„Ó, Jehova, te vagy a mi Atyánk! Mi vagyunk az agyag, te pedig a Fazekas; mindannyian kezed munkája vagyunk” (ÉZS 64:8)

ÉNEKEK: 89., 26.

1. Miért nevezhetjük Jehovát a legnagyobb fazekasnak?

KÖZEL 70 millió dollárt ajánlottak egy XVIII. századi kínai kerámiavázáért Londonban 2010 novemberében. Igen, egy fazekas egy olyan hétköznapi és olcsó anyagból, mint az agyag, gyönyörű, értékes mesterművet tud készíteni. Persze egyetlen fazekast sem lehet Jehovához mérni. A hatodik teremtési napon Isten egy tökéletes férfit alkotott „a föld porából [vagy agyagából]”, és képessé tette arra, hogy visszatükrözze az alkotója tulajdonságait (1Móz 2:7). Erre a földből készült, tökéletes emberre, Ádámra joggal mondhatjuk, hogy „Isten fia” volt (Luk 3:38).

2–3. Hogyan követhetjük a bűnbánó izraeliták példáját?

2 Amikor Ádám fellázadt az alkotója ellen, többé már nem volt Isten fia. Azóta a leszármazottainak egy „nagy fellege” viszont úgy döntött, hogy támogatja Isten uralmát (Héb 12:1). Azáltal, hogy alázatosan engedelmeskedtek a Teremtőnek, kifejezték, hogy őt választották atyjuknak és fazekasuknak, nem pedig Sátánt (Ján 8:44). Az Isten iránti hűségük eszünkbe juttathatja a bűnbánó izraeliták szavait: „ó, Jehova, te vagy a mi Atyánk! Mi vagyunk az agyag, te pedig a Fazekas; mindannyian  kezed munkája vagyunk” (Ézs 64:8).

3 Azok, akik ma szellemmel és igazsággal imádják Jehovát, igyekeznek ugyanilyen alázatosak és engedelmesek lenni. Megtiszteltetésnek tartják, hogy az Atyjuknak szólíthatják Jehovát, és hogy alávethetik magukat a nagy fazekas formálásának. Úgy látod magad, mint „lágy agyagot” Isten kezében, aki kész formálódni, hogy így értékes edénnyé válhasson? És a hittársaidra is úgy gondolsz, mint akiken Isten még dolgozik? Ebben segíthet, ha megvizsgáljuk Jehova munkáját három szempontból: hogyan választja ki azokat, akiket formálni szeretne, miért formálja őket, és hogyan.

JEHOVA KIVÁLASZTJA AZOKAT, AKIKET FORMÁLNI SZERETNE

4. Hogyan választja ki Jehova azokat, akiket magához vonz?

4 Amikor Jehova megfigyeli az embereket, nem a külső megjelenésükkel foglalkozik. Inkább azt vizsgálja, hogy milyen a szívük, vagyis hogy milyenek legbelül. (Olvassátok fel: 1Sámuel 16:7b.) Ez megmutatkozott akkor is, amikor Isten létrehozta a keresztény gyülekezetet. Sok olyan embert vonzott magához és a Fiához, akik emberi nézőpontból értéktelennek tűnhettek (Ján 6:44). Ilyen volt egy Saul nevű farizeus is, aki „káromló és üldöző és arcátlan ember” volt (1Tim 1:13). De „a szívek vizsgálója” nem gondolta Saulról, hogy hasznavehetetlen „agyag” (Péld 17:3). Látta, hogy milyen értékes edénnyé lehet majd őt formálni. Valójában Isten egyik választott edénye lett, aki tanúskodott „a nemzeteknek és királyoknak, és Izrael fiainak is” (Csel 9:15). Mások, akikben Isten látta a lehetőséget, hogy tisztes célra való edénnyé formálja őket, korábban részegesek, erkölcstelenek és tolvajok voltak (Róma 9:21; 1Kor 6:9–11). De amint megismerték Isten Szavát, és hitet fejlesztettek ki, engedték, hogy Jehova formálja őket.

5–6. Ha bízunk Jehovában mint fazekasban, az milyen hatással lesz arra, hogy hogyan gondolkodunk a) a területünkön élőkről, b) a testvéreinkről?

5 Hogyan válhat mindez a javunkra? Ha hiszünk abban, hogy Jehova képes a szívekbe látni, és magához vonzani azokat, akiket kiválaszt, akkor nem fogunk ítélkezni a testvéreink vagy a területünkön élők felett. Figyeld meg Michael esetét. Ezt meséli: „Régebben, amikor Jehova Tanúi felkerestek, szóba sem álltam velük. Meglehetősen udvariatlan voltam. Aztán megismertem egy családot, akiket csodáltam a példás viselkedésükért. Teljesen megdöbbentem, amikor megtudtam, hogy ők is Tanúk! Arra jutottam, hogy végig kellene gondolnom, miért is vagyok tele előítélettel. Rájöttem, hogy a Tanúkról alkotott képem csupán szóbeszéden alapult.” Michael szerette volna megismerni a tényeket, ezért elfogadta a bibliatanulmányozást. Idővel megkeresztelkedett, és elkezdte a teljes idejű szolgálatot.

6 A hittársainkról alkotott véleményünkre is hatással lehet az, ha Jehovát a fazekasunknak tekintjük. Úgy látod a testvéreidet, mint Isten? Úgy gondolsz rájuk, mint megmunkálás alatt álló edényekre? Jehova látja, milyenek vagyunk a szívünk mélyén, és milyenekké válhatunk a hozzáértő kezei között. Ezért nem a jelenlegi hibáinkra összpontosít (Zsolt 130:3). Úgy követhetjük a példáját, hogyha pozitívan gondolkodunk a testvéreinkről. Sőt, a nagy fazekas munkatársai lehetünk, ha támogatjuk a testvéreinket, miközben igyekeznek egyre érettebb keresztényekké válni (1Tessz 5:14, 15). A véneknek mint emberajándékoknak jó  példát kell mutatniuk ebben (Ef 4:8, 11–13).

MIÉRT FORMÁL MINKET JEHOVA?

7. Miért értékeled Jehova fegyelmezését?

7 Talán már te is hallottál ehhez hasonlót: „Addig nem értékeltem igazán a szüleimtől kapott fegyelmezést, amíg nem lettek nekem is gyermekeim.” Ahogy egyre több tapasztalatot szerzünk, a fegyelmezést új megvilágításban láthatjuk, úgy, ahogyan Jehova: a szeretet jeleként. (Olvassátok fel: Héberek 12:5, 6, 11.) Jehova az atyai szeretetétől indíttatva türelmesen formál minket. Azt szeretné, ha bölcsek és boldogok lennénk, és viszonoznánk a szeretetét (Péld 23:15). Nem akarja, hogy szenvedjünk, és hogy az Ádámtól kapott örökség miatt úgy haljunk meg, mint a „harag gyermekei” (Ef 2:2, 3).

8–9. Mi az eredménye annak, hogy Jehova tanít minket, és ez hogyan folytatódik majd a jövőben?

8 Amikor még a „harag gyermekei” voltunk, sok olyan tulajdonságunk volt, amelyek nem tetszenek Istennek, sőt néhányan olykor talán vadállat módjára viselkedtünk. De Jehova átformált minket, így most már inkább a bárányokra hasonlítunk (Ézs 11:6–8; Kol 3:9, 10). Ezért egy szellemi paradicsomban érezhetjük magunkat, ahol Jehova folyamatosan képez minket. Biztonságban lehetünk egy gonosz világban. Sokan, akik szeretet nélküli, rosszul működő családban nőttek fel, köztünk végre igazi szeretetet kaphatnak (Ján 13:35). Megtanultuk, hogyan bánjunk szeretettel egymással. És ami a legfontosabb, megismertük Jehovát, és érezzük az ő atyai szeretetét (Jak 4:8).

9 Az új világban átélhetjük majd, ahogy a szellemi paradicsom kiteljesedik. Emellett a földi paradicsom áldásait is élvezhetjük Isten királyságának uralma alatt. A nagy helyreállítás során Jehova továbbra is formálja majd a földi szolgáit. Olyan magas szintű oktatásban lesz részünk, amilyet most el sem tudunk képzelni (Ézs 11:9). Ezenkívül az elménk és a testünk is tökéletessé válik, így képesek leszünk teljesen magunkba szívni Isten tanítását, és maradéktalanul teljesíteni az akaratát. Határozzuk hát el, hogy továbbra is engedelmeskedünk Jehovának. Ezzel kimutathatjuk, hogy megértettük: azért formál bennünket, mert nagyon szeret (Péld 3:11, 12).

HOGYAN FORMÁL MINKET JEHOVA?

10. Hogyan követte Jézus a nagy fazekas példáját a türelemben és a szakértelemben?

10 Mint egy tapasztalt fazekas, Jehova tudja, milyen az az „agyag”, amivel dolgozik, és ennek megfelelően formálja azt. (Olvassátok fel: Zsoltárok 103:10–14.) Egyénenként foglalkozik velünk, és figyelembe veszi a gyengeségeinket, a korlátainkat, és azt is, hogy mennyire vagyunk érett keresztények. A Fia példáján keresztül láthatjuk, hogyan gondolkodik Jehova a tökéletlen szolgáiról. Gondoljunk arra, hogyan bánt Jézus az apostolaival, amikor felszínre jöttek a hiányosságaik, különösen amikor azon vitatkoztak, hogy melyikük a nagyobb. Ha te is hallottad volna az apostolok heves vitáit, úgy gondoltál volna rájuk, mint szelíd, formálható emberekre? Jézus nem mondott le róluk. Tudta, hogy a hithű apostolai képesek formálódni, ha kedvesen és türelmesen tanácsot ad nekik, és példát mutat az alázatban (Márk 9:33–37; 10:37, 41–45; Luk 22:24–27). Miután Jézus feltámadt, és kitöltetett a szent szellem, az apostolok többé már nem azzal foglalkoztak, hogy melyikük a fontosabb személyiség, hanem a rájuk bízott munkával (Csel 5:42).

11. Hogyan bizonyult Dávid „puha agyagnak”, és hogyan követhetjük a példáját?

 11 Jehova napjainkban elsősorban a Szava, a szent szelleme és a keresztény gyülekezet által formálja a szolgáit. Isten Szava akkor tud hatással lenni ránk, ha céltudatosan olvassuk, elmélkedünk rajta, és ha az alkalmazásához kérjük Jehova segítségét. Dávid ezt írta: „Rád emlékezve fekvőhelyemen, rólad elmélkedem az éjjeli őrségek idején” (Zsolt 63:6). Egy másik zsoltárban pedig így fogalmazott: „Áldom Jehovát, aki tanáccsal látott el. Igen, éjjelente helyreigazítottak engem veséim” (Zsolt 16:7). Dávid tehát elmélkedett Jehova tanácsain, és engedte, hogy azok formálják a legmélyebb érzéseit és gondolatait, még ha nagyon határozott volt is a helyreigazítás (2Sám 12:1–13). Milyen jó példa nekünk Dávid az alázatban és az engedelmességben! Te is elmélkedsz Isten Szaván, és engeded, hogy a legbensőbb énedig hatoljon? Tudnál ebben fejlődni? (Zsolt 1:2, 3).

12–13. Hogyan használja fel Jehova a szent szellemét és a gyülekezetet arra, hogy formáljon minket?

12 A szent szellem sokféle módon tud formálni minket. Például segít keresztényi egyéniséget kifejleszteni, amelyet Isten szellemének a gyümölcse jellemez (Gal 5:22, 23). Ennek a gyümölcsnek az egyik vonása a szeretet. Szeretjük Istent, és vágyunk rá, hogy engedelmeskedjünk neki, és hogy formáljon minket, mert felismertük, hogy a parancsolatai nem megterhelőek. A szent szellem meg tudja adni az ahhoz szükséges erőt, hogy ellenálljunk a világ szellemének, mely formálhatna minket (Ef 2:2). Pál apostolra fiatal korában nagy hatással volt a zsidó vallási vezetőkre jellemző büszkeség, később mégis ezt írta: „Mindenre megvan az erőm annak köszönhetően, aki erőt ad nekem” (Fil 4:13). Pálhoz hasonlóan mi is kitartóan kérjünk Jehovától a szent szelleméből. Biztosan válaszolni fog az ilyen őszinte kérésekre (Zsolt 10:17).

Jehova felhasználja a véneket, hogy formáljon minket, de nekünk is meg kell tennünk a magunk részét (Lásd a 12. és 13. bekezdést.)

13 Jehova a gyülekezet és a felvigyázók  által egyénenként formál minket. Például amikor a vének észrevesznek nálunk valamilyen gyengeséget, megpróbálnak segíteni nekünk, de nem a saját tudásuk vagy tapasztalataik alapján (Gal 6:1). Alázatosan Istenhez fordulnak tisztánlátásért és bölcsességért. Az imáikkal összhangban kutatást végeznek Isten Szavában és a kiadványainkban, miközben szem előtt tartják a helyzetünket. Így személyre szabottan tudnak segíteni. Amikor odamennek hozzád, hogy kedvesen, szeretettel tanácsot adjanak, például az öltözködési stílusoddal kapcsolatban, úgy fogadod a tanácsukat, mint ami Isten szeretetének a megnyilvánulása? Ha így teszel, „lágy agyagnak” bizonyulsz Jehova kezében, akit formálni tud, és ez kétségkívül a javadra válik.

14. Hogyan tartja tiszteletben Jehova a szabad akaratunkat, noha hatalma van az „agyag” felett?

14 Ha megértjük, hogyan formál minket Isten, az segít, hogy jobb legyen a kapcsolatunk a hittársainkkal, és megfelelően gondolkodjunk a területünkön élő emberekről, köztük a bibliatanulmányozóinkról is. A bibliai időkben egy fazekas nem úgy dolgozott, hogy kiásott a talajból némi agyagot, és azonnal formázni kezdte. Először előkészítette az agyagot: eltávolította belőle a köveket, kavicsokat és más szennyeződéseket. Ehhez hasonlóan Isten is segít a készséges személyeknek, hogy formálhatóvá váljanak. Nem kényszeríti őket a változtatásra, hanem feltárja az igazságos irányadó mértékeit, hogy ha akarják, meg tudják tisztítani az életüket, illetve kiigazításokat tudjanak tenni.

15–16. Hogyan fejezhetik ki a bibliatanulmányozók, hogy szeretnének formálódni Jehova keze alatt? Mondj egy példát.

15 Figyeld meg egy ausztráliai testvérnő, Tessie esetét. Az a testvérnő, aki tanította, így emlékszik vissza: „Tessie viszonylag könnyen megtanulta a bibliai igazságot, mégsem tett jelentősebb előrelépést szellemileg. Még csak az összejövetelekre sem járt el. Ezért miután sokat imádkoztam és gondolkodtam, úgy döntöttem, abbahagyom vele a tanulmányozást. Aztán történt valami. Azon az alkalmon, amiről azt gondoltam, hogy az utolsó tanulmányozásunk lesz, Tessie kiöntötte a szívét. Elmondta, hogy képmutatónak érzi magát, mivel szeret szerencsejátékozni. De elhatározta, hogy felhagy ezzel a szokásával.”

16 Nem sokra rá Tessie elkezdett járni az összejövetelekre, és igyekezett keresztényi tulajdonságokat kimutatni, pedig a barátnői kigúnyolták ezért. Az őt tanító testvérnő még hozzáteszi: „Idővel Tessie megkeresztelkedett, majd általános úttörőként szolgált a négy kisgyermeke mellett.” Igen, amikor a bibliatanulmányozók változtatnak az életükön Isten kedvéért, akkor ő közel húzódik hozzájuk, és igazán hasznos edényekké formálja őket.

17. a) Miért örülsz annak, hogy Jehova téged is formál mint fazekas? b) Milyen további oldalairól vizsgáljuk meg a következő alkalommal a keresztények formálódását?

17 Napjainkban is vannak olyan agyagedények, melyeket kézzel formálnak, gondos odafigyeléssel. A nagy fazekas is türelmesen formál minket a tanácsaival, és megfigyeli, hogyan reagálunk azokra. (Olvassátok fel: Zsoltárok 32:8.) Érzékeled ebből, hogy Jehova személy szerint törődik veled? Látod, ahogyan gondviselő kezeivel formál téged? Ha igen, milyen tulajdonságok segíthetnek „lágy és formálható agyagnak” maradnod Jehova kezében? Milyen vonásoktól kell óvakodnod, hogy ne válj keménnyé vagy rugalmatlanná? És hogyan tudnak a szülők együttműködni Jehovával a gyermekeik formálásában? A következő cikk ezekről a témákról fog szólni.