VEN-LUNG HO Szucsonban folytatott fizikai tárgyú tanulmányokat (Kína, Csiangszu tartomány). Egy nemzetközi műszaki szakfolyóirat társszerkesztője és jó néhány tudományos publikáció szerzője. Jelenleg Skóciában, a Strathclyde Egyetemen dolgozik. Fiatalkorában az evolúcióban hitt, de később arra a következtetésre jutott, hogy az élet teremtés útján jött létre. Az Ébredjetek! a hitéről kérdezte.

Mesélne egy kicsit a gyermekkoráról?

1963-ban születtem, és Kínában nőttem fel, a Jangce folyótól délre egy faluban, Csiangszu tartományban. Ez a szubtrópusi vidék igazi éléskamra, ezért a rizs és a hal földjének is nevezik. Kiskoromban elgondolkodtam, hogy vajon miért ad nekünk a természet ennyi finom táplálékot. Ezek csak úgy véletlenül jöttek létre? Mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás? Kínában ateista szemléletmód uralkodik, így az iskolában nekem is az evolúciót tanították.

Mondana pár szót a családjáról?

A szüleim ateisták voltak. Édesanyám gazdálkodott, édesapám pedig alapított egy építési vállalatot. Öt fiuk közül én vagyok a legidősebb. Két öcsém sajnos fiatalon meghalt, ami nagyon lesújtott. Eltűnődtem, hogy miért halnak meg az emberek, és hogy vajon látom-e még az öcséimet.

Miért kezdett a tudománnyal foglalkozni?

Azért szerettem volna elmélyedni a fizikában, mert érdekelt a természet, és arra gondoltam, hogy a fizika talán választ ad a kérdéseimre, melyek már gyerekkorom óta foglalkoztattak.

Mi a kutatási területe?

Azzal kísérletezem, hogy miként lehet elektromosan töltött részecskéket közel fénysebességre gyorsítani, mivel szeretném jobban felderíteni az atomok szerkezetét. Ezenkívül azt kutatom, hogy hogyan lehet olyan, nagy erejű sugárzást létrehozni, melynek a mikrohullám és az infravörös fény között van a frekvenciája.  A kutatásom kereskedelmi szempontból is hasznos, de a világegyetem létrejöttének megértéséhez is közelebb vihet.

Mi keltette fel a Biblia iránti érdeklődését?

1998-ban felkeresett két Jehova Tanúja. Azt mondták, szívesen válaszolnak a kérdéseimre a Bibliából. A feleségem, Hua-pi, aki szintén kutató, bekapcsolódott a beszélgetésünkbe. Még soha nem volt Biblia a kezünkben, így meglepett, hogy milyen hasznos tanácsokat ad. Láttuk, hogy a minket látogató házaspárra jó hatással van a bibliai elvek alkalmazása. Boldogok voltak, és egyszerűen éltek. Amit pedig Istenről tudtam meg a Bibliából, az arra indított, hogy újra fontolóra vegyem a teremtés lehetőségét. Fizikusként az a dolgom, hogy megértsem a természet működését. Így hát elhatároztam, hogy alaposan megvizsgálom a tényeket.

Fizikusként az a dolgom, hogy megértsem a természet működését. Így hát elhatároztam, hogy alaposan megvizsgálom a tényeket

Például min gondolkodott el?

Először is, tudtam, hogy egy zárt rendszer nem válhat rendezettebbé, és nem is maradhat rendezett, csak valamilyen külső hatásra. Ez a termodinamika második főtétele. Mivel a világegyetem és a földi élet nagyfokú rendezettséget mutat, arra jutottam, hogy egy külső erőnek, egy teremtőnek a művei kell hogy legyenek. Az is elgondolkodtatott, hogy a világegyetem és a föld minden jel szerint úgy lett megtervezve, hogy lehetővé váljon az élet.

A tervezettségnek milyen konkrét bizonyítékait látta?

A földön gyakorlatilag minden élőlény a napból származó energiára van utalva, mely sugárzás formájában érkezik a világűrön keresztül, nagyon sokféle hullámhosszúságban. A legkisebb hullámhosszuk a halálos gamma-sugaraknak van. Ezután következnek a röntgensugarak, az ultraibolya sugarak, a látható fény, az infravörös sugarak, a mikrohullámok, végül a legnagyobb hullámhosszú rádióhullámok. Figyelemre méltó, hogy a légkörünk blokkol sok káros sugárzást, ellenben átenged olyan sugarakat, amelyekre szükség van, így azok elérhetik a föld felszínét.

Miért volt nagy hatással önre ez a tény?

Nagyon érdekesnek találtam a Biblia teremtési beszámolóját, és azt, ahogyan a fényre utal. A leírás szerint „Isten ezt mondta: »Legyen világosság!« És világosság lett.” * A napból származó sugárzásnak csupán egy nagyon kis hányadát teszi ki a látható fény, de ez nélkülözhetetlen az élethez. A növényeknek szükségük van rá, hogy élelmet tudjanak előállítani, nekünk pedig ahhoz, hogy lássunk. A légkör speciális fényáteresztő képessége nem lehet a véletlen műve. De még ennél is izgalmasabb, hogy egy kis mennyiségű ultraibolya fény mégis eléri a föld felszínét.

Miért fontos ez?

Némi ultraibolya sugárzásra szüksége van a bőrünknek a D-vitamin előállításához, ami pedig létfontosságú a csontok egészsége szempontjából, és a bizonyítékok szerint megvéd a ráktól és más betegségektől. Ugyanez a sugárzás nagyobb mennyiségben viszont bőrrákot és szürke hályogot okoz. Az ép atmoszféra csupán egy elenyésző mennyiséget enged át az ultraibolya sugárzásból, és ez éppen a megfelelő mennyiség. Ebből arra következtettem, hogy valaki úgy tervezte meg a földet, hogy fennmaradhasson rajta az élet.

Hua-pival meggyőződtünk róla, hogy létezik a Teremtő, és hogy ő íratta le a Bibliát. 2005-ben Jehova Tanúi lettünk, és most mi is tanítunk másokat a Bibliából.