Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2016. július

Miért kell kitartóan virrasztanunk?

Miért kell kitartóan virrasztanunk?

„Nem tudjátok, melyik nap jön el az Uratok” (MÁTÉ 24:42)

ÉNEKEK: 136., 129.

1. Szemléltesd, miért fontos éberen figyelnünk az időt és a körülöttünk zajló eseményeket. (Lásd a képet a cikk elején.)

ÖT, NÉGY, három, kettő, egy! Amint meglátjuk a kivetítőn a visszaszámláló órát, tudjuk, hogy itt az ideje helyet foglalnunk, mert a zenei bejátszással kezdetét veszi a kongresszusi ülésszak. Hallgathatjuk a gyönyörű zenét, melyet az Őrtorony szimfonikus zenekar játszik, és ami még fontosabb, felkészíthetjük az elménket és a szívünket az előadásokra. De mi a helyzet azokkal, akiknek elterelődött a figyelme, ezért észre sem veszik, hogy a program elkezdődött, és még mindig járkálnak, és beszélgetnek a barátaikkal? Ők nem figyelték az időt, és hogy mi történik körülöttük. Pedig az elnöklő már a színpadon ül, elindították a zenét, és a többiek már a helyükön várakoznak. Ez a kis jelenet eszünkbe juttathat egy sokkal nagyobb esemény előtti „visszaszámlálást”, ugyanis a közeljövőben olyasmi vár ránk, amire létfontosságú felkészülnünk. Mi fog történni hamarosan?

2. Miért mondta Jézus a tanítványainak, hogy kitartóan virrasszanak?

2 Amikor Jézus Krisztus a világrendszer befejezéséről beszélt, erre szólította fel a tanítványait: „Állandóan figyeljetek, maradjatok ébren, mert nem tudjátok, mikor van a meghatározott idő.” Ezután többször is megismételte: „kitartóan  virrasszatok” (Máté 24:3; olvassátok fel: Márk 13:32–37). Máté párhuzamos beszámolója szintén azt mutatja, hogy Jézus figyelmeztette a követőit az éberségre: „Kitartóan virrasszatok hát, mert nem tudjátok, melyik nap jön el az Uratok. . . .legyetek készen, mert olyan órában jön az Emberfia, amelyben nem gondolnátok.” Aztán megismételte: „Kitartóan virrasszatok hát, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát” (Máté 24:42–44; 25:13).

3. Miért figyelünk oda Jézus figyelmeztetésére?

3 Mi, Jehova Tanúi, komolyan vesszük Jézus figyelmeztetését. Tisztában vagyunk vele, hogy a vég idején élünk, és hogy már nincs sok hátra a „nagy nyomorúság” kezdetéig (Dán 12:4; Máté 24:21). Látjuk a szörnyű háborúkat, a növekvő erkölcstelenséget és törvénytelenséget, a vallási zűrzavart, az élelmiszerhiányokat, a járványokat és a földrengéseket szerte az egész világon. És azt is tudjuk, hogy Jehova népe mindenütt hirdeti a királyság jó hírét (Máté 24:7, 11, 12, 14; Luk 21:11). Már izgatottan várjuk, hogy az Úr eljövetele hogyan fog érinteni minket, és hogy Jézus miként valósítja meg Isten szándékát (Márk 13:26, 27).

NINCS SOK IDŐ HÁTRA

4. a) Miért hisszük, hogy Jézus most már tudja Armageddon időpontját? b) Bár nem tudjuk, mikor kezdődik a nagy nyomorúság, miben lehetünk biztosak?

4 Minden kongresszusi program egy pontosan meghatározott időben kezdődik. De akármennyire is szeretnénk tudni, a nagy nyomorúság kezdetét nem ismerjük – nemhogy az órát vagy a napot, de még az évet sem. Jézus a földön létekor ezt mondta: „Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, sem az egek angyalai, sem a Fiú, csak az Atya” (Máté 24:36). De azóta Krisztus hatalmat kapott rá az égben, hogy hadba szálljon Sátán világa ellen (Jel 19:11–16). Ezért hát logikus arra következtetnünk, hogy Jézus ma már tudja, mikor lesz Armageddon. Mi azonban nem tudjuk, ezért igen fontos ébernek maradnunk a nagy nyomorúság kezdetéig. Persze Jehova mindig is biztos volt ennek az eseménynek az időpontjában. Pontosan meghatározta, hogy mikor jön el a vég. Látja, mennyi idő van még hátra a nagy nyomorúság kezdetéig, és azt ígéri, hogy „nem késik el”. (Olvassátok fel: Habakuk 2:1–3.) Miért lehetünk ebben biztosak?

5. Mondj egy példát, amely igazolja, hogy Jehova próféciái mindig a meghatározott időben teljesednek.

5 Jehova próféciái mindig a meghatározott időben teljesednek be. Például pontos időzítéssel szabadította ki az izraelitákat Egyiptomból. Mózes i. e. 1513. niszán 14-ére utalt, amikor ezt mondta: „a négyszázharminc év végén, ugyanazon a napon történt, hogy Jehova minden serege kiment Egyiptom földjéről” (2Móz 12:40–42). Az itt említett „négyszázharminc év” i. e. 1943-ban kezdődött, amikor Jehova Ábrahámmal kötött szövetsége hatályba lépett (Gal 3:17, 18). Valamivel később Jehova így szólt Ábrahámhoz: „Tudd meg, hogy magod jövevény lesz egy olyan földön, amely nem az övé. Szolgálni fogják azokat, és nyomorgatják őket négyszáz évig” (1Móz 15:13; Csel 7:6). Ez a nyomorgatással teli 400 év nyilvánvalóan i. e. 1913-ban kezdődött, amikor Ismáel gúnyolódott Izsákkal, és i. e. 1513-ban ért véget, amikor az izraeliták kivonultak Egyiptomból (1Móz 21:8–10; Gal 4:22–29). Igen, Jehova négy évszázaddal előre pontosan  meghatározta, hogy mikor fogja kiszabadítani a népét.

6. Miért lehetünk biztosak benne, hogy Jehova meg fogja menteni a népét?

6 Józsué is azok között volt, akiket Jehova kiszabadított Egyiptomból. Ő erre emlékeztette az izraelitákat: „jól tudjátok teljes szívetekből és teljes lelketekből, hogy egyetlen szó sem maradt beteljesületlenül mindabból a jó szóból, melyet Jehova, a ti Istenetek mondott nektek. Mind beteljesült rajtatok. Egyetlen szó sem vallott kudarcot” (Józs 23:2, 14). Biztosak lehetünk benne, hogy nekünk sem kell csalódnunk Jehova ígéretében, mely szerint ki fogja szabadítani a népét a nagy nyomorúságból. De ha szeretnénk túlélni ennek a világnak a pusztulását, kitartóan kell virrasztanunk.

A TÚLÉLÉSHEZ ÉBERNEK KELL LENNÜNK

7–8. a) Mi volt egy őr feladata az ókorban, és miért tanulságos ez nekünk? b) Mondj egy példát arra, hogy mi történhet, ha az őrök elalszanak szolgálat közben.

7 Hogy mennyire fontos ébernek lennünk, azt egy ókori példa is jól mutatja. Akkoriban sok nagyobb várost, mint amilyen Jeruzsálem is volt, magas falak vettek körül. Ezek fizikai védelmet biztosítottak a támadókkal szemben, és olyan megfigyelő helyeket is, ahonnan be lehetett látni a környező vidéket. A falakon és a kapuknál éjjel-nappal őrállók teljesítettek szolgálatot. Figyelmeztetniük kellett a város lakosságát minden közelgő veszélyre (Ézs 62:6). Élet-halál kérdése volt, hogy az őr éber maradt-e, és lankadatlanul figyelte-e, hogy mi történik (Ez 33:6).

8 Josephus zsidó történetíró beszámolt róla, hogy i. sz. 70-ben a római csapatok azért tudták bevenni az Antonia-erődöt, amely egybeépült Jeruzsálem városfalával, mert a kapuknál szolgáló őrök elaludtak. A rómaiak az erődből betörtek a templomba, és felgyújtották azt. Ez volt a tetőpontja a legnagyobb nyomorúságnak, melyet Jeruzsálem és a zsidó nemzet valaha is átélt.

9. Mivel nincs tisztában ma a legtöbb ember?

9 A legtöbb országban ma is vannak úgynevezett őrállók. Határőrök vagy csúcstechnológiájú berendezések figyelik a külső behatolókat, és az olyan ellenségeket, akik a nemzet biztonságát fenyegethetik. De az ilyen „őrállók” csak az emberektől vagy az ember alkotta kormányzatoktól jövő veszélyeket látják. Nem tudnak Isten égi királyságáról, melyet Krisztus irányít, és arról, hogy ez a kormányzat hamarosan végrehajtja a nemzetek ellen szóló ítéletet (Ézs 9:6, 7; 56:10; Dán 2:44). Mi viszont készen fogunk állni, ha szellemileg éberek maradunk, bármikor jöjjön is el ez az ítélet (Zsolt 130:6).

VIGYÁZZUNK, HOGY SEMMI SE TOMPÍTSA AZ ÉBERSÉGÜNKET

10–11. a) Mire kell nagyon odafigyelnünk, és miért? b) Téged mi győz meg arról, hogy az Ördögnek már sikerült közönyössé tennie az embereket?

10 Képzelj el egy őrt, aki egész éjjel virrasztott. A szolgálata utolsó néhány órájában ütközik ki rajta legerősebben a kimerültség, és ilyenkor a leghajlamosabb elaludni. Ehhez hasonlóan mi is minél közelebb vagyunk ennek a rendszernek a végéhez, annál nehezebb ébernek maradnunk. Milyen szomorú lenne, ha nem virrasztanánk kitartóan! Most vegyünk szemügyre három negatív hatást, melyek miatt veszíthetünk az éberségünkből, ha óvatlanok vagyunk.

11 Az Ördög jelképesen elaltatja az embereket. Jézus nem sokkal a halála előtt  háromszor is figyelmeztette a tanítványait arra, hogy ki „a világ uralkodója” (Ján 12:31; 14:30; 16:11). Jézus tudta, hogy az Ördög szellemi sötétségben fogja tartani az embereket, hogy így ne legyenek rájuk hatással az Istentől jövő próféciák, melyek sürgős cselekvésre ösztönöznék őket (Sof 1:14). Sátán az egész világon megvakítja az emberek elméjét a hamis vallások által. Mit figyeltél meg a beszélgetéseid során? Nemde azt, hogy az Ördög már „megvakította a nem hívők elméjét”, és ezért nem ismerik fel, hogy közeleg a vég, és hogy Krisztus már uralkodik az égben? (2Kor 4:3–6). Milyen gyakran hallod azt a választ, hogy „engem ez nem érdekel”? A legtöbben közönyösen reagálnak, amikor megpróbáljuk feltárni nekik, hogy merre tart ez a világ.

12. Miért ne engedjük, hogy az Ördög becsapjon minket?

12 Ne engedjük, hogy mások közönyössége eltántorítson minket attól az elhatározásunktól, hogy kitartóan fogunk virrasztani. Erre jó okunk van, hiszen Pál ezt írta: „magatok is igen jól tudjátok, hogy Jehova napja pontosan úgy jön el, mint a tolvaj éjjel.” (Olvassátok fel: 1Tesszalonika 5:1–6.) Jézus pedig így figyelmeztetett: „álljatok készen, mert olyan órában jön az Emberfia, amelyben nem gondoljátok valószínűnek” (Luk 12:39, 40). Hamarosan Sátán az emberek többségében azt a hamis érzést fogja elültetni, hogy „béke és biztonság” van körülöttük. Sikeresen elhiteti velük, hogy a világban minden a legnagyobb rendben folyik. De minket nem úgy fog elérni az a nap, „ahogy tolvajokat érne el”, ha éberek és meggondoltak maradunk. Pontosan ezért kell mindennap olvasnunk Isten Szavát, és elmélkednünk azon, amit Jehova mond nekünk.

13. Milyen hatással van a világ az emberekre, és hogyan tudunk ellenállni ennek a veszélyes befolyásnak?

13 A világ szellemi alvásra ösztönöz. Sokan annyira belemerülnek az élet mindennapos dolgaiba, hogy emiatt nincsenek „tudatában. . . szellemi szükségletüknek” (Máté 5:3). Teljesen lekötik a figyelmüket a világ által kínált anyagi javak, amelyek a test és a szem kívánságát táplálják (1Ján 2:16). Ezenkívül a szórakoztatóipar  megmérgezte az embereket a gyönyör szeretetével, és a kísértések évről évre fokozódnak (2Tim 3:4). Pál, mivel szerette volna megvédeni a keresztény társait a szellemi alvástól, erre intette őket: „a test kívánságainak ne tervezzetek előre” (Róma 13:11–14).

14. Milyen figyelmeztetést találunk a Lukács 21:34, 35-ben?

14 A világ szelleme helyett mi inkább Isten szellemének engedjük, hogy hatással legyen ránk. Jehova a szelleme által segít tisztán látnunk, hogy milyen események állnak előttünk (1Kor 2:12). 1 De azt is felismerjük, hogy semmi rendkívüli dolog nem kell ahhoz, hogy szellemileg elálmosodjunk. A mindennapi élet dolgai is ilyen hatással lehetnek ránk, ha hagyjuk, hogy kiszorítsák az életünkből a szellemi tevékenységeket. (Olvassátok fel: Lukács 21:34, 35.) Mások talán gúnyolnak minket azért, mert kitartóan virrasztunk, de ez nem ok arra, hogy kevésbé tartsuk sürgetőnek az időszakot, melyben élünk (2Pét 3:3–7). Inkább ápoljunk továbbra is kapcsolatot a keresztény társainkkal az összejöveteleinken, ahol Isten szelleme is jelen van.

Minden tőled telhetőt megteszel, hogy szellemileg éber maradj? (Lásd a 11–16. bekezdést.)

15. Mi történt Péterrel, Jakabbal és Jánossal, és hogyan történhet velünk is hasonló?

15 A saját tökéletlen testünk meggyengítheti az elhatározásunkat, hogy éberek maradunk. Jézus tudta, hogy a tökéletlen emberek könnyen megadják magukat a testi gyengeségeknek. Gondoljunk például arra, hogy mi történt a kivégzése előtti éjszakán. Ahhoz, hogy megőrizze a feddhetetlenségét, égi Atyjához kellett fordulnia erőért. Arra kérte Pétert, Jakabot és Jánost, hogy kitartóan virrasszanak, míg ő imádkozik. De ők nem fogták fel, milyen sorsdöntő események következnek. Ahelyett, hogy éberen vártak volna az Urukra, engedtek a testük követelésének, és elaludtak. Jézus bár fizikailag fáradt volt, teljes mértékben éber maradt, és odaadóan imádkozott az Atyjához. Az apostolainak is ezt kellett volna tenniük (Márk 14:32–41).

16. A Lukács 21:36 szerint mit kell tennünk, hogy éberek tudjunk maradni?

16 Ahhoz, hogy éberek maradjunk szellemileg, többre van szükség a jó indítékoknál. Pár nappal a Gecsemáné-kertben történtek előtt Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy könyörögjenek Jehovához. (Olvassátok fel: Lukács 21:36.) Így hát nekünk is állhatatosnak kell lennünk az imában, ha szeretnénk éberek maradni (1Pét 4:7).

MINDIG MARADJUNK ÉBEREK

17. Mit tehetünk azért, hogy felkészülten várjuk a közelgő eseményeket?

17 Mivel Jézus azt mondta, hogy a vég olyan órában jön el, amelyben nem gondolnánk, most nem a szellemi szunyókálásnak van itt az ideje. Nem lenne jó, ha a Sátán és a világa által felkínált ábrándokat kergetnénk, melyek után esetleg sóvárgunk (Máté 24:44). A Biblia lapjain Isten és Krisztus elmondják, hogy mi mindent tartogatnak nekünk a közeli jövőre, és hogy hogyan tudunk addig is kitartóan virrasztani. Ezért hát figyeljünk oda a hitünk minőségére, a Jehovához fűződő kapcsolatunkra, és tegyük első helyre az életünkben a királyságot. Csak akkor leszünk felkészültek az előttünk álló változásokra, ha éberen figyeljük a körülöttünk zajló eseményeket (Jel 22:20). Az életünk forog kockán!

^ 1 14. bekezdés: Lásd az Isten Királysága uralkodik! című könyv 21. fejezetét.