„Továbbra is odaadóan foglalkozz a nyilvános felolvasással, a buzdítással, a tanítással” (1TIM 4:13)

ÉNEKEK: 45., 70.

1–2. a) Hogyan teljesedik az Ézsaiás 60:22 napjainkban? b) Mire van szükség Jehova szervezetének földi részében?

„A KEVÉS ezerré lesz, a kicsiny pedig hatalmas nemzetté” (Ézs 60:22). Ezek a prófétai szavak most, az utolsó napokban teljesednek. Gondoljunk csak arra, hogy a 2015-ös szolgálati évben világszerte 8 220 105 hírnök tevékenykedett. A prófécia második fele minden keresztényt el kell hogy gondolkodtasson, mivel égi Atyánk kijelenti: „Én, Jehova, felgyorsítom ezt a maga idejében.” Éppúgy, mint egy gyorsuló jármű utasai, mi is érezzük, hogy a tanítványképző munka egyre nagyobb lendületet kap. Vajon mi személy szerint buzgón kivesszük a részünket ebből az egyre gyorsabb ütemben folyó munkából? Sok testvér és testvérnő jelentkezik kisegítő vagy általános úttörőnek. És az is örömre ad okot, hogy sokan készséggel vállalják, hogy szükségterületre költözzenek, vagy egyéb teokratikus tevékenységekben vegyenek részt.

2 Mindeközben látjuk, hogy még több munkásra van szükség. Évente mintegy 2000 gyülekezet alakul. Ha mindegyik új gyülekezetben öt vén szolgálna, akkor minden évben 10 000 kisegítőszolgának kellene alkalmassá válnia arra,  hogy kinevezzék felvigyázónak. Ez azt jelenti, hogy több ezer testvérre lenne szükség, aki megfelel a kisegítőszolgákra vonatkozó követelményeknek. Nyilvánvaló, hogy „bőven [van tennivaló] az Úr munkájában”, és nemcsak a testvéreknek, hanem a testvérnőknek is (1Kor 15:58).

MIT JELENT FEJLŐDNI KERESZTÉNYKÉNT?

3–4. Számodra mit jelent fejlődni keresztényként?

3 (Olvassátok fel: 1Timóteusz 3:1.) A „törekszik” igével fordított görög szó azt jelenti, hogy valaki nyújtózkodik, hogy elérjen valamit. Pál szavaiból látszik, hogy a fejlődéshez erőfeszítésre van szükség. Tegyük fel például, hogy egy testvér megpróbálja elképzelni, hogy mi mindent tehetne idővel a gyülekezetben. Talán még nem kisegítőszolga, de tisztában van vele, hogy dolgoznia kell a keresztényi tulajdonságokon. Először arra törekszik, hogy kisegítőszolgaként szolgálhasson, és reméli, hogy később felvigyázói feladatok ellátására is alkalmas lesz. Mindvégig keményen fáradozik, hogy megfeleljen a komolyabb felelősség vállalásához szükséges követelményeknek.

4 Ehhez hasonlóan, ha valaki szeretne úttörőként, Bétel-szolgaként vagy királyságterem-építkezéseken szolgálni, ne sajnálja az erőfeszítést, hogy elérje a célját. Vizsgáljuk meg, hogyan ösztönöz mindenkit Isten Szava, hogy tegyen többet az igaz imádatban.

HOGYAN TUDSZ FEJLŐDNI?

5. Hogyan használhatják fel a fiatalok az erejüket Jehova szolgálatában?

5 Mivel a fiatalok erejük teljében vannak, sok mindent meg tudnak valósítani Jehova szolgálatában. (Olvassátok fel: Példabeszédek 20:29.) Néhányan közülük a Bételben segítenek Bibliák és más kiadványok előállításában. Sok fiatal a királyságtermek építésében és karbantartásában vesz részt. A természeti katasztrófák idején a fiatal testvérek támogatják a tapasztaltabbakat a segítségnyújtásban. Ezenkívül számos fiatal úttörő hirdeti a jó hírt elszigetelt vagy idegen nyelvű közösségekben.

6–8. a) Hogyan változtatott egy fiatal testvér a szolgálattal kapcsolatos szemléletmódján, és mit eredményezett ez? b) Hogyan ízlelhetjük meg Jehova jóságát?

6 Biztosan te is jól tudod, milyen fontos, hogy teljes szívvel szolgáljuk Istent. De mi a helyzet akkor, ha olyan érzéseid vannak, mint amilyenek Aaronnek voltak? Keresztény családban nőtt fel, de beismeri, hogy unalmasnak találta az összejöveteleket és a szolgálatot. Szerette volna örömmel szolgálni Istent, és nem értette, hogy miért nem boldog. Vajon mit tett?

7 Jó szokásokat alakított ki, például rendszeresen olvasta a Bibliát, felkészült az összejövetelekre, és hozzá is szólt. Arra is odafigyelt, hogy gyakrabban imádkozzon. Egyre jobban megszerette Jehovát, és így szépen előrehaladt. Azóta már volt úttörő, másokkal együtt részt vett egy segélyakcióban, és egy ideig külföldön prédikált. Most a Bételben szolgál, és felvigyázó a gyülekezetében. Így beszél az érzéseiről: „Megízleltem és láttam, hogy Jehova jó. Nagyon hálás vagyok neki a sok örömért, ami arra indít, hogy még többet tegyek a szolgálatában, ez pedig további áldásokkal jár.”

8 A zsoltáríró így énekelt: „akik Jehovát keresik, azok semmi jót sem  nélkülöznek.” (Olvassátok fel: Zsoltárok 34:8–10). Jehova soha nem okoz csalódást azoknak, akik buzgón szolgálják őt. Mi is megízlelhetjük és láthatjuk a jóságát, ha minden tőlünk telhetőt megteszünk a szolgálatában. És ha teljes lelkünkből imádjuk őt, semmihez sem fogható boldogság lesz a jutalmunk.

LEGYÉL KITARTÓ

9–10. Miért fontos, hogy tudjunk türelmesen várni?

9 Miközben a céljaid elérésén fáradozol, légy kész türelmesen várni (Mik 7:7). Jehova mindig támogatja a hűséges szolgáit, bár talán megengedi, hogy egy ideig várjanak egy kiváltságra vagy a körülmények kedvező alakulására. Ábrahámnak például megígérte, hogy fia születik, de a patriarchának hitre és türelemre volt szüksége (Héb 6:12–15). Jóllehet évekig kellett várnia Izsák születésére, nem csüggedt el, és Jehova végül állta a szavát (1Móz 15:3, 4; 21:5).

10 Sokszor nehéz lehet várni (Péld 13:12). Ha a csalódásainkon töprengünk, az könnyen elveheti a kedvünket. Használjuk inkább arra az időnket, hogy fejlődjünk mint keresztények. Milyen három területen tehetjük ezt meg?

11. Milyen tulajdonságokat próbáljunk kifejleszteni, és miért van szükség ezekre?

11 Fejlesszünk ki keresztényi tulajdonságokat. Ha olvassuk Isten Szavát, és elmélkedünk rajta, bölcsességre, éleslátásra, jó ítélőképességre, ismeretre, gondolkodóképességre és józanságra tehetünk szert. Ezek a tulajdonságok nélkülözhetetlenek azok számára, akik felelősséget  viselnek a gyülekezetben (Péld 1:1–4; Tit 1:7–9). A Biblián alapuló kiadványainkból megismerhetjük Jehova gondolkodásmódját, így neki tetsző döntéseket tudunk hozni a mindennapokban. Ez érintheti egyebek közt a kikapcsolódást, az öltözködést, a pénzbeosztást és a másokkal ápolt kapcsolatokat.

12. Hogyan lehetünk megbízhatóak?

12 Legyünk megbízhatóak. Akár testvérek vagyunk, akár testvérnők, igyekezzünk a tőlünk telhető legjobban ellátni a teokratikus feladatainkat. Amikor Nehémiás volt a kormányzó, ki kellett választania a népből azokat, akikre felelősséget bízhat. Vajon mi alapján döntött? Olyanokat használt fel, akik istenfélők, megbízhatók és hűségesek voltak (Neh 7:2; 13:12, 13). Még ma is igaz, hogy „a sáfárokban. . . azt keresik, hogy hűnek találják őket” (1Kor 4:2). És a jó cselekedetek nem maradnak észrevétlenek. (Olvassátok fel: 1Timóteusz 5:25.)

13. Hogyan követheted József példáját, ha igazságtalanul bánnak veled?

13 Engedjük, hogy Jehova formáljon minket. Mit tehetsz, ha igazságtalanul bánnak veled? Lehet, hogy viszonylag gyorsan tisztázni tudod magad. De az is előfordulhat, hogy ha hevesen védekezel, csak rontasz a helyzeteden. Józseffel nagyon csúnyán bántak a testvérei, ő mégsem neheztelt rájuk. Később hamis vádak alapján börtönbe került. Ő azonban az összes próbájában Jehovára tekintett vezetésért. Ennek köszönhetően „Jehova beszéde megtisztította őt” (Zsolt 105:19). A próbákon túljutva József alkalmassá vált egy különleges feladat ellátására (1Móz 41:37–44; 45:4–8). Miközben komoly gondokkal küzdesz, imádkozz bölcsességért, beszélj és cselekedj szelíden, és támaszkodj Jehovára. Ő meg fog erősíteni. (Olvassátok fel: 1Péter 5:10.)

FEJLŐDJ A SZOLGÁLATBAN

14–15. a) Miért fontos állandóan ügyelnünk a prédikálási módszereinkre? b) Hogyan alkalmazkodhatunk a változó körülményekhez? (Lásd a cikk elején lévő képet és a „ Szívesen kipróbálsz más módszereket?” című részt.)

14 Pál erre ösztönözte Timóteuszt: „Továbbra is odaadóan foglalkozz a nyilvános felolvasással, a buzdítással, a tanítással”. „Állandóan ügyelj magadra és a tanításodra” (1Tim 4:13, 16). Timóteusz ekkor már tapasztalt evangéliumhirdető volt. Ám ahhoz, hogy eredményes legyen a szolgálatban, állandóan ügyelnie kellett a tanítására. Nem feltételezhette, hogy az emberek kedvezően fogadják, ha mindig ugyanúgy adja át a jó hírt. Ha szeretett volna a szívükre hatni, a szükségleteikhez kellett igazítania a tanítási módszereit. Nekünk is ugyanez a dolgunk.

15 Amikor házról házra prédikálunk, sokszor alig találunk otthon valakit. Máshol az jelent nehézséget, hogy nem tudunk bejutni bizonyos épületekbe vagy akár egész lakónegyedekbe. Ha ez a helyzet, miért ne próbálnánk ki más tanúskodási módszereket?

16. Hogyan lehetünk hatékonyak, amikor közterületeken tanúskodunk?

16 A jó hír hirdetésének egyik kiváló módja a közterületen végzett tanúskodás. Sok testvér nagyon jó eredményeket ér el ezzel a módszerrel. Megszólítják az embereket a vonat- és buszpályaudvarokon, a piacokon és a parkokban, valamint más közterületeken. Ilyenkor jó ítélőképességre van szükség. Beválhat például, ha először szóba hozunk egy friss hírt, megdicsérjük a beszélgetőpartnerünk gyerekeit, vagy a munkájáról  kérdezzük. A beszélgetés során megemlíthetünk egy bibliai gondolatot, és megkérdezhetjük a véleményét. Így lehetőségünk nyílhat rá, hogy részletesebben is kifejtsük a témát.

17–18. a) Hogyan válhatsz magabiztosabbá a közterületen végzett tanúskodásban? b) Miért találod ösztönzőnek Dávid szavait?

17 Ha nehéznek találod, hogy közterületeken prédikálj, ne add fel. Eddie, egy New York-i úttörő vonakodott megszólítani az embereket az utcán. Mi segített neki, hogy magabiztosabb legyen? Ezt mondja: „A családi imádaton a feleségemmel kutatást végzünk, hogy mit válaszoljunk, amikor az emberek elmondják a véleményüket, vagy ha ellenvetésük van. Más hírnököktől is szoktunk tanácsot kérni.” Eddie most már szívesen vesz részt a tanúskodásnak ebben a formájában.

18 Miközben egyre ügyesebben és magabiztosabban prédikálod a jó hírt, az előmeneteled nyilvánvaló lesz. (Olvassátok fel: 1Timóteusz 4:15.) Kétségkívül te is úgy fogod dicsérni égi Atyánkat, ahogy Dávid, aki ezt énekelte: „Áldom Jehovát minden időben, dicsérete mindenkor számon van. Jehovával dicsekszik a lelkem, hallják is a szelídek, és örvendeznek” (Zsolt 34:1, 2). Te is számíthatsz rá, hogy a szolgálatod eredményeként a szelíd emberek örömmel csatlakoznak majd hozzád az igaz imádatban.

DICSŐÍTSD ISTENT AZÁLTAL, HOGY FEJLŐDSZ

19. Miért lehetnek boldogok Jehova hűséges szolgái még akkor is, ha a körülményeik korlátozzák őket a szolgálatban?

19 Dávid egy másik énekében így fogalmazott: „Minden műved magasztal téged, ó, Jehova, és áldanak téged lojálisaid. Királyságod dicsőségéről szólnak, és hatalmasságodról beszélnek, hogy megismertessék az emberek fiaival az ő hatalmas cselekedeteit, és királysága pompájának dicsőségét” (Zsolt 145:10–12). Ezek a szavak Jehova valamennyi hűséges imádójának az érzéseit kifejezik. De mit mondhatunk akkor, ha egy betegség vagy a korod korlátoz valamelyest a szolgálatban? Ne feledd, hogy a szent szolgálatoddal akkor is dicsőíted csodálatos Istenünket, amikor az ápolóknak vagy másoknak beszélsz a jó hírről. Ha a hited miatt börtönben vagy, valószínűleg ott is feltárod az igazságot, akinek csak lehetséges, és ezzel megörvendezteted Jehova szívét (Péld 27:11). Ez akkor is így van, ha a családod nincs egy hiten veled, de te mégis rendszeres maradsz a keresztényi tevékenységekben (1Pét 3:1–4). Tehát kedvezőtlen körülmények között is dicsérheted Jehovát, és fejlődhetsz mint keresztény.

20–21. Hogyan válik mások javára, ha többet teszel Jehova szervezetében?

20 Jehova áldása nem marad el, ha igyekszel továbbra is fejlődni. Lehet, hogy ha teszel némi kiigazítást az időbeosztásodban vagy az életviteledben, több időt tudsz fordítani arra, hogy megoszd az igazságot azokkal, akik reményre vágynak. Ha előrehaladsz és önfeláldozó vagy, az a testvéreidnek is a javára válik. Látva az alázatos igyekezetedet a gyülekezetben, még jobban fognak szeretni, értékelni és támogatni.

21 Akár sok-sok éve, akár még csak néhány hónapja szolgáljuk Jehovát, mindannyian fejlődhetünk. De hogyan segíthetnek az érett keresztények az újaknak, hogy ők is előrehaladjanak? Erre kapunk választ a következő cikkben.