„Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, mert az égi világosság Atyjától jön alá” (Jakab 1:17). Ez a bibliavers természetesen égi Atyánk, Jehova Isten nagylelkűségére utal. A sok ajándék közül, melyet ő adott az emberiségnek, van egy, mely mind közül a legnagyszerűbb. Vajon mi lehet ez? Kiderül Jézus jól ismert szavaiból, melyeket a János 3:16-ban olvashatunk: „Isten annyira szerette a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hitet gyakorol benne, el ne pusztuljon, hanem örök élete legyen.”

Isten ajándéka, az egyszülött Fia, a legnagyobb ajándék, melyet valaha is kaphatunk, mivel ez képes minket megszabadítani a bűn, az öregség és a halál fogságából (Zsoltárok 51:5; János 8:34). Bármennyire szeretnénk is, a saját erőnkből sehogy sem tudunk kiszabadulni ebből a fogságból. Istent azonban arra indította a rendkívüli szeretete, hogy gondoskodjon rólunk. Azzal, hogy az egyszülött Fiát, Jézus Krisztust váltságul adta, az engedelmes emberek elé tárta az örök élet reménységét. De mi is pontosan a váltság? Miért van rá szükség? És hogyan fordíthatjuk a javunkra?

A váltság az az ár, amit azért fizetnek, hogy visszaszerezzenek valamit, vagy kiszabadítsanak valakit a fogságból. A Biblia elmondja, hogy ősszüleink, Ádám és Éva bűn nélkül lettek megteremtve, azzal a kilátással, hogy örökké a paradicsomban fognak élni a földön az utódaikkal (1Mózes 1:26–28). Sajnos elvesztették ezt a reménységet, mert úgy döntöttek, hogy nem engedelmeskednek Istennek. Emiatt bűnösökké váltak. Mi lett a következménye? A Biblia megadja rá a választ: „egy ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, s így a halál minden emberre átterjedt, mivel mindnyájan vétkeztek” (Róma 5:12). Ahelyett, hogy Ádám tökéletes életet adott volna tovább a leszármazottainak, a bűnt és a következményét, a halált örökítette át.

A váltságdíjnak egyenértékűnek kell lennie azzal, ami elveszett. Ádám szándékosan vált engedetlenné, vagyis bűnt követett el, aminek az lett a következménye, hogy elvesztette az életét, egy tökéletes emberi életet. A Biblia szerint emiatt a leszármazottai a bűn és a halál rabszolgaságába kerültek. Ezért egy másik tökéletes emberi élet feláldozása, Jézus élete szabadíthat ki ebből a fogságból (Róma 5:19; Efézus 1:7). Csak azért reménykedhet újra az emberiség a vég nélküli paradicsomi életben a földön – melyet Ádám és Éva elveszített –, mert Isten szeretettel kifizette ezt a váltságdíjat (Jelenések 21:3–5).

Mivel a váltság az örök életet teszi lehetővé, kétségtelen, hogy ez a létező legnagyszerűbb ajándék. Hogy megértsük, miért is „tökéletes ajándék” a váltság, nézzük meg, milyen egyedülálló módon felel meg az előző cikkben említett tényezőknek.

Teljesülnek a vágyaink. Velünk született vágyunk az, hogy ne haljunk meg (Prédikátor 3:11). Saját erőből képtelenek vagyunk rá, de a váltság lehetővé teszi. A Biblia ezt mondja: „Mert a bűn zsoldja a halál, az ajándék pedig, amelyet az Isten  ad, örök élet Krisztus Jézus, a mi Urunk által” (Róma 6:23).

Megkapjuk, amire szükségünk van. Egyetlen ember sem képes gondoskodni a váltságról. A Biblia így ír erről: „lelkük megváltási ára oly magas, hogy időtlen időkig kifizetetlen marad” (Zsoltárok 49:8). Ezért égető szükségünk van Isten segítségére, hogy kiszabadítson minket a bűn és a halál fogságából. És ő gondoskodott is arról, hogy „a Krisztus Jézus kifizette váltság általi szabadítás révén” megkapjuk, amire szükségünk van (Róma 3:23, 24).

Tökéletes időzítés. A Biblia ezt mondja: „amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk” (Róma 5:8). Jehova mélységes szeretetét tükrözi az, hogy már akkor kifizette a váltságot, „amikor még bűnösök voltunk”. Bár most még el kell szenvednünk a bűn következményeit, reményt ad, ha arra gondolunk, mennyi mindent fog megvalósítani a váltság.

Tiszta és önzetlen indíték. A Biblia rámutat, hogy mi késztette Istent arra, hogy váltságul adja értünk a Fiát: „Isten szeretete azáltal vált nyilvánvalóvá az esetünkben, hogy az Isten elküldte az ő egyszülött Fiát a világba, hogy életet nyerjünk általa. A szeretet nem abban áll, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket” (1János 4:9, 10).

Mivel mutathatod ki, hogy értékeled a legnagyszerűbb ajándékot? Jézus a János 3:16-ban azt mondta, hogy csak az menekül meg, aki „hitet gyakorol” benne. A hit a Biblia szerint „a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása” (Héberek 11:1). Pontos ismeret nélkül nem szerezhetjük meg ezt a „biztosítékot”. Ezért arra kérünk, szánj időt rá, hogy megismerd Jehova Istent, azt, akitől ezt a tökéletes ajándékot kaptad. És tudd meg azt is, hogy mit kell tenned az örök életért, melyet számodra is elérhetővé tett Jézus váltságáldozata.

A Szentírásból további ismeretet szerezhetsz ezekről a témákról a www.jw.org honlapunkon. Jehova Tanúi szívesen segítenek. Biztosak vagyunk benne, hogy ha megismered a legnagyszerűbb ajándékot, és a javadra fordítod, te is arra érzel indíttatást, hogy a következőt mondd: „Hála az Istennek Jézus Krisztus, a mi Urunk által!” (Róma 7:25).