Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2016. május

Fordítsuk a javunkra Jehova minden ajándékát!

Fordítsuk a javunkra Jehova minden ajándékát!

„Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik” (ÉZS 48:17)

ÉNEKEK: 117., 114.

1–2. a) Hogyan gondolkodnak Jehova Tanúi a Bibliáról? b) Neked melyik a kedvenc bibliai részed?

MI, Jehova Tanúi szeretjük a Bibliát. Megbízható tanácsokat ad, valamint reményt és vigaszt meríthetünk belőle (Róma 15:4). Nem egy olyan könyvként tekintünk rá, mint amely emberek gondolatait tartalmazza, „hanem pontosan akként, ami igazából, Isten szavaként” (1Tessz 2:13).

2 Biztosan mindannyiunknak vannak kedvenc részei a Bibliában. Némelyek az evangéliumokat szeretik a legjobban, mert gyönyörű képet festenek Jehova egyéniségéről, melyet a Fia visszatükrözött (Ján 14:9). Mások a próféciákat kedvelik, például a Jelenések könyvét, mivel bemutatja „azokat, amiknek rövidesen meg kell lenniük” (Jel 1:1). És melyikünk ne lelt volna már vigaszra a Zsoltárok könyvéből, vagy ne talált volna már hasznos tanácsokat a Példabeszédek könyvében? Igen, a Biblia mindenkinek szól.

3–4. a) Hogyan tekintünk a kiadványainkra? b) Milyen kiadványokat kapunk, melyek bizonyos csoportoknak készülnek?

3 Mivel szeretjük a Bibliát, a bibliai témájú kiadványainkat is szívesen olvassuk. Például értékeljük a szellemi eledelt,  melyet könyvek, füzetek, folyóiratok és más kiadványok formájában kapunk. Tisztában vagyunk vele, hogy ezekkel az ajándékokkal Jehova segít nekünk, hogy szellemileg továbbra is éberek és jól tápláltak legyünk, és „egészségesek [maradjunk] a hitben” (Tit 2:2).

4 Azokon a kiadványokon kívül, melyek általánosságban Jehova Tanúinak szólnak, olyan, Biblián alapuló anyagokat is kapunk, melyek bizonyos csoportoknak készülnek. Például a célközönség időnként a fiatalok vagy a szülők. A nyomtatásban és a honlapunkon megjelenő kiadványok nagy részét pedig a nem Tanúknak szánják. A bőséges szellemi táplálék arra emlékeztet minket, hogy Jehova megtartja az ígéretét, hogy „minden népnek lakomát fog rendezni” (Ézs 25:6).

5. Mit értékel Jehova?

5 Az nem kétséges, hogy a legtöbbünk arra vágyik, hogy bárcsak több ideje lenne a Bibliát és a kiadványainkat olvasni. Biztosak lehetünk benne, hogy Jehova értékeli, ha igyekszünk a legjobban felhasználni az időnket, hogy rendszeresen olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát (Ef 5:15, 16). Persze el kell ismerni, hogy nem tudunk egyforma figyelmet szentelni minden szellemi tápláléknak. De vigyázzunk, nehogy beleessünk egy csapdába. Mi lehet ez?

6. Mi lehet az oka annak, ha a szellemi táplálék egy részéből nem merítünk hasznot?

6 Fennáll a veszélye, hogy a szellemi táplálék egy részéből nem merítünk hasznot, ha úgy érezzük, nem nekünk szól. Például mi van akkor, ha a Biblia bizonyos szakaszai látszólag nem illenek rá a saját helyzetünkre? Vagy ha nem mi vagyunk egy bizonyos kiadvány elsődleges célközönsége? Ilyenkor hajlamosak lehetünk arra, hogy csupán felületesen vagy egyáltalán ne foglalkozzunk az adott anyaggal. Pedig így nagyon hasznos információktól foszthatjuk meg magunkat. Hogyan kerülhetjük el ezt a csapdát? Mindenekelőtt tartsuk észben, hogy a szellemi táplálékot Istentől kapjuk. Ő ezt mondta Ézsaiás próféta által: „Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik” (Ézs 48:17). Vizsgáljunk meg három javaslatot, melyek segíthetnek, hogy a javunkra fordítsuk a különböző típusú kiadványainkat, és mindent, amit a Bibliában olvasunk.

HOGYAN FORDÍTSUK JAVUNKRA A BIBLIAOLVASÁST?

7. Miért fontos, hogy nyitottak legyünk, amikor a Bibliát olvassuk?

7 Legyünk nyitottak. A Biblia leszögezi, hogy „a teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos” (2Tim 3:16). Persze a Szentírás egyes részeit eredetileg csak egyvalakinek vagy egy csoportnak írták. Ezért fontos, hogy nyitottak legyünk, amikor olvassuk. „Bibliaolvasás közben próbálok arra gondolni, hogy egy-egy részletből többféle tanulságot is levonhatunk – mondja egy testvér. – Ez arra indít, hogy a felszín alá nézzek.” Amikor elkezdjük olvasni Isten Szavát, imádkozzunk azért, hogy be tudjuk fogadni a gondolatait, és meglássuk, hogy mit akar tanítani nekünk Jehova (Ezsd 7:10; olvassátok fel: Jakab 1:5).

Tartalmassá teszed a bibliaolvasásodat? (Lásd a 7. bekezdést.)

8–9. a) Milyen kérdéseket tegyünk fel magunknak bibliaolvasás közben? b) Mit tanulhatunk Jehováról a vénekre vonatkozó követelményekből?

8 Tegyünk fel kérdéseket. Miközben a Bibliát olvassuk, időnként álljunk meg, és tegyünk fel magunknak ilyen kérdéseket: „Mit tanulhatok ebből Jehováról?  Hogyan alkalmazhatom a mindennapokban? Hogyan segíthetek vele másoknak?” Ha elgondolkodunk ezeken a kérdéseken, tartalmasabb lesz a bibliaolvasásunk. Vegyünk egy példát. A Szentírás összefoglalja, hogy milyen követelményeknek kell megfelelniük a keresztény véneknek. (Olvassátok fel: 1Timóteusz 3:2–7.) Minthogy a többségünk nem szolgál vénként, elsőre úgy érezhetjük, hogy ennek a felsorolásnak nem sok köze van a mi életünkhöz. De ha végiggondolunk néhányat a következő kérdésekre adható sok-sok válasz közül, látni fogjuk, hogy többféleképpen is hasznot meríthetünk ebből a leírásból.

9 „Mit tanulhatok ebből Jehováról?” Ez a rész megmutatja, hogy Jehova magas mércét állít fel azoknak, akik kinevezett szolgák. Elvárja tőlük, hogy jó példával járjanak elöl, és számon kéri tőlük, hogy hogyan bánnak a gyülekezettel, „amelyet saját Fiának a vérén vásárolt meg” (Csel 20:28). Jehova az alpásztorok gondjaira bízott minket, és szeretné, ha biztonságban éreznénk magunkat (Ézs 32:1, 2). A vénekre vonatkozó követelmények tehát arra emlékeztetnek minket, hogy mennyire törődik velünk Jehova.

10–11. a) Hogyan tudjuk alkalmazni a saját életünkben a vénekre vonatkozó követelményeket? b) Hogyan segíthetünk ezzel a résszel másoknak?

10 „Hogyan alkalmazhatom a mindennapokban?” A vének időnként gondolják végig, hogy mennyire sikerül megfelelniük a szentírási követelményeknek, és miben tudnának még fejlődni. „Ha valaki felvigyázói tisztségre törekszik”, szintén jól teszi, ha gondot fordít ezekre a követelményekre, hiszen igyekeznie kell megfelelni nekik, amennyire csak tőle telik (1Tim 3:1). Igazából minden keresztény tanulhat ebből a felsorolásból, mert sok olyan elvárást tartalmaz, amely mindannyiunkra vonatkozik. Ilyen például az, hogy legyünk észszerűek és józan elméjűek (Fil 4:5; 1Pét 4:7). Mivel a vének a nyáj példaképei, sokat tanulhatunk tőlük, és utánozhatjuk a hitüket (Héb 13:7; 1Pét 5:3).

11 „Hogyan segíthetek vele másoknak?” A keresztény felvigyázókra vonatkozó  követelményeket megmutathatjuk az érdeklődőknek vagy a bibliatanulmányozóknak, hogy lássák, miben különböznek a mi véneink a kereszténység papjaitól. Ezenkívül a felsorolást olvasva eszünkbe juthat, hogy milyen sokat fáradoznak értünk a gyülekezetünk vénei. Az áldozatkészségüket látva még nagyobb elismeréssel leszünk irántuk, mivel „keményen dolgoznak” értünk (1Tessz 5:12). És ha kifejezzük az őszinte tiszteletünket a felvigyázók iránt, hozzájárulunk az örömükhöz (Héb 13:17).

12–13. a) Minek nézhetünk utána a rendelkezésünkre álló eszközökkel? b) Mondj példát arra, hogy a háttér-információk érdekes tanulságokat hozhatnak felszínre.

12 Kutassunk. A rendelkezésünkre álló eszközökkel utánanézhetünk egyebek közt a következőknek:

  • Ki írta ezt a részt?

  • Hol és mikor írták?

  • Milyen jelentős események történtek, amikor ez a bibliai könyv íródott?

Az így szerzett háttér-információ olyan tanulságokat hozhat felszínre, amelyek elsőre nem nyilvánvalóak.

13 Vegyük például az Ezékiel 14:13, 14-et, ahol ezt olvassuk: „»Ha egy ország bűnt követ el ellenem, hűtlenül cselekedve, akkor én kinyújtom ellene a kezemet, és eltöröm ott a botokat, amelyekre a karika formájú kenyereket aggatják; éhínséget bocsátok rá, és kivágok belőle földi embert és háziállatot.« »’Ha ott volna ez a három férfi: Noé, Dániel és Jób, ők a maguk lelkét megszabadítanák igazságosságukkal’ – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése.«” Némi kutatás után megtudhatjuk, hogy Ezékiel a könyvének ezt a szakaszát i. e. 612 körül írta. Noé és Jób már évszázadokkal azelőtt meghalt, és Isten megőrizte az emlékezetében a hűséges útjukat. Dániel azonban még élt. Sőt, valószínűleg még csak a tízes évei végén vagy a húszas évei elején járt, amikor Jehova ugyanolyan igazságosnak nevezte, mint Noét és Jóbot. Mit tanulhatunk ebből? Azt, hogy Jehova észreveszi és értékeli minden hűséges imádójának a feddhetetlenségét, még a fiatalokét is (Zsolt 148:12–14).

MERÍTSÜNK HASZNOT A KIADVÁNYAINK SZÉLES VÁLASZTÉKÁBÓL

14. Hogyan segítenek a fiataloknak a nekik szóló kiadványok, és miért lehetnek hasznosak másoknak is? (Lásd a képet a cikk elején.)

14 Ahogy Isten Szavának az összes részletéből tanulhatunk, ugyanúgy a szellemi táplálék minden formájából is hasznot meríthetünk. Nézzünk erre néhány példát. Fiataloknak készült kiadványok. Az utóbbi években számos kiadványunk a fiatalokat szólította meg. 1 Ezek egy része segít nekik, hogy megküzdjenek az iskolai gondokkal és a tinédzserkorral járó kihívásokkal. Miért hasznos, ha mindannyian elolvassuk ezeket az anyagokat? Azért, mert ez tudatosítja bennünk, hogy mivel néznek szembe a hűséges fiataljaink. Így hatékonyabban tudjuk támogatni és bátorítani őket.

15. Miért lehetnek érdekesek a fiataloknak szóló kiadványok a felnőtt keresztényeknek is?

15 A fiataloknak szóló kiadványok gyakran olyan nehézségeket tárgyalnak, melyekkel nem csak ők néznek szembe. Mindnyájunknak meg kell védenünk a hitünket, uralkodnunk kell az érzelmeinken, ellen kell állnunk a másoktól jövő nyomásnak, és kerülnünk kell a romboló társaságot és kikapcsolódást. Ezért a felnőtt keresztényeknek egyáltalán nem  kell méltóságon alulinak érezniük, ha fiataloknak írt kiadványokat olvasnak. Bár a stílus talán fiatalos, a tartalom olyan időtálló bibliai alapelvekre épül, amelyekből mindannyian hasznot meríthetünk.

16. Miben segítenek még a kiadványaink a fiataloknak?

16 A kiadványaink nemcsak abban segítenek a fiataloknak, hogy megküzdjenek a gondjaikkal, hanem abban is, hogy érettebb keresztényekké váljanak, és közelebb kerüljenek Jehovához. (Olvassátok fel: Prédikátor 12:1, 13.) Ez is olyasmi, ami a felnőtt keresztények számára is hasznos. Például az Ébredjetek! 2009. áprilisi számában megjelent a „Fiatalok kérdezik: Hogyan tehetem élvezetessé a Biblia olvasását?” című cikk. Számos javaslatot tartalmazott, és egy kivágható részt is, amelyet a Bibliánkban tarthatunk. Vajon a felnőtteknek is értékes volt ez a cikk? Egy feleség és anya ezt írta: „Mindig nehezemre esett a bibliaolvasás, de megfogadtam a cikkben található javaslatokat, és jó hasznát veszem a kivágott résznek. Most már alig várom, hogy le tudjak ülni Bibliát olvasni. Nagyon tetszik, hogy mennyire összhangban vannak egymással a bibliai könyvek, és hogy a részletek összességéből szépen kialakul a teljes kép. Sohasem gondoltam volna, hogy ilyen izgalmas lehet a bibliaolvasás.”

17–18. Miért jó, ha elolvassuk a nyilvánosságnak szánt kiadványokat? Mondj példát.

17 Nyilvánosságnak szánt kiadványok. 2008 óta jelenik meg Az Őrtorony tanulmányozásra szánt kiadása, mely elsősorban Jehova Tanúinak szól. De mit mondhatunk azokról a folyóiratainkról, amelyek főként a nyilvánosságnak készülnek? Ezekből is hasznot meríthetünk? Nézzünk egy szemléltetést. Tegyük fel, hogy egyik alkalommal a nyilvános előadás előtt észreveszel a királyságteremben valakit, akit meghívtál. Nagyon izgatott leszel. Az előadást végig az érdeklődő szempontjából figyeled. A végén úgy érzed, hogy most még jobban értékeled az adott témát.

18 Valami hasonlót élhetünk át, amikor nem Tanúknak szóló cikkeket olvasunk. Az Őrtorony nyilvánosságnak szánt kiadása például olyan kifejezésekkel magyaráz bibliai tanításokat, amelyeket bárki könnyen megért. Ugyanez mondható el a jw.org honlapon megjelenő cikkek többségéről is. Ilyenek például azok, amelyek a „Bibliai kérdések” és a „Gyakori kérdések” részben találhatók. Miközben ezeket olvassuk, elmélyül az értékelésünk a már ismert igazságok iránt. És új ötleteket is meríthetünk belőlük, hogy a szolgálatban el tudjuk magyarázni, miben hiszünk. Az Ébredjetek! szintén megszilárdítja az Isten létezésébe vetett hitünket, és megtanítja nekünk, hogyan védhetjük meg a hitnézeteinket. (Olvassátok fel: 1Péter 3:15.)

19. Hogyan fejezhetjük ki a hálánkat Jehovának az ajándékaiért?

19 Nem kérdés, hogy Jehova bőségesen gondoskodik rólunk szellemileg (Máté 5:3). Továbbra is fordítsuk a javunkra minden ajándékát. Így kifejezhetjük neki a hálánkat azért, hogy arra tanít, ami a javunkra válik (Ézs 48:17).

^ 1 14. bekezdés: Ilyen például a Fiatalok kérdései – Gyakorlatias válaszok című könyv 1. és 2. kötete, valamint a „Fiatalok kérdezik” rovat, amely most a honlapunkon jelenik meg.