Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Hogyan lehet jobb az életed?

Hogyan lehet jobb az életed?

AZ ÉLET ma teljesen eltér attól, amilyennek Isten eredetileg akarta. A földön olyan embereknek kellene élniük, akik elfogadják a Teremtő uralmát, a javukra fordítják a vezetését, és visszatükrözik a szerető személyiségét. Boldogan együtt kellene működniük egymással, miközben gyermekeket nevelnek, új dolgokat ismernek meg, és az egész földet paradicsommá alakítják.

ISTEN JOBBÁ FOGJA TENNI AZ ÉLETET A FÖLDÖN

  • „Véget vet a háborúknak szerte a földön” (Zsoltárok 46:9).

  • „Eljött a meghatározott idő arra, hogy. . . elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet” (Jelenések 11:18).

  • „Egyetlen lakos sem mondja majd: »Beteg vagyok«” (Ézsaiás 33:24).

  • „Választottaim nagyon élvezik majd kezük munkáját” (Ézsaiás 65:22).

Hogyan fognak ezek a próféciák beteljesedni? Isten a Fiát, Jézust jelölte ki arra, hogy a királya legyen egy tökéletes kormányzatnak, mely az égből fog uralkodni a föld felett. A Biblia Isten királyságának nevezi ezt a kormányzatot (Dániel 2:44). Jézusról pedig ezt írja: „Isten neki adja ősapjának, Dávidnak a trónját, és királyként fog uralkodni” (Lukács 1:32, 33).

A földön létekor Jézus sok csodát hajtott végre, amivel megmutatta, hogy az uralma alatt sokkal jobb lesz az élet a mostaninál.

JÉZUS BEMUTATTA, HOGY MI MINDENT TESZ MAJD AZ ENGEDELMES EMBEREKÉRT

  • Mindenfajta betegséget meggyógyított, bemutatva, hogy hogyan fogja megszüntetni a betegségeket és a fogyatékosságokat (Máté 9:35).

  • Lecsendesítette a tengert, bemutatva, hogy hogyan fogja megvédeni az embereket a természeti erőktől (Márk 4:36–39).

  • Ezreket lakatott jól, bemutatva, hogy meg fogja adni az embereknek azt, amire szükségük van (Márk 6:41–44).

  • A vizet borrá változtatta egy esküvőn, bemutatva, hogy segíteni fog az embereknek, hogy élvezzék az életet (János 2:7–11).

Hogyan lehet olyan életed, melyet Isten azoknak szán, akik szeretik őt? Rá kell térned egy „útra”. A Biblia azt írja, hogy ez az „út az életre visz, és kevesen találják meg azt” (Máté 7:14).

HOGYAN TALÁLHATJUK MEG A JOBB ÉLETRE VIVŐ UTAT?

Mi az életre vivő út? Isten kijelenti: „Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik, aki azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell” (Ézsaiás 48:17). Akkor lesz a legjobb az életed, ha ezen az úton jársz.

Jézus ezt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (János 14:6). Úgy tudunk közel kerülni Istenhez, és úgy lehet jobb az életünk, ha elhisszük  azokat az igazságokat, melyeket Jézus tanított, és követjük a példáját.

Hogyan találhatod meg az életre vivő utat? Sokféle vallás van, de Jézus erre figyelmeztetett: „Nem mindenki fog bemenni az egek királyságába, aki azt mondja nekem, hogy »Uram, Uram«, hanem csak az, aki cselekszi égi Atyám akaratát” (Máté 7:21). Még ezt is kijelentette: „Gyümölcseikről fogjátok felismerni őket” (Máté 7:16). A Biblia segítségével azonosíthatod, hogy melyik az igaz vallás (János 17:17).

Hogyan térhetsz rá az életre vivő útra? Ehhez meg kell ismerned azt a valakit, akitől az életedet kaptad: Ki ő? Mi a neve? Milyen a személyisége? Mit tesz értünk? Mit vár el tőlünk? *

Isten nem csupán azt akarja, hogy az emberek dolgozzanak, egyenek, játsszanak és neveljék a gyermekeiket. Megismerhetjük a Teremtőnket, és a barátaivá válhatunk. Úgy fejezhetjük ki, hogy szeretjük őt, ha azt tesszük, amit kér tőlünk. Jézus ezt mondta: „Az örök élethez az szükséges, hogy megismerjenek téged, az egyetlen igaz Istent” (János 17:3).

A BIBLIA ÁLTAL ISTEN ARRA TANÍT, „AMI JAVADRA VÁLIK” (ÉZSAIÁS 48:17)

MEGTENNI AZ ELSŐ LÉPÉST

Ha szeretnénk az egyetlen igaz Isten kedvében járni, akkor meg kell tennünk bizonyos változtatásokat. Ez nem biztos, hogy könnyű. De jobb lesz az életünk, ha az életre vivő útra térünk. Ha szeretnél választ kapni az Istennel kapcsolatos alapvető kérdésekre, akkor ingyenesen tanulmányozhatod a Bibliát Jehova Tanúival a neked megfelelő időpontban és helyszínen. A www.jw.org honlapon tudod felvenni velünk a kapcsolatot.