Jézus az Isten?

„Istent e g y ember sem látta soha” (János 1:18).

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

Sokan hisznek abban, hogy nem Jézus az Isten. Mások olyan bibliaversekre hivatkoznak, melyek szerintük arra utalnak, hogy Jézus egyenlő Istennel.

MIT MOND A BIBLIA?

A Biblia nem olyan képet fest Jézusról, mintha a Mindenható Isten lenne, vagy egyenlő lenne vele. Ellenkezőleg, világosan azt tanítja, hogy Jézus alacsonyabb rangú Istennél. Például azt írja, hogy Jézus ezt mondja magáról: „az Atya nagyobb nálam” (János 14:28). Ezt is olvassuk: „Istent e g y ember sem látta soha” (János 1:18). Jézus nem lehet az Isten, mert őt nagyon sok ember látta.

Jézus korai követői nem állították, hogy ő az Isten. Az evangéliumíró János például ezt mondta az általa írt dolgokról: „Ezek azonban azért lettek leírva, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia” (János 20:31). *

 Mikor született Jézus?

„Pásztorok is voltak, akik a szabad ég alatt tartózkodtak, és felváltva őrködtek éjjel a nyájaik mellett” (Lukács 2:8).

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

Sokan december 25-én ünneplik meg a karácsonyt, mert ezt a napot gondolják Jézus születésnapjának. Mások január elején tartják meg a születésnapját.

MIT MOND A BIBLIA?

A Biblia nem beszél arról, hogy melyik napon született Jézus. Arról azonban beszámol, hogy a születésekor a „pásztorok . . . a szabad ég alatt tartózkodtak, és felváltva őrködtek éjjel a nyájaik mellett” (Lukács 2:8). Nagyon valószínűtlen, hogy azok a pásztorok decemberben és januárban kint a „szabad ég alatt” tartották volna éjjel a nyájaikat. Miért?

Azon a vidéken, ahol Jézus született, decemberben és januárban van a legnagyobb hideg. Az évnek erről az időszakáról azt írja a Biblia, hogy az emberek reszkettek „a záporesők miatt” (Ezsdrás 10:9, 13; Jeremiás 36:22). Ebben az időszakban a pásztorok nem tartózkodhattak kint a nyájaikkal „a szabad ég alatt”.

Jézus valóban életre kelt a halála után?

„Isten . . . feltámasztotta őt a halottak közül” (Cselekedetek 3:15).

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

Sokan nem hiszik, hogy bárki – Jézust is beleértve – visszatérhetne az életbe a halála után.

MIT MOND A BIBLIA?

Jézus azt tanította a követőinek, hogy „sok mindent kell elszenvednie . . . és meg kell öletnie, és a harmadik napon fel kell támadnia” (Máté 16:21). A Biblia beszámol róla, hogy miután Jézust megölték és feltámadt, megjelent több mint 500 embernek (1Korintusz 15:6). Ezek a szemtanúk minden kétséget kizáróan meggyőződtek róla, hogy Jézus feltámadt a halottak közül. Ezért a meggyőződésükért meghalni is készek voltak! (Cselekedetek 7:51–60; 12:1, 2).

MIÉRT SZÁMÍT EZ?

A Biblia azt tanítja, hogy Jézus halála és feltámadása által mindenki javára fordíthatja a paradicsomi földről szóló ígéretet (Zsoltárok 37:11, 29; Jelenések 21:3, 4). Mindannyiunknak lehetősége van rá, hogy vég nélkül élhessen boldogan a paradicsomi földön Jézus és a Mindenható Isten, Jehova szeretetének köszönhetően (János 3:16; Róma 6:23).

^ 7. bek. A Biblia nem tanítja, hogy Istennek van egy szó szerinti felesége, aki gyermekeket szült neki. Azért nevezi Jézust Isten Fiának, mert őt Isten közvetlenül teremtette, hozzá hasonló tulajdonságokkal.