Egyesek azon tűnődnek, hogy a Dávidról és Góliátról szóló történetnek van-e valóságalapja, vagy csupán mítosz. Benned is felmerültek ilyen gondolatok, miközben az előző cikket olvastad? Ha igen, vizsgáld meg a következő három kérdést.

1. | Lehet valaki közel 3 méter magas?

A Biblia azt írja, hogy Góliátnak „hat könyök és egy arasz volt a magassága” (1Sámuel 17:4). A szóban forgó könyök 44,5 cm; az arasz pedig 22,2 cm hosszú. Ez összesen 2,9 méter. Néhányan azt állítják, hogy Góliát nem lehetett ilyen magas. De érdemes elgondolkodni azon, hogy a mi időnkben a legmagasabb férfi a feljegyzések szerint 2,7 m magas volt. Tényleg lehetetlen, hogy Góliát körülbelül 20 cm-rel magasabb lett volna? A refaiták törzséből származott, akik a rendkívüli méreteikről voltak ismertek. Egy i. e. XIII. századból származó egyiptomi feljegyzés említést tesz arról, hogy Kánaán területén éltek olyan félelmetes harcosok, akik több mint 2,4 m magasak voltak. Bár szokatlan, de egyáltalán nem lehetetlen, hogy Góliát ilyen magas volt.

2. | Valóban létezett Dávid?

Volt idő, amikor a tudósok megpróbálták mítoszok közé sorolni a Dávid királyról szóló történeteket, de ez egyre kevésbé állja meg a helyét. A régészek találtak egy ókori feliratot, mely említést tesz „Dávid házáról”. Sőt, Jézus Krisztus is létező személyként beszélt Dávidról (Máté 12:3; 22:43–45). Jézus messiási mivoltát két részletes családfa is alátámasztja, és ezek úgy utalnak rá, mint aki Dávid király leszármazottja (Máté 1:6–16; Lukács 3:23–31). Egyértelmű, hogy Dávid létezett.

3. | Léteznek azok a helyek, melyekről a beszámolóban említés történik?

A Bibliában az áll, hogy a csata Elah völgyében volt. Sőt, még pontosabban fogalmaz, azt írja, hogy a filiszteusok tábora egy hegyoldalon volt, valahol Szokó és Azeka városa között. Az izraeliták a völgy túloldalán lévő hegyoldalon ütöttek tábort. Tényleg léteztek ezek a helyek?

Figyeld meg, mit mondott egy odalátogató turista: „Az idegenvezetőnk, aki egyáltalán nem vallásos, elvitt minket Elah völgyébe. Egy ösvényen felmentünk a hegycsúcsra. Ahogy végignéztünk a völgyön, megkért, hogy olvassuk el az 1Sámuel 17:1–3-at. Aztán a völgy felé mutatott, és ezt mondta: »Tőlünk balra Szokó romjai láthatók.« Majd elfordult, és így szólt: »Azeka romjai pedig jobbra láthatók. A filiszteusok ezek között a városok között ütöttek tábort, valahol szemközt a hegyoldalon. Az izraeliták pedig talán itt táboroztak, ahol most állunk.« Arra gondoltam, lehet, hogy Saul és Dávid épp ott állt, ahol most én. Aztán lesétáltunk a hegyről, és átmentünk a völgy többnyire száraz folyómedrén, ami tele volt kövekkel. Önkéntelenül is elképzeltem, ahogy Dávid lehajol és felvesz öt sima követ, köztük azt is, amelyikkel megölte Góliátot.” Sok más látogatóhoz hasonlóan ezt a turistát is lenyűgözték a Biblia részletekbe menő, hiteles beszámolói.

Semmi okunk nincs rá, hogy megkérdőjelezzük ennek a történelmi beszámolónak az igaz voltát. Valódi emberekről és helyekről szól. És ami ennél is fontosabb: részét alkotja Isten ihletett Szavának, tehát az igazság Istenétől származik, aki soha „nem hazudhat” (Titusz 1:2; 2Timóteusz 3:16).