Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Ébredjetek!  |  2012. december

A Biblia – A pontos próféciák könyve (8. rész)

„Jöjjön el a királyságod”

A Biblia – A pontos próféciák könyve (8. rész)

Ez az utolsó része az „Ébredjetek!” nyolcrészes cikksorozatának, mely a Biblia egyik kiemelkedő jellegzetességét veszi nagyító alá: a próféciáit, más szóval a jövendöléseit. A cikkek alapján könnyebb választ adni a következő kérdésre: Vajon a bibliai próféciákat csupán okos emberek találták ki, vagy Isten ihlette őket? Vizsgáld meg a bizonyítékokat!

A MAGUKAT kereszténynek valló emberek már mintegy kétezer éve imádkoznak Isten országának vagy Királyságának az eljöveteléért. Ez a szokás azon alapul, amit maga Jézus mondott. Ő így tanította imádkozni a követőit: „Jöjjön el a királyságod. Legyen meg az akaratod, mint az égben, úgy a földön is” (Máté 6:10).

De mi ez a Királyság, melyért oly sokan imádkoznak? Isten égi kormányzata, mely minden más kormányzat helyébe fog lépni. Jézus Krisztus ennek a Királyságnak a kinevezett Királyaként véghezviszi Isten akaratát az égben és a földön (Dániel 2:44; 7:13, 14). Isten a megfelelő időben válaszol majd erre az imára, véget vet a gonoszságnak és a szenvedésnek, és megmenti hűséges imádóinak megszámlálhatatlan nagy sokaságát (Jelenések 7:9, 10, 13–17). Azután „az igazságosak öröklik a földet, és örökké rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29).

Vajon megtudhatjuk, hogy milyen lesz az élet Krisztus uralma alatt? Igen. Amikor Jézus a földön élt, bebizonyította, hogy szeretné megoldani az emberiség problémáit, és hogy képes is erre. Vizsgáljunk meg négy bibliai próféciát, és nézzük meg, hogyan mutatta meg Jézus kicsiben, hogy mit fog tenni az egész földön Isten égi Királyságának a Királyaként.

 1. prófécia:

„Jehova . . . háborúkat szüntet meg a föld végéig. Íjat tör szét, dárdát zúz össze, szekereket éget el tűzben” (Zsoltárok 46:8, 9).

Beteljesedés: Jézus Krisztus, a „Béke Fejedelme” tartós nyugalmat hoz a bolygónkra. Isten Királysága egy békés oktatóprogram és egy átfogó leszerelés által az egész emberiséget egyetlen igazi, nemzetközi testvériséggé kovácsolja (Ézsaiás 2:2–4; 9:6, 7; 11:9).

Mit mutat a történelem?

Jézus arra tanította a követőit, hogy ne fogjanak fegyvert, hanem éljenek békében másokkal. Amikor az egyik tanítványa a védelmére kelt, ezt mondta neki: „Tedd vissza kardodat a helyére, mert mindazok, akik kardot fognak, kard által vesznek el” (Máté 26:51, 52). Ezenkívül kijelentette, hogy az igaz keresztényeket arról fogják megismerni, hogy szeretettel bánnak egymással (János 13:34, 35).

2. prófécia:

„Bőven lesz gabona a földön, a hegyek tetejét is bőség árasztja el” (Zsoltárok 72:16).

Beteljesedés: Isten Királysága megszünteti a rosszultápláltságot, az élelmiszerhiányt és az éhezést. Mindenkinek bőven jut majd egészséges élelem.

Mit mutat a történelem?

Jézus teljesen nyilvánvalóvá tette, hogy őszintén törődik az éhes emberekkel, és képes volt egy megdöbbentő csoda folytán nagy tömegeket jóllakatni. Egy szemtanú így számolt be a történtekről: „[Jézus] megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjen le a fűre, és vette az öt kenyeret meg a két halat, majd feltekintve az égre, áldást mondott, és miután megtörte a kenyereket, szétosztotta azokat a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. Így hát mindenki evett, és jóllakott, és összeszedték a maradék darabokat, tizenkét teli kosárral. Pedig mintegy ötezer férfi volt, aki evett az asszonyokon és kisgyermekeken kívül” (Máté 14:14, 19–21).

3. prófécia:

„Egyetlen lakos sem mondja majd: »Beteg vagyok«” (Ézsaiás 33:24). „A vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak. Akkor majd szökell a sánta, mint a szarvas, és a néma nyelve boldogan kiált” (Ézsaiás 35:5, 6).

Beteljesedés: Isten Királysága mindenféle betegséget és fogyatékosságot megszüntet.  A vakok látnak majd, a siketek pedig hallanak és beszélnek. Soha többé senkinek sem lesz szüksége gyógyszerekre, kórházakra és orvosokra.

Mit mutat a történelem?

Amikor Jézus Isten Királyságáról tanította az embereket, szívesen meggyógyította őket. Ezzel kicsiben megmutatta, hogy mit tesz majd világszerte mint Isten égi Királyságának a Királya (Lukács 7:22; 9:11).

4. prófécia:

„[Isten] elnyeli a halált örökre” (Ézsaiás 25:8).

Beteljesedés: Amikor Krisztus fog uralkodni Isten Királyságának a Királyaként, akkor azok, „akik az emléksírokban vannak”, feltámadnak, és egy paradicsomi földön fognak élni (János 5:28, 29). Jézus legyőzi a halált, a legkegyetlenebb ellenségünket, így örökké élvezhetjük majd az életet (Zsoltárok 37:29).

Mit mutat a történelem?

Jézus legalább háromszor bizonyította, hogy van hatalma életre kelteni egy halott embert (Lukács 7:11–15; 8:41–55; János 11:38–44). Miután maga Jézus meghalt, mintegy 500 szemtanú látta, hogy feltámadt (1Korintusz 15:3–8).

Ez a nyolcrészes cikksorozat számos bibliai próféciát tárgyalt, melyek valóra váltak. Ezek és még sok más prófécia is azt bizonyítja, hogy a Bibliában található gondolatok nem csupán okos emberektől, hanem Istentől származnak. Kétség sem fér hozzá, hogy „a teljes Írás Istentől ihletett” (2Timóteusz 3:16).

Mivel a Biblia a tévedhetetlen próféciák könyve, minden okod megvan rá, hogy higgy abban, hogy „egy kis idő még, és nincs többé gonosz, nézed a helyét, és nincsen sehol. A szelídek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek majd a béke bőségében” (Zsoltárok 37:10, 11).