Törődik Isten a szegényekkel?

„Életmódotok mentes legyen a pénz szeretetétől . . . Mert [Isten] megmondta: »Semmi esetre sem hagylak cserben, és el sem hagylak semmiképpen«” (Héberek 13:5).

MIBEN NYILVÁNUL MEG ISTEN TÖRŐDÉSE?

Amikor az egyik imádója nehéz anyagi körülmények közé kerül, Jehova Isten törődése sokféleképpen megnyilvánulhat, például a hívőtársaktól kapott szerető támogatásban. *Jakab 1:27 kijelenti, hogy „Istenünk és Atyánk álláspontja szerint a tiszta és beszennyezetlen imádati forma ez: gondot viselni az árvákra és az özvegyekre nyomorúságukban”.

A korai keresztények segítettek egymáson. Például amikor elhangzott egy jövendölés, mely szerint súlyos éhínség következik Júdea vidékére, a szíriai Antiókiában élő keresztények elhatározták, „hogy szolgálatot végeznek úgy, hogy segélyt küldenek a Júdeában lakó testvéreknek” (Cselekedetek 11:28–30). Ennek köszönhetően a hívőtársaik megkaptak mindent, amire szükségük volt. Az önkéntes adakozásban a keresztényi szeretet nyilvánult meg (1János 3:18).

 Mit tehetnek maguk a szegények?

„Én, Jehova, vagyok a te Istened, aki arra tanítalak, ami javadra válik” (Ézsaiás 48:17, 18).

ISTEN SEGÍT, HOGY TUDJUNK MAGUNKON SEGÍTENI.

Több millióan tapasztalták már, hogy a Bibliában foglalt bölcsesség gyakorlatias és felülmúlhatatlan. A Példabeszédek 2:6, 7 ezt írja: „Jehova ad bölcsességet, az ő szájából ismeret és tisztánlátás származik. A becsületeseknek gyakorlati bölcsességet tartogat kincsként”. Mindannyiunknak a javára válik, ha alkalmazzuk ezt a bölcsességet.

Például elkerülhetjük az olyan káros és költséges szokásokat, mint a kábítószerezés és az alkoholizmus (2Korintusz 7:1). Becsületes, lelkiismeretes és megbízható emberekké válunk, így nagyobb eséllyel találunk állást, illetve jobban megbecsülnek minket a munkahelyünkön. Az Efézus 4:28 szerint „aki lop, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzon keményen . . . , hogy legyen mit odaadnia a szükségben levőnek”.

A Bibliában található bölcsesség valóban segít a szegényeknek?

„Isten bölcsességét az eredmények igazolják” (Máté 11:19, „The New English Bible”).

A TAPASZTALATOK ÖNMAGUKÉRT BESZÉLNEK.

Wilson, aki alkalmi munkákból élt Ghánában, az egyik munkahelyén az utolsó munkanapján az igazgató kocsiját mosta, és közben talált valamennyi pénzt a csomagtartóban. A felettese azt mondta, hogy tartsa meg, de Wilson, aki Jehova Tanúja, nem akart lopni. Visszaadta hát a pénzt az igazgatónak. Ennek köszönhetően nem bocsátották el, hanem véglegesítették, és később irodai munkát kapott.

Géraldine, aki Franciaországban él, elvesztette az állását, mert a főnöknője nem szerette Jehova Tanúit. A főnöknő anyukája szerint azonban ez nagy hiba volt. Ezt mondta a lányának: „Ha megbízható, lelkiismeretes munkásokat szeretnél, nem találsz jobbat Jehova Tanúinál.” A lánya utánajárt, hogy milyen emberek a Tanúk, és visszavette Géraldine-t.

Amikor Sarah, aki egyedül neveli a gyermekeit a Dél-afrikai Köztársaságban, nehéz időket élt át, tapasztalta a keresztényi szeretetet, hiszen a gyülekezete tagjai ellátták őket élelemmel, és segítettek nekik az utazásban. Később a gyermekei így fogalmaztak: „A gyülekezetben sok anyukánk és apukánk van.”

Számos hasonló esetet lehetne felidézni. Milyen igazak a Példabeszédek 1:33 szavai: „aki hallgat [Jehovára], biztonságban lakik, és nyugalma lesz, nem rettenti baj.”

^ 5. bek. Bizonyos országokban a kormány segíti a rászorulókat. Ha nincs ilyen védőháló, elsősorban a rokonok feladata a gondoskodás (1Timóteusz 5:3, 4, 16).