Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2017. február

Ki vezeti ma Isten népét?

Ki vezeti ma Isten népét?

„Emlékezzetek meg azokról, akik vállalják köztetek a vezetést” (HÉB 13:7)

ÉNEKEK: 125., 43.

1–2. Min tűnődhettek el az apostolok Jézus égbe menetele után?

JÉZUS apostolai az Olajfák hegyén állnak. Az ég felé néznek, ahol éppen most tűnt el egy felhő mögött az uruk és barátjuk, Jézus (Csel 1:9, 10). Az utóbbi mintegy két év során Jézus tanította, bátorította és vezette őket. Most viszont el kellett válniuk. Mi lesz ezután?

2 Jézus ezt mondta a követőinek: „tanúim lesztek mind Jeruzsálemben, mind egész Júdeában, és Szamáriában, és a föld legtávolabbi részéig” (Csel 1:8). Vajon hogyan lesznek képesek ellátni ezt a feladatot? Az igaz, hogy Jézus megígérte, hogy hamarosan megkapják a szent szellemet (Csel 1:5). De egy egész földre kiterjedő prédikálómunkát meg kell szervezni és irányítani kell. Jehova korábban mindig a látható képviselői által irányította és szervezte meg a népét. Az apostolokban ezért biztosan felmerült a kérdés: „Jehova most egy új vezetőt fog kijelölni?”

3. a) Milyen fontos döntést hoztak a hűséges apostolok? b) Milyen kérdésekre kapunk választ ebben a cikkben?

3 Kevesebb mint két hét elteltével Jézus tanítványai megvizsgálták az Írásokat, és imában Isten vezetését kérték, majd  úgy döntöttek, hogy Mátyás kerüljön Iskariót Júdás helyére mint a 12. apostol (Csel 1:15–26). Miért volt ez olyan fontos nekik és Jehovának? Mátyásra valóban nagy szükség volt. * Jézus nem csupán azért választotta ki az apostolait, hogy ne egyedül végezze a szolgálatát, hanem fontos szerepet szánt nekik Isten népében. Miről volt szó pontosan, és hogyan támogatta őket Jehova Jézus által, hogy el tudják látni a feladatukat? Ma is hasonló módon vezeti a népét Isten? És hogyan emlékezhetünk meg azokról, akik vállalják köztünk a vezetést, kiváltképpen a hű és értelmes rabszolgáról? (Máté 24:45; Héb 13:7).

EGY LÁTHATATLAN VEZETŐ EGY LÁTHATÓ TESTÜLETET HASZNÁL FEL

4. Milyen szerepük volt az apostoloknak és más jeruzsálemi véneknek az első században?

4 I. sz. 33 pünkösdjén az apostolok a keresztény gyülekezet élére álltak. Aznap Péter „felállt a tizeneggyel”, és életbe vágóan fontos ismereteket osztott meg zsidók és prozeliták nagy csoportjával (Csel 2:14, 15). Sokan közülük hívőkké lettek. Ezután „továbbra is az apostolok tanításának. . . szentelték magukat” (Csel 2:42). Az apostolok kezelték a gyülekezet közös vagyonát (Csel 4:34, 35). Gondoskodtak Isten népének az oktatásáról, és imádkoztak értük. Ezt mondták: „az imának és a szó szolgálatának szenteljük magunkat” (Csel 6:4). Ezenkívül tapasztalt keresztényeket bíztak meg azzal, hogy terjesszék ki új területekre a tanúskodómunkát (Csel 8:14, 15). Idővel más felkent vének is segítettek az apostoloknak a gyülekezeti ügyek intézésében. Ők így együtt egy vezetőtestületet alkottak, és az összes gyülekezetnek útmutatást adtak (Csel 15:2).

5–6. a) Hogyan működött a szent szellem a vezetőtestületen? (Lásd a képet a cikk elején.) b) Hogyan támogatták az angyalok a vezetőtestületet? c) Hogyan irányította a vezetőtestületet Isten Szava?

5 Az első századi keresztények felismerték, hogy a vezetőtestületet Jehova Isten irányítja a vezetőjük, Jézus által. Hogyan győződhettek meg erről? Először is, a vezetőtestületen működött a szent szellem (Ján 16:13). Noha a szent szellem minden felkent keresztényre kitöltetett, az apostoloknak és más jeruzsálemi véneknek külön is segített, hogy betölthessék a felvigyázói szerepüket. Erre jó példa az, amikor i. sz. 49-ben a vezetőtestület a szent szellem vezetésével döntést hozott a körülmetélkedés kérdésében. A gyülekezetek követték a kapott útmutatást, így „továbbra is szilárdultak a hitben, és napról napra gyarapodtak számban” (Csel 16:4, 5). A döntésről szóló levélből az is kiderül, hogy a vezetőtestület megteremte Isten szellemének a gyümölcsét, például a szeretetet és a hitet (Csel 15:11, 25–29; Gal 5:22, 23).

6 Másodszor, angyalok is támogatták a vezetőtestületet. Mielőtt Kornéliusz a körülmetéletlen nem zsidók közül elsőként megkeresztelkedett, egy angyal azt mondta neki, hogy küldjön el Péter apostolért. Miután Péter tanúskodott Kornéliusznak és a rokonainak, kitöltetett rájuk a szent szellem, pedig nem voltak körülmetélve. Ez arra indította az apostolokat és a többi testvért, hogy vessék alá magukat Isten  akaratának, és körülmetéletlen nem zsidókat is fogadjanak be a gyülekezetbe (Csel 11:13–18). Az angyalok ahhoz is tevékenyen hozzájárultak, hogy előrehaladjon a prédikálómunka, melyet a vezetőtestület felügyelt (Csel 5:19, 20). Harmadszor, Isten Szava irányította a vezetőtestületet. Akár tanításbeli, akár szervezeti kérdésekben döntöttek ezek a szellemmel felkent vének, követték az Írásokban lefektetett útmutatást (Csel 1:20–22; 15:15–20).

7. Miért mondhatjuk, hogy az első századi keresztényeket Jézus vezette?

7 Bár a vezetőtestületnek volt hatalma a gyülekezet fölött, elismerték, hogy Jézus a vezetőjük. „Ő [Krisztus] némelyeket apostolokul adott” – írta Pál apostol. Majd így buzdított: „szeretet által növekedjünk fel mindenben, összhangban azzal, aki a fej, Krisztus” (Ef 4:11, 15). „A tanítványokat isteni gondviselés által keresztényeknek hívták”, nem pedig valamelyik kiemelkedő apostol követőiként voltak ismertek (Csel 11:26). Igaz, Pál elismerte, hogy a keresztényeknek fontos ragaszkodniuk „a hagyományokhoz”, vagyis olyan, Írásokon alapuló szokásokhoz, melyeket az apostoloktól és más felelős testvérektől kaptak. Ám hozzátette: „De akarom, hogy tudjátok, hogy minden férfinak [a vezetőtestület tagjainak is] feje a Krisztus. . ., a Krisztus feje pedig az Isten” (1Kor 11:2, 3). Igen, a láthatatlan és megdicsőült Krisztus Jézus vezette a gyülekezetet, miközben ő maga Jehova Istennek volt alárendelve.

„EZ NEM EMBEREK MUNKÁJA”

8–9. Milyen szerepet töltött be Russell testvér a XIX. század vége felé?

8 Charles Taze Russell és néhány társa a XIX. század vége felé azon fáradozott, hogy helyreállítsa az igaz keresztény imádatot. Azért, hogy több nyelven is terjeszteni tudják a Biblia üzenetét, 1884-ben bejegyeztették a Zion’s Watch Tower Tract Society nevű társaságot, melynek Russell testvér volt az elnöke. * Ő buzgón tanulmányozta a Bibliát, és bátran leleplezte az olyan hamis tanításokat, mint a háromság és a lélek halhatatlansága. Felismerte, hogy Krisztus visszatérése láthatatlan lesz, és hogy „a nemzetek meghatározott ideje” 1914-ben ér véget (Luk 21:24). Russell testvér rengeteg időt, energiát és pénzt áldozott arra, hogy megossza másokkal ezeket az igazságokat. Nyilvánvaló, hogy Jehova és Jézus, a gyülekezet feje felhasználta őt abban a jelentőségteljes időszakban.

9 Russell testvér nem vágyott rá, hogy körülrajongják. 1896-ban ezt írta: „Nem akarunk hódolatot, sem tiszteletet saját magunknak vagy írásainknak; sem nem kívánjuk, hogy Tisztelendőnek vagy Rabbinak szólítsanak bennünket. Azt sem kívánjuk, hogy valamely csoportot rólunk nevezzenek el.” Később pedig kijelentette: „Ez nem emberek munkája.”

10. a) Mikor nevezte ki Jézus a hű és értelmes rabszolgát? b) Mondd el, hogyan vált külön fokozatosan a vezetőtestület és a Watch Tower Society.

10 Jézus 1919-ben, három évvel Russell testvér halála után kinevezte a hű és értelmes rabszolgát, hogy eledelt adjon a háziszolgáinak „a kellő időben” (Máté 24:45). A felkent keresztények egy kis csoportja, mely a brooklyni főhivatalban szolgált, már abban az időben is szellemi táplálékkal látta el Jézus  követőit. A „vezetőtestület” kifejezés először az 1940-es években jelent meg a kiadványainkban, és akkoriban úgy értették, hogy szoros kapcsolatban van a Watch Tower Bible and Tract Society nevű társasággal. Azonban 1971-ben már különbséget tettek a vezetőtestület és a Watch Tower Society, valamint annak igazgatói között, mivel ez utóbbi inkább egy jogi eszköz, és nem egy olyan testület, amelynek szentírási alapja van. A vezetőtestületben attól kezdve olyan felkent testvérek is szolgáltak, akik nem voltak a társaság igazgatói között. Néhány éve már más juhokhoz tartozó felelős testvérek látják el az igazgatói teendőket az Isten népe által felhasznált jogi társaságokban. Így a vezetőtestület arra összpontosíthat, hogy bibliai oktatásról és szellemi irányításról gondoskodjon (Ján 10:16; Csel 6:4). Az Őrtorony 2013. július 15-ei száma kifejtette, hogy „a hű és értelmes rabszolga” nem más, mint a felkent testvérek egy kis csoportja, akik a vezetőtestületet alkotják.

A vezetőtestület az 1950-es években

11. Hogyan működik a vezetőtestület?

11 A vezetőtestület a hetenkénti ülésén együtt hoz meg fontos döntéseket. Az, hogy rendszeresen összejönnek, hozzájárul az egységükhöz és a jó kommunikációhoz (Péld 20:18). A megbeszéléseiken minden évben más elnököl, mivel egyikükre sem tekintenek úgy, mint aki a többiek felett áll (1Pét 5:1). A vezetőtestület hat bizottságában ugyanígy változik az elnöklő személye. A testület egyik tagja sem úgy gondol magára, mint a testvérei vezetőjére, hanem úgy, mint a háziszolgák egyikére, akit a hű rabszolga táplál, és aki alá van vetve a rabszolga irányításának.

A hű rabszolga a kinevezése, azaz 1919 óta szellemi táplálékkal látja el Isten népét (Lásd a 10. és 11. bekezdést.)

KI VALÓJÁBAN A HŰ ÉS ÉRTELMES RABSZOLGA?

12. Milyen kérdés merül fel a vezetőtestülettel kapcsolatban?

12 A vezetőtestület sem nem ihletett, sem nem tévedhetetlen. Előfordulhat, hogy téved tanításbeli kérdésekben vagy szervezeti döntésekben. Az Őrtorony Kiadványok Indexében van is egy olyan címszó, hogy „Hitnézetek világosabb megértése”. Ez alatt fel van sorolva, hogy milyen kiigazítások történtek 1870 óta abban, hogy hogyan értünk egy-egy bibliai tanítást. Jézus nem állította, hogy a hű rabszolga tökéletes szellemi táplálékot fog készíteni. De akkor hogyan találhatunk választ arra a kérdésére, hogy „ki valójában a hű és értelmes rabszolga”? (Máté 24:45). Mi bizonyítja, hogy a vezetőtestület tölti be ezt a szerepet? Vizsgáljuk meg ugyanazt a három szempontot, amelynek az első századi vezetőtestület is megfelelt.

13. Miben segíti a vezetőtestületet a szent szellem?

13 A szent szellem működésének bizonyítékai. A szent szellem segít a vezetőtestületnek, hogy megértse a Szentírásnak olyan részeit, melyek korábban nem voltak világosak. Gondoljunk csak az előző bekezdésben említett felsorolásra. Nem vitás, hogy egyetlen ember sem lenne képes magától megérteni és elmagyarázni „Isten mélységes dolgait”. (Olvassátok fel: 1Korintusz 2:10.) A vezetőtestület úgy gondolkodik, mint Pál apostol, aki ezt írta: „Ezeket szóljuk is, de nem emberi bölcsesség által tanított szavakkal, hanem a szellem által tanítottakkal” (1Kor 2:13). A hitehagyás és szellemi sötétség hosszú évszázadai után 1919-től rövid idő alatt számos bibliai tanításra  derült fény. Mi másnak lehetne ezt köszönni, mint a szent szellemnek?

14. A Jelenések 14:6, 7 szerint hogyan támogatják Isten népét az angyalok?

14 Az angyali támogatás bizonyítékai. A vezetőtestületre óriási felelősség hárul, mivel több mint nyolcmillió hírnök tevékenységét hangolja össze a világ minden táján. Mi a titka a prédikálómunkánk sikerének? Többek között az, hogy angyalok is részt vesznek benne. (Olvassátok fel: Jelenések 14:6, 7.) Számtalanszor megtörténik, hogy valaki éppen segítségért imádkozik, amikor a Tanúk felkeresik. * És az is csak angyali támogatással lehetséges, hogy a prédikáló- és tanítványképző munka még az olyan országokban is előrehalad, ahol heves ellenállást tapasztalunk.

15. Miben különbözik a vezetőtestület a kereszténység vezetőitől? Mondj egy példát!

15 Követik Isten Szavának az irányítását. (Olvassátok fel: János 17:17.) Vegyünk egy példát 1973-ból. Az Őrtorony június 1-jei száma (magyarul 1974. november 1-jei szám) feltette a kérdést: „Alkalmasak-e. . . az alámerítésre azok, akik nem képesek abbahagyni a dohányzást?” A válasz így szólt: „A bibliai bizonyítékok arra a végkövetkeztetésre vezetnek, hogy nem alkalmasak rá.” A cikk több bibliaversre is utalt, majd kifejtette, hogy miért kell kiközösíteni a megbánást nem tanúsító dohányosokat (1Kor 5:7; 2Kor 7:1).  Ezt írta: „Ezek [az intézkedések] azonban nem jelentenek önkényes, diktatorikus erőfeszítéseket. A szigorúság valójában Istentől ered, aki az ő írott Igéje által fejezi ki magát.” Van-e még egy olyan vallásszervezet, amely kész teljes mértékben elfogadni Isten Szavának az irányítását, még akkor is, ha ez a tagjai egy részének komoly nehézséget jelent? Egy nemrégiben megjelent könyv, mely az Egyesült Államokban működő vallásokról szól, megállapítja: „A keresztény vezetők rendszeresen módosítják a tanításaikat, hogy azok összhangban legyenek a híveik és a szélesebb társadalom által elfogadott nézetekkel.” A vezetőtestület nem a közvéleményre alapozza a döntéseit, hanem Isten Szavára, és ez is ékesen bizonyítja, hogy valójában ki vezeti Isten népét.

„EMLÉKEZZETEK MEG AZOKRÓL, AKIK VÁLLALJÁK KÖZTETEK A VEZETÉST”

16. Hogyan emlékezhetünk meg a vezetőtestületről?

16 (Olvassátok fel: Héberek 13:7.) A „megemlékezik” igével fordított szót úgy is vissza lehet adni, hogy ’megemlít’. Ezért egyebek közt úgy emlékezhetünk meg azokról, akik vállalják a vezetést, hogy megemlítjük a vezetőtestületet az imáinkban (Ef 6:18). Gondoljunk bele, milyen nagy felelősség nyugszik a vállukon: szellemi táplálékról gondoskodnak, felügyelik a világméretű tanúskodómunkát, és döntenek az adományok felhasználásáról. Igazán szükségük van rá, hogy rendszeresen imádkozzunk értük.

17–18. a) Hogyan működhetünk együtt a vezetőtestülettel? b) Miért végezzük szorgalmasan a prédikálómunkát?

17 Persze nem csak a szavainkkal emlékezhetünk meg a vezetőtestületről. Az is fontos, hogy készségesen elfogadjuk a tőlük jövő útmutatást, melyet a kiadványaink által, az összejöveteleken és a kongresszusokon juttatnak el hozzánk. Továbbá körzetfelvigyázókat neveznek ki, ők pedig gyülekezeti véneket jelölnek ki. A körzetfelvigyázók és a vének úgy emlékezhetnek meg a vezetőtestületről, hogy szorosan követik a tőlük kapott irányelveket. És mindannyian kifejezhetjük a vezetőnk, Jézus iránti tiszteletünket, ha engedelmeskedünk azoknak, akiket az irányításunkra rendelt (Héb 13:17).

18 Egy másik lehetőségünk is van arra, hogy megemlékezzünk a vezetőtestületről, mégpedig az, hogy szorgalmasan prédikálunk. Pál arra ösztönözte a keresztényeket, hogy utánozzák azoknak a hitét, akik vállalják köztük a vezetést. A hű rabszolga erős hite abban is megnyilvánul, hogy buzgón fáradozik azért, hogy terjedjen a királyságról szóló jó hír. Ha a más juhokhoz tartozol, támogatod a felkenteket ebben az életmentő munkában? Boldog lehetsz majd, amikor a vezetőnk, Jézus neked is ezt mondja: „amit megtettetek e testvéreim legkisebbjeinek egyikével, azt velem tettétek meg” (Máté 25:34–40).

19. Miért határoztad el, hogy követni fogod a vezetőnket, Jézust?

19 Amikor Jézus visszatért az égbe, nem hagyta magukra a követőit (Máté 28:20). Jól tudta, hogy amíg a földön volt, milyen sokat segített neki a szent szellem, az angyalok és Isten Szava, hogy vezetni tudja a tanítványait. Ezért ugyanezt a támogatást a hű rabszolgának is megadja napjainkban. Ezek a felkent keresztények „követik a Bárányt, bárhová megy is” (Jel 14:4). Ha tehát követjük a vezetésüket, azzal tulajdonképpen Jézust követjük. Ő pedig hamarosan elvezet bennünket az örök élethez (Jel 7:14–17). Ilyet egyetlen emberi vezető sem ígérhet!

^ 3. bek. Jehovának nyilvánvalóan az volt a szándéka, hogy 12 apostol alkossa majd az Új Jeruzsálem 12 alapkövét (Jel 21:14). Ezért arra nem volt szükség, hogy később, amikor egy hűséges apostol befejezte földi pályafutását, valaki mást válasszanak a helyére.

^ 8. bek. 1955 óta a társaság neve Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

^ 14. bek. Lásd: ’Alaposan tanúskodj’ Isten Királyságáról!, 58–59. o.