Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony  |  2016. 2. szám

 CÍMLAPTÉMA | MIÉRT KELLETT JÉZUSNAK MEGHALNIA?

Miért szenvedett és halt meg Jézus?

Miért szenvedett és halt meg Jézus?

„E g y ember [Ádám] által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál” (Róma 5:12)

Mit válaszolnál erre a kérdésre: „Szeretnél örökké élni?” A legtöbben valószínűleg igennel válaszolnának, de úgy vélik, nem érdemes ilyesmin gondolkodni, úgysem valósul meg. A halál az élet része, mondják, a létünk természetes velejárója.

Most fordítsuk meg a kérdést: „Kész vagy meghalni?” Rendes körülmények között a legtöbben nemmel válaszolnának. Mit mutat ez? Azt, hogy a nehézségeink ellenére természetes élni akarás van bennünk. A Bibliából megtudhatjuk, hogy Isten erős életösztönnel alkotta meg az embereket. Ezt olvashatjuk Istenről: „Még az időtlen időket is az emberek szívébe adta” (Prédikátor 3:11).

Ám az emberek most nem élnek örökké. Miért nem? Vajon tett már Isten valamit azért, hogy megoldja a helyzetet? A Biblia válasza nagyon bátorító, és szorosan összefügg azzal, hogy miért kellett Jézusnak szenvednie és meghalnia.

MI TÖRTÉNT?

A Bibliából, a Mózes első könyvének első három fejezetéből megtudhatjuk, hogy Isten örök életet helyezett kilátásba az első embereknek, Ádámnak és Évának. Azt is elmondta nekik, mit kell tenniük, hogy örökké éljenek. Majd a leírásból megtudjuk, hogy Ádám és Éva engedetlenné vált, ezért elveszítette az örök élet lehetőségét. A történet egyszerűen van megfogalmazva, olyan egyszerűen, hogy sokak szerint csak mese. De minden jel arra mutat, hogy Mózes első könyve, az evangéliumokhoz hasonlóan, tényszerű történelmi feljegyzés. *

Mi lett Ádám engedetlenségének a következménye? A Biblia így válaszol: „E g y ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, s így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek. . .” (Róma 5:12). Ádám bűnt követett el azzal, hogy nem engedelmeskedett Istennek. Ennek következményeként nem élhetett örökké, meg kellett halnia. Mivel a leszármazottai vagyunk, mi is örököltük a bűnt. Így megbetegszünk, megöregszünk és meghalunk. A halál okának ez a magyarázata összhangban van azzal, amit ma az öröklődésről  tudunk. Vajon tett Isten bármit azért, hogy megoldja a helyzetet?

MIT TETT ISTEN?

Igen, Isten tett azért, hogy visszavásárolja Ádám leszármazottainak azt, amit ősatyjuk elveszített, vagyis az örök élet lehetőségét. Hogyan valósította ezt meg?

„A bűn zsoldja a halál” – írja a Biblia a Róma 6:23-ban. Ez azt jelenti, hogy a halál a bűn következménye. Ádám bűnt követett el, így meghalt. Mi is bűnösök vagyunk, ezért ki kell fizetnünk a bűn zsoldját, vagyis meg kell halnunk. Bár nem a mi hibánk, bűnösnek születtünk. Isten viszont szeretettől indíttatva elküldte a fiát, Jézust, hogy átvállalja helyettünk a bűn zsoldját, a halált.

Jézus halála lehetővé tette, hogy örökké boldogan éljünk

Egyetlen ember, a tökéletes Ádám engedetlensége bűnt és halált hozott az emberiségre. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a bűntől, szükséges, hogy egy tökéletes ember mindhalálig engedelmes maradjon. A Biblia ezt így magyarázza: „mint ahogy az egy ember engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, ugyanúgy az egynek engedelmessége által is sokan igazságossá fognak válni” (Róma 5:19). Jézus volt ez az egy engedelmes ember. Lejött a földre tökéletes emberként *, és meghalt értünk. Így lehetővé vált, hogy Isten igazságossá nyilvánítson minket, és örökké éljünk.

MIÉRT SZENVEDETT ÉS HALT MEG JÉZUS?

Miért kellett ehhez meghalnia Jézusnak? Nem rendelkezhetett volna Isten egyszerűen úgy, hogy Ádám leszármazottai örökké éljenek? Kétségtelenül lett volna hozzá hatalma. Ám ezzel figyelmen kívül hagyta volna azt a törvényt, hogy a bűn zsoldja a halál. Ez nem egy jelentéktelen szabály, amit csak úgy figyelmen kívül lehet hagyni, vagy meg lehet változtatni. Nem lett volna igazságos, ha így jár el (Zsoltárok 37:28).

Ha Isten félretette volna az igazságosságot ebben az esetben, sokakban jogosan merülne fel a kérdés, hogy vajon máskor is félretenné-e. Például, vajon igazságosan határozná meg, hogy Ádám  leszármazottai közül ki méltó az örök életre? Meg lehetne így bízni az ígéreteiben? Az, hogy Isten akkor is ragaszkodik az igazságossághoz, amikor a megmentésünkről van szó, biztosíték arra, hogy mindig azt fogja tenni, ami igazságos.

Azzal, hogy Jézus feláldozta az életét, Isten lehetővé tudta tenni, hogy örökké élhessünk a földön paradicsomi körülmények között. Figyeld meg Jézus szavait, melyek a János 3:16-ban lettek feljegyezve: „Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hitet gyakorol benne, el ne pusztuljon, hanem örök élete legyen.” Jézus halála nemcsak arra bizonyíték, hogy Isten mindig igazságos, hanem arra is, hogy nagyon szereti az emberiséget.

De miért kellett Jézusnak szenvednie és olyan fájdalmas halált halnia, mint amiről az evangéliumok írnak? Azzal, hogy Jézus alávetette magát ennek a kemény próbának és hűséges maradt, egyszer s mindenkorra hamisnak bizonyította Sátán állítását, miszerint az emberek próba alatt nem maradnak hűségesek Istenhez (Jób 2:4, 5). Ez a vád igaznak tűnhetett, miután Sátán rávette a bűnre a tökéletes Ádámot. De Jézus, aki Ádámhoz hasonlóan tökéletes volt, hűséges maradt a szenvedés ellenére is (1Korintusz 15:45). Ezzel bebizonyította, hogy Ádám engedelmes maradhatott volna, ha akar. Jézus példát állított elénk azzal, hogy próbák közt is kitartott (1Péter 2:21). Isten pedig halhatatlan égi élettel jutalmazta meg a fiát azért, mert mindvégig engedelmes volt.

HOGYAN VÁLHAT A JAVADRA?

Jézus tényleg meghalt, így lehetőségünk van örökké élni. Szeretnél örökké élni? Jézus elmondta, mit kell ehhez tennünk: „Az pedig az örök élet, hogy ismeretet szerezzenek rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról” (János 17:3).

E folyóirat kiadói arra buzdítanak, hogy tudj meg még többet Jehováról, az igaz Istenről, és a fiáról, Jézus Krisztusról. A környékeden élő Jehova Tanúi örömmel segítenek ebben. További hasznos információkat találhatsz a www.jw.org honlapon.

^ 8. bek. Lásd a „Pontos történelmi feljegyzés” alcímet a Tanulmányozd a Szentírást éleslátással! című könyv 2. kötetében, a 432. oldalon. Jehova Tanúi kiadványa.

^ 13. bek. Isten áthelyezte a fia életét az égből Mária méhébe, és Isten szent szelleme nem engedte, hogy Jézus tökéletlenséget örököljön Máriától (Lukács 1:31, 35).