Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2016. április

Maradjunk semlegesek egy megosztott világban

Maradjunk semlegesek egy megosztott világban

Fizessétek vissza Istennek, ami az Istené (MÁTÉ 22:21)

ÉNEKEK: 33., 137.

1. Hogyan tudunk Istennek is, és az emberi kormányzatoknak is engedelmeskedni?

ISTEN SZAVA felszólít minket, hogy engedelmeskedjünk az emberi kormányzatoknak, de azt is írja, hogy inkább Istennek kell engedelmeskednünk, semmint embereknek (Csel 5:29; Tit 3:1). Nem ellentmondás ez? Korántsem. A viszonylagos alárendeltség elve segít megértenünk és betartanunk ezeket a parancsokat. Jézus így fogalmazta meg ezt az elvet: „Fizessétek hát vissza a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené” (Máté 22:21). 1 Hogyan tehetünk ennek eleget? Úgy, ha alávetjük magunkat a kormányzatnak, amelynek a fennhatósága alá tartozunk, azáltal hogy betartjuk a törvényeket, tiszteljük a tisztviselőket, és megfizetjük az adókat (Róma 13:7). Ha viszont a hatóságok arra utasítanak, hogy ne engedelmeskedjünk Istennek, ezt tiszteletteljesen megtagadjuk.

2. Hogyan fejezhetjük ki, hogy nem foglalunk állást a világ politikai ügyeiben?

2 Egyebek közt úgy fizetjük vissza Istennek, ami megilleti őt, hogy semlegesek maradunk a világ politikai ügyeiben (Ézs 2:4). Ez azt jelenti, hogy nem szállunk szembe  az emberi kormányzatokkal, melyeknek Jehova megengedi, hogy ténykedjenek, és nem támogatunk semmilyen hazafias vagy nacionalista tevékenységet (Róma 13:1, 2). Nem lobbizunk, választások idején nem szavazunk, nem törünk kormányzati tisztségre, és nem próbáljuk leváltani a kormányt.

3. Miért maradjunk semlegesek?

3 A Biblia több okot is felsorol, amiért Isten elvárja tőlünk, hogy semlegesek maradjunk. Például követjük a Fiának, Jézus Krisztusnak a tanításait és a példáját, ezért nem vagyunk „része a világnak”, vagyis távol tartjuk magunkat a politikától és a háborúktól (Ján 6:15; 17:16). Ha szeretnénk Isten királyságának a lojális alattvalói lenni, semlegesnek kell maradnunk. Különben hogyan tudnánk tiszta lelkiismerettel hirdetni azt a jó hírt, hogy egyedül ez a királyság képes megoldani az emberiség problémáit? A hamis vallásokban megosztottság van, mivel belefolynak a politikába. Az igaz imádat ellenben egységessé teszi a nemzetközi testvériségünket, hiszen segít, hogy semlegesek maradjunk (1Pét 2:17).

4. a) Miért számíthatunk rá, hogy egyre nehezebb lesz semlegesnek maradni? b) Miért fontos már most felkészülnünk arra, hogy megőrizzük a semlegességünket?

4 Ott, ahol élünk, talán nyugodt a politikai helyzet, és békésen gyakorolhatjuk az imádatot. De ahogy Sátán rendszere a végéhez közeledik, számíthatunk rá, hogy a semlegesség kérdése egyre nagyobb hangsúlyt kap majd. A világ tele van olyan emberekkel, akik „nem készek semmilyen megegyezésre” és „keményfejűek”, ezért biztos, hogy egyre nagyobb lesz a megosztottság (2Tim 3:3, 4). Egyes országokban a testvéreink már eddig is váratlan próbákkal kerültek szembe a gyorsan változó politikai helyzet miatt. Ezért olyan fontos, hogy már most szilárdan eltökéljük, hogy semlegesek maradunk. Ha addig várunk, amíg felmerül egy nehéz helyzet, előfordulhat, hogy megalkuszunk, és nem tudunk ragaszkodni a semleges álláspontunkhoz. De hogyan készülhetünk fel, hogy megőrizzük a semlegességünket? Nézzünk meg négy tanácsot, amely segíthet ebben.

LÁSSUK ÚGY A KORMÁNYZATOKAT, AHOGY JEHOVA

5. Mit gondol Jehova az emberi kormányzatokról?

5 Először is, segíthet semlegesnek maradnunk, ha úgy látjuk a politikai rendszereket, ahogy Jehova. Némelyik kormányzat talán igazságosnak tűnik, de Jehova soha nem akarta, hogy egyik ember uralkodjon a másikon (Jer 10:23). A kormányzatok a nacionalizmust erősítik, amely megosztja az emberi családot. Még a legjobb vezetők sem képesek megoldani az összes gondot. Ráadásul 1914 óta az emberi kormányzatok Isten királyságának a vetélytársai, de ez a királyság hamarosan végrehajtja az ítéletet a nemzetek fölött, és elpusztítja őket. (Olvassátok fel: Zsoltárok 2:2, 7–9.)

6. Hogyan viszonyuljunk a hatalmon levőkhöz?

6 Isten azért engedi meg, hogy fennmaradjanak a politikai rendszerek, mert bizonyos fokú stabilitásról gondoskodnak, aminek köszönhetően könnyebb hirdetnünk a királyság jó hírét (Róma 13:3, 4). Jehova kifejezetten arra kér, hogy imádkozzunk a hatalmon levőkért, főleg akkor, ha a döntéseik hatással lehetnek az imádatunkra (1Tim 2:1, 2). Amikor igazságtalanul bánnak velünk, Pál apostolhoz hasonlóan jogorvoslatért folyamodunk a hatóságokhoz (Csel 25:11). Noha a Biblia azt tanítja, hogy Isten ellenségének, Sátánnak hatalma van a politikai rendszerek fölött, azt nem írja, hogy közvetlenül  ő irányítana minden egyes vezetőt vagy tisztviselőt (Luk 4:5, 6). Ezért ne célozgassunk olyasmire, hogy egy bizonyos tisztviselőt az Ördög irányít, és senkit se gyalázzunk a kormányzatok és a hatalmak képviselői közül (Tit 3:1, 2).

7. Milyen gondolkodásmódot kerüljünk?

7 Istennek engedelmeskedünk, amikor nem foglalunk állást egyetlen jelölt vagy párt mellett sem, függetlenül attól, hogy látszólag az érdekeinket szolgálja-e, vagy ellenünk van. Hogyan kerülhet próba alá a semlegességünk? Ha például felkelés tör ki egy elnyomó rezsim ellen, melynek az uralma alatt Isten népe is szenved, nem vonulnánk utcára a tüntetőkkel. De vajon magunkban egyetértünk velük? (Ef 2:2). Nemcsak a beszédünkben és a tetteinkben kell semlegesnek maradnunk, hanem az érzéseinkben is.

LEGYÜNK ÓVATOSAK, DE ÁRTATLANOK

8. Hogyan lehetünk óvatosak és ártatlanok, amikor próba alá kerül a semlegességünk?

8 Másodszor, úgy maradhatunk semlegesek, ha próbák idején „óvatosak [vagyunk], mint a kígyók, de ártatlanok, mint a galambok”. (Olvassátok fel: Máté 10:16, 17.) Az óvatosságunk abban nyilvánul meg, hogy idejében felismerjük a veszélyeket, az ártatlanságunk pedig abban, hogy nem engedjük, hogy azok megalkuvásra kényszerítsenek minket. Nézzük meg, milyen nehéz helyzetek merülhetnek fel, és hogyan tudunk megbirkózni velük.

9. Mire vigyázzunk a beszélgetéseink során?

9 Beszélgetések. Körültekintőnek kell lennünk, amikor valaki politikai kérdéseket hoz szóba. Például amikor a királyságról beszélgetünk másokkal, ne kezdjük el dicsérni vagy bírálni semelyik politikai pártnak vagy vezetőnek az irányelveit. Próbáljunk közös alapot teremteni a házigazdával, és az adott problémára összpontosítsunk, ne a politikusok által javasolt megoldásokra. Utána megmutathatjuk a Bibliából, hogy Isten kormányzata hogyan fogja véglegesen megoldani ezt a problémát. Ha olyan vitatott témák vetődnek fel, mint például az azonos neműek házassága vagy az abortusz, álljunk ki Isten követelményei mellett, és mondjuk el, hogyan próbálunk összhangban élni velük. De ha politikai síkra terelődne egy ilyen beszélgetés, maradjunk szigorúan semlegesek. Nem foglalunk állást abban, hogy milyen törvényeket kellene elfogadni, eltörölni vagy módosítani, és nem erőltetjük rá senkire a véleményünket.

10. Hogyan őrizhetjük meg a semlegességünket, amikor híreket nézünk vagy olvasunk?

10 Média. A hírekben gyakran egyoldalúan közölnek információkat. A média sok esetben a politikai rendszer eszköze. Az olyan országokban, ahol a média a kormány irányítása alatt áll, a híreket sokszor felháborító módon elferdítik. De még az úgynevezett szabad országokban is vigyázniuk kell a keresztényeknek, nehogy átvegyék egy riporter elfogult véleményét. Kérdezzük meg magunktól: „Szívesen hallgatok egy médiaszereplőt, csak mert egyetértek a politikai irányultságával?” Ha így van, talán objektívebb hírforrás után kellene néznünk. Mindenképpen jó, ha minél kevesebb olyan forrásból szerzünk információt, amely állást foglal politikai kérdésekben, és amit hallunk, összevetjük a Bibliában található „egészséges szavak” mintájával (2Tim 1:13).

11. Hogyan teheti próbára a semlegességünket az, ha túlságosan kötődünk az anyagi javainkhoz?

11 Anyagiasság. Ha nagyon kötődünk a javainkhoz, fennáll a veszélye, hogy próba alatt megalkuszunk a semlegességünkben. Az 1970-es években több Tanú is ezt tette Malawiban az üldözés idején. Ruth, aki  szemtanúja volt ennek, ezt mondja: „Képtelenek voltak lemondani a kényelmes életről. Némelyeket velünk együtt kiutasítottak az országból, de aztán beléptek a pártba, és hazatértek, mert nem voltak hajlandók alkalmazkodni a menekülttáborban lévő egyszerű körülményekhez.” Isten népének nagy többsége viszont semleges maradt a gazdasági nyomás ellenére, sőt némelyek úgy is, hogy mindenüket elvesztették (Héb 10:34).

12–13. a) Hogyan gondolkodik Jehova az emberekről? b) Hogyan állapíthatjuk meg, hogy nem vagyunk-e túlságosan büszkék az országunkra?

12 Indokolatlan büszkeség. Sokan dicsekszenek a bőrszínükkel, a törzsükkel, a kultúrájukkal, a városukkal vagy a nemzetükkel. Mi viszont tudjuk, hogy ez a fajta túlzott büszkeség nincs összhangban azzal, ahogyan Jehova az emberi uralomról és az emberi családról gondolkodik, hiszen az ő szemében minden ember egyenlő (Róma 10:12). De természetesen nem kér tőlünk olyat, hogy fordítsunk hátat a kultúránknak. A kulturális különbségek valójában az emberi család bámulatos sokféleségét bizonyítják.

13 A nacionalizmus elsősorban abból táplálkozik, hogy valaki indokolatlanul büszke a származására, és ez lehet az első lépés afelé, hogy megalkudjunk. A keresztényekben is lehet ilyenfajta büszkeség, hiszen még az első századi gyülekezetben is voltak olyanok, akik másként bántak a más nemzetiségű testvéreikkel (Csel 6:1). Hogyan állapíthatjuk meg, hogy kezd-e bennünk kialakulni ilyen érzés? Tegyük fel, hogy egy külföldi testvér javasol neked valamit. Rögtön elveted az ötletét, mert arra gondolsz, hogy „mi ezt jobban csináljuk”? Inkább fogadjuk meg azt az ihletett tanácsot, hogy alázatosan vélekedjünk úgy, hogy a többiek felettünk állnak (Fil 2:3).

KÉRJÜNK ERŐT JEHOVÁTÓL

14. Hogyan segíthet az ima, és milyen bibliai példa igazolja ezt?

14 Harmadszor, a semlegességünk megőrzésében az is segíthet, ha erőt kérünk Jehovától. Imádkozzunk szent szellemért, hogy legyen türelmünk és önuralmunk elviselni a kormányzatot, ha korrupt és igazságtalan. Ezenkívül bölcsességet is kérhetünk Jehovától, hogy felismerjük az olyan helyzeteket, amelyek a semlegességünk megsértéséhez vezethetnek, és helytálljunk ezekben (Jak 1:5). Ha börtönben raboskodsz, vagy másfajta büntetést kaptál, amiért kiálltál az igaz imádat mellett, imádkozz erőért, hogy bátran meg tudd védeni a hitedet, és kibírd az üldözést, bármilyen formában jelentkezzen is. (Olvassátok fel: Cselekedetek 4:27–31.)

15. Hogyan segíthet a Biblia, hogy megőrizzük a semlegességünket? (Lásd az „Isten Szava megacélozta őket” című részt is.)

15 Jehova meg tud erősíteni minket a Szava által. Elmélkedjünk olyan bibliaverseken, amelyek segíthetnek, hogy semlegesek maradjunk. Jegyezzük meg őket, hogy akkor is erőt adjanak, amikor nem lehet nálunk Biblia. Isten Szava a királyság áldásaiba vetett reményünket is megszilárdítja. Ez a reménység nélkülözhetetlen ahhoz, hogy kitartsunk az üldözés közepette (Róma 8:25). Válasszunk ki olyan bibliaverseket, amelyek a szívünkhöz közel álló áldásokról szólnak, és képzeljük oda magunkat a paradicsomba.

MERÍTSÜNK BÁTORSÁGOT MÁSOK PÉLDÁJÁBÓL

16–17. Mit tanulhatunk Isten hűséges szolgáitól, akik semlegesek maradtak? (Lásd a képet a cikk elején.)

16 A semlegességünk megőrzésében van egy negyedik segítségünk is: Jehova hűséges szolgáinak a példája. Ha elgondolkodunk  a történetükön, bölcsességre és erőre tehetünk szert, melyekre szükség van a kitartáshoz. Sidrák, Misák és Abednegó például nem volt hajlandó imádni a babilóniai államot jelképező szobrot. (Olvassátok fel: Dániel 3:16–18.) Az ő határozott állásfoglalásukból sok ma élő Tanú bátorságot merített, hogy megtagadja a zászló előtti tisztelgést. Jézus is teljesen elhatárolódott a világ politikai és társadalmi összetűzéseitől. Tudta, hogy a példája másokra is hatással lesz, ezért így szólt a tanítványaihoz: „bátorság! Én legyőztem a világot” (Ján 16:33).

17 A mi korunkban is számos Tanú megőrizte a semlegességét. Sokukat bántalmazták, bebörtönözték, sőt meg is ölték a hitükért. A példájuk segíthet nekünk, ahogy egy törökországi testvérnek, Barışnak is segített. Ezt mondta: „Franz Reiter testvért fiatalon kivégezték, mert nem lépett be Hitler seregébe. A levele, melyet a halála előtti éjszakán írt az édesanyjának, a Jehovába vetett óriási hitéről és bizalmáról tanúskodik. Szeretném követni a példáját, ha hasonló helyzetbe kerülök.” 2

18–19. a) Hogyan segíthetnek a gyülekezetünk tagjai, hogy semlegesek maradjunk? b) Mit határozzunk el?

18 A saját gyülekezetünkbe járó testvérek is tudnak minket támogatni. Mondjuk el a véneknek, hogy milyen próbákkal nézünk szembe a semlegesség kérdésében. Ők érett tanácsokkal láthatnak el a Biblia alapján. A gyülekezet többi tagja is bátorítani fog minket, ha megtudják, milyen nehézségekkel küzdünk. Kérjük meg őket, hogy imádkozzanak értünk. Persze ha szeretnénk, hogy a testvéreink támogassanak és imádkozzanak értünk, mi is tegyük meg ugyanezt őértük (Máté 7:12). A jw.org honlapon található „Hol vannak Jehova Tanúi börtönben a hitükért?” című cikk segíthet, hogy konkrétak legyünk az imáinkban. (Lásd a SAJTÓSZOBA > JOGI FEJLEMÉNYEK alatt.) A linkek elvezetnek azoknak a névsorához, akik jelenleg is börtönben vannak a hitükért. Kiválaszthatunk néhány nevet, és imádkozhatunk értük, hogy bátran meg tudják őrizni a semlegességüket (Ef 6:18–20).

19 Az emberi kormányzatok ideje hamarosan lejár, ezért nem csodálkozunk, ha egyre kevésbé tolerálják, hogy lojálisak vagyunk Jehovához és a királyságához. Így hát már most szilárdítsuk meg az elhatározásunkat, hogy semlegesek maradunk ebben a megosztott világban.

^ 1 1. bekezdés: A császár akkoriban a legnagyobb hatalmú emberi uralkodó volt. Jézus a „császár” szóval a világi hatalomra, vagyis az államra utalt.

^ 2 17. bekezdés: Lásd: Jehova Tanúi – Isten Királyságának hirdetői, 662. o.; Isten Királysága uralkodik!, 14. fej., „Azért halt meg, hogy dicsőséget szerezzen Istennek” című kiemelt rész.