Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 A BIBLIA NÉZŐPONTJA

Világvége

Világvége

„A világ elmúlóban van, s ugyanígy a kívánsága is” – áll az 1János 2:17-ben. Milyen világról van szó? Hogyan és mikor múlik el?

Milyen világ fog véget érni?

MIT MOND A BIBLIA?

Egyértelmű, hogy nem a szó szerinti földről beszél, mert ennek a világnak kívánságai vannak, méghozzá olyanok, melyek nem tetszenek Istennek. Inkább az emberiség világáról van szó, azokról, akik nem veszik figyelembe Istent, és így az ellenségeivé teszik magukat (Jakab 4:4). E világ részét alkotó emberek „el fogják szenvedni az örök pusztulás bírói büntetését” (2Tesszalonika 1:7–9). De azoknak, akik nem alkotják részét ennek a világnak, hanem Jézus parancsának engedelmeskednek, örök életre van kilátásuk (János 15:19).

Az 1János 2:17 így szól: „aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” Az ilyen embereknek örök életük lehet, méghozzá itt, a földön. Ezt erősíti meg a Zsoltárok 37:29: „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak.”

„Ne szeressétek a világot, se a világban levő dolgokat. Ha valaki a világot szereti, nincs meg benne az Atya szeretete” (1János 2:15)

Hogyan fog véget érni a világ?

MIT MOND A BIBLIA?

A vég két jelentősebb lépésben jön el. Először Isten a hamis vallást fogja elpusztítani, melyre szajhaként utal, „Nagy Babilon” névvel (Jelenések 17:1–5; 18:8). Noha azt állítja, hogy hűségesen szolgálja Istent, összeállt a világ politikai uralkodóival. Azonban ezek az uralkodók idővel szembefordulnak vele. „Meg fogják gyűlölni a szajhát, s elhagyottá és mezítelenné teszik, és megeszik a húsát [vagyis a gazdagságát], és teljesen elégetik őt tűzzel” (Jelenések 17:16).

Ezután Isten a politikai uralkodók ellen fordul, „az egész lakott föld [királyai]” ellen. Az összes gonosz ember is elpusztul majd velük együtt „a mindenható Isten nagy napjának” háborújában, melyet Armageddonnak is hívnak (Jelenések 16:14, 16).

„Keressétek Jehovát, mind, ti föld szelídei. . . Keressétek az igazságosságot, keressétek a szelídséget! Valószínűleg rejtve lesztek Jehova haragjának napján” (Sofóniás 2:3)

 Mikor fog véget érni a világ?

MIT MOND A BIBLIA?

A vég akkor fog eljönni, amikor az emberiség már kellőképpen figyelmeztetve lett rá azáltal, hogy Isten Királyságát világszerte hirdetik. Ez a világkormányzat lép majd az emberi uralmak helyébe (Dániel 7:13, 14). Jézus Krisztus ezt mondta: „a királyságnak ezt a jó hírét prédikálni fogják az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek, és akkor jön el a vég” (Máté 24:14). Isten igazságosságát és irgalmát mutatja, hogy az egész világon folyik a prédikálómunka, mely a véget jelző összetett jel egyik része. A nemzetek között dúló háborúk, valamint a földrengések, éhezés és járványok szintén a jel részét alkotják (Máté 24:3; Lukács 21:10, 11).

Ám a Biblia nemcsak világeseményekről jövendöl, hanem arról is, hogy milyenek lesznek az emberek „az utolsó napokban”. Ezt olvashatjuk: „nehezen elviselhető, válságos idők lesznek. Mert az emberek önmagukat szeretők lesznek, pénzszeretők. . . szüleik iránt engedetlenek. . . önuralom nélküliek, vadak, a jóságot nem szeretők. . . inkább gyönyörszeretők, semmint Istent szeretők” (2Timóteusz 3:1–5). *

A jelenlegi gonosz világ hamarosan elmúlik (1János 2:17)

Ezek az állapotok az 1914-ben kitört I. világháború körüli időszaktól jellemzőek. Isten Királyságát attól kezdve az egész világon hirdetik. Jehova Tanúit örömmel tölti el, hogy hozzájuk kötik ennek a munkának a végzését. Mi több, a legismertebb folyóiratuk címe: Az Őrtorony Hirdeti Jehova Királyságát.

„Kitartóan virrasszatok hát, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát” (Máté 25:13)

^ 14. bek. A Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 9. fejezete bővebben kifejti ezt a témát. Jehova Tanúi kiadványa, mely a jw.org honlapon is elérhető.