Elítéli a Biblia a pornográfiát?

„Mindaz, aki kitartóan néz asszonyra, hogy szenvedélyre gyúljon iránta, már házasságtörést követett el vele szívében” (Máté 5:28).

MIÉRT SZÁMÍT EZ?

A pornográfia ma népszerűbb és könnyebben hozzáférhető, mint korábban bármikor. Ha szeretnénk tetszeni Istennek, és boldogabban élni, tudnunk kell, hogy mi a véleménye a pornográfiáról.

MIT MOND A BIBLIA?

A Biblia nem említi kifejezetten a pornográfiát, de az ilyen anyagok nézegetése szöges ellentétben van számos bibliai alapelvvel.

Például a Biblia egyértelműen kijelenti, hogy ha egy nős férfi „kitartóan néz asszonyra”, aki nem a felesége, és közben az után sóvárog, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen vele, az házasságtöréshez vezethet. Az alapelv mindenkire vonatkozik – akár házasságban él, akár nem –, aki „kitartóan néz” pornográf anyagokat, és közben erkölcstelenség után vágyakozik. Ezzel egyértelműen megbántja Istent.

 Akkor is helytelen a pornográfia, ha nem vezet erkölcstelenséghez?

„Öljétek meg azért földi testtagjaitokat a paráznaság, a tisztátalanság, a nemi vágyakozás, a káros kívánság és a mohóság dolgában” (Kolosszé 3:5).

MIT MONDANAK AZ EMBEREK?

Egyes kutatók kétlik, hogy szoros összefüggés lenne a pornográfia és a megbotránkoztató szexuális viselkedés között. De vajon mondhatjuk azt, hogy a pornográf anyagok nézegetése már önmagában is erkölcstelen?

MIT MOND A BIBLIA?

A Biblia azt írja, hogy az „ocsmány tréfálkozás” elfogadhatatlan és erkölcstelen (Efézus 5:3, 4). Akkor mennyivel inkább kifogásolható a pornográfia, mely gyakran magában foglal házasságtörésről, homoszexualitásról és a paráznaság egyéb formáiról készített felvételeket! Az ilyen erkölcstelen tettek kéjes nézegetése sokkal sértőbb Isten számára, mint az ocsmány beszéd.

A kutatók még mindig vitatják, hogy a pornográf anyagok nézegetése odavezet-e, hogy valaki fantáziálni kezd, és aztán a valóságban is megteszi, amiről gondolkodik. A Bibliából azonban egyértelműen kiderül, hogy az ilyen anyagok nézegetése már önmagában is tönkreteheti az Istennel ápolt kapcsolatot, mivel ő nagyon sértőnek találja. A Szentírás arra int, hogy öljük meg a testtagjainkat a paráznaság és a nemi vágyakozás dolgában (Kolosszé 3:5). Aki pornográfiával foglalkozik, az ennek éppen az ellenkezőjét teszi, vagyis inkább táplálja és felkorbácsolja az ilyen jellegű vágyait.

Mi segíthet elkerülni a pornográfiát?

„Keressétek a jót, és ne a rosszat . . . Gyűlöljétek a rosszat, és szeressétek a jót” (Ámós 5:14, 15).

MIT MOND A BIBLIA?

A Biblia beszél olyan emberekről, akik szexuálisan kicsapongó életet éltek, részegesek vagy tolvajok voltak, de fel tudtak hagyni a rossz szokásaikkal (1Korintusz 6:9–11). Hogyan sikerült ez nekik? Úgy, hogy elsajátították az Isten Szavában található bölcsességet, és megtanulták gyűlölni a rosszat.

Meg lehet tanulni gyűlölni a pornográfiát, ha végiggondoljuk, hogy milyen rossz következményekkel jár ez a káros szokás. A Utahi Állami Egyetem egyik nemrég készült tanulmányából kiderül, hogy akik pornográf anyagokat szoktak nézegetni, azok közül némelyek „depresszióval, elszigetelődéssel és a kapcsolataik megromlásával”, valamint más szomorú következményekkel küzdenek. Ráadásul ez a szokás Isten számára is sértő, ahogy korábban már említettük, ezért van egy még súlyosabb velejárója is, hiszen elidegeníti az embert a Teremtőjétől.

A Biblia segíthet, hogy megtanuljuk szeretni a jót. Minél többet olvassuk, annál jobban megszeretjük a benne foglalt erkölcsi alapelveket. Ez pedig erőt ad, hogy határozottan visszautasítsuk a pornográfiát, és úgy gondolkodjunk, mint a zsoltáríró, aki ezt mondta: „Nem állítok szemem elé hiábavalóságot” (Zsoltárok 101:3).