Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

„Ne lankadjanak kezeid”

„Ne lankadjanak kezeid”

„Ne lankadjanak kezeid” (SOF 3:16)

ÉNEKEK: 81., 32.

1–2. a) Milyen nehézségekkel küzdenek sokan, és ez mit okozhat? b) Milyen reményt nyújtanak az Ézsaiás 41:10, 13 szavai?

EGY felvigyázó felesége, aki általános úttörő, ezt mondja: „Bár ragaszkodom a jó szellemi szokásaimhoz, évek óta küzdök az aggodalmaskodással. Ez alvási és egészségi problémákat okozott nálam, sőt arra is hatással van, ahogyan másokkal bánok. Néha úgy érzem, hogy legszívesebben feladnám és kimennék a világból.”

2 Megérted a testvérnő érzéseit? Sajnos Sátán gonosz világában óriási nyomás nehezedik ránk. Emiatt sokat aggódhatunk, és lesújtva érezhetjük magunkat. Az ilyen érzéseket egy horgonyhoz hasonlíthatnánk, amely nem engedi a hajót továbbhaladni (Péld 12:25). Mi minden nyomaszthat? Talán egy szeretett hozzátartozódat gyászolod, egy súlyos betegségtől szenvedsz, küzdelmet jelent a családod eltartása, vagy üldözéssel nézel szembe. Így olyan érzelmi nyomás alá kerülhetsz, amely teljesen elszívja az erődet, és az örömödet is elveheti. De biztos lehetsz benne, hogy Isten kész segítő kezet nyújtani neked. (Olvassátok fel: Ézsaiás 41:10, 13.)

3–4. a) Milyen értelemben használja a Biblia a „kéz” szót? b) Mi miatt lankadhat le a kezünk?

3 A Biblia gyakran szemléltet testrészekkel különböző jellemvonásokat vagy tetteket. Például több százszor említi  meg a kezet. Ha valakinek megerősítik a kezét, az azt jelentheti, hogy bátorítják, erőt öntenek belé, vagy képessé teszik valaminek a megtételére (1Sám 23:16; Ezsd 1:6). Azt is magában foglalhatja, hogy valaki bizakodva, reménytelien gondol a jövőre.

4 Ha valakinek jelképesen szólva lelankad a keze, az arra utalhat, hogy elcsüggedt, illetve elvesztette a bátorságát vagy a reményét (2Krón 15:7; Héb 12:12). Ilyen helyzetben sokan feladják. Ha a körülményeid megterhelnek fizikailag vagy érzelmileg, sőt akár a hitedet is próbára teszik, hogyan tehetsz szert bátorságra? Mi segíthet megerősödnöd, hogy kitarts és megőrizd az örömödet?

„JEHOVA KEZE NEM LETT TÚL RÖVID, HOGY NE TUDNA MEGMENTENI”

5. a) Hogyan reagálhatnánk, amikor gondok adódnak, de mire emlékeztessük magunkat? b) Mit fogunk megvizsgálni?

5 (Olvassátok fel: Sofóniás 3:16, 17.) Ha engednénk, hogy úgyszólván lelankadjon a kezünk, akkor a félelem és az elcsüggedés irányítana minket. De törődő égi Atyánk, Jehova arra kér bennünket, hogy minden aggodalmunkat vessük rá (1Pét 5:7). Minket is megerősíthet, amit Isten az izraelitáknak mondott, vagyis hogy az ő „keze nem lett túl rövid, hogy ne tudna megmenteni” bárkit, aki lojálisan szolgálja őt (Ézs 59:1). Most három bibliai példát fogunk megvizsgálni, amelyek kétségtelenül bizonyítják, hogy Jehova képes és kész megerősíteni a népét az akarata cselekvésében, bármilyen akadályokat kelljen is leküzdeniük. Gondold végig, hogyan meríthetsz erőt ezekből a történetekből.

6–7. Mit tanulhatunk az izraeliták győzelméből?

6 Nem sokkal azután, hogy az izraeliták csoda útján kiszabadultak Egyiptomból, az amálekiták megtámadták őket. Mózes útmutatását követve a hadsereg – Józsuéval az élen – kivonult, hogy megütközzön az ellenséggel. Ezzel egy időben pedig Mózes, Áron és Húr felmentek egy közeli dombra, ahonnan láthatták a csatát. Vajon ez a három férfi megfutamodott a harc elől? Egyáltalán nem.

7 Mózes is megtette a maga részét a győzelem érdekében. Amíg az ég felé tartotta az igaz Isten botját, Jehova képessé tette a népét arra, hogy felülkerekedjen az amálekitákon. De amikor Mózes kezei elnehezültek, és leengedte őket, akkor az amálekiták kerültek fölénybe. A társai ezért azonnal „hoztak egy követ, [Mózes alá] tették, és ő ráült; Áron és Húr pedig tartották a kezeit, egyik az egyik oldalon, másik a másik oldalon, s így a kezei biztosak maradtak napnyugtáig”. Igen, Jehova hatalmas keze győzelemre segítette az izraelitákat (2Móz 17:8–13).

8. a) Mit tett Asa, amikor az etióp hadsereg fenyegette Júdát? b) Hogyan tudunk mi is Istenre támaszkodni, mint Asa?

8 Jehova keze akkor sem volt túl rövid, amikor Asa királynak volt szüksége rá. Sok csata van feljegyezve a Bibliában, de a legnagyobb haderővel az etióp Zerah támadott. Az egymillió harcedzett katonája közel kétszeres túlerőben volt az izraelita hadsereggel szemben. Ha belegondolunk, Asa nagyon könnyen átadhatta volna magát az aggodalmaknak és a félelemnek, beletörődve a biztosra vehető vereségbe. De ehelyett ő azonnal Jehovához fordult segítségért. Bár katonai szempontból lehetetlennek tűnt legyőzni  az etiópokat, „Istennél minden lehetséges” (Máté 19:26). Jehova megmutatta az erejét a népe érdekében, és „megverte az etiópokat Asa előtt”, akinek a „szíve teljes volt Jehova iránt élete minden napján” (2Krón 14:8–13; 1Kir 15:14).

9. a) Mi nem akadályozta meg Nehémiást a jeruzsálemi fal újjáépítésében? b) Hogyan válaszolt Isten Nehémiás imájára?

9 Képzeljük el, milyen érzései lehettek Nehémiásnak, amikor megérkezett Jeruzsálembe. A város szinte teljesen védtelen volt, a zsidó társai pedig nagyon elcsüggedtek. Az ellenségeik fenyegetése miatt a zsidók keze lehanyatlott, és a városfalak újjáépítése veszélybe került. Nehémiás azonban nem engedte, hogy ez a nehézség elvegye a bátorságát. Csakúgy, mint Mózesnek, Asának és Jehova más hithű szolgáinak, Nehémiásnak is szokása volt, hogy Jehovára támaszkodjon imában, és ezért most is ezt tette. Amikor a zsidók azt gondolták, hogy leküzdhetetlen akadállyal állnak szemben, Jehova egyértelműen válaszolt Nehémiás őszinte esdeklésére. Nagy hatalmával és erős kezével megerősítette a zsidók hanyatló kezeit. (Olvassátok fel: Nehémiás 1:10; 2:17–20; 6:9.) Bízol benne, hogy Jehova ma is ugyanígy támogatja a szolgáit?

JEHOVA A TE KEZEDET IS MEGERŐSÍTI

10–11. a) Hogyan igyekszik Sátán elvenni az erőnket és a bátorságunkat? b) Mit tesz Jehova azért, hogy megerősítsen minket? c) Hogyan vált már a javadra a teokratikus oktatás?

10 Biztosra vehetjük, hogy az Ördögnek sosem lankad a keze, miközben igyekszik leállítani a keresztényi tevékenységeinket. Ellenünk fordítja a hatóságokat, a vallási vezetőket és a hitehagyottakat, akik hazugságokkal és fenyegetésekkel támadnak minket. Sátán azt akarja elérni, hogy elerőtlenedjenek a „kezeink” a prédikálómunkában. De Jehova kész és képes is megerősíteni minket a szent szelleme által (1Krón 29:12). Létfontosságú igénybe vennünk a szelleme támogatását, hogy így bármilyen próbával meg tudjunk küzdeni, mellyel Sátán és a gonosz rendszere sújt minket (Zsolt 18:39; 1Kor 10:13). Hálásak lehetünk Isten Szaváért is, mely a szent szellem terméke. És gondoljunk a Biblián alapuló szellemi táplálékra, melyet hónapról hónapra megkapunk. A Zakariás 8:9, 13 szavai (olvassátok fel) a jeruzsálemi templom újjáépítésekor hangzottak el, de nekünk is szólnak.

11 Jehova azzal is megerősít minket, hogy oktatásról gondoskodik a gyülekezeti összejövetelek, a kongresszusok és a különböző iskolák által. Ezek olyan képzést nyújtanak, amely segít megfelelő indítékokat kifejleszteni, jó célokat kitűzni, és ellátni a keresztényi teendőinket (Zsolt 119:32). Minden tőled telhetőt megteszel, hogy erőt meríts ebből az oktatásból?

12. Mit tegyünk, hogy erősek maradjunk szellemileg?

12 Jehova segített az izraelitáknak legyőzni az amálekitákat és az etiópokat, valamint erőt adott Nehémiásnak és a társainak az újjáépítési munkákhoz. Isten minket is megerősít, hogy tudjuk végezni a prédikálómunkát, még ha az emberek ellenségesek vagy közönyösek is, vagy ha különféle aggodalmakkal küzdünk (1Pét 5:10). Nem várjuk, hogy Jehova csodát tegyen értünk, inkább megtesszük a magunk részét: naponta olvassuk Isten Szavát, felkészülünk az  összejövetelekre, és részt veszünk azokon, rendszeres családi és személyes tanulmányozás által tápláljuk az elménket és a szívünket, és imában mindig Jehovára támaszkodunk. Sose engedjük, hogy más tevékenységek vagy célok megakadályozzák, hogy erőt és bátorságot nyerjünk Jehovától. Ha úgy érzed, hogy bármelyik területen „lelankadt a kezed”, kérj segítséget Istentől. Meglátod majd, hogy a szelleme által hogyan ad neked erőt, hogy akarj is, és cselekedj is (Fil 2:13). Már csak az a kérdés, hogy te mit tehetsz mások megerősítéséért.

ERŐSÍTSD MEG A LELANKADT KEZEKET

13–14. a) Hogyan kapott erőre egy testvér, miután elveszítette a feleségét? b) Hogyan erősíthetünk meg másokat?

13 Jehova körbevesz minket egy világméretű testvériséggel, és ebben a közösségben valódi bátorítást kaphatunk. Pál apostol ezt írta: „Egyenesítsétek ki. . . a lelankadt kezeket és az elerőtlenedett térdeket, és továbbra is készítsetek egyenes ösvényeket lábatoknak” (Héb 12:12, 13). A testvérek támogatásából az első században is sokan erőt merítettek, és ez ma is így van. Miután egy testvérnek meghalt a felesége, és más tragédiák is fájdalmat okoztak neki, ezt mondta: „Megtanultam, hogy nem mi döntjük el, milyen próbákkal kell szembenéznünk, és azt sem, hogy mikor vagy milyen gyakran. Az ima és a személyes tanulmányozás olyan nekem, mint egy mentőmellény, amely segít, hogy a fejem kint legyen a vízből. Ezenkívül igazi vigaszt jelent a szellemi családom támogatása. Rájöttem, hogy mennyire fontos még a nehéz helyzetek előtt jó kapcsolatot kialakítani Jehovával.”

Mindannyian támogathatunk másokat a gyülekezetben (Lásd a 14. bekezdést.)

14 Áron és Húr úgy támogatták Mózest, hogy tartották a kezét a csata alatt. Mi is kereshetjük a módját, hogy hogyan nyújthatnánk gyakorlati segítséget másoknak. Gondoljunk azokra, akik az időskor következményeivel, egészségi gondokkal vagy a magánnyal küzdenek, akiknek ellenséges a családjuk, vagy meghalt egy szeretett hozzátartozójuk. Azokat a fiatalokat is támogathatjuk, akiket a társaik bele akarnak vinni a rosszba, vagy akiket arra ösztönöznek, hogy ebben a világban érjenek el sikereket anyagi vagy szakmai szempontból (1Tessz 3:1–3; 5:11, 14). Őszintén érdeklődjünk mások iránt a királyságteremben, a szolgálat közben, közös étkezések során, vagy egy telefonhívás által.

15. Milyen hatással lehetünk a hittársainkra a szavainkkal?

15 Asa bámulatos győzelme után Azária próféta ezekkel a szavakkal bátorította a királyt és a népet: „Ti azonban legyetek bátrak, és ne hagyjátok hanyatlani kezeteket, mert tetteitek jutalommal járnak!” (2Krón 15:7). Ezután Asa sok mindent tett a tiszta imádat helyreállításáért. Ehhez hasonlóan nagy hatással lehet másokra az építő beszédünk. Segíthetünk nekik, hogy még többet tegyenek Jehova szolgálatában (Péld 15:23). És azt se feledjük, milyen sokat adhatunk másoknak az összejöveteleken, ha feltesszük a kezünket, és lelkesen hozzászólunk.

16. Nehémiás példáját követve hogyan tudnak a vének megerősíteni másokat? Mondj példát arra, hogy hogyan segítettek neked a hittársaid.

16 Jehova támogatásával Nehémiás és a társai megerősítették a kezüket a munkára. Jeruzsálem falai csupán 52 nap  alatt elkészültek! (Neh 2:18; 6:15, 16). Nehémiás nem csak felügyelte a munkát; ő maga is részt vett a fal újjáépítésében (Neh 5:16). Hozzá hasonlóan ma is sok kedves felvigyázó segít a teokratikus építkezéseken, illetve a királyságtermek takarításában és karbantartásában. Amikor pedig elmennek a szolgálatba a hírnökökkel, és pásztori látogatásokat végeznek, megerősítik a nyugtalan szívűeket. (Olvassátok fel: Ézsaiás 35:3, 4.)

„NE LANKADJANAK KEZEID”

17–18. Miben lehetünk biztosak, amikor nehézségekkel vagy aggodalmakkal küzdünk?

17 Az, hogy vállvetve együtt szolgálunk a testvéreinkkel, hozzájárul az egységünkhöz. Közben életre szóló barátságok köttetnek, és egyre jobban hiszünk Isten királyságának közelgő áldásaiban. Megerősítjük mások kezét, vagyis segítünk nekik megküzdeni a nehézségeikkel, és megőrizni a pozitív, bizakodó szemléletmódot. Miközben pedig támogatjuk a testvéreinket, átérezzük, hogy mennyire valóságos mindaz, amit Isten tartogat nekünk. Igen, a mi kezünk is megerősödik.

18 Megszilárdítja a hitünket és a Jehovába vetett bizalmunkat, ha látjuk, hogyan támogatta és védelmezte a hűséges szolgáit a múltban. Tehát ha különféle nehézségek nyomasztanak, „ne lankadjanak kezeid”. Imádkozz Jehovához, és engedd, hogy erős kezével megsegítsen, és elvezessen a királyság áldásaihoz (Zsolt 73:23, 24).