Stephen Taylor professzor a Sydney-i Műszaki Egyetemen tanít és kutat. A pénzügyi piacok hatékony szabályozását tanulmányozza. Az Ébredjetek! arról kérdezte, hogy milyen hatással voltak a hitére a kutatásai.

Mesélne a családjáról?

A szüleim templomba járó, becsületes és dolgos emberek voltak. Szerették volna, ha továbbtanulok, ezért az Új-dél-walesi Egyetemen kereskedelmet tanultam. Rájöttem, hogy élvezem a kutatást, ezért úgy döntöttem, hogy ennek szentelem az életemet.

És mi lett a kutatási területe?

Leginkább arra voltam kíváncsi, hogy hogyan működik az értéktőzsde. Itt az ember különböző cégek részvényeivel kereskedhet, és a haszonból a saját vállalatát működtetheti. Egyebek közt azt kutatom, hogy milyen körülmények befolyásolják a vállalati részvények árát.

Mondana egy példát?

A vállalatoknak rendszeresen jelentést kell adniuk a nyereségükről. A befektetők ezek alapján tudják megállapítani, hogy egy vállalatnak milyen a pénzügyi helyzete. De nem minden esetben van szabvány arra, hogy hogyan kell elkészíteni ezeket a jelentéseket. A kritikusok szerint ez egy kiskapu arra, hogy a vállalatok eltitkolják a tényleges vagyonukat és a nyereségüket. Hogyan kaphatnak a befektetők reális képet a vállalatok pénzügyi helyzetéről? És a pénzügyi felügyelők mi alapján tudják biztosítani a pénzügyi piacok korrekt működését? A kollégáimmal jelenleg ezekre a kérdésekre keressük a választ.

 Beszéljünk most egy kicsit a vallásos neveltetéséről.

A szüleimmel eljártam a presbiteriánus egyház istentiszteleteire, de tizenéves koromban eltávolodtam a vallástól. Hittem a Teremtőben, és tiszteltem a Bibliát, de úgy éreztem, hogy a vallás nem segít a mindennapi gondjaink megoldásában. A különböző vallási csoportokat afféle kluboknak tartottam. Európában több nagy templomba is ellátogattam, és nem értettem, miért halmoztak fel ennyi pompát ezekben az épületekben, miközben tömegek nyomorognak. Annyira megmagyarázhatatlannak tűnt ez az ellentmondás, hogy teljesen kiábrándultam a vallásokból.

És mitől változott meg a véleménye?

A feleségem, Jennifer tanulmányozni kezdte a Bibliát Jehova Tanúival, és eljárt az összejöveteleikre. Jobbnak láttam, ha vele tartok, és megnézem, mi folyik ott. Döbbenetemre hamar rá kellett jönnöm, hogy alig ismerem a Bibliát. Én is elkezdtem tanulmányozni.

A Tanúk módszere nagyon tetszett. Kérdéseket vetettek fel, összegyűjtötték és elemezték a bizonyítékokat, majd logikus következtetéseket vontak le. Ez teljesen megegyezett a tudományos kutatási módszereimmel. 1999-ben, néhány évvel Jennifer után én is megkeresztelkedtem Jehova Tanújaként.

A közgazdasági ismeretei megerősítették a Bibliába vetett bizalmát?

Okvetlenül. Például a törvény, melyet Isten az ókori izraelitáknak adott, olyan gazdasági problémákkal is foglalkozott, amelyek a mai napig fejtörést okoznak a közgazdászoknak. Ez a törvény előírta, hogy az izraeliták hagyjanak a termésből a szegényeknek (mintegy adó és biztosítás gyanánt), adjanak kamatmentes kölcsönt a rászorulóknak (azaz legyen lehetőség a hitelfelvételre), és minden 50. évben juttassák vissza az öröklött földeket az eredeti tulajdonosuknak (így védték a tulajdonjogot) (3Mózes 19:9, 10; 25:10, 35–37; 5Mózes 24:19–21). Ezek és más hasonló intézkedések három lényeges szempontból is hasznosak voltak: 1. gondoskodtak arról, aki hátrányos helyzetbe került; 2. segítettek talpra állni a hosszan tartó szegénységből; 3. csökkentették az egyenlőtlenséget. Tegyük hozzá, hogy mindez több mint 3000 évvel azelőtt valósult meg, hogy a közgazdaságtan mint tudományág megszületett!

A Biblia ezenkívül olyan viselkedésre ösztönöz, amely hozzájárul az anyagi biztonsághoz. Például arra tanítja az embereket, hogy legyenek becsületesek, megbízhatóak, könyörületesek és nagylelkűek (5Mózes 15:7–11; 25:15; Zsoltárok 15). Érdekes, hogy a közelmúlt gazdasági válsága nyomán egyes közgazdasági iskolák és szervezetek felszólították a pénzügyi szakembereket, hogy tegyenek fogadalmat bizonyos etikai normák betartására. Szerintem a Biblia erkölcsi mércéje messze felülmúlja ezeket a fogadalmakat.

Milyen hatással van az egyéniségére a hite?

A Biblia tanulmányozása életem legjobb befektetése volt

Jennifer szerint ésszerűbb lettem. Korábban hajlottam a maximalizmusra, és arra, hogy feketén-fehéren lássam a dolgokat. Talán ezért is mozogtam otthonosan a pénzügyi világban. A bibliai tanácsok követése segített, hogy kiegyensúlyozottabb legyek. Most sokkal boldogabb vagyok, és ezt a családomról is elmondhatom. Örülünk, hogy másoknak is megmutathatjuk a Biblia gyakorlatias tanácsait. A Biblia tanulmányozása életem legjobb befektetése volt.