Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony  |  2016. 5. szám

 CÍMLAPTÉMA | HOVÁ FORDULHATUNK VIGASZÉRT?

Hogyan vigasztal minket Isten?

Hogyan vigasztal minket Isten?

Pál apostol azt mondja Jehováról, * hogy ő „minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal bennünket minden nyomorúságunkban” (2Korintusz 1:3, 4). A Biblia tehát arról biztosít minket, hogy Isten bárkinek képes segíteni, és bármilyen nagy tragédia ér is minket, égi Atyánktól vigaszt kaphatunk.

Természetesen nekünk is tennünk kell valamit, ha vigaszt szeretnénk kapni Istentől. Például hogyan segíthetne rajtunk az orvos, ha soha nem keresnénk fel? A Szentírás erre buzdít: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” (Jakab 4:8).

Miért lehetünk biztosak benne, hogy Isten közeledni fog hozzánk? Először is azért, mert újra és újra elmondja, hogy segíteni akar nekünk. (Lásd a  kiemelt részt.) Másodszor azért, mert ezt meggyőzően tanúsítják olyan emberek, akiket Isten már megvigasztalt. Ők hús-vér emberek napjainkból és a múltból.

Ma sokan Istentől várnak segítséget, miként az ókorban Dávid király, aki számtalan nehéz helyzetet élt át. Egy alkalommal így könyörgött Jehovához: „Halld meg esdő szavaimat, amikor segítségért kiáltok hozzád”. Vajon segített rajta Isten? Igen, mert Dávid így folytatja: „Segítséget kaptam, ezért ujjong a szívem” (Zsoltárok 28:2, 7).

JÉZUS SZEREPE A GYÁSZOLÓK VIGASZTALÁSÁBAN

Isten kulcsszerepet szánt Jézusnak az emberek vigasztalásában. A többi feladata mellett azzal bízta meg, hogy kötözze be a megtört szívűeket, és vigasztaljon meg minden gyászolót (Ézsaiás 61:1, 2). A jövendölésnek megfelelően Jézus szívén viselte azok sorsát, akik keményen fáradoztak, és meg voltak terhelve (Máté 11:28–30).

Jézus úgy vigasztalta az embereket, hogy bölcs tanácsokat adott nekik, kedvesen bánt velük, sőt sokszor meg is gyógyította őket. Egyszer egy leprás így kérlelte őt: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani.” Jézus szánalomra indult, és így felelt: „Akarom. Tisztulj meg!” (Márk 1:40, 41). És a leprás megtisztult.

 Ma már Isten Fia nincs a földön, hogy személyesen vigasztaljon minket. De az Atyja, Jehova, a „minden vigasztalás Istene” továbbra is segít azoknak, akiknek szükségük van rá (2Korintusz 1:3). Nézzük meg, milyen négyféle módon vigasztalja meg Isten az embereket.

  • A Biblia. „Mindazt, amit régebben megírtak, a mi oktatásunkra írták meg, hogy kitartásunk által és az Írásokból származó vigasztalás által reménységünk legyen” (Róma 15:4).

  • Isten szent szelleme. Nem sokkal Jézus halála után a keresztény gyülekezet békés időszakba lépett. Miért? Mert „Jehova félelmében és a szent szellem vigasztalásában járt” (Cselekedetek 9:31). A szent szellem, ami Isten tevékeny ereje, igen hatalmas. Isten képes felhasználni arra, hogy általa bárkit, bármilyen helyzetben megvigasztaljon.

  • Ima. A Biblia ezt tanácsolja: „Semmi miatt ne aggódjatok, hanem. . . tárjátok kéréseiteket az Isten elé; és az Isten békéje, amely felette áll minden gondolkodásnak, meg fogja őrizni szíveteket és gondolkodóképességeteket” (Filippi 4:6, 7).

  • Keresztény társaink igaz barátaink lehetnek, akiktől nehéz helyzetekben vigaszt kaphatunk. Pál apostol számára a társai „erősítő segítséggé lettek” a szükség és nyomorúság idején (Kolosszé 4:11; 1Tesszalonika 3:7).

Talán eltűnődsz azon, vajon hogyan működik mindez a valóságban. Ismerd meg jobban a cikksorozat elején említett személyek történetét. Hozzájuk hasonlóan rajtad is teljesedhet Isten szívmelengető ígérete: „Mint a férfit, akit édesanyja vigasztal, úgy foglak vigasztalni benneteket” (Ézsaiás 66:13).

^ 3. bek. A Biblia feltárja, hogy Isten neve Jehova.