Mi Isten szándéka a földdel?

„Így szól Jehova. . . a föld Megformálója. . . aki nem pusztán a semmiért teremtette, aki azért formálta meg, hogy lakjanak rajta” (Ézsaiás 45:18)

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

Sokan úgy vélik, hogy a földünk egy értelem nélküli folyamat során jött létre. Néhány vallás azt tanítja, hogy a föld egy ideiglenes hely, ahol Isten próbára teszi az embereket, és eldönti, hogy égi élet legyen-e a jutalmuk, vagy a tüzes pokolba száműzze őket.

MIT MOND A BIBLIA?

A Biblia szerint Isten megteremtette az eget és a földet, majd ezt mondta az első emberpárnak: „Legyetek termékenyek, sokasodjatok, töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá; uralkodjatok. . . minden élő teremtményen, amely a földön mozog” (1Mózes 1:1, 28). A halálról csak az engedetlenséggel kapcsolatban beszélt (1Mózes 2:17). Tehát Istennek az volt a szándéka, hogy a föld örökké az emberiség otthona legyen, valamint hogy engedelmes emberek töltsék be, akik gondját viselik.

 El fog pusztulni a föld?

„Ő alapította meg a földet annak szilárd helyein; megingathatatlan lesz az időtlen időkig, igen, mindörökké” (Zsoltárok 104:5)

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

A tudósok rengeteg olyan eseményről jósolnak, melyek során elpusztulhat vagy lakatlanná válhat a föld. Gyakran hallunk olyat, hogy veszélyben a bolygónk, például egy természeti katasztrófa miatt, mint amilyen egy aszteroida vagy egy üstökös becsapódása, a szupervulkánok, a Nap megsemmisülése vagy a globális felmelegedés. A másik veszélyforrás pedig az ember okozta katasztrófa lehet, például egy nukleáris háború vagy a bioterrorizmus.

MIT MOND A BIBLIA?

Isten szándéka nem változott a földdel kapcsolatban. A Szava egyértelműen kijelenti, hogy „a föld időtlen időkön át fennmarad” (Prédikátor 1:4). Továbbá arról is biztosít minket, hogy mindig is lakni fogják: „Az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29).

MIÉRT SZÁMÍT EZ?

Mivel sokan úgy gondolkodnak, hogy egyszer úgyis vége lesz a világnak, teljesen kizsákmányolják a földünket. Mások csak a mának élnek, és kilátástalannak tartják a jövőt. Ez a gondolkodás értelmetlen és céltalan élethez vezet. Ha viszont hiszünk benne, hogy örök életünk lehet a földön, valószínűleg olyan döntéseket fogunk hozni, melyek nekünk és a családunknak egyaránt a javára válnak, még hosszú távon is.

Vajon az égbe kerülnek majd az emberek?

„Az egek Jehova egei, de a földet az emberek fiainak adta” (Zsoltárok 115:16)

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

Sokan hisznek abban, hogy minden jó ember az égbe megy.

MIT MOND A BIBLIA?

Az ég Istené, a föld pedig az embereké. A Biblia megemlíti „az eljövendő lakott földet” (Héberek 2:5). Jézus volt az első ember, aki az égbe ment, illetve a Biblia beszél egy kiválasztott kis csoportról, amelynek konkrét szerepe lesz az égben. Ők Jézussal együtt „királyokként fognak uralkodni a föld felett” (Jelenések 5:9, 10; Lukács 12:32; János 3:13).

MIÉRT SZÁMÍT EZ?

Az a hitnézet, hogy minden ember az égbe megy, nincs összhangban a Biblia tanításával. Ha Isten minden embert az égbe juttatna, az azt mutatná, hogy meghiúsult a földdel kapcsolatos eredeti szándéka, és hogy hazudott, amikor örök életet ígért az embereknek a földön. Ehelyett Isten Szava ezt ígéri: „Reménykedjél Jehovában, őrizd meg útját, és felmagasztal téged, hogy örököld a földet” (Zsoltárok 37:34).