„Honnan tudják, hogy az önök bibliamagyarázata a helyes? A Bibliát ezerféleképpen lehet értelmezni!”

Te is hallottál már ilyen véleményt? Tudtad-e, hogy lehetséges a Bibliát úgy vizsgálni, hogy önmagát magyarázza? A lényeg az, hogy ha az adott vers szövegkörnyezete nem tesz világossá egy kijelentést, össze kell vetni más, hasonló témájú bibliai részletekkel. Így aztán nem egyéni vélemények formálják a gondolatainkat, hanem maga a Biblia.

Vegyük például azt, hogy mit tanít a Biblia a halottak állapotáról. Felsorolunk hat gondolatot a Biblia különböző részeiből. Látni fogod, hogy egységes képet alkotnak.

  • „Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, a kik alászállanak a csendességbe” (Zsoltárok 115:17). *
  • „Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, a ki meg nem menthet! Kimegyen a lelke; visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei” (Zsoltárok 146:3, 4).
  • „Az élők tudják, hogy meghalnak; de a halottak semmit nem tudnak” (Prédikátor 9:7).
  • „Nem a sír dicsőít Téged, és nem a halál magasztal Téged . . . Ki él, ki él, csak az dicsőít Téged, mint ma én!” (Ézsaiás 38:18, 19).
  • „A mely lélek vétkezik, annak kell meghalni!” (Ezékiel 18:4).
  • Amikor Jézus Krisztus barátja, Lázár meghalt, ő ezt mondta: „Lázár, a mi barátunk, elaludt; de elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondának azért az ő tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul . . . Ekkor azért nyilván monda nékik Jézus: Lázár megholt” (János 11:11–14).

Látod, mennyire egybehangzóak ezek a versek? Bizony, bár sokan mást hisznek, a Biblia azt tanítja, hogy a halottak valóban halottak. Nem élnek sem az égben, sem máshol, hanem úgyszólván mélyen alszanak, és semmiről sem tudnak. Ebből következik, hogy nem képesek dicsérni Istent, de még gondolkodni sem. *

Összefoglalva: Ha téma szerint vizsgáljuk a Bibliát, világossá válnak az alaptanításai. Persze ehhez a módszerhez, melyet Jehova Tanúi követnek, erőfeszítésre van szükség (Példabeszédek 2:1–5). De ez szinte mindenről elmondható, ami igazán értékes.

^ 5. bek. Az írásszövegeket a Károli-fordításból idézzük.

^ 11. bek. A Biblia azt tanítja, hogy azok a halottak, akik Isten emlékezetében vannak, az általa meghatározott időben feltámadnak. (Lásd: Jób 14:14, 15; János 5:28, 29; Cselekedetek 24:15.)