz.

17 Néhány ének szövege azért változott meg, hogy mindenki szívből tudjon énekelni. Ezt úgy érték el, hogy érthetőbbé tették az énekek mondanivalóját, és kivettek olyan szavakat, amelyeket ma már nemigen használunk. Például az egyik ének címe a régi énekeskönyvben „Hosszútűrés” volt, az újban pedig az, hogy „Legyünk türelmesek!”, és a szövege is ennek megfelelően változott. Annak is jó oka volt, hogy az „Őrizd meg a szívedet!” című éneknek a címe és a szövege is más lett. Az új címe: „Óvjuk a szívünket!” Mi volt ennek az oka? Az összejöveteleken és a kongresszusokon sok érdeklődő, új hírnök, fiatal és testvérnő vesz részt, akiknek furcsa lehetett olyan éneket énekelni, amellyel úgyszólván megmondták másoknak, hogy mit tegyenek.

Gyakoroljuk az énekeket a családi imádaton! (Lásd a 18. bekezdést.)

18. Miért jó, ha alaposan megismerkedünk az új énekeskönyvben szereplő énekekkel? (Lásd a lábjegyzetet is.)

18 Az Énekeljünk örömmel Jehovának! című énekeskönyvünkben sok ének olyan, mint egy ima. Ezekkel kifejezhetjük Jehovának, hogy mit érzünk iránta. Más énekek „szeretetre és jó cselekedetekre” ösztönöznek bennünket (Héb 10:24). Biztosan szeretnénk jól megismerni az énekek dallamát, ritmusát és szövegét. Ha otthon gyakorolunk, bátran és szívből tudjuk majd énekelni őket. *

19. Hogyan tud a gyülekezet minden tagja részt venni az imádatban?

19 Tartsuk hát elménkben, hogy az éneklés fontos része az imádatunknak. Általa ki tudjuk fejezni Jehovának, hogy mennyire szeretjük őt, és mennyire értékeljük mindazt, amit értünk tesz. (Olvassátok fel: Ézsaiás 12:5.) Ha lelkesek vagyunk, azzal másokat is arra ösztönzünk, hogy bátran énekeljenek. A gyülekezet minden tagja, fiatalok, idősek és az új érdeklődők is részt vehetnek az imádatnak ebben a részében. Ezért ne vonakodjunk szívből énekelni! Tegyünk eleget az ihletett zsoltáríró egyértelmű felszólításának: „Énekeljetek Jehovának”. Igen, énekeljünk örömmel! (Zsolt 96:1).

^ 11. bek. További ötleteket találhatsz a „David H. Splane: Készüljünk fel az új énekekre!” című előadásban a JW TV-n (STÚDIÓNKBÓL > ELŐADÁSOK kategória).

^ 18. bek. Minden kongresszusi ülésszak egy tízperces zenei bejátszással kezdődik, amely segít ráhangolódni az éneklésre. Ezek a zenekari felvételek felkészítik a szívünket és az elménket az utána következő programokra. Ezért jól tesszük, ha a bejátszás kezdetétől a helyünkön ülünk és figyelünk.