A hűséges angyalokat nagyon érdeklik az emberek, és tevékenyen részt vesznek Jehova akaratának a megvalósításában. Amikor Isten megteremtette a földet, az angyalok „együtt ujjongtak. . . és Isten minden fia lelkendezve kiáltott” (Jób 38:4, 7). Az emberiség történelme során az angyalok szerettek volna „beletekinteni” a földi eseményekről szóló próféciákba (1Péter 1:11, 12).

A Biblia elmondja, hogy Isten időnként megbízta az angyalait, hogy nyújtsanak védelmet a szolgáinak (Zsoltárok 34:7). Például:

  • Amikor Jehova elpusztította Szodoma és Gomorra gonosz városait, angyalok segítettek az igazságos Lótnak és a családjának, hogy elmeneküljenek (1Mózes 19:1, 15–26).

  • Amikor az ókori Babilonban három héber fiút a tüzes kemencébe vetettek, Isten „elküldte angyalát, és megmentette szolgáit” (Dániel 3:19–28).

  • Miután az igazságos Dániel a kiéhezett oroszlánok vermében töltött egy éjszakát, elmondta, hogy azért maradt életben, mert Isten „elküldte angyalát, [és] bezárta az oroszlánok száját” (Dániel 6:16, 22).

Az angyalok már régóta segítik a hithű embereket

ANGYALI SEGÍTSÉG AZ ELSŐ SZÁZADBAN

Időnként Jehova Isten angyali hírvivőket küldött, hogy segítsék a keresztény gyülekezet tevékenységét a szándéka teljesítésében. Például:

  • Egy angyal kinyitotta a börtön ajtaját, és elküldte a kiszabadított apostolokat, hogy folytassák a prédikálást a templomban (Cselekedetek 5:17–21).

  • Egy angyal a Gázába vezető útra, a pusztába küldte Fülöpöt, hogy ott prédikáljon egy etióp tisztviselőnek. A férfi azért volt Jeruzsálemben, hogy részt vegyen Isten imádatában (Cselekedetek 8:26–33).

  • Amikor Isten elérkezettnek látta az időt arra, hogy a nem zsidók is kereszténnyé váljanak, egy angyal megjelent látomásban a római katonatisztnek, Kornéliusznak. Azt mondta neki, hogy hívja meg magához Péter apostolt (Cselekedetek 10:3–5).

  • Amikor Péter apostol börtönben volt, egy angyal megjelent neki, és kivezette őt a börtönből (Cselekedetek 12:1–11).

 SZÁMÍTHATUNK MA ANGYALI SEGÍTSÉGRE?

Arra nincs bizonyíték, hogy Isten ma is tesz csodákat angyalok által, ahogyan régen. Napjainkról azonban ezt mondta Jézus: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14). Tudtad, hogy ma Krisztus tanítványai ezt a munkát az angyalok irányítása alatt végzik?

Az angyalok az egész világon segítenek a jó hír terjesztésében

A Jelenések könyve elmondja, hogy az angyalok készségesen segítik az embereket az egész világon, hogy megismerhessék Jehova Istent és az emberiségre vonatkozó szándékát. János apostol ezt írta: „láttam egy másik angyalt az ég közepén repülni, és örökkévaló jó hír volt nála, hogy örömüzenetként hirdesse azoknak, akik a földön laknak, és minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek, és harsány hangon ezt mondta: »Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert elérkezett ítéletének órája; imádjátok hát Azt, aki az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait alkotta!«” (Jelenések 14:6, 7). Napjainkban világszerte sokak tapasztalata bizonyítja, hogy az angyalok segítik a királyságról szóló prédikálást. Sőt, „öröm támad az Isten angyalai között”, ha akár egyetlen bűnös is megbánja a bűnét, és megtér Jehovához (Lukács 15:10).

És mi lesz akkor, amikor befejeződik a prédikálómunka? Az angyalok, vagyis „az égben levő seregek” Jézus Krisztust, a királyok királyát fogják támogatni a mindenható Isten nagy napjának háborújában (Jelenések 16:14–16; 19:14–16). Az isteni ítélet végrehajtói lesznek, amikor az Úr Jézus „bosszút áll azokon, akik. . . nem engedelmeskednek a Jézusról, a mi Urunkról szóló jó hírnek” (2Tesszalonika 1:7, 8).

Biztos lehetsz benne, hogy az angyalok személy szerint irántad is érdeklődnek. Mindenki jólétével törődnek, akik szeretnék Jehova Istent szolgálni. Ő pedig újra és újra felhasználja őket, hogy megerősítse és megvédje hűséges szolgáit a földön (Héberek 1:14).

Mindannyiunknak komoly döntést kell hoznunk. Most, amikor az egész földön hirdetik a jó hírt, odafigyelsz rá, és engedelmeskedsz Istennek? A környékeden élő Jehova Tanúi szívesen segítenek, hogy javadra fordítsd Isten hatalmas angyalainak a szerető segítségét.