Dr. Hans Kristian Kotlar első tudományos kutatását 1978-ban végezte egy norvég kórházban. A rákot és az ember immunrendszerét tanulmányozta. Akkoriban az élet eredetével is elkezdett foglalkozni. Az Ébredjetek! a kutatásairól és a hitéről kérdezte.

Hogyan próbálta megtalálni a választ az élet eredetével és értelmével kapcsolatos kérdéseire?

Édesapám katolikus, édesanyám pedig protestáns volt, de nem tartották fontosnak a vallásukat. Ami engem illet, tizenévesen sokat gondolkodtam az élet értelmén, és könyveket olvastam a buddhizmusról, a hinduizmusról és az iszlámról. Még Istent is kértem imában, hogy tárja fel nekem az igazságot.

Az 1970-es években a molekuláris biológiában érdekes felfedezések történtek, és arra gondoltam, hátha arra is fény derül, hogyan kezdődött az élet. Az élő sejtekben működő mechanizmusok felkeltették a kíváncsiságomat, ezért a biotechnológiát választottam a szakterületemnek. Meg kell jegyeznem, hogy a legtöbb professzorom azt vallotta, hogy az élet természetes folyamatok eredményeként jött létre, én pedig elfogadtam az álláspontjukat.

Miért kezdte foglalkoztatni a Biblia?

Egyszer két Jehova Tanúja keresett fel minket. Noha nagyon kedvesek voltak, én gorombán annyit mondtam nekik, hogy nem érdekel a dolog. Amikor a feleségem ezt hallotta, megjegyezte: „Ez nem volt szép tőled, Hans Kristian. Téged mindig is érdekelt az élet értelme.” Igaza volt, és nagyon elszégyelltem magam. Gyorsan a Tanúk után futottam, és elmondtam nekik, hogy szeretném tudni, összhangban van-e a Biblia a tudománnyal.

Mit tettek erre a Tanúk?

Megmutatták, hogy mit ír a Biblia a világegyetemben megnyilvánuló energia forrásáról. A bibliavers, melyet felolvastak, így hangzik: „Emeljétek föl szemeteket a magasba, és lássátok. Ki teremtette azokat? . . . Tevékeny energiájának bősége és hatalmas ereje miatt egy sem hiányzik közülük.” * Nagyon érdekesnek találtam ezt a gondolatot. És az is logikusnak tűnt, hogy figyelembe véve a világegyetemben látható rendet, az  energia forrásának intelligensnek kell lennie.

Ezek után már másképp vélekedett az evolúcióról?

Fokozatosan felismertem, hogy az evolúcióval kapcsolatos elméleteket nem támasztják alá megbízható tudományos bizonyítékok. Ezek inkább olyan történetek, melyeket azért találtak ki, hogy megmagyarázzák, hogyan jöhettek létre véletlen folytán az élőlényekben található lenyűgöző rendszerek, mint amilyen az immunrendszer. Minél többet tanulmányoztam az immunrendszert, annál világosabb volt előttem, hogy mennyire összetett és hatékony is egyben. Így hát a kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy az élet egy intelligens Teremtőtől származik.

A kutatásaim során arra a következtetésre jutottam, hogy az élet egy intelligens Teremtőtől származik

Tudna mondani egy bizonyítékot, amely a tervezés mellett szól?

Az immunrendszer tulajdonképpen lenyűgöző szerkezetek és mechanizmusok összessége, és azért lett létrehozva, hogy megvédjen minket sokféle idegen anyagtól, például baktériumoktól és vírusoktól. A mechanizmusokat két egymást kiegészítő rendszerbe csoportosíthatjuk. Az első órákon belül támadást indít a betolakodó mikrobák ellen. A másiknak szüksége van néhány napra a válaszreakcióhoz, viszont úgy veszi célba a betolakodókat, mint egy jól irányzott nyílvessző. Ennek a második rendszernek a memóriája is remek, így ha egy bizonyos betolakodó évekkel később ismét felbukkan, nagyon gyorsan beindul a védekezés. Az egész rendszer annyira zseniálisan működik, hogy sokszor észre sem vesszük, hogy megfertőződtünk, majd le is küzdöttük a fertőzést. Az is elképesztő, hogy az immunrendszer hogyan képes megkülönböztetni az idegen anyagokat attól a több száz féle sejttől, melyek a testünket alkotják.

El tudná mondani, hogy mi történik, amikor egy mikroba bejut a szervezetünkbe?

A mikrobák bejuthatnak a testünkbe a levegővel, az étellel, bőrsérüléseken át, illetve a húgy- vagy ivarrendszeren keresztül. Amikor az immunrendszer felfedezi a behatolókat, beindít egy folyamatot, melynek során több tucat precízen megtervezett fehérjét használ fel. A láncreakcióban részt vevő minden egyes komponens aktiválja a következőt, hogy végbemenjen az ellentámadás. Ez az egész egyszerűen hihetetlen!

Akkor a tudományos ismeretei tulajdonképpen megerősítették az Istenbe vetett hitét.

Ez így igaz! Az immunrendszerünk hatékonysága és összetettsége mindenképpen egy bölcs és szerető Teremtőről tanúskodik. Hadd tegyem még hozzá, hogy a tudomány a Bibliába vetett hitemet is megerősítette. A Példabeszédek 17:22 például azt írja, hogy „az örömteli szív jó orvosság”. A kutatók rájöttek, hogy a hangulatunk hatással van az immunrendszerünkre. A stressz például gyengítheti az immunválaszt.

Sok tudóstársa nem hisz Istenben. Ön szerint miért?

Ennek több oka is lehet. Némelyek, ahogyan az velem is történt, egyszerűen elfogadják, amit tanítottak nekik. Ők talán úgy vélik, hogy az evolúciót tudományos tények támasztják alá. Mások nem igazán foglalkoznak az élet eredetével. Ezt nagyon sajnálom. Úgy vélem, több kérdést kellene feltenniük.

Miért lett Jehova Tanúja?

Tetszett, hogy milyen vendégszeretőek a Tanúk, és az is, hogy mennyire szilárdan hisznek a Teremtő szebb jövőre vonatkozó ígéretében. * Ez a hit kutatáson és logikus érveken alapszik, nem mítoszokon vagy spekulációkon. *