Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2017. február

Jehova megvalósítja a szándékát

Jehova megvalósítja a szándékát

„Megmondtam, meg is valósítom. Megformáltam, meg is cselekszem” (ÉZS 46:11)

ÉNEKEK: 147., 149.

1–2. a) Mit tárt fel nekünk Jehova? b) Miről biztosít minket az Ézsaiás 46:10, 11 és az 55:11?

A BIBLIA legelső szavaiból kiderül egy egyszerű, ám lényeges igazság: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet” (1Móz 1:1). El kell ismernünk, hogy a teremtésmű sok részéről, például a világűrről, a fényről vagy a gravitációról igen keveset tudunk, és csak töredékét ismerjük a világegyetemnek (Préd 3:11). Ám Jehova feltárta nekünk, hogy mi a szándéka a földdel és az emberiséggel. A földünket tökéletes lakóhelynek teremtette az emberek számára, akiket a saját képmására alkotott meg (1Móz 1:26). Azt akarta, hogy a gyermekei legyenek, ő pedig az Atyjuk.

2 Mózes első könyvének a harmadik fejezete elmondja, hogy Jehova szándéka akadályba ütközött (1Móz 3:1–7). De természetesen számára nincsenek leküzdhetetlen akadályok, senki sem állhat az útjába (Ézs 46:10, 11; 55:11). Ezért biztosak lehetünk benne, hogy Jehova eredeti szándéka meg fog valósulni, méghozzá pontosan a megfelelő időben.

3. a) Mely tanítások létfontosságúak ahhoz, hogy megértsük a Biblia üzenetét? b) Miért beszélünk most ezekről a tanításokról? c) Milyen kérdéseket fogunk megvizsgálni?

3 Mindannyian tudjuk a Bibliából, hogy mi Isten szándéka a földdel és az emberekkel, és azt is, hogy Jézus  Krisztusnak kulcsszerepe van ennek a szándéknak a megvalósításában. Valószínűleg hamar megismertük ezeket a fontos alaptanításokat, amikor elkezdtük tanulmányozni Isten Szavát. Azt szeretnénk, hogy minden tiszta szívű ember megértse ezeket a létfontosságú tanításokat. Most, hogy áttanulmányozzuk ezt a cikket a gyülekezetünkkel, egy olyan időszakban vagyunk, amikor igyekszünk minél több embert meghívni Krisztus halálának az emlékünnepére (Luk 22:19, 20). Akik eljönnek majd, sokat fognak tanulni Isten szándékáról. Mivel már csak néhány nap van az emlékünnepig, időszerű elgondolkodnunk olyan kérdéseken, amelyekkel felkelthetjük a bibliatanulmányozók és más érdeklődők kíváncsiságát ez iránt a fontos esemény iránt. Most három kérdésről fogunk beszélni: Mi volt Isten eredeti szándéka a földdel és az emberekkel? Miért nem vált még valóra? És miért Jézus váltságáldozata a kulcs, hogy megvalósulhasson ez a szándék?

MI VOLT A TEREMTŐ EREDETI SZÁNDÉKA?

4. Hogyan hirdeti Jehova dicsőségét a teremtésmű?

4 Jehova egy lenyűgöző alkotó, minden munkája mestermű (1Móz 1:31; Jer 10:12). Mit tanulhatunk a teremtett világra jellemző szépségből és rendezettségből? Amikor megfigyeljük a teremtésművet, csak ámulunk azon, hogy Jehova alkotásai – a legkisebbtől a legnagyobbig – értelmes célt szolgálnak. Talán mi is elcsodálkoztunk már azon, hogy mennyire bonyolult az emberi sejt. És kit ne bűvölne el egy bájos kisbaba vagy egy festői naplemente? Igen, a velünk született szépérzék miatt örömet szerez nekünk a teremtésmű. (Olvassátok fel: Zsoltárok 19:1; 104:24.)

5. Mit tett Jehova azért, hogy az alkotásai harmonikusan együttműködjenek?

5 A körülöttünk lévő világból egyértelmű, hogy Jehovát arra indította a szeretete, hogy korlátokat állítson fel. Természeti és erkölcsi törvényeket hozott létre, hogy minden alkotása harmonikusan tudjon együttműködni (Zsolt 19:7–9). Igen, Jehova a világegyetemben mindennek meghatározta a helyét és a célját, és azt is, hogy a teremtett dolgoknak hogyan kell együttműködniük. Például a gravitáció a föld közelében tartja a légkört, szabályozza az árapályt, és elősegíti a rendezettséget, amely nélkülözhetetlen a földi élethez. Isten alkotásai, így az emberek is ezeken a korlátokon belül működnek. Tehát a teremtésben megfigyelhető rendezettség azt bizonyítja, hogy Jehovának szándéka van a földdel és az emberiséggel. Fel tudnánk hívni az emberek figyelmét arra, hogy kinek köszönhető ez a bámulatba ejtő rendezettség? (Jel 4:11).

6–7. Mi mindennel ajándékozta meg Jehova Ádámot és Évát?

6 Jehova azt akarta, hogy az emberek örökké éljenek a földön (1Móz 1:28; Zsolt 37:29). Sokféle értékes ajándékot adott Ádámnak és Évának, hogy élvezhessék az életet. (Olvassátok fel: Jakab 1:17.) Például szabad akarattal és a gondolkodás képességével teremtette meg őket, és úgy, hogy szeretetteljes kapcsolatokat tudjanak ápolni. A Teremtő közvetlenül beszélt Ádámmal, és elmondta neki, hogyan tud engedelmeskedni. Ádám azt is megtanulta, hogy miként gondoskodjon saját magáról, az állatokról és a földről (1Móz  2:15–17, 19, 20). Jehova megáldotta az első emberpárt az ízlelés, a tapintás, a látás, a hallás és a szaglás képességével, hogy teljes mértékben élvezhessék a paradicsomi otthonuk szépségét. Kielégítő feladatok és izgalmas felfedezések végtelen sora állt előttük.

7 Mi tartozott még hozzá Jehova eredeti szándékához? Ádámot és Évát azzal a képességgel alkotta meg, hogy tökéletes gyermekeik születhessenek, akik aztán újabb családokat alapítanak, míg az emberek be nem töltik az egész földet. Azt akarta, hogy minden szülőben olyan szeretet legyen, mint amilyen benne volt az első földi gyermekei iránt. A földet örök otthonuknak szánta, ahol semmiben sem szenvedtek volna hiányt (Zsolt 115:16).

ISTEN SZÁNDÉKA AKADÁLYBA ÜTKÖZIK

8. Mi volt a célja az 1Mózes 2:16, 17-ben olvasható törvénynek?

8 Miért nem alakultak rögtön úgy a dolgok, ahogy Isten eredetileg tervezte? Jehova egy egyszerű törvényt adott az első emberpárnak, hogy lássa, elismerik-e a szabadságuk határait. Ezt mondta: „A kert minden fájáról ehetsz megelégedésig. De ami a jó és rossz tudásának a fáját illeti, arról ne egyél, mert azon a napon, amelyen eszel róla, bizony meghalsz” (1Móz 2:16, 17). Ádámnak és Évának nem volt nehéz megérteni és betartani ezt a törvényt. Valójában több ételhez juthattak hozzá, mint amennyit meg tudtak enni.

9–10. a) Mivel vádolta Sátán Jehovát? b) Hogyan döntött Ádám és Éva? (Lásd a képet a cikk elején.)

9 Sátán, az Ördög egy kígyót felhasználva rávette Évát, hogy szegje meg az Atyja, Jehova parancsát (olvassátok fel: 1Mózes 3:1–5; Jel 12:9). Sátán azon méltatlankodott, hogy Isten nem engedte meg a földi gyermekeinek, hogy „a kert minden fájáról” egyenek. Mintha csak ezt kérdezte volna Évától: „Tényleg nem tehetitek azt, amit akartok?” Ezután pedig egy nyilvánvaló hazugságot mondott: „Bizony nem haltok meg.” Majd megpróbálta meggyőzni Évát arról, hogy nem kell Istenre hallgatnia. Ezt mondta: „Isten tudja, hogy amely napon esztek arról, megnyílik szemetek”. Sátán arra célzott, hogy Jehova azért nem engedte meg nekik, hogy egyenek a gyümölcsből, mert ha ennének, valamilyen különleges tudás birtokába jutnának. Végül ezt a hamis ígéretet tette Évának: „olyanok lesztek, mint Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz”.

10 Ádámnak és Évának választania kellett: Jehovának engedelmeskednek vagy a kígyónak? Úgy döntöttek, hogy megszegik Isten törvényét, és ezzel csatlakoztak Sátánhoz a lázadásban. Megtagadták égi Atyjukat, és kivonták magukat az uralma alól, amely biztonságot jelenthetett volna nekik (1Móz 3:6–13).

11. Miért nem nézte el Jehova Ádám és Éva lázadását?

11 Az első emberpár elveszítette a tökéletességét, amikor fellázadt Jehova ellen. Sőt, ezzel elidegenedtek Jehovától, mivel az ő szemei túl tiszták ahhoz, hogy nézhesse a rosszat, vagyis nem nézheti el a gonoszságot (Hab 1:13). Ha szemet huny a lázadásuk felett, az mind az égi, mind a földi teremtmények kárára lett volna. Ezenkívül, ha Isten semmit sem tett volna az édeni lázadás után, a saját szavahihetősége vált volna  kérdésessé. De Jehova mindig hű az elveihez (Zsolt 119:142). Ádámot és Évát nem jogosította fel a szabad akaratuk arra, hogy megszegjék Isten törvényét. Szembefordultak Jehovával, ezért meghaltak, és visszatértek a porba, amelyből meg lettek teremtve (1Móz 3:19).

12. Mi történt Ádám gyermekeivel?

12 Mivel Ádám és Éva ettek a gyümölcsből, többé már nem tartozhattak Isten családjához. Jehova kiűzte őket Édenből, és nem is remélhették, hogy visszatérhetnek oda (1Móz 3:23, 24). Ezáltal jogosan szembesítette őket a döntésük következményeivel. (Olvassátok fel: 5Mózes 32:4, 5.) Elveszítették a tökéletességüket, ezért már nem tudták hibátlanul visszatükrözni Isten tulajdonságait. Ádám nemcsak a saját jövőjét tette tönkre, hanem a gyermekeire is tökéletlenséget, bűnt és halált örökített át (Róma 5:12). Megfosztotta a leszármazottait az örök élettől. Többé nem születhetett tökéletes gyermekük sem nekik, sem a gyermekeiknek. Az Édenben Sátán elfordította Ádámot és Évát Istentől, és azóta is félrevezeti az embereket (Ján 8:44).

A VÁLTSÁGNAK KÖSZÖNHETŐEN ISTEN BARÁTAI LEHETÜNK

13. Mit szeretne Jehova?

13 Bár Ádám és Éva fellázadt Jehova ellen, ő még mindig szereti az embereket, és azt szeretné, hogy jó kapcsolatban legyenek vele. Nem akarja, hogy bárki is meghaljon (2Pét 3:9). Ezért közvetlenül az édeni lázadás után intézkedett annak érdekében, hogy az emberek újra a barátai lehessenek. Hogyan tudta ezt megtenni anélkül, hogy ellentmondásba került volna az igazságos alapelveivel?

14. a) A János 3:16 szerint mit tett Isten az emberiség megmentéséért? b) Milyen kérdésről beszélgethetnénk az érdeklődőkkel?

14 (Olvassátok fel: János 3:16.) Azok között, akik a meghívásunkra eljönnek az emlékünnepre, lesznek olyanok, akik már ismerik ezt a verset. De arra a fontos kérdésre valószínűleg nem tudják a választ, hogy hogyan teszi lehetővé az örök életet Jézus áldozata. Számos alkalmunk adódik majd rá, hogy elmagyarázzuk ezt az őszinte érdeklődőknek, például a meghívók terjesztésekor, az emlékünnepen és az utána tervezett újralátogatásokon. Biztosan rájuk is nagy hatással lesz, amikor még jobban megértik, hogyan mutatkozik meg Jehova szeretete és bölcsessége abban, ahogyan a váltságról gondoskodott. Milyen részletekről beszélhetnénk nekik?

15. Miben különbözött Jézus Ádámtól?

15 Jehova gondoskodott róla, hogy egy tökéletes ember legyen a megváltó. Olyasvalakire volt szükség, aki hűséges Jehovához, és aki kész az életét adni a halálra ítélt emberiségért (Róma 5:17–19). Jehova az első égi teremtménye életét áthelyezte a földre (Ján 1:14). Így Jézus tökéletes emberként jött a világra, mint amilyen Ádám is volt. De Ádámmal ellentétben Jézus megfelelt mindannak, amit Jehova elvár egy tökéletes embertől. Soha nem követett el bűnt, és nem szegte meg Isten egyetlen törvényét sem, még ha kegyetlen próbáknak volt is kitéve.

16. Miért értékes ajándék a váltság?

16 Jézus, mivel tökéletes ember volt, a halálával meg tudta menteni az embereket a bűntől és a haláltól. Pontosan azt valósította meg, amit Ádámnak kellett volna: tökéletes emberként teljes mértékig hűséges maradt Istenhez (1Tim 2:6). Jézus  váltságáldozata férfiak, nők és gyermekek előtt egyaránt megnyitotta az örök élethez vezető utat (Máté 20:28). Igen, a váltság a kulcs ahhoz, hogy megvalósulhasson Isten eredeti szándéka (2Kor 1:19, 20). A váltságnak köszönhetően minden hűséges ember örök életben reménykedhet.

JEHOVA VISSZAFOGAD MINKET A CSALÁDJÁBA

17. Mit tesz lehetővé a váltság?

17 Jehova komoly áldozatot hozott azért, hogy gondoskodjon a váltságról (1Pét 1:19). Annyira értékesnek tartja az embereket, hogy kész volt az egyszülött Fia életét feláldozni értük (1Ján 4:9, 10). Bizonyos értelemben Jézus átvette az emberek ősatyjának, Ádámnak a helyét (1Kor 15:45). Ezért Jézusnak nemcsak az életünket köszönhetjük, hanem azt is, hogy végül visszatérhetünk majd Isten családjába. Jézus áldozata alapján Jehova visszafogadhatja az embereket a családjába anélkül, hogy megalkudna az igazságos elveivel. Milyen csodálatos lesz, amikor minden hűséges ember eléri a tökéletességet! Akkor végre teljes egységben lesz Jehova családjának égi és földi része. Valóban Isten gyermekei leszünk (Róma 8:21).

18. Mikor lesz Jehova „minden mindenkinek”?

18 Sátán a lázadásával nem tudta megakadályozni Jehovát abban, hogy kimutassa a szeretetét az emberiség iránt. És bár tökéletlenek vagyunk, minket sem tud meggátolni abban, hogy ragaszkodjunk Jehovához. Istenünk a váltság által minden gyermekének segíteni fog teljesen igazságossá válni. Képzeld csak el, milyen lesz, amikor örökké élhet mindenki, „aki látja a Fiút, és hitet gyakorol benne” (Ján 6:40). Szerető és bölcs égi Atyánk az eredeti szándékával összhangban el fogja juttatni az emberi családot a tökéletességre. Akkor majd Jehova lesz „minden mindenkinek” (1Kor 15:28).

19. a) Mire ösztönöz minket a váltságért érzett hálánk? (Lásd a „ Keressük a jó hírre méltókat!” című részt.) b) Mit fogunk megvizsgálni a következő cikkben?

19 Ha értékeljük a váltságot, akkor minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy mások is hasznot meríthessenek ebből a felbecsülhetetlenül értékes ajándékból. Az embereknek meg kell tudniuk, hogy Jehova a váltság által szeretettel felkínálja nekik az örök élet lehetőségét. De a váltság még ennél is többet tesz lehetővé. A következő cikkből kiderül, hogy Jézus áldozata hogyan függ össze azokkal az erkölcsi kérdésekkel, amelyeket Sátán vetett fel az Éden-kertben.