Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Ébredjetek!  |  2014. április

 A BIBLIA NÉZŐPONTJA

Rasszizmus

Rasszizmus

Honnan erednek a különböző rasszok?

„Ádám ezután Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett minden élő anyja” (1Mózes 3:20).

MIT MONDANAK A SZAKEMBEREK?

Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) kijelenti, hogy „minden ember egyetlen fajhoz tartozik, és közös őstől származik” (Nyilatkozat a fajról és a faji előítéletekről, 1978).

MIT MOND A BIBLIA?

Isten két embert teremtett, Ádámot és Évát, és ezt mondta nekik: „Legyetek termékenyek, sokasodjatok, töltsétek be a földet és hajtsátok uralmatok alá” (1Mózes 1:28). Tehát minden ember Ádámtól és Évától származik. Később, amikor egy özönvízben az emberek nagy többsége odaveszett, négy házaspár életben maradt: Noé és a felesége, valamint a három fiuk és azok feleségei. A Biblia azt tanítja, hogy mindannyian Noé fiainak a leszármazottai vagyunk (1Mózes 9:18, 19).

 Felsőbbrendű bármelyik faj?

„[Isten] e g y emberből alkotta az emberek minden nemzetét, hogy lakjanak a föld egész színén” (Cselekedetek 17:26).

MIT MONDTAK NÉMELYEK?

A XX. században számos csoport rasszista nézeteket vallott. Például a nácik azt állították, hogy a faji felsőbbrendűség biológiailag alátámasztható. Az UNESCO már idézett nyilatkozata viszont kijelentette, hogy „az emberi faj lényegében egységes, ezért minden ember és minden nép alapvetően egyenlő”.

MIT MOND A BIBLIA?

Cselekedetek 10:34, 35-ben ezt olvashatjuk: „nem részrehajló az Isten, hanem minden nemzetben elfogadható előtte, aki féli őt, és igazságosságot cselekszik.” Ennélfogva senki sem tekintheti felsőbbrendűnek az egyik rasszt a másiknál.

Jézus így határozta meg, hogyan kell a keresztényeknek gondolkodniuk: „mind testvérek vagytok” (Máté 23:8). Azért imádkozott, hogy a követői legyenek egységesek, váljanak „tökéletesen eggyé”, és ne legyenek megosztottak (János 17:20–23; 1Korintusz 1:10).

Megszűnik valaha a rasszizmus?

„A napok befejező részében. . . szilárdan áll majd Jehova házának hegye. . ., és oda fognak özönleni mind a nemzetek” (Ézsaiás 2:2).

MIT GONDOLNAK NÉMELYEK?

A rasszok közötti állandó feszültségek miatt sok országban kétségbe vonják, hogy bármiféle előrelépés lenne tapasztalható. Némelyek szerint soha nem lesz egyenlőség a rasszok között.

MIT MOND A BIBLIA?

Isten nem tűri a végtelenségig a fajgyűlöletet. Amikor a Királysága lesz uralmon, „minden nemzetből, törzsből, népből és nyelvből” való férfiak és nők egységesen szolgálják majd őt, és őszinte szeretettel bánnak az embertársaikkal (Jelenések 7:9). Isten Királysága nem valamiféle szívállapot, hanem egy kormányzat, amely lépéseket tesz majd a földön – ott, ahol Isten szándéka szerint minden népnek úgy kellene élnie, hogy ne jelentsenek akadályt a rasszok közötti különbségek. *

^ 15. bek.Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 3. fejezete részletesebben foglalkozik a témával; Jehova Tanúi kiadványa.