„A világ elmúlóban van, s ugyanígy a kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké” (1JÁN 2:17)

ÉNEKEK: 139., 144.

1–2. a) Milyen értelemben hasonlít ez a gonosz világ egy elítélt bűnözőhöz? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Milyen érzéseket fog kiváltani az értelmes teremtményekből, hogy végrehajtják az ítéletet ezen a világon?

„KÉT LÁBON JÁRÓ HALOTT!” – hallani a kiáltozást a börtönfolyosón, amint a veszélyes bűnözőt elvezetik a cellájából, és a háta mögött becsapódnak a vasajtók. A férfi viszonylag egészségesnek tűnik; semmi jele, hogy valamilyen betegség miatt a halálához közeledne. Akkor miért mondják halottnak az őrök? Azért, mert a kivégzésére viszik. Ez a fegyenc olyan, mintha már meg is halt volna. *

2 Tulajdonképpen a mai világunk is olyan, mint egy rab a halálsoron. Ez a gonosz rendszer már régen el lett ítélve, és küszöbön áll a kivégzése. A Biblia ezt írja: „a világ elmúlóban van” (1Ján 2:17). Igen, semmi kétség afelől, hogy a mai világ véget fog érni. Ám van egy fontos különbség a példában szereplő bűnözőhöz képest. Amikor valakit halálra ítélnek, néhányan talán tiltakoznak, mert kétségbe vonják az ítélet jogosságát, vagy esetleg abban bíznak, hogy az utolsó  pillanatban felfüggesztik az ítélet végrehajtását. Azonban e felett a gonosz világ felett a világegyetem tökéletesen igazságos ura mondta ki az ítéletet (5Móz 32:4). Szó sem lehet arról, hogy felfüggesszék az ítélet végrehajtását, és senki sem fog kételkedni a jogosságában. A jelképes kivégzés után minden értelmes teremtmény fellélegezhet. Szívből egyetértenek majd abban, hogy valódi igazságszolgáltatás történt.

3. Mi minden lesz a múlté, amikor eljön Isten királysága?

3 Mit foglal magában „a világ”, amely „elmúlóban van”? Sok mindent, ami mára teljesen megszokottá vált az emberek életében. Vajon szomorú hír, hogy ezek meg fognak szűnni? Épp ellenkezőleg, ez kulcsfontosságú része a királyság jó hírének (Máté 24:14). Vizsgáljuk hát meg, mi minden lesz a múlté, amikor eljön Isten királysága. Négy nagy témakörről lesz szó: a gonosz emberekről, a becstelen szervezetekről, a züllöttségről és a lesújtó állapotokról. Mindegyik esetben megbeszéljük, hogy 1. ezek hogyan hatnak ránk, 2. mit fog Jehova tenni velük, és 3. milyen jó dolgokkal fogja őket felváltani.

GONOSZ EMBEREK

4. Milyen hatással vannak ránk a gonosz emberek?

4 Milyen hatással vannak ránk a gonosz emberek? Pál apostol arról jövendölt, hogy napjainkban „nehezen elviselhető, válságos idők lesznek”, majd hozzátette: „A gonosz emberek és a szélhámosok pedig egyre messzebbre mennek majd a rosszaságban” (2Tim 3:1–5, 13). Szerinted is teljesednek ezek a prófétai szavak? Sokan a saját bőrünkön tapasztaljuk az erőszakos emberek, gyűlölködő fanatikusok vagy elvetemült bűnözők gonoszságát. Vannak, akik nyíltan kimutatják, mennyire rosszindulatúak, míg mások szélhámosak, vagyis az igazságosságra hivatkoznak, miközben aljas dolgokat követnek el. Még ha közvetlenül nem is szenvedünk az ilyen emberek miatt, a tetteik hatással vannak ránk. Összeborzadunk, amikor értesülünk róla, milyen szörnyűségeket követnek el: gyermekekkel, idősekkel és más kiszolgáltatott emberekkel kegyetlenkednek. Olyasmiket művelnek, amik már egyenesen állatias vagy inkább démoni gondolkodásról árulkodnak (Jak 3:15). Azonban Isten Szava szerint a rémtetteikről szóló híreket nemsokára csupa jó hír váltja fel.

5. a) Mire van most még lehetőségük a gonoszoknak? b) Mi lesz a sorsuk azoknak, akik nem hajlandók megváltozni?

5 Mit fog tenni Jehova? Jelenleg a gonosz embereknek még van lehetőségük megváltozni (Ézs 55:7). Jehova ezt a gonosz rendszert ítélte el véglegesen, nem pedig az egyéneket. Mi fog történni azokkal, akik mégsem hajlandók változni, és még a nagy nyomorúság kitörésekor is ennek a romlott világnak a támogatói közt lesznek? Jehova megígérte, hogy örökre megtisztítja a földet a gonoszoktól. (Olvassátok fel: Zsoltárok 37:10.) Talán azt képzelik, hogy nem fogja őket utolérni az ítélet-végrehajtás, hiszen sokuk megtanulta eltitkolni az aljas tetteit, és ezért gyakran büntetlenül maradnak (Jób 21:7, 9). Ám a Biblia erre emlékeztet minket: „[Isten] szemmel tartja az ember útjait, és látja minden lépését. Nincs olyan sötétség, sem sűrű árnyék, ahol az álnokság cselekvői elrejtőzhetnének” (Jób 34:21, 22). Senki sem bújhat el Jehova Isten elől.  Egyetlen szélhámos sem csaphatja be őt, és nincs olyan sűrű árnyék, amelyen a Mindenható ne látna keresztül. Armageddon után hiába is keresnénk a gonoszokat, sehol sem találjuk majd őket. Örökre eltűnnek! (Zsolt 37:12–15).

6. Kik maradnak meg, amikor a gonoszok eltűnnek, és ez miért örömteli hír?

6 Kik maradnak meg, amikor a gonoszok eltűnnek? Jehova ezt a szívderítő ígéretet tette: „A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek majd a béke bőségében.” Majd pár verssel később ezt olvashatjuk ugyanebben a zsoltárban: „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsolt 37:11, 29). Kik a „szelídek” és az „igazságosak”? Egy szelíd ember alázatosan elfogadja Jehova tanítását és vezetését; aki pedig igazságos, az készségesen azt teszi, ami helyes Jehova Isten előtt. A gonoszok ma jóval többen vannak, mint az igazságosak. De az előttünk álló új világban a szelíd és igazságos emberek nem egyszerűen többségben lesznek. Egyedül ők léteznek majd! Belőlük fog állni az a társadalom, amely paradicsommá alakítja a földünket.

BECSTELEN SZERVEZETEK

7. Milyen hatással vannak ránk a becstelen szervezetek?

7 Milyen hatással vannak ránk a becstelen szervezetek? A mai világban tapasztalható gonoszság jelentős részéért nem egyének, hanem szervezetek felelősek. Gondolj csak a vallásokra, amelyek millióknak hazudnak például arról, hogy ki Isten, aláássák a Biblia hitelességét, és hamis tanításokat terjesztenek a föld és az emberiség jövőjéről. De megemlíthetjük azokat a kormányokat is, amelyek háborúkat és faji gyűlöletet szítanak, elnyomják a szegényeket és a védteleneket, illetve abból gazdagodnak meg, hogy korruptak és kivételeznek egyesekkel. Vagy ott vannak a kapzsi nagyvállalatok, amelyek szennyezik a környezetet, kiszipolyozzák a természeti erőforrásokat, és hatalmas vagyont halmoznak fel a vásárlók hiszékenységét kihasználva, miközben milliók sínylődnek szegénységben. Semmi kétség, hogy az ilyen becstelen szervezetek rengeteg szenvedésért okolhatók.

8. Mi fog történni a Biblia szerint a megingathatatlannak tűnő szervezetekkel?

8 Mit fog tenni Jehova? A nagy nyomorúság azzal veszi kezdetét, hogy a politikai szervezetek a hamis vallások ellen fordulnak, amelyeket a Nagy Babilon nevű prostituált jelképez (Jel 17:1, 2, 16; 18:1–4). Ezek a vallások teljesen el lesznek pusztítva. És vajon mi történik majd a többi becstelen szervezettel? A Biblia hegyekkel és szigetekkel szemlélteti ezeket, mert ma még megingathatatlannak tűnnek. (Olvassátok fel: Jelenések 6:14.) Isten Szava azt ígéri, hogy a kormányok és a tőlük függő egyéb szervezetek is alapjaikban rendülnek majd meg. A nagy nyomorúság csúcspontjaként e világ kormányzatai el lesznek távolítva mindazokkal együtt, akik az ő oldalukon foglalnak állást Isten királyságával szemben (Jer 25:31–33). Végül egyetlen becstelen szervezet sem marad!

9. Miért lehetünk biztosak abban, hogy az új föld jól szervezett lesz?

9 Mi váltja majd fel a becstelen szervezeteket? Marad egyáltalán bármilyen szervezet Armageddont követően? A Biblia ezt mondja: „új egeket és új földet várunk az ő ígérete szerint, és ezekben igazságosság fog lakni” (2Pét 3:13). A korábbi egek és föld, azaz a tisztességtelen  kormányok és az általuk irányított társadalmak eltűnnek. Mi lesz helyettük? Az „új egek” és az „új föld” kifejezések arra utalnak, hogy egy új kormányzatot várunk, amely egy újjászervezett társadalmat fog irányítani. A Jézus Krisztus által vezetett királyság tökéletesen visszatükrözi majd Jehova egyéniségét. Ő a rend Istene, és ebből következik, hogy az „új föld” jól szervezett lesz (1Kor 14:33). A földi ügyek igazgatására tisztességes emberek lesznek kijelölve (Zsolt 45:16). Őket pedig Krisztus és a 144 000 társuralkodója fogja irányítani. Képzeld csak el, milyen lesz, amikor minden becstelen szervezetet egyetlen szervezet vált majd fel, amely teljesen egységes, és soha nem válik tisztességtelenné!

ZÜLLÖTTSÉG

10. A környéketeken hogyan figyelhető meg a züllöttség, és ez hogyan érint téged és a családodat?

10 Milyen hatással van ránk a züllöttség? Egy olyan világban élünk, amelyre az erkölcstelenség, a becstelenség és a brutális erőszak jellemző. Különösen a szülők tapasztalják, hogy mennyire nehéz megvédeni a gyermekeiket ezektől a romboló hatásoktól. Úgy tűnik, a szórakoztatóipar egyre ügyesebben népszerűsíti a helytelen dolgokat, és valósággal gúnyt űz Jehova magasztos erkölcsi mércéjéből (Ézs 5:20). Az igaz keresztények azonban eltökéltek, hogy megőrzik a feddhetetlenségüket. Ez kemény harcot jelent, hiszen a világban egyre inkább aláássák a Jehova alapelvei iránti tiszteletet.

11. Mit tanulhatunk a Szodoma és Gomorra feletti ítéletből?

11 Mit fog tenni Jehova? Gondold csak át, mit tett akkor, amikor elhatalmasodott a gonoszság Szodomában és Gomorrában. (Olvassátok fel: 2Péter 2:6–8.) Az igazságos Lót gyötrődött amiatt, hogy őt és a családját züllöttség veszi körül. Amikor Jehova elpusztította a városokat és azok környékét, nem csupán az volt a célja, hogy megtisztítsa azt a helyet a romlottságtól. Példát állított „az istenteleneknek az eljövendő dolgokra nézve”. Ahogy akkor, úgy Jehova most is véget fog vetni a züllöttségnek, amikor végrehajtja az ítéletet ezen a gonosz világon.

12. Te milyen dolgokban szeretnél majd részt venni az új világban?

12 Mi váltja majd fel a züllöttséget? Csupa örömteli tevékenység! Milyen felüdítő lesz paradicsommá alakítani az egész bolygót, valamint házakat építeni magunknak és a szeretteinknek. És mennyire várjuk, hogy üdvözöljük a sok millió embert, akik feltámadnak! Megismertethetjük velük Jehovát, és elmesélhetjük nekik, hogyan törődött az emberekkel a történelem során (Ézs 65:21, 22; Csel 24:15). Mindenki olyasmivel lesz elfoglalva, ami örömöt ad, és Jehovát dicsőíti.

LESÚJTÓ ÁLLAPOTOK

13. Mi lett a következménye Sátán, Ádám és Éva lázadásának?

13 Milyen hatással vannak ránk a lesújtó állapotok? A gonosz emberek, a becstelen szervezetek és a züllöttség miatt a földünkön siralmas körülmények vannak. Melyikünket ne érintenének a háborúk, a szegénység, a fajgyűlölet, a betegségek vagy a halál? Azért van ennyi szenvedés, mert három gonosz személy – Sátán, Ádám és Éva – fellázadt Jehova ellen. Ennek az elszomorító következményei elől senki sem menekülhet.

14. Mit fog tenni Jehova a lesújtó állapotokkal? Mondj példát.

 14 Mit fog tenni Jehova? Azt ígéri, hogy nem lesznek többé háborúk. (Olvassátok fel: Zsoltárok 46:8, 9.) Meg fog szüntetni minden betegséget (Ézs 33:24). A halált örökre elnyeli (Ézs 25:8). Véget vet a szegénységnek (Zsolt 72:12–16). És hasonlóképp eltöröl majd minden mást, ami jelenleg megkeseríti az életünket. Jelképesen még a mostani világ bűzös levegőjétől is megszabadulunk, hiszen megszűnik Sátán és a démonok romboló befolyása (Ef 2:2).

Képzelj el egy világot háborúk, betegség és halál nélkül! (Lásd a 15. bekezdést.)

15. Milyen dolgok múlnak el örökre Armageddon után?

15 El tudsz képzelni egy világot, ahol nincs háború, betegség és halál? Játssz el a gondolattal, hogy nincsenek harckocsik, hadihajók és bombázórepülők. Nincsenek fegyverek, sem háborús emlékművek. Sehol egy kórház, orvos vagy nővér. Nincsenek egészségbiztosítók, halottasházak és temetők. És mivel nincs bűnözés, semmi szükség biztonsági rendszerekre, riasztókra, rendőrségre, sőt, talán még zárakra sem! Bármi, ami korábban nyomasztott, a múlté!

16–17. a) Miért lélegezhetnek majd fel Armageddon túlélői? Szemléltesd. b) Mit tehetünk azért, hogy ne pusztuljunk el ezzel a gonosz világgal együtt?

16 Milyen lesz az élet, amikor megszűnnek a lehangoló körülmények? Szinte el sem tudjuk képzelni. Már annyira megszoktuk, hogy egy szörnyű világ vesz körül minket, hogy talán észre sem vesszük, mennyi stresszt élünk át miatta. Ez ahhoz hasonló, mint amikor valaki egy forgalmas vasútállomás mellett lakik, és idővel már észre sem veszi a zajt. És aki egy szeméttelep környékén él, egy idő után már fel sem figyel a szagokra. De mekkora megkönnyebbülés lesz, amikor Jehova megtisztítja a földet a lesújtó körülményektől!

17 Mi váltja majd fel a stresszt, amely most az életünket jellemzi? A Zsoltárok 37:11 válasza így hangzik: „[az emberek] gyönyörködnek majd a béke bőségében.” Jehovának ez az ígérete igazán megérinti a szívünket. Tégy hát meg minden tőled telhetőt, hogy közel maradj Jehova Istenhez és a szervezetéhez ezekben a vészterhes utolsó napokban. Értékeld a reménységedet, és elmélkedj rajta, hogy minél valóságosabb legyen számodra. És ne sajnáld a fáradságot, hogy másokkal is megoszd (1Tim 4:15, 16; 1Pét 3:15). Így biztos lehetsz benne, hogy amikor végre lesz hajtva az ítélet e gonosz világ felett, te életben maradsz. Azután pedig örök boldogság vár rád!

^ 1. bek. A bekezdés egy olyan szokásról ír, amely bizonyos egyesült államokbeli börtönökben volt elterjedt évekkel ezelőtt.