Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2016. február

Tanuljunk Jehova lojális szolgáitól!

Tanuljunk Jehova lojális szolgáitól!

„A lojálishoz lojális vagy” (ZSOLT 18:25)

ÉNEKEK: 63., 43.

1–2. Mivel mutatta ki Dávid, hogy lojális Istenhez? (Lásd a képet a cikk elején.)

DÁVID és Abisai az éj leple alatt belopakodnak egy 3000 fős sereg táborába. A tábor közepén ott találják Saul királyt, aki mélyen alszik. Bejárta Júda pusztáját, hogy megtalálja Dávidot és megölje. Abisai ezt suttogja Dávidnak: „hadd szegezzem őt a lándzsával a földhöz csak egyszer, és nem bántom kétszer.” Dávid válasza megdöbbentő: „Ne pusztítsd el, mert kicsoda nyújtotta ki a kezét Jehova felkentje ellen úgy, hogy ártatlan maradt? . . . Jehova szemszögéből nézve el se tudom képzelni, hogy kinyújtsam a kezem Jehova felkentje ellen!” (1Sám 26:8–12).

2 Dávid tudta, hogy mit foglal magában az Isten iránti lojalitás. Nem akart kárt tenni Saulban. Miért? Mert Saul Isten felkent királya volt Izraelben. Jehova lojális szolgái tisztelik azokat, akiket ő kinevez. Igen, Jehova a népe minden tagjától elvárja, hogy lojális legyen. (Olvassátok fel: Zsoltárok 18:25.)

3. Hogyan bizonyította Abisai a Dávid iránti lojalitását?

3 Abisai tiszteletben tartotta Dávid kérését. Gondolj csak bele: Dávid, hogy leplezze a Betsabéval elkövetett házasságtörését, Abisai testvérét, Joábot kérte meg, hogy intézze úgy a dolgokat,  hogy Betsabé férje, Uriás meghaljon a csatában (2Sám 11:2–4, 14, 15; 1Krón 2:16). Abisai tudhatott erről valamennyit, de ő továbbra is tisztelte Dávidot mint Isten által kinevezett királyt. Továbbá Abisai katonai vezetőként soha nem próbálta meg arra használni a hatalmát, hogy megkaparintsa Izrael trónját. Ehelyett megvédte Dávidot az összeesküvőktől és más ellenségektől (2Sám 10:10; 20:6; 21:15–17).

4. a) Hogyan mutatott példát Dávid az Isten iránti lojalitásban? b) Milyen példákat fogunk megvizsgálni?

4 Az, hogy Dávid nem volt hajlandó bántani Saul királyt, azt mutatja, hogy lojális volt Jehovához. Fiatal korában bátran szembenézett a filiszteus óriással, Góliáttal, aki arcátlanul gúnyt űzött „az élő Isten csatasoraiból” (1Sám 17:23, 26, 48–51). Amikor Dávid király lett, és borzalmas bűnöket – házasságtörést és gyilkosságot – követett el, elfogadta a helyreigazítást Nátán prófétától, és megbánta a tetteit (2Sám 12:1–5, 13). Dávid idős korában is lojális volt Istenhez. Például nagylelkű adományokkal támogatta Jehova templomának a felépülését (1Krón 29:1–5). Igen, Dávid súlyos hibákat követett el, de lojális maradt Istenhez (Zsolt 51:4, 10; 86:2). Vizsgáljunk meg más történeteket is Dávidról és a kortársairól. A következő két kérdésre keressük a választ: Elsősorban kihez legyünk lojálisak? Milyen tulajdonságokat kell kimutatnunk, ha szeretnénk lojálisak lenni?

ELSŐSORBAN KIHEZ LEGYÜNK LOJÁLISAK?

5. Mit tanulhatunk Abisai hibájából?

5 Amikor Abisai belopódzott Saul táborába, nem látta tisztán, hogy elsősorban kihez kell lojálisnak lennie. A Dávid iránti lojalitása arra késztette, hogy megölje Saul királyt, de Dávid ezt nem engedte meg neki, mert felismerte, hogy helytelen lenne kinyújtania a kezét „Jehova felkentje ellen” (1Sám 26:8–11). Ebből az esetből egy értékes tanulságot vonhatunk le: noha több mindenkinek tartozunk lojalitással, a fontossági sorrendet a Biblia alapelveire építve kell felállítanunk.

6. Bár természetes, hogy lojálisak vagyunk a családunkhoz és a barátainkhoz, mire kell vigyáznunk?

6 A lojalitás szívből fakad, de az emberi szív csalárd (Jer 17:9). Ezért valaki, aki lojális Istenhez, könnyen úgy érezheti, hogy még akkor is lojalitással tartozik egy barátjának vagy egy családtagjának, ha az helytelenséget gyakorol. Ha egy hozzánk közel álló személy elhagyja az igazságot, különösen fontos észben tartanunk, hogy elsősorban Jehova méltó a lojalitásunkra. (Olvassátok fel: Máté 22:37.)

7. Hogyan őrizte meg az Isten iránti lojalitását egy testvérnő?

7 Amikor egy közeli rokonunkat kiközösítik, döntenünk kell, hogy kihez leszünk lojálisak. Például egy testvérnőt, Anne-t [1] egyszer felhívta a kiközösített édesanyja. Elmondta, hogy szeretné meglátogatni, mert fáj neki, hogy el van szigetelve a családtól. Anne nagyon megsajnálta, és megígérte, hogy majd ír neki. A levélírás előtt megvizsgálta a Biblia alapelveit (1Kor 5:11; 2Ján 9–11). A levelében kedvesen emlékeztette az édesanyját, hogy ő szigetelte el magát a családjától azzal, hogy helytelenséget tett, és nem bánta meg. „Csakis akkor fog enyhülni a fájdalmad, ha visszatérsz Jehovához” – írta neki (Jak 4:8).

8. Milyen tulajdonságok segíthetnek megőriznünk az Isten iránti lojalitásunkat?

8 Dávid kortársainak a példája rávilágít három fontos tulajdonságra, mely segíthet lojálisnak maradnunk Istenhez. Ez a három tulajdonság az alázat, a kedvesség  és a bátorság. Vizsgáljuk meg őket közelebbről.

AZ ISTEN IRÁNTI LOJALITÁSHOZ ALÁZATRA VAN SZÜKSÉG

9. Miért akarta Ábner megölni Dávidot?

9 Amikor Dávid a kezében tartotta Góliát levágott fejét, és beszélt Saullal, legalább két férfi lehetett még jelen: Saul fia, Jonatán, aki aztán szövetséget kötött Dáviddal, és a hadvezér, Ábner (1Sám 17:57–18:3). Ábner később támogatta Sault, amikor az meg akarta ölni Dávidot. „Zsarnokok. . . lelkemre törnek” – írta Dávid (Zsolt 54:3; 1Sám 26:1–5). Miért tekintett Ábner másképp Dávidra, mint Jonatán? Akárcsak Jonatán, ő is tudta, hogy Isten Dávidot választotta ki, hogy királyként uralkodjon Izraelben. Saul halála után Ábner alázatosan kimutathatta volna az Isten iránti lojalitását azzal, hogy Dávid mellé áll, és nem Saul fia, Is-Bóset mellé. Később, amikor Ábner nemi kapcsolatot létesített Saul király ágyasával, bizonyára az volt a célja, hogy magának kaparintsa meg a trónt (2Sám 2:8–10; 3:6–11).

10. Miért nem volt Absolon lojális Istenhez?

10 Dávid fia, Absolon azért nem tudott lojális lenni Istenhez, mert nem volt alázatos. „Szerzett magának egy szekeret, és lovakat is, meg ötven embert, hogy előtte fussanak” (2Sám 15:1). A nép lojalitását is elrabolta. Akárcsak Ábner, Absolon is azon volt, hogy megölje Dávidot, noha tudta, hogy Jehova őt nevezte ki Izrael királyának (2Sám 15:13, 14; 17:1–4).

11. Milyen tanulságokat vonhatunk le Ábner, Absolon és Báruk történetéből?

11 Ábner és Absolon esetéből egyértelműen láthatjuk, hogy a túlzott hatalomvágy miatt bárki könnyen illojálissá válhat Istennel szemben. Biztos, hogy Jehova egyetlen hűséges szolgája sem szeretne ilyen önző, gonosz útra lépni. Ám a gazdagság vagy a karrier utáni vágy szintén rossz hatással lehet egy keresztényre. Jeremiás titkára, Báruk egy időre szem elől tévesztette, hogy mi számít igazán. Jehova a következőket üzente neki: „Íme, amit felépítettem, lerombolom, és amit elültettem, kigyomlálom, igen, az egész földet. Te meg nagy dolgokat akarsz magadnak. Hát ne akarj!” (Jer 45:4, 5). Báruk elfogadta a fegyelmezést. Mi se feledkezzünk meg erről a figyelmeztetésről, miközben várjuk ennek a gonosz világnak a végét!

12. Mondj egy példát, mely rámutat, hogy az önző érdekek akadályozhatnak abban, hogy lojálisak legyünk Istenhez.

 12 Danielnek, egy mexikói testvérnek döntenie kellett: vagy lojális marad Istenhez, vagy a saját önző érdekeit hajszolja. Egy olyan lányt szeretett volna elvenni, aki nem volt Tanú. Ezt mondja: „Még akkor is leveleztem vele, amikor már úttörő voltam. De végül megaláztam magam, és elmondtam egy tapasztalt vénnek, hogy össze vagyok zavarodva, nem tudom, kihez kell lojálisnak lennem. Segített felismernem, hogy ha lojális akarok lenni Istenhez, nem írhatok többé a lánynak. Sok-sok ima és könny árán, de megfogadtam a tanácsát. Ezek után még nagyobb örömet szerzett a szolgálat.” Daniel később feleségül vett egy buzgó testvérnőt, és most körzetfelvigyázóként szolgál.

AZ ISTEN IRÁNTI LOJALITÁS SEGÍT, HOGY KEDVESEK LEGYÜNK

Ha tudomásodra jut, hogy egy barátod súlyos bűnt követett el, lojálisan megteszel mindent, hogy segítséget kapjon? (Lásd a 14. bekezdést.)

13. Hogyan maradt Nátán lojális Istenhez is, és Dávidhoz is, amikor az súlyos bűnt követett el?

13 A Jehova iránti lojalitásunk olykor az emberek iránti lojalitásunkra is hatással van. Nátán próféta lojális maradt Dávidhoz, és közben az Isten iránti lojalitását is megőrizte. Nátán tudomást szerzett róla, hogy Dávid házasságtörést követett el, és úgy rendezte a dolgokat, hogy az asszony férje meghaljon a csatában. Amikor Jehova elküldte Nátánt, hogy megfeddje Dávidot, a próféta engedelmeskedett, és bátran cselekedett, miközben Dávidhoz is lojális maradt. Nátán bölcsen és kedvesen tárta fel Dávidnak a bűnét. Hogy segítsen neki felismerni, milyen súlyos vétket követett el, egy szemléltetést mondott, melyben egy gazdag ember igazságtalanul elvette egy szegény ember bárányát. Amikor Dávid dühösen kifakadt a gazdag ember miatt, Nátán ezt mondta neki: „Te vagy az az ember!” Dávid azonnal megértette a lényeget (2Sám 12:1–7, 13).

14. Hogyan lehetsz lojális Jehovához, ugyanakkor a barátaidhoz vagy rokonaidhoz is?

14 A kedvesség sokat segíthet, amikor úgy érezzük, hogy több mindenkinek is lojalitással tartozunk. Tegyük fel például, hogy biztosan tudod, hogy egy hittársad súlyos helytelenséget követett el. Talán úgy érzed, hogy lojálisnak kell lenned hozzá, különösen, ha egy barátodról  vagy egy családtagodról van szó. De ha eltitkolnád a bűnét, nem lennél lojális Istenhez. Természetesen a Jehova iránti lojalitásod mindennél előbbre való. Éppen ezért Nátánhoz hasonlóan legyél kedves, de határozott. Mondd meg a barátodnak vagy családtagodnak, hogy haladéktalanul kérjen segítséget a vénektől. Ha ezt nem teszi meg ésszerű időn belül, az Isten iránti lojalitásodnak arra kell indítania, hogy jelentsd az esetet a véneknek. Így bebizonyítod, hogy lojális vagy Jehovához, és a barátoddal vagy családtagoddal is kedvesen bánsz, hiszen a vének megpróbálják majd szelíden a helyes útra terelni. (Olvassátok fel: 3Mózes 5:1; Galácia 6:1.)

AZ ISTEN IRÁNTI LOJALITÁSHOZ BÁTORSÁGRA VAN SZÜKSÉG

15–16. Miért volt szüksége Húsainak bátorságra?

15 Húsainak, aki Dávid király hű barátja volt, bátornak kellett lennie, hogy lojális maradhasson Istenhez. A lojalitása próba alá került, amikor Dávid fia, Absolon sokakat maga mellé állított, bevonult Jeruzsálembe, és meg akarta szerezni a trónt (2Sám 15:13; 16:15). Dávid, hogy mentse az életét, elmenekült a városból. De vajon mit tett Húsai? Átpártolt Absolon oldalára, vagy az idősödő királlyal tartott? Eltökélte, hogy lojális marad az Isten által kinevezett királyhoz, és az Olajfák hegyén találkozott Dáviddal (2Sám 15:30, 32).

16 Dávid arra kérte Húsait, hogy menjen vissza Jeruzsálembe, tegyen úgy, mintha Absolon barátja lenne, és hiúsítsa meg Ahitófel tervét. Húsai az életét kockáztatva eleget tett Dávid kérésének, és így lojális maradt Jehovához. Pontosan az történt, amiért Dávid imádkozott: inkább a bátor Húsaira hallgattak, nem pedig Ahitófelre (2Sám 15:31; 17:14).

17. Milyen helyzetekben van szükségünk bátorságra, ha szeretnénk lojálisak maradni Istenhez?

17 Nekünk is bátraknak kell lennünk, ha szeretnénk lojálisak lenni Jehovához. Sokan közülünk bátran kitartanak a családjuktól, a munkatársaiktól vagy a hatóságoktól jövő nyomás ellenére. Taro, aki Japánban él, úgy nőtt fel, hogy a szülei iránti lojalitás és engedelmesség nagyon fontos volt neki. És ez nem puszta kötelességtudatból fakadt. Szerette volna boldoggá tenni őket. Így hát amikor a szülei ellenezték, hogy kapcsolatot ápoljon Jehova Tanúival, nagyon nehéz volt felvállalnia előttük, hogy úgy döntött, el fog járni az összejövetelekre. Taro ezt mondja: „Éveken át annyira nehezteltek rám, hogy még látogatóba sem mehettem haza. Imában bátorságot kértem, hogy ragaszkodni tudjak a döntésemhez. A szüleim ma már nem olyan ellenségesek, és rendszeresen meglátogatom őket.” (Olvassátok fel: Példabeszédek 29:25.)

18. Miért érezted hasznosnak ezt a cikket?

18 Dávidhoz, Jonatánhoz, Nátánhoz és Húsaihoz hasonlóan bárcsak mi is átélnénk, hogy milyen megelégedettség fakad abból, ha lojálisak vagyunk Jehovához! De tanulhatunk Ábner és Absolon rossz példájából is. Biztosan szeretnénk ugyanúgy ragaszkodni Jehovához, ahogyan annak idején Dávid. Mivel tökéletlenek vagyunk, követünk el hibákat. Azt azonban mindannyian be tudjuk bizonyítani, hogy a Jehova iránti lojalitás mindennél fontosabb számunkra.

^ [1] (7. bekezdés): Néhány nevet megváltoztattunk.