Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 A BIBLIA NÉZŐPONTJA

Tolerancia

Tolerancia

A jó kapcsolatok titka az, ha megbocsátók és toleránsak vagyunk, valamint elfogadjuk a különbözőségeket. De vajon mindent el kell tűrnünk?

Hogyan lehetünk toleránsabbak?

MI JELLEMZŐ NAPJAINKRA?

A világot intolerancia jellemzi. A helyzetet pedig tovább rontja a nacionalizmus, a faji, etnikai és törzsi előítélet, valamint a vallási fanatizmus.

MIT MOND A BIBLIA?

Amikor Jézus Krisztus a földön szolgált, a körülötte élők egyáltalán nem voltak toleránsak. A zsidók és a szamáriaiak kifejezetten gyűlölték egymást (János 4:9). A nőket alsóbbrendűnek tartották a férfiaknál. A zsidó vallási vezetők pedig lenézték az átlagembereket (János 7:49). Jézus viszont teljesen más volt. Az ellenfelei ezt mondták róla: „Ez az ember szívesen fogadja a bűnösöket, és együtt eszik velük” (Lukács 15:2). Jézus kedves, türelmes és toleráns volt, hiszen nem azért jött, hogy megítélje az embereket, hanem azért, hogy segítsen nekik közelebb kerülni Istenhez. Elsősorban a szeretet indította tettekre (János 3:17; 13:34).

Jézus toleráns volt, és nem azért jött, hogy megítélje az embereket, hanem azért, hogy segítsen nekik közelebb kerülni Istenhez

A szeretet segít, hogy toleránsabbak legyünk, és nyissunk mások felé, annak ellenére, hogy senki sem tökéletes, és mindenkinek vannak idegesítő szokásai. A Kolosszé 3:13 ezt írja: „Továbbra is viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak készséggel, ha valakinek panaszra van oka a másik ellen.”

„Mindenekfölött buzgón szeressétek egymást, mert a szeretet bűnök tömegét fedezi el” (1Péter 4:8)

 Mindent el kell tűrni?

TÉNY:

A legtöbb társadalom próbálja betartatni a törvényt és fenntartani a rendet. Ezért általában ésszerű mértékben szabályozzák, hogy mi számít elfogadható viselkedésnek.

MIT MOND A BIBLIA?

„[A szeretet] nem viselkedik illetlenül” (1Korintusz 13:5). Jézus nagyszerű példát mutatott abban, hogy toleráns volt. Az illetlenséget, a képmutatást és más helytelenségeket azonban nem tűrte el, sőt, bátran elítélte az ilyen viselkedést (Máté 23:13). Ezt mondta: „aki hitvány dolgokat cselekszik, gyűlöli a világosságot [vagyis az igazságot]” (János 3:20).

Pál apostol ezt írta: „Irtózzatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz” (Róma 12:9). Összhangban is élt ezekkel a szavakkal, hiszen például amikor néhány zsidó keresztény kerülte a nem zsidó keresztények társaságát, Pál, aki egyébként zsidó volt, ezt határozottan, de kedvesen szóvá tette nekik (Galácia 2:11–14). Tudta, hogy Isten, aki „nem részrehajló”, nem tűri az előítéletet a népe körében (Cselekedetek 10:34).

Keresztényekként Jehova Tanúi a Bibliához fordulnak erkölcsi vezetésért (Ézsaiás 33:22). Ezért nem tűrik meg a gonoszságot maguk között. A tiszta keresztény gyülekezetet nem fertőzhetik meg azok, akik figyelmen kívül hagyják Isten irányadó mértékeit. Emiatt a Tanúk eleget tesznek ennek az egyértelmű szentírási útmutatásnak: „Távolítsátok el a gonosz embert magatok közül” (1Korintusz 5:11–13).

„Ó, ti, akik szeretitek Jehovát, gyűlöljétek a rosszat!” (Zsoltárok 97:10)

Vajon Isten örökké eltűri a gonoszságot?

MIT HISZNEK SOKAN?

Mindig lesz gonoszság, mert ilyen az emberi természet.

MIT MOND A BIBLIA?

Habakuk próféta Jehova Istenhez imádkozott, és azt kérdezte tőle, miért tűri el az elnyomást: „Miért van fosztogatás és erőszak szemem előtt, és miért van perlekedés és viszálykodás?” (Habakuk 1:3). Isten nem hagyta kétségek között aggódó prófétáját, hanem biztosította arról, hogy számon fogja kérni a gonoszokon a tetteiket. Azt mondta erről az ígéretről, hogy „mindenképpen valóra válik” és „nem késik el” (Habakuk 2:3).

Addig is a helytelenül cselekvőknek lehetőségük van megváltozni. „Hát gyönyörködöm én a gonosznak halálában? – ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. – Nemde inkább abban, hogy megtérjen útjairól, és éljen?” (Ezékiel 18:23). Azok, akik Jehovához fordulnak, és felhagynak a helytelen életmódjukkal, bizalommal tekinthetnek a jövőbe. „Aki hallgat rám, biztonságban lakik, és nyugalma lesz, nem rettenti baj” – mondja a Példabeszédek 1:33.

„Egy kis idő még, és nincs többé gonosz. . . A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek majd a béke bőségében” (Zsoltárok 37:10, 11)