Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2016. április

Miért fontosak az összejöveteleink?

Miért fontosak az összejöveteleink?

„Figyeljünk egymásra. . ., nem hagyva fel egybegyűlésünkkel” (HÉB 10:24, 25)

ÉNEKEK: 20., 119.

1–3. a) Hogyan bizonyították már egyes keresztények, hogy fontosak nekik az összejövetelek? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Mit fogunk megvizsgálni ebben a cikkben?

CORINNA még csak 17 éves volt, amikor az anyukáját letartóztatták és egy szovjet munkatáborba vitték. Később Corinnát is száműzték Szibériába, több ezer kilométerre az otthonától. Úgy bántak vele, mint egy rabszolgával. Néha arra kényszerítették, hogy kint dolgozzon a metsző hidegben úgy, hogy nem volt rajta elég ruha. A zord körülmények ellenére Corinna egy másik testvérnővel elhatározta, hogy részt vesznek egy összejövetelen.

2 Ezt meséli: „Este hagytuk el a munkaterületünket, és 25 kilométert gyalogoltunk a vasútállomásig. A vonat éjjel kettőkor indult, és miután hat órán át utaztunk, még tíz kilométert gyalogoltunk az összejövetel helyéig.” Vajon érdemes volt ekkora áldozatot hozniuk? Corinna így emlékszik vissza: „Az Őrtorony folyóiratot tanulmányoztuk, és királyságénekeket énekeltünk. Igazán építő és hiterősítő volt.” Bár csak három nappal később értek vissza a munkahelyükre, a földterület tulajdonosa észre sem vette, hogy távol voltak.

3 Jehova népének a tagjai mindig is nagyra értékelték azokat  az alkalmakat, amikor összejöhettek. Közvetlenül azután, hogy megalakult a keresztény gyülekezet, Jézus követői gyakran összejöttek a hittársaikkal (Csel 2:46). Biztosan te is szívesen veszel részt a rendszeresen megtartott összejöveteleken. De az is igaz, hogy minden kereszténynek meg kell birkóznia bizonyos nehézségekkel. A munkahely, a rengeteg teendő vagy a napi elfoglaltságok miatti fáradtság megnehezítheti, hogy ott legyünk az összejöveteleken. Mi ad erőt nekünk ahhoz, hogy leküzdjük ezeket az akadályokat, és továbbra is rendszeresen ott legyünk a gyülekezetben? 1 Hogyan segíthetünk a bibliatanulmányozóinknak és másoknak, hogy ők is felismerjék az összejöveteleink fontosságát? Ebben a cikkben nyolc okot fogunk megvizsgálni, melyek miatt összejövünk az imádatra. Látni fogjuk, hogy milyen hatással van ránk, másokra és Jehovára, ha részt veszünk az összejöveteleken. 2

MILYEN HATÁSSAL VAN RÁNK?

4. Miért mondhatjuk, hogy az összejöveteleken jobban megismerhetjük Jehovát?

4 Az összejöveteleken oktatást kapunk. Minden egyes gyülekezeti összejövetelen tanulhatunk valamit az Istenünkről, Jehováról. Például majdnem két éven át a legtöbb gyülekezetben a Közeledj Jehovához! című könyvet vettük át a gyülekezeti bibliatanulmányozáson. Isten tulajdonságainak a megvizsgálása és a testvérek szívből jövő hozzászólásai biztosan megerősítették az égi Atyánk iránti szeretetünket. És ha odafigyelünk az előadásokra, a bemutatókra és a bibliaolvasásra, Isten Szavát is még jobban megismerjük (Neh 8:8). Például gondoljunk arra, hogy milyen szellemi kincsekre bukkanhatunk, amikor hétről hétre felkészülünk és odafigyelünk a kijelölt bibliai fejezetek értékes gondolatainak a kiemelésére.

5. Hogyan segítenek neked az összejövetelek a bibliai alapelvek alkalmazásában és a szolgálatban?

5 Az összejöveteleken megtanuljuk, hogyan alkalmazhatjuk a Biblia alapelveit a mindennapi életünkben (1Tessz 4:9, 10). Az Őrtorony tanulmányozási cikkei például Isten népének a szükségleteihez vannak szabva. Előfordult már veled, hogy egy ilyen cikk arra indított, hogy átértékeld a céljaidat, hogy megbocsáss egy keresztény társadnak, vagy hogy tartalmasabbá tedd az imáidat? A hétköznap megtartott összejövetel felkészít minket a szolgálatra. Megtanuljuk, hogyan lehet hatékonyan prédikálni, és megtanítani másoknak a bibliai alapelveket (Máté 28:19, 20).

6. Hogyan bátorítanak és erősítenek minket az összejövetelek?

6 Az összejövetelek bátorítanak minket. A világ mentálisan, érzelmileg és szellemileg is legyengíthet minket. Ezzel szemben az összejövetelek bátorítanak és megerősítenek bennünket. (Olvassátok fel: Cselekedetek 15:30–32.) Az összejöveteleken sokszor bibliai próféciák beteljesedését vizsgáljuk meg. Ez erősíti a meggyőződésünket, hogy Jehova jövőre vonatkozó ígéretei is valóra fognak válni. De természetesen nem csupán azoktól kapunk buzdítást, akik programokat tartanak. Az is jó hatással van ránk, ha halljuk a testvéreink hozzászólásait és szívből jövő énekét (1Kor 14:26). És amikor az összejövetel előtt és után a felüdítő társaságukat élvezzük, átérezzük, hogy egy valódi közösséget alkotunk (1Kor 16:17, 18).

7. Miért olyan fontos ott lenni az összejöveteleken?

7 Az összejöveteleken hat ránk a szent szellem. A megdicsőített Jézus Krisztus ezt mondta: „Akinek van füle, hallja meg, mit mond a szellem a gyülekezeteknek” (Jel 2:7). Igen, Jézus a szent szellem által vezeti a keresztény gyülekezetet. Szükségünk  van a szent szellem támogatására, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek, bátrak és felkészültek lehessünk a szolgálatban, és bölcs döntéseket tudjunk hozni. Ha szeretnénk kapni a szent szellemből, Jehova minden szellemi ajándékát a javunkra kell fordítanunk, így az összejöveteleket is.

MILYEN HATÁSSAL VAN MÁSOKRA?

8. Hogyan válik a testvéreink javára, ha jelen vagyunk, hozzászólunk és éneklünk az összejöveteleken? (Lásd a „Mindig jobban érzi magát utána” című részt.)

8 Az összejövetelek lehetőséget adnak arra, hogy kifejezzük a szeretetünket a testvéreink iránt. Gondold végig, hogy milyen nehézségeket élnek át a gyülekezeted tagjai. Nem véletlenül írta azt Pál apostol, hogy „figyeljünk egymásra”, mégpedig azáltal, hogy nem hagyunk fel az egybegyűlésünkkel (Héb 10:24, 25). Ha részt veszünk az összejöveteleken, azzal kimutatjuk, hogy a hívőtársainkat méltónak tartjuk arra, hogy szánjunk rájuk az időnkből és a figyelmünkből. Ezenkívül a szívből jövő hozzászólásainkkal és a lelkes énekünkkel buzdítjuk őket (Kol 3:16).

9–10. a) Hogyan tudatosítja bennünk a János 10:16 az összejövetelek fontosságát? b) Milyen hatással lehet az összejöveteleken való rendszeres részvételünk azokra, akiket kitaszított a családja?

9 Az összejövetelek egyesítenek minket a hittársainkkal. (Olvassátok fel: János 10:16.) Jézus önmagát egy pásztorhoz, a követőit pedig egy juhnyájhoz hasonlította. Tegyük fel, hogy van két bárány egy domb tetején, kettő egy völgyben, egy másik pedig valahol másfelé legelészik. Mondanánk azt erről az öt bárányról, hogy egy nyájat alkotnak? Nem, mert egy nyájban a juhok együtt vannak, és a pásztor közelében maradnak. Ehhez hasonlóan mi sem tudjuk a Pásztorunkat követni, ha szándékosan elszigeteljük magunkat. Ahhoz, hogy „e g y nyáj” legyünk „e g y pásztorral”, össze kell gyűlnünk a keresztény társainkkal.

10 Valahányszor részt veszünk az összejöveteleken, hozzájárulunk a testvériségünk egységéhez (Zsolt 133:1). Néhány hittársunkat kitagadták a szülei és a testvérei. Jézus azonban megígérte, hogy egy szellemi családot ad majd nekik, akik szeretni fogják őket, és törődnek velük (Márk 10:29, 30). Ha rendszeresen ott vagy az összejöveteleken, te is lehetsz valaki számára apa, anya vagy testvér! Ez is biztosan arra indít minket, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy egyetlen alkalmat se mulasszunk el.

MIT ÉREZ JEHOVA?

11. Hogyan adhatjuk meg az összejöveteleken Jehovának azt, ami megilleti őt?

11 Az összejöveteleken való részvételünkkel megadjuk Jehovának azt, ami megilleti őt. Teremtőként Jehova méltó rá, hogy áldjuk, dicsőítsük, tiszteljük, és hálát adjunk neki. (Olvassátok fel: Jelenések 7:12.) Amikor az összejöveteleken imádkozunk,  éneklünk, és Jehováról beszélünk, megadjuk neki, amit egyértelműen megérdemel: az imádatunkat. Nagyra értékeljük azt a kiváltságot, hogy kimutathatjuk a tiszteletünket Jehova iránt, aki már oly sok mindent tett értünk.

12. Hogyan érez Jehova, ha engedelmeskedünk az összejövetelek látogatására vonatkozó parancsának?

12 Jehova azt is megérdemli, hogy engedelmeskedjünk neki. Ő azt parancsolta, hogy ne hagyjunk fel az egybegyűlésünkkel, különösen most, a végidőben. Ha készségesen eleget teszünk ennek a parancsnak, azzal örömet szerzünk Jehovának (1Ján 3:22). Nem kerüli el a figyelmét, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk azért, hogy ott lehessünk minden egyes összejövetelen, és ezt értékeli is (Héb 6:10).

13–14. Hogyan segítenek az összejövetelek, hogy közelebb kerüljünk Jehovához és Jézushoz?

13 Ha részt veszünk az összejöveteleken, abból Jehova látja, hogy szeretnénk egyre közelebb kerülni hozzá és a Fiához. Ezeken az alkalmakon nagy Oktatónk a Szava, a Biblia által vezet minket (Ézs 30:20, 21). Az összejöveteleink után sokszor még nem Tanúk is erre a következtetésre jutnak: „Valóban köztetek van az Isten” (1Kor 14:23–25). Jehova a szent szellemével megáldja az összejöveteleket, és tevékenyen irányítja a Szentíráson alapuló oktatást. Ezért elmondhatjuk, hogy az összejöveteleinken Jehova hangjára figyelünk, és érezhetjük szerető törődését. Így pedig egyre közelebb kerülünk hozzá.

14 Jézus ezt mondta: „ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Máté 18:20). A Jézus kijelentése mögötti alapelv alkalmazható az összejöveteleinkre. Krisztus a gyülekezet fejeként Isten népének a gyülekezetei „között jár”, és irányítja őket (Jel 1:20–2:1). Gondolj bele: maga Jehova és Jézus erősít minket az összejöveteleken! Szerinted mit érez Jehova, amikor látja, hogy mindent megteszünk, hogy közeledjünk hozzá és a Fiához?

15. Miért mondhatjuk, hogy az összejöveteleken való részvételünkkel kimutatjuk, hogy engedelmeskedni szeretnénk Istennek?

15 Az összejöveteleken való részvételünkkel kimutatjuk, hogy támogatjuk Isten uralmát. Bár Jehova parancsba adta, hogy legyünk ott az összejöveteleken, nem kényszerít rá minket (Ézs 43:23). Ezért tőlünk függ, hogy kimutatjuk-e, milyen mélyen és őszintén szeretjük őt, és mennyire eltökélten támogatjuk az uralmát (Róma 6:17). Például előfordulhat, hogy a munkáltatónk ragaszkodik hozzá, hogy a munka kedvéért feláldozzuk az összejöveteleken való rendszeres részvételt. Az is lehet, hogy a kormány bírsággal, bebörtönzéssel vagy még súlyosabb büntetéssel fenyeget, ha továbbra is összejövünk imádat céljából. Vagy kísértést érezhetünk arra, hogy az összejövetel helyett a kikapcsolódást válasszuk. Minden ilyen helyzetben döntés előtt állunk: Kit fogunk szolgálni? (Csel 5:29). Ha Jehova uralmát támogatjuk, megörvendeztetjük a szívét (Péld 27:11).

TOVÁBBRA IS SZENTELJÜK MAGUNKAT AZ EGYBEGYŰLÉSNEK

16–17. a) Honnan tudjuk, hogy az első századi keresztények számára nagyon fontosak voltak az összejövetelek? b) Hogyan fejezte ki Gangas testvér az értékelését az összejövetelek iránt?

16 Az első századi keresztények az i. sz. 33 pünkösdjekor történt lenyűgöző csoda után nem pusztán egy rövid ideig tartottak összejöveteleket. A Biblia ezt írja: „továbbra is az apostolok tanításának. . . szentelték magukat”, és „állandóan ott voltak a templomban” (Csel 2:42, 46). A „valaminek szenteli magát” kifejezés görög megfelelője arra utal, hogy egy ember nagy erőfeszítések árán kitart valaminek a cselekvésében. Az akkori keresztényeknek  nem volt könnyű eljárni az összejövetelekre, hiszen római uralom alatt éltek, és a zsidó vallási vezetők üldözték őket. Ennek ellenére kitartottak.

17 Jehova sok modern kori szolgája kimutatja, hogy nagyra értékeli az összejöveteleket. George Gangas, aki több mint 22 évig szolgált a vezetőtestületben, egyszer ezt mondta: „Számomra a testvérekkel való találkozás az öröm és a buzdítás egyik legnagyobb forrása az életben. Szeretek az elsők között érkezni a királyságterembe, és az utolsók között távozni, ha lehet. Mély öröm tölt el, amikor olyanokkal beszélgetek, akik Isten népéhez tartoznak. Amikor köztük vagyok, úgy érzem magam, mintha otthon lennék a családom körében. Ez egy szellemi paradicsom . . . Ahogy az iránytű mindig észak felé mutat, az elmém és a szívem mindig azt diktálja, hogy menjek el az összejövetelre.”

18. Hogyan érzel az összejövetelek iránt, és mit határoztál el?

18 Te is nagyra értékeled azokat az alkalmakat, amikor összejövünk Jehovát imádni? Ha igen, akkor határozd el, hogy továbbra is minden tőled telhetőt meg fogsz tenni, hogy rendszeresen részt vegyél az összejöveteleken. Így bizonyíthatod, hogy te is úgy érzel, ahogyan Dávid király: „Jehova, szeretem a te házad hajlékát” (Zsolt 26:8).

^ 1 3. bekezdés: Néhány hívőtársunk rajta kívül álló okok miatt nem tud rendszeresen ott lenni az összejöveteleken, például azért, mert súlyos beteg. Biztosak lehetnek benne, hogy Jehova megérti a helyzetüket, és nagyra értékeli a teljes lelkű imádatukat. A vének segíthetnek a betegeknek, hogy javukra tudják fordítani a programokat. Például gondoskodhatnak telefonos összeköttetésről, vagy felvételt készíthetnek az összejövetelről.

^ 2 3. bekezdés: Lásd a „Miért vegyünk részt az összejöveteleken?” című kiemelt részt.