Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 CÍMLAPTÉMA | MIÉRT LEGYÜNK BECSÜLETESEK?

A becsületesség előnyei

A becsületesség előnyei

„Bízunk benne, hogy tiszta lelkiismeretünk van, mivel tisztességesen akarunk viselkedni mindenben” (Héberek 13:18)

Az eredeti görög szó, melyet időnként úgy adnak vissza a Bibliában, hogy „tisztességes”, szó szerint olyasmire utal, ami alapvetően jó. Azt a gondolatot is hordozza, hogy valamit gyönyörűnek látunk erkölcsi értelemben.

A keresztények megszívlelik Pál apostol ihletett szavait: „tisztességesen akarunk viselkedni mindenben.” Mit foglal ez magában?

BELSŐ KÜZDELEM

A legtöbb ember minden reggel megnézi magát a tükörben, mielőtt kilép az utcára. Miért? Mert szeretnének minél jobban kinézni. Ám a divatos frizuránál vagy ruháknál sokkal fontosabb az, hogy milyenek vagyunk belül, és ez javíthat vagy ronthat a megjelenésünkön.

Isten Szava nyíltan kijelenti, hogy minden ember rosszra hajlik. Az 1Mózes 8:21 így fogalmazza ezt meg: „az ember szívének hajlama már ifjúságától fogva rossz”. Ezért ahhoz, hogy becsületesek tudjunk lenni, harcolnunk kell a velünk született bűnös hajlamok ellen. Pál apostol érzékletesen írt a saját belső küzdelméről: „Gyönyörködöm én az Isten törvényében a szerint az ember szerint, ami belsőleg vagyok, de látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely hadakozik az elmém törvénye ellen, és a bűn tagjaimban levő törvényének foglyaként vezet” (Róma 7:22, 23).

Ám ha valami rosszra vágyunk, és erős késztetést érzünk a becstelenségre, nem vagyunk kiszolgáltatva a szívünk csábításának. Mindig van választási lehetőségünk. Ha elhessegetjük a helytelen gondolatot, a minket körülvevő becstelenség ellenére is becsületesek tudunk maradni.

MEGNYERHETJÜK A CSATÁT!

Ahhoz, hogy becsületesek legyünk, szükségünk van szilárd erkölcsi elvekre. Sajnos a legtöbb ember többet foglalkozik azzal, hogy milyen elvek szerint öltözködjön, mint hogy milyen elvek szerint éljen. Így hát mindig magyarázatot találnak arra, miért elfogadható az a mértékű becstelenség, ami megoldja az adott helyzetet. Egy könyv így ír erről: „Lényegét tekintve olyan mértékig követünk el csalást, ameddig még nagyjából becsületesnek érezzük magunkat” (The [Honest] Truth About Dishonesty). Vajon létezik olyan mérce, mely alapján megbízhatóan eldönthetjük, hogy a becstelenség milyen mértékben elfogadható, már ha egyáltalán elfogadható? Kijelenthetjük, hogy van.

Sok millió ember érzi úgy a világon, hogy a Biblia tökéletesen megfelel ennek a célnak. A Biblia erkölcsi elvei felülmúlhatatlanok (Zsoltárok 19:7). Megbízható útmutatást ad a munkára,  a családi és a vallási életre vonatkozóan, valamint erkölcsi téren is. Kiállta az idők próbáját. Törvényeit és alapelveit minden nemzet, törzs és nép alkalmazhatja. A Biblia képes becsületessé formálni minket, ha olvassuk, gondolkodunk rajta, és átültetjük a gyakorlatba a tanácsait.

Ám ahhoz, hogy megnyerjük a becstelenség elleni csatát, nem csak azt kell tudni, mit ír a Biblia. Ez a romlott világ ugyanis folyton ránk akarja erőltetni az erkölcstelen elveit. Ezért nagy szükségünk van arra, hogy Istentől segítséget és támogatást kérjünk imában (Filippi 4:6, 7, 13). Így képesek leszünk bátran kiállni a mellett, ami helyes, és tisztességesek maradni minden területen.

A BECSÜLETESSÉG ELŐNYEI

Az első cikkben említett Hitosinak javára vált, hogy becsületes emberként ismerik. A jelenlegi munkaadója örül annak, hogy becsületes. „Boldog vagyok, hogy most olyan munkát végezhetek, ami nem sérti a lelkiismeretemet” – mondja Hitosi.

Ezzel mások is így vannak. Figyeljük meg, hogyan merítettek hasznot sokan ebből a bibliai tanácsból: „tisztességesen akarunk viselkedni mindenben.”

 • Tiszta lelkiismeret

  „Tizenhárom évesen otthagytam az iskolát, és egy tolvajlással foglalkozó csoporthoz csatlakoztam. A javaim 95 százalékához tisztességtelen úton jutottam. Miután férjhez mentem, a férjemmel együtt tanulmányozni kezdtem a Bibliát Jehova Tanúival. Megtudtuk, hogy Jehova Isten * gyűlöli a becstelenséget, ezért úgy döntöttünk, felhagyunk az addigi életformánkkal. 1990-ben Jehovának szenteltük az életünket, és a Tanúi lettünk (Példabeszédek 6:16–19).

  A házunk korábban lopott holmikkal volt tele. Ma már nincs semmi ilyesmi az otthonunkban, és így tiszta a lelkiismeretem. Ha visszagondolok arra a sok évre, melyet tisztességtelenül éltem, végtelenül hálás vagyok Jehovának azért, hogy ilyen megbocsátó. Nyugodt szívvel alszom, mert tudom, hogy Jehova elégedett velem” (Cheryl, Írország).

  „Amikor a főnököm megtudta, hogy nem hagytam, hogy egy leendő ügyfél megvesztegessen, ezt mondta: »Az Istened tett téged ilyen megbízható emberré! Csak nyerünk vele, hogy nálunk dolgozol.« Igyekszem mindig becsületes lenni, hogy tiszta lelkiismerettel állhassak Jehova Isten előtt. Sőt, így a családomnak és másoknak is segíthetek, hogy becsületesek legyenek” (Sonny, Hongkong).

 • Lelki béke

  „Ügyvezető-helyettesként dolgozom egy nemzetközi banknál. A bankvilágban csak a nyereség számít, ezért a becsületnek gyakran nincs helye. Általában úgy vélik, hogy egy kis becstelenség belefér, ha gyarapítja a pénzt, vagy ha erősíti a gazdaságot. De nekem lelki békém van, mivel becsületesen élek. Úgy határoztam, tisztességes maradok, bármivel járjon is. A munkaadóim tudják, hogy nem fogok hazudni sem nekik, sem az érdekükben” (Tom, Egyesült Államok).

 • Önbecsülés

  „Amikor a munkahelyemen több minden is eltűnt, a felettesem arra kért, hogy hazudjak az esetről, de én erre nem voltam hajlandó. Később lelepleződtek a tolvajok, és a munkaadóm megköszönte, hogy becsületes voltam. Ebben a tisztességtelen világban bátorság kell ahhoz, hogy becsületesek legyünk. De így elnyerhetjük mások bizalmát és tiszteletét” (Kaori, Japán).

A tiszta lelkiismeret, a lelki béke és az önbecsülés csupán néhány olyan előny, amiért megéri becsületesnek lenni. Egyetértesz ezzel?

^ 18. bek. A Biblia feltárja, hogy Isten neve Jehova.