Neked mitől értékes egy ajándék? Lehet, hogy a következőktől függ a válaszod: 1. Ki az ajándékozó? 2. Miért ajándékozott meg? 3. Milyen áldozatot hozott? 4. Szükséged van az ajándékra? Ha átgondoljuk ezeket a kérdéseket, még jobban fogjuk értékelni a váltságot, Isten legnagyobb ajándékát.

KI VOLT AZ AJÁNDÉKOZÓ?

Van, hogy azért örülünk egy ajándéknak, mert egy tekintélyes személytől kaptuk, vagy olyan valakitől, akit tisztelünk. De lehet, hogy azért becsülünk meg egy ajándékot, mert egy kedves családtagtól vagy baráttól kaptuk, bármilyen kevés pénzbe került is. Ugyanígy volt ezzel Jordan, akit már említettünk. Vajon hasonló a helyzet a váltsággal is?

Először is, a Bibliából megtudjuk, hogy „Isten [küldte el] az ő egyszülött Fiát a világba, hogy életet nyerjünk általa” (1János 4:9). Azért olyan értékes ez az ajándék, mert Istentől kaptuk, és nála nincs tekintélyesebb személy. Az egyik héber zsoltáríró így írt róla: „te, akinek neve Jehova, egymagad vagy a Legfelségesebb az egész föld felett” (Zsoltárok 83:18). Ennél tekintélyesebb személytől nem kaphatunk ajándékot.

Másodszor, Isten „a mi Atyánk” (Ézsaiás 63:16). Miért mondhatjuk ezt? Mert tőle kaptuk az életet. Sőt, olyan szeretettel törődik velünk, mint egy gondoskodó apa a gyermekeivel. Népének egy részéről, Efraimról például ezt mondta: „Vajon nem drága fiam nekem Efraim, avagy nem dédelgetett gyermekem? . . . Ezért indult meg érte a bensőm. Bizony megszánom őt” (Jeremiás 31:20). Isten ma is így érez az imádói iránt. Ő nemcsak a mindenható teremtőnk, hanem szerető atyánk és barátunk is. Ez felbecsülhetetlenné tesz minden tőle jövő ajándékot.

 MIÉRT AJÁNDÉKOZOTT MEG?

Sokszor azért örülünk egy ajándéknak, mert nem kötelességből, hanem szeretetből adták. Aki önzetlenül ad, nem várja el, hogy viszonozzák a kedvességét.

Isten azért adta értünk a Fiát, mert szeret minket. A Bibliában így olvasunk erről: „Isten szeretete azáltal vált nyilvánvalóvá az esetünkben, hogy az Isten elküldte az ő egyszülött Fiát”. Mi volt a célja ezzel? „Hogy életet nyerjünk” (1János 4:9). Kötelességből tett így Isten? Egyáltalán nem. A Krisztus Jézus által kifizetett váltság Isten ki nem érdemelt kedvességének köszönhető (Róma 3:24).

Miért mondhatjuk, hogy nem érdemeltük meg ezt a kedvességet Istentől? A Biblia kifejti: „Isten. . . abban ajánlja nekünk szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk” (Róma 5:8). Istent az önzetlen szeretete indította arra, hogy segítsen a törékeny, kiszolgáltatott helyzetben lévő, bűnös emberiségnek. Nem tudtuk kiérdemelni a szeretetét, és sosem tudjuk teljesen viszonozni. Még egyetlen ajándék sem tanúskodott ennél nagyobb szeretetről.

MILYEN ÁLDOZATOT HOZOTT?

Lehet, hogy egy ajándéknak azért van nagy értéke a szemünkben, mert az, akitől kaptuk, sok áldozatot hozott érte. Ha például egy személy kész megválni valamitől, ami számára nagyon értékes és nekünk adja, akkor különösen nagyra értékeljük az ajándékát, mivel áldozatot hozott érte.

Isten az „egyszülött Fiát adta” értünk (János 3:16). Ettől értékesebbet nem adhatott volna. Korszakokon át, míg Isten megalkotta a világegyetemet, Jézus együtt dolgozott vele, és nagy öröme volt benne a Teremtőnek (Példabeszédek 8:30). Jézusról azt olvassuk, hogy ő Isten szeretett Fia, „a láthatatlan Isten képmása” (Kolosszé 1:13–15). Páratlanul szoros kötelék alakult ki kettejük között.

Elmondhatjuk, hogy Isten „még saját Fiát sem kímélte” (Róma 8:32). A legjobbat adta. A számára legértékesebbet ajándékozta nekünk.

SZÜKSÉGÜNK VAN AZ AJÁNDÉKRA?

Van, hogy azért hálás valaki egy ajándékért, mert sürgősen szüksége van rá. Biztos nagyon hálás lennél, ha valaki önként kifizetne egy életmentő orvosi kezelést számodra, melyet másképp sosem kaphatnál meg. Ez felbecsülhetetlen értékű ajándék lenne, nem igaz?

A Bibliában ezt olvassuk az emberekről: „ahogy Ádámban mindenki meghal, úgy a Krisztusban is mindenki meg fog elevenedni” (1Korintusz 15:22). Ádám utódaiként mindannyian „haldoklunk”. Magunktól nem vagyunk képesek megszabadulni a betegségektől, a haláltól, a bűntudattól, és nem tudunk békés kapcsolatba kerülni Istennel. Egyszerű emberekként nem tudjuk „életre kelteni” magunkat vagy másokat. A Biblia rámutat, hogy „senki nem válthatja meg még testvérét sem, nem adhat érte váltságot Istennek. . . időtlen időkig kifizetetlen marad” (Zsoltárok 49:7, 8). Mivel nem tudjuk megfizetni a váltságot, a helyzetünk reménytelen. Ezért van nagy szükségünk segítségre.

Jehova szeretetből, készségesen kifizette a számunkra létfontosságú, „életmentő kezelést”, és így Jézus által „mindenki meg fog elevenedni”. Milyen szerepet játszik ebben a váltság? Isten Fiának,  Jézusnak „a vére megtisztít minket minden bűntől”. De ez csak akkor lehetséges, ha hiszünk abban, hogy Jézus kiontott vére eltörli a bűneinket, és örök életet eredményez számunkra (1János 1:7; 5:13). És milyen hatással lesz a váltság elhunyt szeretteinkre? Mivel „ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is” (1Korintusz 15:21). *

Jézus áldozatán kívül nincs olyan ajándék, melyet tekintélyesebb személytől kaphatnánk, vagy amit nagyobb szeretetből adhatnának nekünk. Soha senki nem áldozott fel annyi mindent értünk, mint Jehova Isten. És nem létezik olyan ajándék, melyre nagyobb szükségünk lenne, mint Jézus áldozatára, mely eltörli a bűnt és a halált. Bizony, a váltság minden létező értéket felülmúl.

 

^ 19. bek. Ha szeretnél többet megtudni arról, hogy Istennek szándékában áll feltámasztani a halottakat, olvasd el a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 7. fejezetét. A könyv Jehova Tanúi kiadványa, és elérhető a jw.org honlapon.