Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2016. december

Minden aggodalmadat vesd Jehovára!

Minden aggodalmadat vesd Jehovára!

Vessétek minden aggodalmatokat Jehovára, mert ő törődik veletek (1PÉT 5:7)

ÉNEKEK: 60., 23.

1–2. a) Miért kell aggodalmakkal küzdenünk? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Miről lesz szó ebben a cikkben?

EGY igazán stresszes világban élünk. Sátán, az Ördög nagy haragjában „fel-alá jár, mint egy ordító oroszlán, és azon igyekszik, hogy felfaljon valakit” (1Pét 5:8; Jel 12:17). Ezért hát nem meglepő, hogy még Isten szolgái is küzdenek aggodalmakkal. A múltban élt istenfélő személyekkel sem volt ez másként. Például Dávid királyt időnként komoly aggodalmak gyötörték (Zsolt 13:2). Vagy gondolhatunk Pál apostolra, akit „az összes gyülekezetért való aggodalom” nyomasztott (2Kor 11:28). Mit tehetünk, ha úgy érezzük, hogy fölénk kerekednek az aggodalmaink?

2 Szerető Istenünk régen a segítségére sietett hűséges szolgáinak, és napjainkban is szeretne könnyíteni a terheinken. A Biblia erre ösztönöz minket: „minden aggodalmatokat őrá [vessétek], mert ő törődik veletek” (1Pét 5:7). Hogyan tudjuk ezt megtenni? Figyeljük meg, hogy milyen négy dolog segíthet megküzdeni az aggodalmaskodással: a szívből jövő ima, az, ha olvassuk Isten Szavát és elmélkedünk rajta, ha erőt merítünk Jehova szent szelleméből, és ha beszélünk az érzéseinkről valakivel, akiben megbízunk. Miközben szemügyre vesszük ezeket a módszereket, gondoljuk végig, hogy mely területeken tudnánk fejlődni.

 „VESD A TERHED JEHOVÁRA”

3. Hogyan tudjuk Jehovára vetni a terhünket ima által?

3 Először is, őszintén imádkozzunk Jehovához. Amikor nyugtalanság, félelem vagy aggodalom gyötör, öntsük ki a szívünket szerető égi Atyánknak. A zsoltáríró Dávid így könyörgött: „Hajtsd füledet imámra, ó, Isten!” Később ugyanebben a zsoltárban ezt mondta: „Vesd a terhed Jehovára, és ő fenntart téged” (Zsolt 55:1, 22). Miután minden tőlünk telhetőt megtettünk egy probléma megoldása érdekében, a szívből jövő imának biztosan több haszna van, mint az aggódásnak. De vajon hogyan segít az ima, hogy ne nyeljenek el minket a nyugtalanító gondolataink? (Zsolt 94:18, 19).

4. Miért fontos imádkozni, ha gondterheltek vagyunk?

4 (Olvassátok fel: Filippi 4:6, 7.) Hogyan válaszol Jehova, amikor őszintén és kitartóan könyörgünk hozzá? Belső nyugalmat ad, és megszabadít a nyomasztó érzéseinktől. Isten segít, hogy az aggodalmak, vagyis a bajtól való szorongás vagy félelem helyett semmihez sem fogható nyugalom és béke hasson át. Ezt már sokan tapasztalták, és te is átélheted. A béke Istenével bármilyen nehézséget le tudsz győzni! Teljesen megbízhatsz az ígéretében: „Ne tekintgess magad köré, mert én vagyok Istened. Én megerősítelek. Valóban megsegítelek” (Ézs 41:10).

ISTEN SZAVA ÁLTAL BELSŐ BÉKÉNK LEHET

5. Hogyan segít Isten Szava belső békére lelni?

5 Másodszor, olvasnunk kell a Bibliát, és elmélkednünk kell az olvasottakon. Ha alkalmazzuk a benne található gyakorlatias tanácsokat, akkor csökkenthetjük vagy leküzdhetjük az aggodalmainkat, sőt ki is zárhatjuk őket az életünkből. Mindig jusson eszünkbe, hogy a Szentírás a Teremtőnk bölcsességét tartalmazza, ezért igazi felüdülést és támaszt tud nyújtani. Ha Isten gondolatain elmélkedünk, és azon, hogy hogyan tudnánk átültetni a tanácsait a gyakorlatba, az erőt önthet belénk. Jehova tudja, hogy ha olvassuk a Szavát, akkor erősek és bátrak leszünk, és nem fogunk félni (Józs 1:7–9).

6. Milyen hatással lehetnek rád Jézus szavai?

6 Jézus a kedves szavaival és a tanításával felüdítette a hallgatóit. Tömegek követték őt, mert megnyugtatta az aggódó szívűeket, megerősítette a gyengéket, és megvigasztalta a lehangoltakat. (Olvassátok fel: Máté 11:28–30.) Szeretettel törődött mások szellemi, érzelmi és fizikai szükségleteivel (Márk 6:30–32). Támogatta az apostolait, akik vele tartottak az útjain. Jézus az ígéretéhez hűen nekünk is segít, de ehhez nem kell fizikailag közel lennünk hozzá. Égi királyként továbbra is együttérzően bánik a követőivel. Irgalmasan a segítségünkre siet a „megfelelő időben”, ha gondok emésztenek. Igen, Jézus segíthet megküzdeni az aggodalmainkkal, és meg tudja tölteni szívünket reménnyel és bátorsággal (Héb 2:17, 18; 4:16).

ISTEN SZELLEMÉNEK A SZEREPE

7. Hogyan kapunk segítséget Istentől, amikor szent szellemet kérünk tőle?

7 Jézus megígérte, hogy égi Atyánk adni fog a szent szelleméből azoknak, akik kérik őt (Luk 11:10–13). Ebből következik a harmadik segítség ahhoz, hogy enyhítsük az aggodalmainkat: a szellem gyümölcse. A mindenható Isten  tevékeny ereje olyan tulajdonságokat tud kimunkálni bennünk, amelyek rá is jellemzőek (olvassátok fel: Galácia 5:22, 23; Kol 3:10). Ha dolgozunk azon, hogy megteremjük a szellem gyümölcsét, jobb kapcsolatban leszünk másokkal, hiszen sok olyan helyzetet el tudunk kerülni, amelyek különben feszültséghez vezethetnének. Most nézzük meg röviden, hogyan segíthet ebben a szellem gyümölcse.

8–12. Hogyan segíthet Isten szent szellemének a gyümölcse, hogy megküzdjünk a feszült helyzetekkel, vagy elkerüljük azokat?

8 „Szeretet, öröm, béke”. Ha törekszünk rá, hogy tisztelettel bánjunk másokkal, akkor valószínűleg könnyebb lesz megküzdenünk a rossz érzéseinkkel. Ez azért van így, mert ha testvéri szeretetet, gyöngéd vonzalmat és tiszteletet fejezünk ki mások iránt, az sokszor hozzájárul ahhoz, hogy ne is kerüljünk olyan helyzetbe, amely stresszt okozna (Róma 12:10).

9 „Hosszútűrés, kedvesség, jóság”. Békésebbek lesznek a kapcsolataink, ha megfogadjuk a következő szavakat: „Legyetek pedig egymás iránt kedvessé, gyöngéden könyörületessé, készséggel megbocsátva egymásnak” (Ef 4:32). Ilyen viselkedéssel sok aggodalmaskodástól megóvhatjuk magunkat, és ügyesebben tudunk reagálni, amikor szembesülünk mások hiányosságaival.

10 „Hit”. Gyakran az anyagi dolgok miatt aggódunk (Péld 18:11). De megbirkózhatunk az ilyen érzésekkel, ha szilárdan hiszünk abban, hogy Jehova szeretettel gondoskodik rólunk. Például sok felesleges aggódást elkerülhetünk, ha megfogadjuk Pál ihletett tanácsát: „elégedjetek meg azzal, amitek van.” Az apostol hozzátette még: „Mert [Isten] megmondta: »Semmi esetre sem hagylak cserben, és el sem hagylak semmiképpen.« Úgyhogy igen bátrak lehetünk, és elmondhatjuk: »Jehova az én segítőm; nem fogok félni. Mit árthat nekem ember?«” (Héb 13:5, 6).

11 „Szelídség, önuralom”. Gondoljunk bele, mennyire hasznos, ha kimutatjuk ezeket a tulajdonságokat a mindennapokban. Így valószínűleg nem fogunk olyasmit tenni, ami feszültséget okozna bennünk, és azt is elkerüljük, hogy „rosszindulatú keserűség, harag, indulat, ordítozás és becsmérlő beszéd” jellemezze a másokkal való bánásmódunkat (Ef 4:31).

12 Alázatra van szükségünk ahhoz, hogy Isten hatalmas kezére tudjuk bízni magunkat, és minden aggodalmunkat rá tudjuk vetni (1Pét 5:6, 7). Ha dolgozunk azon, hogy alázatosak legyünk, elnyerhetjük Isten helyeslését és támogatását (Mik 6:8). Legyen reális képünk a fizikai, értelmi és érzelmi képességeinkről, mert így Istenre fogunk támaszkodni, és nem roppanunk össze az aggodalmaink súlya alatt.

„SOHA NE AGGÓDJATOK”

13. Mire gondolt Jézus, amikor azt mondta, hogy „soha ne aggódjatok”?

13 A Máté 6:34-ben találjuk Jézus figyelemre méltó tanácsát: „Soha ne aggódjatok”. (Olvassátok fel!) Talán úgy érezzük, hogy ezt nem is olyan könnyű megfogadni. Pontosan mit értett Jézus azalatt, hogy „soha ne aggódjatok”? Nyilván nem arra gondolt, hogy Isten szolgáinak az élete teljesen mentes az aggodalmaktól, hiszen már beszéltünk Dávid vagy Pál érzéseiről. Jézus inkább azt szerette volna, hogy a tanítványai megértsék: az indokolatlan vagy a túlzott  aggódás nem oldja meg a gondjaikat. Minden napnak elég a maga baja, ezért nem lenne jó a jelenlegi nehézségeinket a múlt vagy a jövő terheivel tetézni. Hogyan segíthet Jézus tanácsa, hogy az aggodalmak ne vegyék el az erőnket?

14. Hogyan tudunk megküzdeni a bűntudattal?

14 Valaki talán a régebben elkövetett hibái miatt küzd rossz érzésekkel, és még sok év múltán is bűntudat gyötri. Időnként Dávid király is úgy érezte, hogy a vétkei elborítják a fejét. Így fogalmazott: „Ordítok szívem sóhajtozásától” (Zsolt 38:3, 4, 8, 18). Vajon mit tett Dávid? Azt, amit ilyenkor a legbölcsebb: bízott Jehova irgalmában és megbocsátásában. Szavai igazi meggyőződésről tanúskodnak: „Boldog az, kinek lázadása megbocsáttatott”. (Olvassátok fel: Zsoltárok 32:1–3, 5.)

15. a) Hogyan mutatja Dávid példája, hogy nem kell aggódnunk a jelen miatt? b) Mit tehetsz, hogy kevesebbet aggódj? (Lásd a „ Néhány ötlet, hogy kevesebbet aggódj” című részt.)

15 A jelenlegi gondjaink miatt is aggódhatunk. Például Dávid az életéért reszketett, amikor az 55. zsoltárt írta (Zsolt 55:2–5). De nem engedte, hogy a félelem miatt megrendüljön a Jehovába vetett bizalma. Buzgón imádkozott, és megosztotta Istennel a gondjait. Ám tisztában volt vele, hogy a megoldás érdekében neki is fontos megtennie, amit tud (2Sám 15:30–34). Mit tanulhatunk Dávidtól? Ne engedjük, hogy az aggodalmaink maguk alá gyűrjenek minket, hanem inkább tegyük meg, ami tőlünk telik, aztán a többit bízzuk Jehovára.

16. Hogyan erősítheti meg a hitünket Isten nevének a jelentése?

16 Ha egy keresztény sokat gondolkodik olyan problémákon, amelyek a jövőben esetleg felmerülhetnek, az csak felesleges aggodalmakhoz vezet. Miért ne emésszük magunkat olyan események miatt, amelyekről még semmit nem tudunk? Mert a dolgok ritkán alakulnak olyan szörnyen, mint ahogy azt elképzeljük. Ráadásul egy olyan Istenre vethetjük az aggodalmainkat, aki bármilyen helyzetet képes irányítani. Már a neve is erőt önt belénk, hiszen sokak szerint ezt jelenti: „előidézi, hogy legyen” (2Móz 3:14). Ha közelebbről megvizsgáljuk Isten nevének a jelentését, az megerősít minket abban, hogy ő mindig képes a szolgái érdekében megvalósítani az akaratát. Bízhatunk benne, hogy Isten megjutalmazza a hűséges szolgáit, és segít nekik úrrá lenni a múlt, a jelen és a jövő miatt érzett aggodalmaikon.

BESZÉLJ AZ ÉRZÉSEIDRŐL

17–18. Miért jó, ha nyíltan beszélsz az érzéseidről?

17 A negyedik módja annak, ahogyan felülkerekedhetünk az aggodalmainkon,  ha nyíltan beszélünk az érzéseinkről valakinek, akiben megbízunk. A házastársunk, egy jó barát vagy egy vén segíthet tárgyilagosabban látni a dolgokat. „A szív aggodalma meghajlásra készteti az embert, a jó szó pedig megvidámítja” (Péld 12:25). Ha őszintén elmondod az érzéseidet, valószínűleg jobban átlátod majd a helyzetet, és könnyebben meg tudsz birkózni a gondjaiddal. A Biblia kijelenti: „Meghiúsulnak a tervek, ahol nincs bizalmas megbeszélés, de a tanácsadók sokaságában megvalósulnak” (Péld 15:22).

18 Jehova a gyülekezeti összejövetelek által is támogat minket. Minden héten találkozhatunk a testvéreinkkel, akik törődnek velünk, és akikkel buzdíthatjuk egymást (Héb 10:24, 25). Az ilyen kölcsönös bátorítás feltölt bennünket szellemileg, és így könnyebben megküzdhetünk az aggodalmainkkal (Róma 1:12).

JEHOVA AZ ERŐ LEGNAGYOBB FORRÁSA

19. Miért bízhatsz abban, hogy az Istennel ápolt kapcsolatodból erőt meríthetsz?

19 Figyeljük meg egy kanadai felvigyázó példáját, aki megtanulta, hogy mennyire fontos Jehovára vetni az aggodalmait. Tanárként és tanácsadóként dolgozik, ezért sok stressz éri a munkája során, ezenkívül szorongásos betegségtől is szenved. Hogyan birkózik meg a nehézségeivel? Ezt meséli: „Amikor érzelmi gondokkal küzdök, nekem az jelenti a legnagyobb támogatást, hogy szorosabbra fűzöm a kapcsolatomat Jehovával. A barátaim és a hittársaim is létfontosságú segítséget nyújtanak. A feleségemmel nyíltan és őszintén beszélek az érzéseimről. A körzetfelvigyázó és a véntársaim segítettek helyes megvilágításba helyezni a dolgokat. Orvoshoz is fordultam, és változtattam az időbeosztásomon, hogy pihenésre és mozgásra is jusson idő. Így kezdtem visszanyerni az egyensúlyomat. Ha valami felett már nincs hatalmam, akkor Jehovára bízom a dolgot.”

20. a) Hogyan tudjuk Istenre vetni az aggodalmainkat? b) Miről lesz szó a következő cikkben?

20 A cikkből láthattuk, hogy miért jó, ha Istenre vetjük az aggodalmainkat a szívből mondott ima, a bibliaolvasás és az elmélkedés által. Azt is megvizsgáltuk, hogy mennyire fontos megteremnünk a szellem gyümölcsét, megosztanunk az érzéseinket egy hozzánk közel álló személlyel, és erőt merítenünk a testvéreink építő társaságából. A következő cikkben arról fogunk tanulni, hogy hogyan támogat minket Jehova azzal, hogy biztos jutalmat ígér (Héb 11:6).