Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 A Biblia nézőpontja

Vajon Isten a természeti katasztrófák által bünteti az embereket?

Vajon Isten a természeti katasztrófák által bünteti az embereket?

EGYESEK szerint Isten a természeti katasztrófák által bünteti az embereket. Mások nem hisznek ebben. Megint mások nem tudják, mit gondoljanak. Egy vallástudománnyal foglalkozó professzor kijelentette: „A vallások többsége azt tanítja, hogy senki sem mondhat biztosat arról, hogy Isten akaratából történnek-e a természeti katasztrófák.”

A Biblia azonban egyértelmű választ ad arra a kérdésre, hogy vajon Isten okozza-e a természeti katasztrófákat, hogy az embereket büntesse, és arra is magyarázatot ad, hogy miért kell sokaknak szenvedniük.

Ókori példák

A Biblia két alapigazságot közöl Istenről, akinek a neve Jehova. Először is azt, hogy ő a Teremtő, így van hatalma a természeti erők felett (Jelenések 4:11). Másodszor, a tettei mindig tükrözik a tulajdonságait és az alapelveit. A Malakiás 3:6-ban kijelenti: „én vagyok Jehova, én meg nem változom.” Ennek fényében vizsgáljunk meg két eseményt, mely a múltban történt: az egyik egy özönvíz volt, a másik pedig egy szárazság. Látni fogjuk, hogy amikor Isten régen természeti erők által hajtotta végre az ítéletét, mindig előre figyelmeztette az embereket; elmondta, hogy miért hoz rájuk csapást; és megmentette az engedelmes imádóit.

Özönvíz Noé idejében

Figyelmeztetés.

Jehova több évtizeddel előre megmondta Noénak: „vízözönt hozok a földre, hogy elpusztítsak az ég alatt minden testet” (1Mózes 6:17). Noé, az igazságosság prédikálója figyelmeztette az embereket, de azok „semmit nem vettek észre” (Máté 24:39; 2Péter 2:5).

Indoklás.

„Minden test vége elérkezett előttem, mert a föld megtelt erőszakossággal miattuk” – jelentette ki Jehova (1Mózes 6:13).

Az engedelmes imádók megmentése.

Jehova részletes utasításokat adott Noénak egy bárka építésére, hogy túl lehessen élni az Özönvizet. „Noé és azok maradtak életben, akik vele voltak a bárkában” (1Mózes 7:23).

Szárazság Izraelben

Figyelmeztetés.

Mielőtt Jehova Isten súlyos szárazságot hozott Izrael földjére, a prófétája, Illés bejelentette a nevében: „ezekben az években nem lesz harmat, sem eső, csak az én szavam parancsára” (1Királyok 17:1).

Indoklás.

Jehova azért cselekedett, mert az izraeliták a hamis istent, Baált imádták. Illés ezt mondta Aháb királynak: „elhagytátok Jehova parancsolatait, és a Baálok követője lettél” (1Királyok 18:18).

Az engedelmes imádók megmentése.

Jehova gondoskodott élelemről az engedelmes imádóinak a szárazság idején (1Királyok 17:6, 14; 18:4; 19:18).

Mit tanulhatunk ebből?

Semmilyen bizonyíték sincs arra, hogy a természeti katasztrófákkal ma Isten bünteti az embereket. Jehova, aki az igazságosság Istene, soha nem söpörte el „az igazságost a gonosszal együtt” (1Mózes 18:23, 25). Mindig gondoskodott azokról, akik engedelmeskedtek neki. Ma azonban a természeti katasztrófák férfiakat, nőket és gyermekeket egyaránt érintenek.

Isten nem felelős az emberek szenvedéséért

 Egyértelmű, hogy a mostani természeti katasztrófákra nem illik rá az, amit a Bibliában azokról a csapásokról olvasunk, amelyek Isten akaratából történtek. Ráadásul a mai kiszámíthatatlan események nincsenek összhangban Isten személyiségével. A Jakab 1:13 azt mondja, hogy Isten senkit sem tesz próbára rossz dolgokkal, az 1János 4:8 pedig így jellemzi őt: „Isten szeretet.” Lehetetlen, hogy ő okozza az ártatlan emberek szenvedését kiszámíthatatlan viharok, földrengések és más hasonló tragédiák által. Vajon megszűnnek valaha az ilyen katasztrófák?

Meg fog szűnni a szenvedés

Jehova Isten soha nem szerette volna, hogy az embereket természeti katasztrófák sújtsák. Az az akarata, hogy az emberek örökké békés körülmények között éljenek a földön. Ahogyan Noé napjaiban tette, újra be fog avatkozni a földi ügyekbe, és eltörli a gonoszságot. És mint eddig mindig, most is előre figyelmezteti az embereket egy világszerte hirdetett üzenet által, hogy tehessenek azért, hogy életben maradjanak (Zsoltárok 37:9, 11, 29; Máté 24:14).