Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2017. február

Jehova vezeti a népét

Jehova vezeti a népét

„Jehova fog vezetni mindenkor” (ÉZS 58:11)

ÉNEKEK: 152., 22.

1–2. a) Miben különböznek Jehova Tanúi más vallásoktól? b) Miről lesz szó ebben és a következő cikkben?

SOKSZOR megkérdezik tőlünk, hogy ki a vezetőnk. És ez nem is csoda, hiszen számos vallás hívei egyetlen férfit vagy nőt tekintenek a vezetőjüknek. Mi viszont büszkén mondhatjuk, hogy nem egy tökéletlen ember irányítását követjük, hanem a feltámasztott Krisztusét, aki pedig az Atyjára, Jehovára tekint útmutatásért (Máté 23:10).

2 Azonban van egy férfiakból álló csoport a földön, „a hű és értelmes rabszolga”, amelynek a tagjai vezetést nyújtanak Isten népének (Máté 24:45). De akkor honnan tudhatjuk, hogy valójában Jehova vezet minket a Fia által? Ebben és a következő cikkben áttekintjük, hogyan gondoskodik Jehova vezetésről emberek által már évezredek óta. Három oldalról fogjuk megvizsgálni a bizonyítékokat, melyek tisztán mutatják, hogy mindig is Jehova volt a népe igazi vezetője (Ézs 58:11).

A SZENT SZELLEM MŰKÖDÖTT RAJTUK

3. Mi tette képessé Mózest arra, hogy vezesse az izraelitákat?

3 Isten képviselőin működött a szent szellem. Gondoljunk például Mózesre, aki azt a megbízatást kapta, hogy az izraeliták vezetője legyen. Mi segített neki ellátni ezt a komoly feladatot? A Biblia szerint Jehova „belé helyezte szent szellemét”.  (Olvassátok fel: Ézsaiás 63:11–14.) Tehát Jehova volt a népe vezetője, hiszen a szent szellemével támogatta Mózest.

4. Miből ismerhették fel az izraeliták, hogy Mózesen Isten szelleme nyugszik? (Lásd a képet a cikk elején.)

4 Miből tudhatták az izraeliták, hogy Mózest támogatja a szent szellem, ha az egy láthatatlan erő? Isten szelleme képessé tette arra, hogy csodákat hajtson végre, és hogy megismertesse Jehova nevét a fáraóval (2Móz 7:1–3). Ezenkívül olyan jó tulajdonságokat munkált ki benne, mint a szeretet, a szelídség és a türelem, amelyek kitűnő vezetővé tették. Mennyire más volt, mint a többi nemzet kíméletlen, önző vezetői! (2Móz 5:2, 6–9). Igen, az izraeliták biztosak lehettek benne, hogy Jehova nevezte ki Mózest a népe élére.

5. Mondd el, hogyan támogatott Jehova más izraelita férfiakat is a népe vezetésében.

5 Később a szent szellem más férfiakat is képessé tett arra, hogy vezessék Isten népét. „Józsué, Nún fia. . . telve volt a bölcsesség szellemével” (5Móz 34:9). „Jehova szelleme. . . körülvette Gedeont” (Bír 6:34). És „Jehova szelleme működni kezdett Dávidon” (1Sám 16:13). Ezek a férfiak a szent szellemtől várták a vezetést, és így olyan hatalmas tetteket tudtak véghezvinni, melyekre a saját erejükből képtelenek lettek volna (Józs 11:16, 17; Bír 7:7, 22; 1Sám 17:37, 50). Ezért teljesen helyénvaló volt, hogy Jehova kapja a dicséretet ezekért a tettekért.

6. Miért várta el Isten a népétől, hogy tiszteljék a vezetőiket?

6 Hogyan kellett volna viselkedniük az izraelitáknak a vezetőikkel, ha egyértelmű bizonyítékait látták annak, hogy a szent szellem működik rajtuk? Nos, amikor a nép panaszkodott Mózesre, Jehova ezt kérdezte: „Meddig nem tisztel még engem ez a nép. . .?” (4Móz 14:2, 11). Igen, Jehova választotta Mózest, Józsuét, Gedeont és Dávidot, hogy képviseljék őt. Ha a nép engedelmeskedett nekik, azzal valójában Jehova vezetését fogadták el.

ANGYALOK TÁMOGATTÁK ŐKET

7. Hogyan segítettek az angyalok Mózesnek?

7 Isten képviselőinek angyalok segítettek. (Olvassátok fel: Héberek 1:7, 14.) Jehova angyalok által vezette Mózest. „Isten elküldte mint uralkodót és egyben szabadítót, az angyal keze által, aki megjelent neki a tövisbokorban” (Csel 7:35). Jehova „angyalok révén” közvetítette a törvényt, amellyel Mózes útmutatást adott az izraelitáknak (Gal 3:19). Isten ezt is mondta Mózesnek: „vezesd a népet, ahova mondtam neked. Íme, az én angyalom előtted fog menni” (2Móz 32:34). A Biblia nem utal arra, hogy az izraeliták láttak volna egy testet öltött angyalt, aki ellátta ezeket a feladatokat. De az, ahogyan Mózes irányította a népet, nyilvánvalóvá tette, hogy emberfölötti segítséget kap.

8. Milyen segítséget kapott Józsué és Ezékiás az angyaloktól?

8 Mózes utódját, Józsuét „Jehova seregének fejedelme” megerősítette, amikor a kánaániták elleni harcban vezette Isten népét. Az izraeliták megnyerték a csatát (Józs 5:13–15; 6:2, 21). Később, Ezékiás király uralkodása idején egy hatalmas asszír hadsereg fenyegette Jeruzsálemet. De aztán „Jehova angyala kiment, és lesújtott száznyolcvanötezer emberre” egyetlen éjszaka alatt (2Kir 19:35).

9. Vajon Isten képviselőinek a hibái felmentették az izraelitákat az alól, hogy kövessék a vezetésüket? Fejtsd ki!

 9 Bár az angyalok tökéletesek, az emberek, akiket támogattak, természetesen nem voltak azok. Mózes egy alkalommal nem adta meg Jehovának a neki járó tiszteletet (4Móz 20:12). Józsué elmulasztott tanácsot kérni Istentől, mielőtt szövetséget kötött a gibeoniakkal (Józs 9:14, 15). Ezékiás pedig felfuvalkodottá vált egy rövid időre (2Krón 32:25, 26). Jehova azonban elvárta az izraelitáktól, hogy fogadják el ezeknek a férfiaknak a vezetését, még ha követtek is el hibákat. Jehova angyalok által támogatta őket, és ezért elmondhatjuk, hogy igazából ő vezette a népét.

ISTEN SZAVA VEZETTE ŐKET

10. Hogyan vezette Mózest Isten törvénye?

10 Isten képviselői követték az ő Szavának az irányítását. A Biblia Mózes törvényeként utal arra a törvényre, amelyet az izraeliták kaptak (1Kir 2:3). Ám a Szentírás szerint Jehova adta a törvényt, és maga Mózes is alá volt rendelve annak (2Krón 34:14). Miután megkapta az útmutatást a hajlék felállításához, „Mózes mindent úgy tett, ahogy Jehova parancsolta neki. Pontosan úgy tett” (2Móz 40:1–16).

11–12. a) Mit várt el Jehova Józsuétól és a királyoktól? b) Milyen hatással volt Isten Szava a népe vezetőire?

11 Józsué hozzáfért Isten írott Szavához, és Jehova ezt mondta neki, amikor kinevezte vezetőnek: „olvasd azt halk hangon éjjel és nappal, hogy mindent gondosan úgy cselekedj, ahogy abban megíratott” (Józs 1:8). Később az Isten népe felett uralkodó királyoknak is mindennap olvasniuk kellett a törvényt. Le kellett másolniuk, és meg kellett tartaniuk a „törvénynek minden szavát és [a] rendelkezéseket, megcselekedve azokat”. (Olvassátok fel: 5Mózes 17:18–20.)

12 Milyen hatással volt Isten Szava azokra, akik vezették a népét? Nézzük meg Jósiás király példáját. Miután megtaláltak egy írást, amely a mózesi törvényt tartalmazta, a titkára felolvasta. * Mit tett erre Jósiás? Amint „meghallotta a törvény könyvének szavait, megszaggatta a ruháit”. Aztán a tettek mezejére lépett: az egész országban véget vetett a bálványimádásnak, és elrendelte minden idők legnagyobb pászkaünnepének a megtartását (2Kir 22:11; 23:1–23). Jósiás és más hithű vezetők készségesen változtattak azon, ahogyan Isten népét vezették, mert elfogadták Isten Szavának az irányítását. Ezeknek a változtatásoknak az lett az eredménye, hogy a nép összhangban élhetett Jehova akaratával.

13. Miben különböztek Isten népének és a pogány nemzeteknek a vezetői?

13 Mennyire másak voltak Isten népének a királyai, mint a többi nemzet vezetői! Azok a férfiak csak a saját, korlátozott bölcsességükre hagyatkoztak. Például a kánaánita vezetők uralma alatt az emberek utálatos dolgokban vettek részt, köztük vérfertőzésben, homoszexualitásban, fajtalankodásban, gyermekek feláldozásában és bálványimádásban (3Móz 18:6, 21–25). Vagy Babilónia és Egyiptom vezetői nem alkalmaztak olyan higiéniai rendelkezéseket, mint amilyeneket Isten népe kapott, és amelyekről ma már tudjuk, hogy tudományosan megalapozottak (4Móz 19:13).  Az izraeliták jól láthatták a különbséget, hiszen a vezetőiknek hála szellemi, erkölcsi és fizikai tisztaságnak örvendhettek. Egyértelmű volt, hogy Jehova vezeti ezeket a férfiakat.

14. Miért fegyelmezett meg Jehova néhányakat a népe vezetői közül?

14 Isten népe felett uralkodtak olyan királyok is, akik nem követték Isten útmutatását. Nem engedelmeskedtek Jehovának, és nem voltak hajlandók elfogadni a szent szellem, az angyalok és Isten Szavának az irányítását. Néhány esetben Jehova megfegyelmezte, vagy el is távolította az ilyen vezetőket (1Sám 13:13, 14). De aztán a megfelelő időben kinevezett valakit a népe fölé, aki minden korábbi vezetőt felülmúl.

JEHOVA KINEVEZ EGY TÖKÉLETES VEZETŐT

15. a) Hogyan jövendöltek a próféták egy különleges vezetőről? b) Ki volt ez a megjövendölt vezető?

15 Jehova már évszázadokkal előre megjövendölte, hogy egy különösen rátermett vezetőt fog kijelölni a népe élére. Mózes ezt mondta az izraelitáknak: „Prófétát támaszt neked Jehova, a te Istened közüled, a testvéreid közül, olyat, mint én vagyok – őrá hallgassatok” (5Móz 18:15). Ézsaiás azt írta erről a személyről, hogy vezető és parancsoló lesz (Ézs 55:4). Dániel pedig ihletést kapott a Messiás Vezér eljöveteléről (Dán 9:25). Végül Jézus Krisztus azonosította magát úgy, mint aki Isten népének a vezetője. (Olvassátok fel: Máté 23:10.) Jézust készséggel követték a tanítványai, és szilárdan hittek abban, hogy Jehova választotta ki (Ján 6:68, 69). Mi győzte meg őket arról, hogy Jehova Jézus Krisztus által vezeti a népét?

16. Mi bizonyította, hogy Jézuson működik a szent szellem?

16 Jézuson működött a szent szellem. Keresztelő János „látta, amint az egek szétnyílnak, és a szellem, mint egy galamb, leszáll” Jézusra a keresztelkedésekor. Azután pedig a szellem „arra késztette, hogy menjen a pusztába” (Márk 1:10–12). Isten szent szelleme képessé tette Jézust arra, hogy a földi szolgálata alatt csodákat hajtson végre, és hogy hatalommal beszéljen (Csel 10:38). Továbbá a szent szellem segített neki tökéletes szeretetet, örömet, és rendíthetetlen hitet kifejleszteni (Ján 15:9; Héb 12:2). Ez egyetlen más vezetőről sem volt elmondható. Kétség sem fért hozzá, hogy Jézust Jehova választotta ki.

Hogyan támogatták Jézust angyalok a keresztelkedése után? (Lásd a 17. bekezdést.)

17. Hogyan támogatták az angyalok Jézust?

17 Jézust támogatták az angyalok. Nem sokkal azután, hogy megkeresztelkedett, „angyalok jöttek, és szolgálni  kezdtek neki” (Máté 4:11). Néhány órával a halála előtt pedig „megjelent neki egy angyal az égből, és erősítette őt” (Luk 22:43). Jézus biztos volt benne, hogy Jehova az angyalok által támogatni fogja őt, amikor szüksége lesz rá ahhoz, hogy megvalósítsa az ő akaratát (Máté 26:53).

18–19. Hogyan hatott Isten Szava Jézus életére és tanítására?

18 Jézust Isten Szava vezette. Már a szolgálata kezdetétől engedte, hogy az Írások irányítsák őt (Máté 4:4). Teljes mértékig engedelmeskedett Isten Szavának, és még arra is kész volt, hogy meghaljon a kínoszlopon. A halála előtti utolsó szavaiban is idézett messiási próféciákból (Máté 27:46; Luk 23:46). Jézussal ellentétben az akkori vallási vezetők egyáltalán nem vették figyelembe Isten Szavát, ha az ütközött a hagyományaikkal. Ézsaiás ihletett szavait idézve Jézus ezt mondta róluk: „Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve messze eltávolodott tőlem. Hiába imádnak engem, mert emberek parancsait tanítják tanokként” (Máté 15:7–9). Hogyan is választhatott volna közülük vezetőt Jehova?

19 Jézust nemcsak a tetteiben, hanem a tanításában is Isten Szava vezette. Ha valamilyen vitatott vallási kérdés merült fel, nem a mérhetetlen bölcsességére vagy a páratlan tapasztalatára hagyatkozott. Legfőbb tekintélyként mindig a Szentírásra utalt (Máté 22:33–40). Nem szórakoztatta a hallgatóit az égi életéről vagy a teremtésről szóló történetekkel, hanem inkább „teljesen megnyitotta elméjüket, hogy felfogják az Írások jelentését” (Luk 24:32, 45). Jézus nagyon szerette Isten Szavát, és szívből vágyott rá, hogy megossza másokkal.

20. a) Hogyan fejezte ki Jézus, hogy alárendeli magát Istennek? b) Mi volt a különbség Jézus és I. Heródes Agrippa között?

20 Igaz, Jézus megnyerő szavai lenyűgözték a hallgatóit, de ő mindig az oktatójának, Jehovának tulajdonította az érdemet (Luk 4:22). Amikor egy gazdag férfi azzal akarta felmagasztalni Jézust, hogy jó tanítónak szólította, ő így válaszolt: „Miért nevezel engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten” (Márk 10:17, 18). Mennyire szerény volt! Ám ez korántsem volt elmondható I. Heródes Agrippáról, aki körülbelül nyolc év múlva Júdea királya lett. Egy rendezvényen királyi öltözetben jelent meg, és az őt csodáló tömeg ezt kiabálta: „Ez isten hangja, és nem emberé!” Heródes csak úgy sütkérezett a dicséretben. Mi lett ennek a következménye? „Jehova angyala nyomban lesújtott rá, amiért nem az Istennek adta a dicsőséget; férgek ették meg, és kilehelte utolsó leheletét” (Csel 12:21–23). Bizonyára senkiben sem merült fel, hogy Heródest Jehova választotta vezetőnek. Ámde Jézuson egyértelműen látszott, hogy Isten nevezte ki, és ő mindig megadta a dicsőséget Jehovának mint a népe legfőbb vezetőjének.

21. Miről szól a következő cikk?

21 Jézus nem csupán néhány évre lett kinevezve vezetőnek. A feltámadása után ezt mondta: „Nekem adatott minden hatalom az égben és a földön . . . És íme, én veletek vagyok minden napon a világrendszer befejezéséig” (Máté 28:18–20). De ha most láthatatlan szellemszemélyként él az égben, hogyan tudja vezetni Isten népét a földön? Kiket használ fel Jehova arra, hogy Krisztus irányítása alatt vezessék a népét? És hogyan ismerhetik fel a keresztények Isten képviselőit? A következő cikk megadja a választ ezekre a kérdésekre.

^ 12. bek. Valószínűleg ez volt az eredeti kézirat, amelyet Mózes jegyzett le.