Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Ébredjetek!  |  2015. március

 CÍMLAPTÉMA

Létezik Isten? Miért számít ez?

Létezik Isten? Miért számít ez?

Arra a kérdésre, hogy van-e Isten, sokak szerint nincs válasz, mások pedig nem kíváncsiak a válaszra. Hervé, aki Franciaországban nőtt fel, ezt mondja: „Nem tartom magam ateistának vagy agnosztikusnak, de hívő sem vagyok. Szerintem az a legjobb, ha a józan eszünkre hagyatkozunk. Ehhez nincs szükségünk Istenre.”

Sokan pedig úgy vannak vele, mint John, aki az Egyesült Államokban él. Ő így mesél magáról: „A szüleim nem hittek Istenben, és gyerekként nem foglalkoztatott, hogy van-e Isten. De azért néha felmerül bennem ez a kérdés.”

Gondolkoztál már azon, hogy létezik-e Isten? És ha létezik, akkor vajon ez adhat egy magasztosabb célt az életünknek? Talán ismersz olyan tényeket, melyeket nehéz megmagyarázni egy Teremtő létezése nélkül. Például azt, hogy a természetben olyan precíz beállítások figyelhetők meg, amelyek lehetővé teszik az életet a bolygónkon, vagy hogy élet nem jöhet létre élettelen anyagból. (Lásd a „ Vizsgáld meg a bizonyítékokat” című kiemelt részt.)

Ezek a tények nagy jelentőséggel bírnak. Ha figyelembe veszed őket, elvezethetnek egy kincshez. Ha meggyőző bizonyítékokat találsz Isten létezésére, és megbízható forrásból megismered őt, akkor tényleg valami értékesre lelsz. Miért mondhatjuk ezt?

 1. AZ ÉLET ÉRTELME

Ha az életnek tényleg van egy magasztosabb célja, akkor nyilván szeretnénk tudni, hogy mi az, és hogyan érhetjük el. De ha Isten létezik, csak nem tudunk róla, akkor a legfontosabb ténnyel nem vagyunk tisztában.

A Biblia azt írja, hogy Isten az élet forrása (Jelenések 4:11). Hogyan adhat ez értelmet az életünknek? Nézzük meg, mit tanít erről a Biblia.

Az ember az összes teremtmény közül kiemelkedik. A Biblia szerint Isten úgy alkotott meg minket, hogy vissza tudjuk tükrözni a tulajdonságait (1Mózes 1:27). Azt is megtudjuk belőle, hogy Isten barátai lehetünk (Jakab 2:23). Semmi sem adhat több értelmet az életünknek, mint az, hogy ilyen kapcsolatunk van a Teremtővel.

Mit jelent Isten barátjának lenni? Istenhez bátran szólhatnak a barátai, és ő azt ígéri, hogy meg is hallgatja őket, és cselekszik az érdekükben (Zsoltárok 91:15). Megtudhatjuk, hogyan gondolkodik, és így megbízható választ kaphatunk az életünket érintő legfontosabb kérdésekre.

Ha Isten létezik, csak nem tudunk róla, akkor a legfontosabb ténnyel nem vagyunk tisztában

2. BELSŐ BÉKE

Sokaknak azért nehéz hinniük Istenben, mert látják, hogy mennyi baj van a világon. „Miért engedi meg a szenvedést és a gonoszságot a mindenható Teremtő?” – tűnődnek.

A Biblia megnyugtató válasza az, hogy Isten sohasem akarta, hogy szenvedjünk. Amikor megteremtette az embereket, gondtalan volt az életük. Még a halál sem szerepelt Isten eredeti szándékában (1Mózes 2:7–9, 15–17). Nehéz ezt elhinned? Csupán kitaláció lenne? Nem. Ha létezik egy teremtő, aki mindenható, és akinek a legjellemzőbb tulajdonsága a szeretet, akkor logikus, hogy az volt a szándéka, hogy az emberek boldogan éljenek.

De akkor miért került ilyen helyzetbe az emberiség? A Biblia kifejti, hogy Isten szabad akarattal teremtette meg az embereket. Nem robotok vagyunk, akikbe bele van programozva az engedelmesség. Ádám és Éva, akiktől mindannyian származunk, úgy döntöttek, hogy szembeszegülnek Istennel. Önző módon a saját fejük után mentek (1Mózes 3:1–6, 22–24). Mi is ennek a szomorú következményeitől szenvedünk.

Belső békére lelhetünk, ha arra gondolunk, hogy Isten nem akarja, hogy szenvedjünk. De természetesen szeretnénk megszabadulni a gondjainktól. Reménykednünk kell abban, hogy ez egyszer így lesz.

 3. REMÉNY

Rögtön azután, hogy az első emberpár fellázadt, Isten megígérte, hogy megvalósítja az eredeti szándékát a földdel kapcsolatban. Mivel mindenható, semmi sem akadályozhatja meg ebben (Ézsaiás 55:11). Hamarosan a lázadás összes következményét el fogja törölni, és valóra válik az eredeti szándéka az emberekkel és a földdel kapcsolatban.

Hogyan érint ez téged? Nézzünk meg kettőt Isten ígéretei közül, amelyek hatással vannak a jövőnkre.

  • AZ EGÉSZ FÖLDÖN BÉKE LESZ, ÉS MEGSZŰNIK A GONOSZSÁG. „Egy kis idő még, és nincs többé gonosz, nézed a helyét, és nincsen sehol. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek majd a béke bőségében” (Zsoltárok 37:10, 11).

  • NEM LESZ BETEGSÉG ÉS HALÁL. „Egyetlen lakos sem mondja majd: »Beteg vagyok«” (Ézsaiás 33:24). „Elnyeli a halált örökre, és a legfőbb Úr, Jehova letörli a könnyet minden arcról” (Ézsaiás 25:8).

Miért bízhatunk meg Isten ígéreteiben, melyekről a Bibliában olvasunk? Mert bizonyítékok vannak rá, hogy már számos bibliai prófécia beteljesedett. Ám attól, hogy van reményünk a jövőre, most még nem fogunk megszabadulni a gondjainktól. Milyen támogatást nyújt még nekünk Isten?

4. PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA ÉS DÖNTÉSEK

Istentől olyan tanácsokat kaphatunk, melyek segítenek jó döntéseket hozni, és megoldani a problémáinkat. Vannak kisebb jelentőségű döntések, de olyanok is, melyek az egész életünkre hatással lehetnek. Egyetlen embertől sem kaphatunk olyan bölcs útmutatást, mint amit a Teremtő nyújthat nekünk. Ő egyaránt belelát a múltba és a jövőbe, és neki köszönhetjük az életünket. Ezért pontosan tudja, hogy mire van szükségünk.

A Biblia Jehova Isten gondolatait tartalmazza, mivel ő adott ihletést a megírására. Ezt olvashatjuk benne: „Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik, aki azon az úton vezetem lépteidet, amelyen járnod kell” (Ézsaiás 48:17, 18).

Istennek korlátlan hatalma van, és szívesen használja az érdekünkben. A Biblia úgy ír róla, mint egy törődő apáról, aki segíteni akar nekünk. Kijelenti: „az égi Atya. . . ad szent szellemet azoknak, akik kérik őt” (Lukács 11:13). Isten a szent szelleme, vagyis ereje által vezethet és erősíthet bennünket.

Hogyan részesülhetünk ebben? A Bibliában ezt olvassuk: „aki elébe járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazója lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt” (Héberek 11:6). Ahhoz, hogy meg tudj győződni Isten létezéséről, meg kell vizsgálnod a bizonyítékokat.

 ÉRDEMES UTÁNAJÁRNI

Időbe telik, mire megismered az igazságot Istenről, de mindenképpen megéri. Hsziao Hsziu-csin, aki Kínában született, és most az Egyesült Államokban él, ezt mondja: „Bár az evolúcióban hittem, kíváncsi voltam a Bibliára. Ezért elkezdtem tanulmányozni Jehova Tanúival. Az egyetem utolsó évében már nagyon kevés időm maradt erre. De mivel éreztem, hogy nem vagyok boldog, újra kezdtem komolyan venni a tanulmányozást, és így visszanyertem az örömömet.”

Szeretnél te is többet megtudni a Teremtőnkről, Jehova Istenről? Ha igen, szánj időt rá, hogy megismerd.