A pénz minden rossznak a gyökere?

„A pénz szeretete mindenfajta ártalmas dolognak gyökere” (1Timóteusz 6:10).

MIT MONDANAK NÉMELYEK?

A pénz minden rossznak a gyökere.

MIT MOND A BIBLIA?

A „pénz szeretete”, nem pedig maga a pénz „mindenfajta ártalmas dolognak” az okozója. A Bibliában a gazdag Salamon király három olyan ártalmas dologról írt, melyre számítaniuk kell azoknak, akik szeretik a pénzt. Aggodalom: „a gazdagot. . . bősége nem engedi aludni” (Prédikátor 5:12). Elégedetlenség: „Az ezüstöt szerető ember nem elégszik meg az ezüsttel, sem a vagyont szerető a jövedelemmel” (Prédikátor 5:10). Kísértés a törvények megszegésére: „aki. . . hirtelen akar meggazdagodni, nem marad ártatlan” (Példabeszédek 28:20).

 Milyen célt szolgál a pénz?

„A pénz. . . oltalom” (Prédikátor 7:12).

MIT MONDANAK NÉMELYEK?

Ha van pénzed, biztonságban vagy, és boldog lehetsz.

MIT MOND A BIBLIA?

„A gazdagság megtévesztő hatalma” egyebek közt abban mutatkozik meg, hogy sokak szerint pénzen lehetséges boldogságot és biztonságot venni (Márk 4:19). Ám az valóban igaz, hogy „a pénz az ellenérték mindenért” (Prédikátor 10:19). Pénzen vehetjük meg mindazt, ami az életünk fenntartásához szükséges, például élelmet vagy gyógyszereket (2Tesszalonika 3:12).

Pénz kell ahhoz is, hogy gondoskodni tudjunk a családunkról. A Biblia ezt írja: „ha valaki nem gondoskodik az övéiről, és kiváltképp a háznépének tagjairól, a hitet megtagadta” (1Timóteusz 5:8).

Hogyan használhatjuk fel bölcsen a pénzünket?

Előbb üljünk le, és számítsuk ki a költségeket (Lukács 14:28).

MIT MOND A BIBLIA?

Fontos, hogy Istennek tetszően használjuk fel a pénzünket (Lukács 16:9). Bölcsességre vall, ha ebben is felelősségteljesek és tisztességesek vagyunk (Héberek 13:18). Ha nem szeretnénk terhet venni a nyakunkba amiatt, hogy túlköltekezünk, szívleljük meg a Biblia tanácsát: „Életmódotok mentes legyen a pénz szeretetétől” (Héberek 13:5).

Noha a Biblia nem ítéli el, ha valaki kölcsönt vesz fel, erre figyelmeztet: „a kölcsönkérő szolgája a kölcsönadónak” (Példabeszédek 22:7). Ne vásároljunk elhamarkodottan, mert aki „hirtelenkedik, szükségre jut” (Példabeszédek 21:5). Ha valamit mégis fontosnak tartunk, inkább tegyünk félre rá (1Korintusz 16:2).

A Biblia arra ösztönöz minket, hogy legyünk „adakozók” (Lukács 6:38). Ha szeretnénk Isten kedvében járni, legyünk nagylelkűek, mert ő „a vidám adakozót szereti” (2Korintusz 9:7). Így hát fogadjuk meg a Biblia buzdító szavait: „ne feledkezzetek meg a jónak cselekvéséről és a javak másokkal való megosztásáról, mert az ilyen áldozatok igen kedvére vannak az Istennek” (Héberek 13:16).