„Istennel és emberekkel küzdöttél, és végül győztél” (1MÓZ 32:28)

ÉNEKEK: 60., 38.

1–2. Mi mindennel küzdenek Jehova szolgái?

AZ ELSŐ hűséges ember, Ábel napjai óta Isten imádóinak sokat kell küzdeniük. Pál apostol azt írta a héber keresztényeknek, hogy „nagy küzdelmet [tűrtek] kitartással, szenvedések közepette”, hogy elnyerhessék Jehova helyeslését és áldását (Héb 10:32–34). Pál ahhoz hasonlította a keresztények küzdelmeit, mint ahogyan a görög atléták versenyeztek a különböző sportágakban, például a futásban, a birkózásban és az ökölvívásban (Héb 12:1, 4). Mi az életért futunk versenyt, és olyan ellenfelekkel nézünk szembe, akik igyekeznek elterelni a figyelmünket, elgáncsolni, földre teríteni, vagy megfosztani minket az örömünktől és a ránk váró jutalomtól.

2 Először is, heves „viaskodásunk” van Sátán és a gonosz világa ellen (Ef 6:12). Létfontosságú ellenállnunk az olyan jelképes erődítéseknek, mint a világi elméletek és filozófiák, az erkölcstelenség és a káros szokások, azaz a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és a kábítószer-használat. És persze folyamatosan küzdünk a saját gyengeségeink és a csüggedtség ellen is (2Kor 10:3–6; Kol 3:5–9).

3. Hogyan készít fel minket Isten, hogy harcoljunk az ellenfeleinkkel?

 3 Lehetséges egyáltalán felülkerekedni ezeken a komoly ellenfeleken? Igen, de ez küzdelemmel jár. Pál az ókori ökölvívókkal szemléltette a saját helyzetét: „ütéseimet úgy irányítom, hogy ne a levegőt üssem” (1Kor 9:26). Egy bokszolóhoz hasonlóan nekünk is szembe kell szállnunk az ellenfeleinkkel. Jehova felkészít minket, és támogat a harcban. A Szavában életmentő útmutatást ad. Ezenkívül segítségről gondoskodik a Biblián alapuló kiadványok, az összejövetelek és a kongresszusok által. Alkalmazod is, amit megtanulsz? Ha ezt nem tennéd, az olyan lenne, mintha csak a levegőt ütnéd, nem pedig az ellenfeledet.

4. Mit kell tennünk, hogy ne győzzön le a rossz?

4 Mivel az ellenfeleink valószínűleg akkor támadnak meg minket, amikor a legkevésbé számítunk rá, vagy amikor a leggyengébbek vagyunk, mindig ébernek kell lennünk. A Biblia így figyelmeztet: „Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, hanem a rosszat mindig győzd le a jóval” (Róma 12:21). Az a felszólítás, hogy „ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz”, egyértelműen mutatja, hogy le tudjuk győzni a rosszat. Ehhez folyamatosan küzdenünk kell ellene. Viszont ha nem maradunk éberek, és feladjuk a harcot, akkor legyőz minket Sátán, a gonosz világa és a bűnös hajlamaink. Soha ne engedd hát, hogy Sátán megfélemlítsen és megadásra kényszerítsen! (1Pét 5:9).

5. a) Mi segít, hogy kitartóan küzdjünk Isten áldásáért? b) Melyik bibliai szereplők példáját fogjuk megvizsgálni?

5 A győzelemhez elengedhetetlen arra koncentrálnunk, hogy miért is küzdünk. Akkor számíthatunk Isten helyeslésére és áldására, ha elménkben tartjuk azt, amiről a Héberek 11:6 szavai biztosítanak minket: „aki [Isten elé] járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazója lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt.” A „komoly igyekezettel keres” kifejezéssel fordított görög ige céltudatos és lelkes erőfeszítésre utal (Csel 15:17). A Szentírásban olyan férfiakról és nőkről olvashatunk, akik komolyan igyekeztek elnyerni Jehova áldását. Jákob, Ráhel, József és Pál olyan körülmények közt álltak helyt, amelyek érzelmileg és fizikailag is leterhelték őket. A kitartásuk gazdag jutalommal járt. Hogyan követhetjük a kiváló példájukat?

A KITARTÁS JUTALOMMAL JÁR

6. Mi segített Jákobnak, hogy kitartóan küzdjön, és mi lett a jutalma? (Lásd a képet a cikk elején.)

6 Jákob patriarcha kitartóan küzdött, mert szerette Jehovát, értékelte a szellemi dolgokat, és szilárdan hitt Jehova ígéretében, hogy meg fogja áldani a leszármazottait (1Móz 28:3, 4). Ez arra ösztönözte, hogy teljes erejét latba vetve birkózzon egy testet öltött angyallal, hogy elnyerhesse Isten áldását, noha már közel 100 éves volt. (Olvassátok fel: 1Mózes 32:24–28.) Vajon Jákob a saját erejéből képes lett volna arra, hogy hosszasan viaskodjon egy hatalmas erejű angyallal? Aligha. De nagyon elszánt volt, és nyilvánvalóvá tette, hogy nem futamodik meg. A kitartásáért jutalomban részesült. Találóan az Izrael nevet kapta, amely azt jelenti, hogy ’Istennel küzdő (állhatatos)’ vagy ’Isten küzd’. Jákob azt az értékes jutalmat nyerte el,  amelyért mi is küzdünk: Isten helyeslését és áldását.

7. a) Milyen lesújtó helyzetben volt Ráhel? b) Hogyan folytatta a küzdelmet, és végül milyen áldást kapott?

7 Jákob szeretett felesége, Ráhel is nagyon várta, hogy Jehova beteljesítse a férjének tett ígéretét. De szembe kellett néznie egy leküzdhetetlennek tűnő akadállyal. Nem született gyermeke, ami akkoriban hatalmas csapásnak számított. Honnan merített lelki és fizikai erőt, hogy megbirkózzon ezzel az elszomorító helyzettel, amelyet egyáltalán nem tudott befolyásolni? Nem adta fel a reményt, hanem tovább küzdött, azaz még buzgóbban imádkozott. Jehova meghallgatta Ráhel őszinte könyörgését, és végül gyermekekkel áldotta meg. Nem csoda, hogy Ráhel diadalmasan így kiáltott fel: „Hevesen küzdöttem. . ., és győztem is!” (1Móz 30:8, 20–24).

8. Milyen elhúzódó próbái voltak Józsefnek, és mivel állított elénk jó példát?

8 Jákob és Ráhel állhatatos példája minden bizonnyal arra is hatással volt, ahogyan a fiuk, József viselkedett a hitpróbáiban. 17 éves korában az élete gyökeresen megváltozott. A testvérei irigységből eladták rabszolgának. Később Egyiptomban egy hamis vád alapján több évre börtönbe zárták (1Móz 37:23–28; 39:7–9, 20, 21). De József nem keseredett el, és azt sem engedte, hogy bosszúvágy fejlődjön ki benne. Inkább arra összpontosított, hogy mennyire értékes a Jehovával ápolt kapcsolata (3Móz 19:18; Róma 12:17–21). József példájából sokat tanulhatunk. Még ha nehéz gyerekkorunk volt is, vagy ha a jelenlegi körülményeink reménytelennek látszanak is, akkor is tovább kell küzdenünk. Ha így teszünk, joggal bízhatunk Jehova áldásában. (Olvassátok fel: 1Mózes 39:21–23.)

9. Hogyan követhetjük Jákob, Ráhel és József példáját?

9 Te milyen próbát jelentő helyzettel nézel szembe? Elképzelhető, hogy igazságtalanság, előítélet vagy gúnyolódás áldozata vagy. De az is lehet, hogy valaki hamisan vádol téged, talán irigységből. Ahelyett, hogy feladnád, gondolj arra, mi segített Jákobnak, Ráhelnek és Józsefnek, hogy továbbra is örömmel szolgálják Jehovát. Nem veszítették el a szellemi dolgok iránti értékelésüket, ezért Isten megerősítette és megáldotta őket. Nem adták fel a küzdelmet, és összhangban cselekedtek az őszinte imáikkal. Már nagyon közel járunk ennek a gonosz világnak a végéhez, ezért hát ragaszkodjunk a biztos reménységünkhöz! Kész vagy keményen küzdeni azért, hogy elnyerd Jehova tetszését?

LÉGY KÉSZ MEGKÜZDENI AZ ÁLDÁSOKÉRT!

10–11. a) Milyen dolgok miatt jelenthet küzdelmet, hogy elnyerjük Isten áldását? b) Mi segíthet helyes döntéseket hozni?

10 Miért lehet szükség arra, hogy megküzdjünk Isten áldásáért? Nos, sokan valamilyen rossz hajlammal vívnak komoly harcot. Másoknak kihívást jelent, hogy pozitívan gondolkozzanak a szolgálatról. Vannak, akiknek valamilyen betegség vagy a magány nehezíti meg a kitartást. És persze arról se feledkezzünk meg, hogy sokszor nem könnyű megbocsátani valakinek, aki megsértett minket. Bármennyi ideje szolgáljuk is Jehovát, mindannyiunknak harcolnunk kell az olyan dolgok ellen, amelyek hátráltathatnak minket Istenünk szolgálatában,  aki megjutalmazza a hűségeseket.

Megküzdesz Isten áldásáért? (Lásd a 10. és 11. bekezdést.)

11 Igen, valódi küzdelmet jelenthet, hogy helyes döntéseket hozzunk, és a keresztényi életúton járjunk. Ez különösen így van, amikor a csalárd szívünk pont az ellenkező irányba vinne minket (Jer 17:9). Ha észreveszed, hogy valami rossz hatással van rád, feltétlenül imádkozz szent szellemért. Az ima és a szent szellem erőt tud adni, hogy a helyes úton járj, amelyen Jehova áldása van. Cselekedj az imáiddal összhangban. Törekedj rá, hogy mindennap olvass valamennyit a Bibliából, és ütemezd be a személyes tanulmányozást és a családi imádatot is. (Olvassátok fel: Zsoltárok 119:32.)

12–13. Hogyan kapott segítséget két keresztény a rossz hajlamaival vívott küzdelméhez?

12 Sok példát találhatunk arra, hogy miként segített egy-egy kereszténynek felülkerekedni a helytelen hajlamain Isten Szava, a szelleme és a kiadványaink. Egy tizenéves elolvasta a „Hogyan tudjuk leküzdeni a helytelen vágyakat?” című cikket az Ébredjetek! 2003. december 8-ai számában. Milyen hatással volt rá? „Harcolnom kell, hogy uralkodjak a bűnös gondolataimon – mondja. – A cikk azt írta, hogy »sokaknál a helytelen vágyak elleni küzdelem különösen heves«. Ez segített, hogy én is a testvériségünk részének érezzem magam. Megértettem, hogy nem vagyok egyedül.” Abból is erőt merített, hogy  elolvasta a „Helyesli-e Isten a »másságot«?” című cikket a 2003. október 8-ai számban. A cikk megjegyezte, hogy egyeseknek folytonos a küzdelmük, mintha csak tövis lenne a testükben (2Kor 12:7). Miközben folytatják a harcot, hogy keresztényi módon tudjanak viselkedni, bizakodva tekinthetnek a jövőbe. Az előbb említett fiatal így beszél az érzéseiről: „Minden egyes nap végén arra gondolok, hogy hűséges tudtam maradni. Igazán hálás vagyok Jehovának, hogy a szervezetén keresztül napról napra segít kitartani ebben a gonosz világban.”

13 Figyelj meg egy másik esetet is. Egy testvérnő az Egyesült Államokból ezt írja: „Szeretném megköszönni, hogy mindig pont olyan szellemi táplálékról gondoskodtok, amilyenre szükségünk van, mégpedig a kellő időben. Sokszor érzem úgy, mintha csak nekem írtak volna egy-egy cikket. Évek óta erősen vágyok valamire, amit Jehova gyűlöl. Küzdök ellene, de időnként legszívesebben feladnám az egészet. Tudom, hogy Jehova könyörületes és megbocsátó, de mivel mélyen legbelül nem tudom gyűlölni ezt a bűnös hajlamot, méltatlannak érzem magam a segítségére. Ez az örökös harc az életem minden területére hatással van. . . De miután elolvastam az »Olyan szíved van, mely ismeri Jehovát?« című cikket az Őrtorony 2013. március 15-ei számában, igazán átéreztem, mennyire vágyik rá Jehova, hogy segítsen nekem.”

14. a) Milyen érzései voltak Pálnak a saját küzdelmei miatt? b) Hogyan győzhetünk a gyengeségeink ellen vívott harcban?

14 (Olvassátok fel: Róma 7:21–25.) Pál személyesen tapasztalta, mennyire nehéz lehet a bűnös testünk gyengeségeivel harcolni. Ám biztos volt benne, hogy megnyerheti ezt a belső csatát, ha imában Jehovára támaszkodik, és hisz Jézus váltságáldozatában. És mi a helyzet velünk? Mi is megnyerhetjük a saját hiányosságainkkal vívott harcot. Ehhez Pál példáját kell követnünk: hinnünk kell Jézus váltságában, és Jehovára kell támaszkodnunk, nem pedig a saját erőnkre.

15. Hogyan segíthet az ima hűségesen kitartani?

15 Időnként Isten megengedi, hogy kiderüljön, mennyire tartunk valamit fontosnak. Például mit teszünk, ha mi magunk vagy egy közeli családtagunk súlyos betegségben szenved, vagy ha igazságtalanság áldozataivá válunk? Kimutathatjuk a Jehovába vetett feltétel nélküli bizalmunkat, ha imában esedezünk hozzá, hogy adjon erőt, és segítsen megőrizni az örömünket és a vele ápolt szoros kapcsolatunkat (Fil 4:13). Pál idejéből és napjainkból is sok példa mutatja, hogy az imán keresztül bátorságot és erőt meríthetünk a kitartáshoz.

ÁLLHATATOSAN KÜZDJ JEHOVA ÁLDÁSÁÉRT!

16–17. Mit határoztál el?

16 Az Ördög alig várja, hogy feladd a harcot. Ezért határozd el, hogy erősen ragaszkodsz ahhoz, ami jó (1Tessz 5:21). Biztos lehetsz benne, hogy le tudod győzni Sátánt, a gonosz világát és bármilyen bűnös hajlamodat. Ehhez teljes mértékben bíznod kell abban, hogy Isten képes megerősíteni téged (2Kor 4:7–9; Gal 6:9).

17 Szóval ne add fel! Harcolj tovább! Küzdj! Légy kitartó! És bízz benne, hogy Jehova áldást áraszt rád megelégedésig (Mal 3:10).