Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2016. június

Ne botránkozz meg mások hibái miatt!

Ne botránkozz meg mások hibái miatt!

„Továbbra is. . . bocsássatok meg egymásnak készséggel” (KOL 3:13)

ÉNEKEK: 121., 75.

1–2. Hogyan jövendölte meg a Biblia Jehova népének a növekedését?

JEHOVA hűséges földi szolgái, a Tanúi egy igazán különleges szervezetet alkotnak. Persze ők sem tökéletesek, de Isten szent szellemének köszönhetően a népe az egész világon növekszik. Vegyünk szemügyre néhányat azok közül a csodálatos dolgok közül, amelyeket Jehova a készséges, ugyanakkor tökéletlen szolgái által valósít meg.

2 1914-ben, amikor elkezdődtek a jelenlegi világ utolsó napjai, Isten szolgái viszonylag kevesen voltak a földön. De Jehova megáldotta a prédikálómunkájukat, így a következő évtizedek alatt több millióan ismerték meg a Biblia igazságát és lettek Jehova Tanúi. Jehova megjövendölte ezt a lenyűgöző növekedést, amikor ezt mondta: „A kevés ezerré lesz, a kicsiny pedig hatalmas nemzetté. Én, Jehova, felgyorsítom ezt a maga idejében” (Ézs 60:22). Ez a prófécia jól láthatóan teljesedik az utolsó napokban. Isten népe ma már nagyobb, mint számos ország lakossága.

3. Hogyan fejezték ki a szeretetüket Isten szolgái?

3 Ez alatt az idő alatt Jehova abban is segített a népének,  hogy egyre jobban ki tudják mutatni a szeretetet, ami az ő legfőbb tulajdonsága (1Ján 4:8). Jézus, aki Istenhez hasonlóan szeretettel bánt másokkal, ezt mondta a követőinek: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. . . Arról fogja tudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet van köztetek” (Ján 13:34, 35). Ezt különösen fontos volt megfogadniuk az elmúlt időszakban, amikor a nemzetek borzalmas háborúkban vettek részt. Például csak a II. világháborúban mintegy 55 millió ember vesztette életét. De Jehova Tanúi nem folytak bele ebbe az esztelen öldöklésbe. (Olvassátok fel: Mikeás 4:1, 3.) Így „mindenkinek a vérétől” tiszták maradtak (Csel 20:26).

4. Miért figyelemreméltó Jehova népének a növekedése?

4 Isten népe annak ellenére növekszik, hogy egy gonosz világ veszi körül, amelyet a Biblia szerint „ennek a világrendszernek az istene”, Sátán irányít (2Kor 4:4). Bár kezében tartja a politikai rendszereket, és a médiát is, a jó hír prédikálását nem tudja leállítani. Mégis igyekszik elfordítani az embereket az igaz imádattól, mivel tudja, hogy nem sok ideje van hátra (Jel 12:12).

A HŰSÉGÜNK PRÓBÁJA

5. Miért érhetnek minket időnként sérelmek? (Lásd a képet a cikk elején.)

5 A gyülekezetben sokat tanulunk arról, hogy mennyire fontos szeretni Istent és az embereket. Jézus is erről tanított, és amikor a legnagyobb parancsolatról kérdezték, így felelt: „»Szeresd Jehovát, a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész elméddel.« Ez a legnagyobb és első parancsolat. A második ehhez hasonló: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat«” (Máté 22:35–39). De a Bibliából az is egyértelmű, hogy Ádámtól mindannyian bűnt örököltünk. (Olvassátok fel: Róma 5:12, 19.) Emiatt időnként a gyülekezetben is megbánthat minket valaki a szavaival vagy a tetteivel. Ilyenkor próba alá kerül a Jehova és a népe iránt érzett szeretetünk. Mit teszünk ilyen helyzetekben? Sokat tanulhatunk azokból a bibliai feljegyzésekből, amelyek szerint Isten hűséges szolgái fájdalmat okoztak másoknak a szavaikkal vagy a tetteikkel.

Ha láttad volna, hogyan viselkedik Éli és a fiai, hogyan reagáltál volna? (Lásd a 6. bekezdést.)

6. Mit mulasztott el Éli megtenni?

6 Elsőként nézzük meg Éli főpap példáját, akinek a két fia nem tisztelte Jehova törvényeit. Ezt olvassuk róluk: „Éli fiai pedig semmirekellő emberek voltak; nem ismerték el Jehovát” (1Sám 2:12). Bár az édesapjuknak meghatározó szerepe volt az igaz imádatban, ez a két fiú nagyon komoly bűnöket követett el. Éli tudott erről, és meg kellett volna fegyelmeznie őket, de sajnos nem volt elég szigorú velük. Ennek az lett a következménye, hogy Isten súlyos ítéletet mondott ki Éli háznépére (1Sám 3:10–14). Később a leszármazottai nem szolgálhattak főpapokként. Ha akkor éltél volna, hogyan gondolkodtál volna arról, hogy Éli elnézi a fiai bűnös viselkedését? Annyira megbotránkoztál volna, hogy felhagytál volna Isten szolgálatával?

7. Milyen súlyos bűnöket követett el Dávid, és mit tett vele Isten?

7 Jehova szerette Dávidot, és „szíve szerint való” férfinak tartotta (1Sám 13:13, 14; Csel 13:22). Ám Dávid házasságtörést követett el Betsabéval, és teherbe ejtette őt. Mindez akkor történt,  amikor Betsabé férje, Uriás a seregben szolgált. Amikor egy időre hazatért, Dávid megpróbálta rávenni, hogy töltse az éjszakát Betsabéval. Ezzel azt akarta elérni, hogy Uriás tűnjön a gyermek apjának. Mivel Uriás nem hallgatott rá, Dávid úgy intézte, hogy megöljék a csatában. Dávid nagyon megfizetett a bűnéért: súlyos csapások érték őt és a családját (2Sám 12:9–12). De Isten irgalommal bánt vele, mivel Dávid összességében „feddhetetlen szívvel” volt iránta (1Kir 9:4). Ha akkoriban Isten népe közt éltél volna, hogyan érintettek volna a történtek? Megbotránkoztál volna Dávid helytelen viselkedése miatt?

8. a) Hogyan szegte meg a szavát Péter? b) Miért használta fel Jehova továbbra is Pétert?

8 Nézzünk még egy példát a Bibliából. Jézus az egyik apostolának választotta Pétert, ő olykor mégis mondott, illetve tett olyasmit, amit később megbánt. Például egyszer azt állította, hogy még ha a többiek elhagynák is Jézust, ő sosem tenne ilyet (Márk 14:27–31, 50). Ám amikor Jézust letartóztatták, minden apostola, köztük Péter is cserbenhagyta őt. Még azt is többször letagadta, hogy egyáltalán ismeri Jézust (Márk 14:53, 54, 66–72). De mivel Péter őszintén megbánta a tettét, Jehova továbbra is felhasználta őt. Ha ott lettél volna Jézus tanítványai között, hatással lett volna a Jehova iránti hűségedre, amit Péter tett?

9. Miért bízol abban, hogy Isten mindig igazságosan jár el?

9 Az előbb csupán néhány olyan példát vizsgáltunk meg, amikor valaki a vétkével fájdalmat okozott másoknak. Még számtalan olyan esetet tudnánk mondani a régi időkből vagy napjainkból, amikor Jehova szolgái rossz dolgokat követtek el, és ártottak másoknak. A fő kérdés ez: Te mit fogsz tenni? Megbotránkozol mások hibái miatt, és elhagyod Jehovát és a népét, beleértve a  gyülekezeted tagjait? Vagy felismered, hogy Jehova talán csak elég időt akar hagyni a vétkesnek, hogy megbánhassa a bűnét, és hogy végül igazságot tesz, és minden kárt helyrehoz? Sajnos előfordul, hogy a súlyos bűnöket elkövető személy elutasítja Jehova irgalmát, és nem bánja meg, amit tett. Ilyen esetben bízol abban, hogy Jehova idővel megítéli a bűnöst, és eltávolítja a gyülekezetből, ha szükséges?

RAGASZKODJ JEHOVÁHOZ ÉS A NÉPÉHEZ

10. Mit látott tisztán Jézus Iskariót Júdás és Péter vétségeivel kapcsolatban?

10 A Bibliában Isten sok olyan szolgájáról olvashatunk, akik mások komoly hibái ellenére hűségesek maradtak Jehovához és a népéhez. Például miután Jézus egy egész éjszakán át imádkozott az Atyjához, kiválasztotta a tizenkét apostolát. Köztük volt Iskariót Júdás is, aki később elárulta őt. De Krisztus nem engedte, hogy ez az eset, vagy az, amikor Péter megtagadta őt, tönkretegye a Jehovával ápolt kapcsolatát (Luk 6:12–16; 22:2–6, 31, 32). Tudta, hogy nem Jehova vagy a népe okolható ezekért a vétkekért. Bár némelyik követője csalódást okozott neki, ő nem hagyott fel a rábízott munkával. Jehova ezért azzal jutalmazta meg, hogy feltámasztotta a halottak közül, és az égi királyság királyává tette (Máté 28:7, 18–20).

11. Mit jövendölt a Biblia napjainkra Jehova szolgáiról?

11 Jézus jó okkal bízott Jehovában és a népében, és ez ma sincs másként. Gondoljunk csak bele, milyen lenyűgöző dolgokat valósít meg Jehova a szolgái által ezekben az utolsó napokban! Az egész földön egységesen hirdetjük a jó hírt. Erre egyetlen másik csoport sem képes, mivel Jehova másoknak nem nyújt olyan vezetést, mint a keresztény gyülekezetnek. Az Ézsaiás 65:14 találóan jellemzi Isten népét: „Íme, szolgáim örömmel kiáltanak majd jó szívállapotuk miatt”.

12. Hogyan tekintsük mások hibáit?

12 Jehova szolgái nagyon örülnek, hogy Istenük vezetésével sok jó dolgot tudnak megtenni. Ezzel ellentétben Sátán világa úgyszólván siránkozik az egyre romló állapotok miatt. Igazán ostoba és megfontolatlan lépés lenne Jehovát vagy a szervezetét hibáztatni azokért a vétségekért, amelyeket Isten néhány szolgája elkövet. Jól tesszük, ha ragaszkodunk Jehovához, elfogadjuk a szervezetétől jövő vezetést, és megtanuljuk helyes nézőpontból látni mások hibáit.

LÉPJ TÚL MÁSOK HIBÁIN

13–14. a) Miért legyünk türelmesek egymással? b) Melyik ígéretet tartsuk szem előtt?

13 Mit tegyünk hát, ha az egyik hittársunk olyat mond vagy tesz, amivel megbánt minket? Alkalmazzuk a következő bibliai alapelvet: „Ne sértődj meg hirtelen szellemedben, mert a sértődés az ostobák kebelében nyugszik” (Préd 7:9). Jó, ha észben tartjuk, hogy mindannyian mintegy 6000 évnyi távolságra vagyunk a tökéletességtől. A tökéletlen emberek pedig hajlamosak hibázni. Ezért hát nem lenne jó túl sokat elvárni a testvéreinktől. Máskülönben a hibáik miatt elveszíthetnénk az abból fakadó örömünket, hogy Isten népéhez tartozhatunk ezekben az utolsó napokban. Az pedig még rosszabb lenne, ha megbotránkoznánk mások vétségei miatt, és elhagynánk Jehova szervezetét. Ha így  tennénk, nemcsak azt a kiváltságunkat veszítenénk el, hogy szolgálhatjuk Istent, hanem a paradicsomi élet reménységét is.

14 Segít megőrizni az örömünket és a reménységünket, ha észben tartjuk Jehova vigasztaló ígéretét: „íme, új egeket és új földet teremtek, és a korábbi dolgok észbe sem jutnak, és fel sem ötlenek senkinek a szívében” (Ézs 65:17; 2Pét 3:13). Ne engedjük, hogy mások hibái miatt lemaradjunk ezekről az áldásokról.

15. Jézus szerint mit kell tennünk, ha mások hibáznak?

15 Még nem vagyunk az új világban. Ezért ha valaki megbánt minket, fontos észben tartanunk, mire tanít bennünket Jehova. Például eszünkbe juthat az az alapelv, melyet Jézus mondott a követőinek: „ha megbocsátjátok az embereknek a vétségeiket, égi Atyátok is megbocsát tinektek; míg ha nem bocsátjátok meg az embereknek a vétségeiket, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétségeiteket.” Emlékezzünk arra is, mit válaszolt Jézus Péternek, amikor azt kérdezte tőle, hogy „még hétszer is” meg kell-e bocsátania: „Mondom neked, nemhogy még hétszer is, hanem még hetvenhétszer is.” Igen, Jézus arra utalt, hogy mindig késznek kell lennünk a megbocsátásra. Igazából ez kell hogy legyen az első reakciónk (Máté 6:14, 15; 18:21, 22).

16. Miben jó példa számunkra József?

16 József – Jákob és Ráhel idősebbik fia – igazán jó példát állított elénk abban, hogy hogyan reagáljunk, ha mások megbántanak. A tíz féltestvére irigy volt rá, mivel ő volt az apjuk kedvence. Arra vetemedtek, hogy eladták Józsefet rabszolgának. József remek munkát végzett Egyiptomban, ezért jó néhány évvel később ő lett a második leghatalmasabb ember a fáraó után. Amikor éhínség sújtotta a területet, József testvérei Egyiptomba mentek élelemért, de nem ismerték meg a fivérüket. József a hatalmával élve bosszút állhatott volna a testvérein, amiért ők olyan kegyetlenül bántak vele. De ő inkább próbára tette őket, hogy lássa, még mindig olyan gonoszok-e. Amikor megbizonyosodott róla, hogy valóban megváltoztak, felfedte előttük a kilétét. Később ezt mondta nekik: „ne féljetek. Én magam foglak ellátni titeket és kisgyermekeiteket élelemmel.” A bibliai beszámoló hozzáteszi: „Így vigasztalta őket, és bátorítóan beszélt velük” (1Móz 50:21).

17. Mit fogsz tenni, ha mások hibákat követnek el?

17 Bölcsességre vall, ha észben tartjuk, hogy mivel nekünk is vannak hibáink, időnként megbántunk másokat. Ha felismerjük, hogy ilyet tettünk, a Biblia útmutatását követve menjünk oda ahhoz, akit megbántottunk, és igyekezzünk kibékülni vele. (Olvassátok fel: Máté 5:23, 24.) Nagyra értékeljük, ha nem róják fel nekünk a vétkeinket, ezért mi se tegyük ezt másokkal. A Kolosszé 3:13 erre ösztönöz minket: „Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel, ha valakinek panaszra van oka a másik ellen. Mint ahogy Jehova is készséggel megbocsátott nektek, úgy ti is.” Az 1Korintusz 13:5 szerint pedig a keresztényi szeretet „nem tartja számon a sérelmet”. Ha megbocsátunk másoknak, Jehova is meg fog bocsátani nekünk. Igen, ha mások hibáznak, kövessük Atyánk példáját, aki irgalmasan bánik velünk. (Olvassátok fel: Zsoltárok 103:12–14.)