Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 A BIBLIA NÉZŐPONTJA

Istentől jövő álmok

Istentől jövő álmok

Kommunikált korábban Isten álmokban az emberekkel?

„Álmot látott Dániel [Isten prófétája] az ágyában fekve. . . Az álmot ekkor leírta, és mindenről beszámolt” (Dániel 7:1).

MIT MOND A BIBLIA?

Isten sokféle módon közölt fontos üzeneteket az emberekkel. A régmúltban időnként álmokat használt erre. Ám ezek nem olyanok voltak, mint a hétköznapi, homályos és furcsa álmok, hanem világosan érthetőek és összefüggőek, határozott üzenettel. Egy álomban Dániel próféta vadállatokat látott. Ezek politikai hatalmakat szimbolizáltak Babilontól kezdve napjainkig (Dániel 7:1–3, 17). Isten szintén álomban figyelmeztette a názáreti Józsefet, Jézus nevelőapját, hogy meneküljön Egyiptomba a feleségével és a gyermekével. Ennek eredményeként a gonosz Heródes király nem tudta megöletni Jézust. Később Isten tájékoztatta Józsefet álomban Heródes haláláról, és azt az utasítást adta, hogy térjen vissza a családjával a szülőföldjére (Máté 2:13–15, 19–23).

 Ma is kaphatunk álmokat Istentől?

„Ne menjetek túl azokon, amik írva vannak” (1Korintusz 4:6).

MIT MOND A BIBLIA?

A Bibliában feljegyzett álmok hozzátartoznak ahhoz az üzenethez, amelyet Isten leíratott az embereknek. Erről az üzenetről a 2Timóteusz 3:16, 17-ben ezt olvashatjuk: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra, az igazságosságban való fegyelmezésre, hogy az Isten embere teljesen alkalmas, minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen.”

A Biblia hiánytalanul felkészít minket azzal, hogy elmondja mindazt, amit tudnunk kell Istenről, a tulajdonságairól, erkölcsi mércéjéről, és arról, hogy milyen szerepünk van a földdel kapcsolatos szándékában. Éppen ezért Isten nem közöl többé üzeneteket álomban az emberekkel. Ha a jövőre vagy Isten elvárásaira vagyunk kíváncsiak, nem kell túlmennünk azokon, amik írva vannak, vagyis azon, amit a Biblia ír. Gyakorlatilag minden ember képes hozzájutni ehhez a könyvhöz, és megismerheti Isten üzeneteit, beleértve az álmokat is.

Miért bízhatunk a Bibliában feljegyzett álmok és látomások hitelességében?

„Istentől szóltak emberek, amint a szent szellem vezette őket” (2Péter 1:21).

MIT MOND A BIBLIA?

Számos álom és látomás, amely a Bibliában szerepel, prófécia volt, vagyis a jövőt vetítette előre. Az írók azáltal, hogy lejegyezték ezeket a próféciákat, kockára tették a saját szavahihetőségüket, és az egész műét is. Vajon valóra váltak a szavaik? Vegyünk szemügyre egy látomást, amely a Dániel 8:1–7-ben található, és nem sokkal a Babilóniai Birodalom bukása előtt lett leírva.

A próféciában egy kecskebak leterít és összetapos egy kost. Dánielnek nem kellett találgatnia, hogy mit jelent a látomás. Isten egyik angyala így szólt hozzá: „A kétszarvú kos. . . Médiának és Perzsiának a királyait jelenti. A szőrös kecskebak Görögország királya” (Dániel 8:20, 21). A történelem megerősíti, hogy a méd-perzsa birodalom átvette a világuralmat Babilontól. A görög Nagy Sándor pedig mintegy 200 évvel később legyőzte a méd-perzsa birodalmat. Bámulatos pontosság figyelhető meg a bibliai próféciákban, beleértve a jövőről szóló álmokat is. Ez a tény már önmagában is megkülönbözteti ezt a könyvet a többi szent irattól, és méltóvá teszi a bizalmunkra.