Brett Schenck környezetvédelmi tanácsadóként dolgozott az Egyesült Államokban. A növények, az állatok és a környezet kapcsolatát tanulmányozta. Miért hisz egy Teremtő létezésében? Az Ébredjetek! a tudományos munkájáról és a hitéről kérdezte.

Mondana néhány szót a neveltetéséről?

Ohio államban, a New Paris nevű faluban nőttem fel. Az édesapám gépészmérnök volt, és gyakran beszélt nekem lelkesen a matematikáról és a tudományról. Gyermekkoromban ámulatba ejtettek a közeli patakokban meg tavacskákban élő növények és állatok. Ezért választottam az ökológia szakot a Purdue Egyetemen.

A vallás is érdekelte?

Igen. Evangélikusok voltunk, és apa arra biztatott, hogy jól ismerjem meg az egyházunk tanításait. A Biblia egyik eredeti nyelvét, a koinét, vagyis a görög köznyelvet is tanulmányoztam. Mélységes tisztelet alakult ki bennem a Biblia iránt.

Mit gondolt az evolúció elméletéről?

Az egyházunk elfogadta, és a kollégáim is hittek benne, így hát én sem vitattam. De közben Istenben is hittem. Úgy gondoltam, hogy össze lehet egyeztetni a kettőt. És bár tiszteltem a Bibliát, nem tartottam Istentől származó könyvnek.

És miért változott meg a véleménye a Bibliáról?

Egy Jehova Tanúja házaspár, Steve és Sandy meglátogattak engem és a feleségemet, Debbie-t. Megtudtuk tőlük, hogy noha a Biblia nem tudományos kézikönyv, tudományos kérdésekben is pontos. Például azt írja Istenről, hogy „a föld kereksége felett lakik” (Ézsaiás 40:22). Azt is kijelenti, hogy „a semmire [függeszti] a földet” (Jób 26:7). Akkoriban műholdas fényképek felhasználásával tanulmányoztam az ökológiát, és ezek az írásszövegek nagyon megfogtak, hiszen jóval azelőtt írták le őket, hogy fotók készülhettek a semmiben függő, gömb alakú földről. Miközben Steve-vel és Sandyvel tanulmányoztuk a Bibliát, beteljesedett próféciákat és gyakorlatias tanácsokat  ismertem meg, és megnyugtató választ kaptam a kérdéseimre. Lassanként meggyőződtem róla, hogy a Biblia Isten Szava.

Mikor változott meg a véleménye az élet eredetéről?

Steve megmutatta a Bibliából a következő egyértelmű kijelentést: „Jehova Isten megformálta az embert a föld porából” (1Mózes 2:7). Az első ember élete tehát írásos bizonyítékokkal van alátámasztva. Ezért felmerült bennem a kérdés, hogy összhangban van-e a Biblia a tudományos tényekkel. Steve arra biztatott, hogy járjak utána. Ezt meg is tettem.

Mit tudott meg az evolúcióról?

Sok mindent. Egyebek között azt, hogy az evolúciós elmélet magyarázatot próbál adni a fajok eredetére. Az élőlényeknek jól működő szerveik vannak, például a szív, a tüdő és a szem. Ha pedig mikroszkopikus méretekről beszélünk, a sejteken belül remekül megtervezett „gépeket” találunk. Vajon honnan származnak ezeknek a tervei? Az evolúció hívei azt állítják, hogy a legjobb gépezetek automatikusan kiválasztódnak, mivel velük nagyobb az esély a túlélésre. Csakhogy ez az elképzelés nem ad választ arra a kérdésre, hogy honnan erednek ezek a gépezetek. Megtudtam, hogy számos tudós is azon a véleményen van, hogy az evolúciós elmélet nem válaszol erre a kérdésre. Egy zoológusprofesszor elárulta nekem, hogy az evolúciós elmélet egyik verziójában sem hisz, csak nem meri hangoztatni a véleményét, nehogy elveszítse az állását.

Erősítik a hitét az ökológia területén szerzett ismeretei?

Mindenképpen. A munkám során tanulmányoztam, hogy mennyire egymásra vannak utalva az élőlények. A földön minden, ami él, függ valami mástól. Vegyük például a virágok és a méhek kapcsolatát. A virágok színe, illata, nektárja és szerkezete úgy van megalkotva, hogy vonzza a méheket, és rájuk tapassza a virágport. A méhek pedig úgy vannak megtervezve, hogy ki tudják szívni a virágokból a nektárt, és el tudják szállítani a pollent egy másik növényre, hogy megtermékenyítsék. Kétségtelen, hogy a virágok és a méhek úgy vannak megtervezve, hogy ellássák egymást azzal, amire szükségük van.

Az, hogy a földön az élőlények egész rendszere képes regenerálni önmagát, meggyőz arról, hogy az élet Isten keze műve

Az ökoszisztémákban nagy méretekben láthatjuk az egymásrautaltságot. Egy-egy ökoszisztémában akár több ezerféle állat, növény, baktérium és gomba élhet közösségben. Minden állat rá van utalva a növényekre mint táplálék- és oxigénforrásokra, a legtöbb virágos növény pedig rá van utalva az állatokra. És bár az ökoszisztémák rendkívül bonyolultak, és a bennük levő szervezetek törékenyek, maguk a rendszerek évezredekig képesek fennmaradni. Még ha a környezetszennyezés tönkretesz is egy ökoszisztémát, az rövid időn belül újra kialakul, ha megszűnik a szennyezés. Az, hogy a földön az élőlények egész rendszere képes regenerálni önmagát, meggyőz arról, hogy az élet Isten keze műve.

Miért lett Jehova Tanúja?

Nagyon aggasztott, hogy az ember tönkreteszi a környezetet. Tisztában voltam vele, hogy bár az ökoszisztémák képesek regenerálódni, nem elpusztíthatatlanok. Jehova Tanúitól megtudtam, hogy a Szentírás szerint Isten „pusztulást [fog hozni] azokra, akik pusztítják a földet” (Jelenések 11:18). Ezek a szavak sokat jelentettek nekem. A Biblia tanulmányozása során meggyőződtem arról, hogy a benne foglalt reménységre bizalommal építhetünk.

Szívesen beszélek másoknak a hitemről, és néhány tudóssal is tanulmányoztam már a Bibliát. 55 éves koromban kértem az előnyugdíjazásomat, hogy több időt tölthessek azzal, hogy segítsek az embereknek megismerni az élet Alkotóját és a gyönyörű földünkre vonatkozó szándékát.